Jumalan rakkaus perustana

Jumalan rakkaus ratkaiseva hengellisessä työssä

Kun siis julistetaan Jumalan sanaa, siinä on uskon Henki. Jumalan Sana on uskon Sana. Jumalan Sana on lääke koko ihmiselle; hengen, sielun ja ruumiin lääke (San 4. luku, Joh 7:23). Siksi Jumalan Sanaa ja Sanan lääkettä tulee tarjota ihmisille. Se tulee tapahtua uskon Hengessä, mutta myös Jumalan rakkaudessa. Niin Jeesus teki. Hän toimi uskossa ja rakkaudessa rakkaus motiivinaan. Huomattavaa San 4. luvussa on se, että Jumalan Sana on viisauden tie (jae 11).  On hyvä osoittaa kanssamatkaajille Jumalan Sanan viisauden tietä. Sen tulee tapahtua kuitenkin rakkaudessa rakkaus motiivina.

"Kaikki, mitä teette, tapahtukoon rakkaudessa" (1 Kor 16:14).

”Kristuksessa Jeesuksessa ei hyödytä ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus. Tärkeää on rakkaudessa vaikuttava usko” (Gal 5:6).

”Mutta koska olemme päivän lapsia, olkaamme raittiita, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypäränämme pelastuksen toivo” (1 Tess 5:8).

”Me olemme velvollisia aina kiittämään Jumalaa teistä, veljet. Se onkin oikein, koska teidän uskonne kasvaa runsaasti ja rakkautenne toisianne kohtaan lisääntyy teissä kaikissa” (2 Tess 1:3).

Tässä on muutama Raamatun jae, jossa usko ja rakkaus esiintyy samassa jakeessa. Näitä jakeita on useampia. Jos sinua kiinnostaa uskon ja rakkauden suhde, tutki Uutta Testamenttia ja huomaa kuinka paljon apostolit puhuivat uskosta ja rakkaudesta samassa yhteydessä. Ymmärtääkseni usko lisääntyy ja toimii rakkauden kautta. Kun näin on, Jumala pääsee esille uskovassa enenevässä määrin ja käyttää palvelijaansa. Tämä tietenkin siitä syystä, että Jumala on rakkaus. Rakkauden tulisi saada elää ja päästä esille meissä.

Jumalan toiminta perustuu rakkauteen. Jumala toimii rakkautensa kautta rakkaudessa. Jumalan rakkaus sai Jeesuksen tulemaan alas taivaasta ja antamaan itsensä ristille kuolemaan jumalattomien ihmisten puolesta. Jeesus luopui omastaan rakkaudesta ihmisiin. Se oli Jeesukselle kärsimys ja risti. Jumalan palvelijan toimintaperusta on sama, mikäli hän on Pyhän Hengen (Jumalan) hallinnassa. Uskovan tuleekin elää Jeesuksen kautta Jumalan rakkaudessa. 

Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti Poikansa maailmaan syntiemme sovitukseksi, että me eläisimme Hänen (rakkauden) kauttaan (1 Joh 4:7-13).

Paavali kertoo rakkauden merkityksestä seuraavasti:

1.Korinttolaiskirje:13.

”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi.

Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä; mutta profetoiminen, se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista.

Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus.”

Paavali puhuu Jumalan rakkaudesta tässä luvussa. Jumalan rakkaus on Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa (Room 8:39, Tiit 3:4, Joh 3:16, 1 Joh 4:9). Koska Jeesuksessa oli ja on Jumalan rakkaus täydellisenä, Hän on rakkaus, Jeesuksen toiminta oli ihmeissä elämistä. Jumala oli Hänen kanssaan voimallisesti Rakkaudessa; Pyhässä Hengessä. 

Se uskova, joka elää Jeesuksen kautta - Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta Pyhässä Hengessä - elää Jumalansa kanssa rakkauden kautta rakkaussuhteessa Häneen. Hän elää rakkaudessa. Silloin Jumala  on hänessä ja hänen kanssaan (1 Joh 4:12-13, 16). Sellaisen uskovan elämässä, hänen toimintansa ja julistuksensa kautta, voi tapahtua suuria Jumalan tekemiä ihmeitä.

Paavali oli tullut tuntemaan Jumalan rakkauden ja Hänen rakkautensa merkityksen elämässään, toiminnassaan ja julistuksessaan. Ilman Jumalan antamaa ja vaikuttamaa rakkautta hänelle ja hänessä ja hänen kauttaan hän ei olisi yhtään mitään. Hän ei saisi aikaiseksi mitään hengellistä arvokasta hyvää ja pysyvää.  

Joh 15:5-10 "Jeesus sanoi: ”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Jos joku ei pysy minussa, hänet heitetään pois kuin oksa - ja se kuivettuu. Kuivat oksat kootaan yhteen, heitetään tuleen ja poltetaan. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja se tapahtuu teille. 

Siinä minun Isän kirkkaus tulee ilmi, että te kannatte paljon hedelmää ja niin osoitatte olevanne minun opetuslapsiani. Niin kuin Isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan." 

Paavali ymmärsi, että Ilman rakkautta hän ei voisi olla Jumalan, Rakkauden, palvelija. Nähdäkseni juuri siitä syystä Paavali ylistää rakkautta. Vaikka hänellä olisi kaikki armolahjat, kaikki usko ja kaikki voima ja kaikki viisaus ja kaikki, kaikki, ... mutta hänellä ei olisi (Jumalan) rakkautta, ei hän mitään olisi. Paavali eli siinä määrin Jeesuksen kautta Jumalan rakkaudessa, että hän sanoi: "Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Minkä nyt elän lihassa, sen elän Jumalan Pojan uskossa, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä alttiiksi minun puolestani" (Gal 2:20). 

Jumalan rakkaus ja siinä pysyminen, ja sen kautta eläminen, on siis uskovan tärkein tavoittelun kohde (1 Kor 14:1).

Elävän Jumalan palvelija siis toimii ja pitää esillä elävää vaikuttavaa uskon Sanaa Jumalan rakkaudessa, Jumalan rakkauden vaikutuksesta. Ei omalla kovuudella ja vaativasti itsekkäistä motiiveista tuoden omia oppejaan (1 Tess 2:1-13). Rakkaus on suurin kaikista. Jumalan palvelija julistaa, välittää ja tuo, Jumalan Sanaa kanssamatkaajille Rakkaudessa kun hän on Pyhässä Hengessä. Silloin hän toimii Jumalassa Jumalan vaikutuksesta. 

Jotta Jumalan rakkaus tulisi esille ja vaikuttaisi palvelijassa, hänen tulee siis olla täynnä Pyhää Henkeä, kastettu Pyhässä Hengessä; Jumalan rakkaudessa. Hänen tulee olla upotettu Jumalan rakkauteen Pyhässä Hengessä. Silloin hän on itse kokenut Jumalan rakkauden itseään kohtaan Pyhän Hengen kasteessa ja täyteydessä. On vaikea rakastaa toista ihmistä Jumalan rakkaudella, ja ymmärtää Jumalan rakkautta, jos ei itse ole sitä kokenut. Me rakastamme koska Jumala on rakastanut meitä ensin (1 Joh 4:9-11, Room 5:8). 

Palvelijan tulee olla täytetty Hengellä, Jumalan rakkauden tulella, ennen kuin hän voi rakastaa Jumalallisella rakkaudella, ja ennen kuin hän astuu esille ihmisten eteen. Rakkaus Pyhässä Hengessä on Jumalan voima palvella Jeesusta Kristusta ja todistaa Hänestä. Siksi rakkaus Pyhässä Hengessä on Jeesuksen rukous ja tarjous meille jokaiselle (Luuk 12:49, KV 8:6, Apt 1:4-8, 2:1-4) . Pyydä Jeesukselta Kristukselta, että Hän kastaa sinut Hänen rakkaudessaan Pyhässä Hengessä. Ei ole mitään sen suurempaa kuin kokea Jumalan rakkaus itseään ja toisia ihmisiä kohtaan. 

Silloin kun uskova on kastettu Pyhässä Hengessä, julistuksessa ja toiminnassa on rakkaus, koska Pyhä Henki on palvelijassa ja palvelijan kanssa voimallisesti. Ja Hän, Pyhä Henki, on Jumalan rakkaus ja Jumalan voima ja Jumala.

Jumalan rakkaus oli se voima, joka sai Jeesuksen alas taivaasta nöyryyttämään ja tyhjentämään itsensä meidän hyväksemme (Joh 3:16, Room 5:8). Sama Jumalan rakkaus vuodatetaan uskovaan Pyhässä Hengessä. Pyhässä Hengessä vuodatettu Jumalan rakkaus tulee uskovaan Pyhän Hengen täyteydessä, Pyhän Hengen kasteessa. Silloin uskova tekee hengellistä työtä Jumalan rakkauden voiman vaikutuksesta. Työ ei silloin ole raskasta raatamista eikä suorittamista (Matt 11:29-30).  

"Te saatte voiman kun Pyhä Henki tulee teihin ja te tulette olemaan minun todistajani" (Apt 1:8).

Ihminen ei voi puristaa itsestään Jumalan rakkautta. Jumalan rakkauden vaikuttaa ja antaa Jumala. Meidän yrityksemme puristaa itsestämme rakkautta ovat parhaimmillaankin teeskentelyä. Sellainen koetaan kiusallisena missä sitä on havaittavissa. Meissä joko on Jumalan rakkaus Pyhässä Hengessä, tai meissä ei sitä ole. Siksi Jumalan rakkautta ei pidä teeskennellä, eikä sitä tarvitse eikä voida itse yrittää saada aikaiseksi. Olemme riippuvaisia siitä, että Jumala antaa ja vaikuttaa meissä Hänen rakkautta.

Toivon, että tämä ei olisi pelkkää korkealentoista hengellistä sanahelinää, vaan että tämä toteutuisi meidän kaikkien kohdalla. Yksi hengellisen julistuksen ja toiminnan arvostelun kriteeri onkin se, onko siinä rakkaus. Älä ota vastaan opetusta mistä puuttuu rakkaus. Älä myöskään ole mukana missään hengellisessä toiminnassa jos huomaat, että siitä puuttuu rakkaus. Mikäli toiminnasta puuttuu rakkaus, siitä puuttuu Jumala, koska Jumala on rakkaus. Tavoitelkaamme rakkautta ja uskoa. 

 

JUMALAN RAKKAUS SANASSA JA PYHÄSSÄ HENGESSÄ

Jos nyt joku vielä miettii ja kysyy, että miten minä saan Jumalan rakkauden omaan sydämeeni. Sen sinä saat Raamatun Sanan äärellä lukemalla evankeliumeja ja UT:n kirjeitä, katselemalla Herraa Jeesusta Kristusta Sanassa. Tämä koska Jumalan rakkaus on annettu meille Jeesuksessa Kristuksessa ja Pyhässä Hengessä. Pyhä Henki elää ja asuu ja vaikuttaa Sanassa. 

VT on myös hyvä, erikoisesti Psalmit, mutta ennen kaikkea; lue Uutta Testamenttia. Silloin seurustelet Jumalan kanssa. Ja jumala on, kuten totesimme, Rakkaus. Hänen yhteydessään, Häntä lähellä elävä, Häntä katseleva uskova, voi sitten saada Jumalallista rakkautta tartuntana Jumalasta. Se on tavoiteltavaa tartuntaa ja sitä voikin pyytää Jumalalta. Mutta älä pyydä ohi Jumalan Sanan, seurustelematta Jumalan Sanan, Jumalan, kanssa.

Koska Raamattu ilmoittaa meille, että Jumalan rakkaus on vuodatettu ja vuodatetaan meihin Pyhän Hengen kautta ja Pyhässä Hengessä, katso perään että olet täyttynyt ja täytyt Pyhällä Hengellä. Kun täytyt Pyhällä Hengellä, täytyt Jumalan läsnäololla ja rakkaudella. Silloin sinä voit elää Jeesuksen rakkauden kautta. 

Mikäli sinä et ole varma siitä, oletko täyttynyt Hengellä, mene rukoukseen Jeesuksen Kristuksen eteen ja kysy Häneltä. Pyydä Häneltä Pyhän Hengen kastetta ja täyteyttä. Hän tekee sen sinulle. Herra täyttää Hengellään sitä Häneltä pyytävää uskovaa. Varsinkin kun uskova viettää aikaa Sanan äärellä.

Herra upottakoon sinut rakkautensa läsnäolon mereen, niin että saat uida siinä. 

http://www.jaikal.se/48683151

http://www.jaikal.se/48683128

Seuraava teksti on toisen kirjoittama ja se selittää tätä asiaa hyvin.

 

LÄSNÄOLOSSA

"Vietä aikaa läsnäolossa! Herraa ei opi tuntemaan tiedon, vaan kohtaamisen kautta. Hän on läsnä Sanassaan. Usko tulee kuulemisesta, kuuleminen sanan kautta. Kun luet sanaa, kuuntele mitä hän sinulle puhuu. Vaikka on hyvä kuulla mitä hän on muille puhunut, ei se välttämättä ruoki henkeäsi. Hänen äänensä kuuleminen ruokkii. Kun rukoilet, älä luettele listojasi, vaan ylistä, palvo ja etsi Häntä! Herra on varustamassa kansaansa lähtemään ulkopuolelle leirin. Siellä ei pärjää fraaseilla, vaan Sanan tulee asua sinussa. Sinun tulee olla varustettu Hänen läsnäolollaan että voit olla viemässä Kuningaskuntaa ihmisten luo. Hänen läsnäolonsa sisältää kaikki armolahjat, sillä ne eivät ole osa meitä, vaan osa Häntä! Se joka kävelee, sen jalat vahvistuu. Joka istuu, saa jatkuvasti hakea hoitoa surkastuville lihaksilleen. Älä odota että sinulla on ensin ruokaa viidelle tuhannelle, aloita silloin kun sinulla on viisi leipää ja kaksi kalaa. Herra sen tekee! Hän on jo varustanut sinut siihen missä olet, lisää saat kun lähdet seuraamaan Häntä! Seuraaminen alkaa Hänen kasvojensa edessä, ja sen läsnäolon viet mukanasi minne ikinä kuljet."

 

https://www.youtube.com/watch?v=WP8ZNd9dBP8

https://www.youtube.com/watch?v=aj4eVZoCdNY

https://www.youtube.com/watch?v=kMg_eRnIz-E

https://www.youtube.com/watch?v=m2-4HMIIeGY

 

Sinä voit katsoa ja kuunnella seuraavasta linkistä toisten uskovien kokemuksia Jumalasta 

https://sites.google.com/site/todistajat/

https://www.youtube.com/watch?v=8MyYz1z2iSo&feature=youtu.be&t=11m53s

https://www.youtube.com/watch?v=sD62ZiKUMYA&t=24s

Sitten ihan lopuksi se kipeä kysymys ketä Jumala voi käyttää, ja voiko Hän käyttää minua, joka olen niin epäonnistunut ja huono ihminen. Jumala voi käyttää sinua. Kuuntele tästä linkistä Pekka Perhon puhe. Saarna alkaa 1:00 kohdasta. Siis siitä kohdasta kun kokous on kestänyt jo tunnin. 

https://www.youtube.com/watch?v=pQYM889l54I

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

07.08 | 10:48

Jag gillar också Heliga andens kraft

...
23.07 | 04:00

Pelastusta ei voi ansaita mitenkään. Se on Jumalan lahja meille Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta Jeesuksen Herraksi tunnustaminen pelastaa, Raamattu todista niin

...
22.07 | 12:38

Room 10 tunnustus ei ole lakia jota suorittamalla tienataan pelastus. Pelastusta ei saada teoilla, Ef 2.

...
17.12 | 22:39

Siunausta, tuo oli hyvä ja selkeä alustus. Vaikka saankin olla jo uskossa, mutta vahvistua voi Aina yhteisestä uskosta Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme

...
Du gillar den här sidan