MITÄ ANTEEKSI ANTAMINEN ON

ANTEEKSI ANTAMINEN JUMALAN NÄKÖKULMASTA

Apt 10:43 "Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta."

Monet julistavat rohkeasti anteeksi antamista Jeesuksen nimessä ja veressä. Harva kuitenkin selittää mitä anteeksi antaminen merkitsee uskovalle. Mitä se siis on? Pyrin selittämään tätä asiaa Raamatun Sanan pohjalta. Emme siis kysy mitä mieltä ihmiset ovat tästä asiasta. Kysymme mitä mieltä Jumala on. Miten Jumala antaa synnit anteeksi sinulle ja minulle?

Vanhurskauttamisen ymmärtämisen edellytys on ymmärtääkseni syntien anteeksi antamisen/saamisen ymmärtäminen. On siis välttämätöntä ymmärtää anteeksi antaminen ja anteeksi saaminen ja sen perusta jotta voisi ymmärtää ja ottaa vastaan oppia vanhurskauttamisesta. Siksi tästä aiheesta on tarpeellista kirjoittaa.

Vastasin kerran suomi24 synti keskustelupalstalla eräälle syntiensä rasittamalle puhtautta ja viattomuutta janoavalle ja kaipaavalle kirjoittajalle. Ajattelin vastata vain lyhyesti. Kirjoitus venyi kuitenkin paljon pitemmäksi kuin mitä olin tarkoittanut. Kirjoitukseni sanoma on itse koettua. Olen siis itse kokenut sen mitä tässä alla olevassa kirjoituksessa kirjoitan. Olen uskoontuloni ja syntieni anteeksi saamisen kokemukseni jälkeen tutkinut Raamatusta että onko Jumalan Sana yhtäpitävä oman kokemukseni kanssa. Onko syntieni anteeksi saaminen Raamatun mukaan niin syvällinen kuin olin kokenut? Olin kokenut että olin saanut takaisin lapsuuteni puhtauden ja viattomuuden. Syntini olivat poissa. Kuinka se voi olla mahdollista? Perustuuko kokemukseni Raamatun Sanaan vai onko kysymyksessä jokin itse suggerointi ja toiveajattelu?

Huomasin että Raamatun Sana syntieni anteeksi antamisesta Jumalan puolelta on yhtäpitävä kokemukseni kanssa. Olin siis kokenut anteeksi saamisen niin kuin Raamattu asiasta todistaa. Eikä siinä kaikki. Raamatun Sana todisti minulle että syntieni anteeksi saaminen menee vieläkin syvemmälle. Tämän totuuden avautuminen minulle on vienyt minut ylistämään Jeesusta ja riemuitsemaan Hänen edessään. Olen saanut kokea että Herra on kastanut minut Pyhällä Hengellä kiittäessäni Häntä sydämeni pohjasta anteeksi antamisesta. Siksi aihe on minulle rakas.

Tässä tämä kirjoitukseni anteeksi antamisesta. Huomaa, että tämä oli vastaus yhdelle ihmiselle ja kysymys oli yhdestä määrätystä synnistä. Tämä kirjoitukseni sanoma soveltuu kaikkiin synteihin ja se sopii meille jokaiselle.

 

Ystävä hyvä!!!

Missä seurakunnassa sinä käyt? Mihin seurakuntaan sinä kuulut? Mene ihmeessä seurakuntaan ja pyydä Jumalalta vastausta ongelmaasi. Jumala on voimallinen puhumaan palvelijoidensa kautta. Oletko tottunut kääntymään elävän Jumalan puoleen rukouksessa tuoden Hänelle kaikki ongelmasi ja syntisi?

Olen varma siitä että Hän puhuu sinulle armon sanoja jos pyydät Häntä ilmoittamaan sinulle totuuden synneistäsi ja Jumalan anteeksi antamisesta. Jumala itse antoi opetuslapsilleen tehtäväksi ARMONSA EVANKELIUMIN julistuksen (Luuk 4:22, Joh 1:16, Apt 20:24). Siksi Pyhä Henki ei syytä sinua. Syyttäjä on toinen. Pyhä Henki tahtoo siunata sinua puhtaudella ja viattomuudella Jeesuksen veren voimassa. Pyhä Henki ei esitä sinulle syytöksiä eikä kieltoja mitä tulee seksiin avioliiton sisäpuolella. Seksi on Jumalan lahja sinulle ja puolisollesi. Avioliiton ulkopuoliset seksisuhteet ovat syntiä jotka sinä olet jo saanut anteeksi Jeesukselta koska sinä olet tehnyt parannuksen ja hyljännyt syntisi ja uskot Herraan Jeesukseen Kristukseen syntiesi sovittajana. Jeesus on pyyhkinyt pois kaikki syntisi verellään.

USKO MINUA: SYNTEJÄSI EI OLE JUMALAN EDESSÄ, EIKÄ HÄNEN KIRJOISSAAN.

Ne ovat kertakaikkisesti poistetut Kristuksen ruumiin uhrilla. Niin,... niitä ei ole edes Jumalan muistissa. Totuus on se että, Jumala ei edes muista anteeksi annettuja syntejäsi. Kuinka minä voin tehdä näin voimakkaan väittämän?  Koska JUMALA ITSE SANOO SEN:

Heb 8:12 "Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä."

Jes 43:25 "Minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista."

Miten Jumala voi unohtaa? Jumalahan on virheetön ja kaikkitietävä? Niin, Jumala on kaikkitietävä ja täydellinen kaikissa teoissansa mutta, ...HÄN ON myös ... KAIKKIVALTIAS! Kaikkivaltias taas kykenee tekemään mitä Hän tahtoo. Psalmi 115:3 "Meidän Jumalamme on taivaissa; mitä ikinä hän tahtoo, sen hän tekee."

Mitä tämä sitten tarkoittaa? Mitä Jumala tahtoi tehdä?

Jumala loi ihmisen elämään Hänen kanssaan täydellisessä suhteessa. Synti tuli erottamaan Jumalan ja ihmisen toisistaan. Ennen syntiin lankeemusta ihmisen suhde Jumalan kanssa oli täydellinen. Jumala tahtoi palauttaa ihmisen täydelliseen suhteeseen kanssaan. Siis, niin kuin syntiä ei olisi koskaan tullutkaan Jumalan ja ihmisen väliin. Jumala tuli Jeesuksessa ihmisen lihaan ihmiseksi ja poisti synnin uhraamalla itsensä. Synti on nyt poissa Jumalan ja ihmisen välistä. Synti tuli Saatanan vaikutuksesta ihmisen elämään. Raamattu sanoo että, Jeesus teki tyhjäksi Perkeleen teot:

1 Joh 3:8 "Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi TYHJÄKSI PERKELEEN TEOT."

Mitä siis Herra Jeesus sai aikaan ristillä? Otamme vertauksen:

Olet varmaan joskus haaveillut täydellisestä ihmissuhteesta. Useimmiten ihmissuhteisiin tulee rikkeitä ja ne kärsivät ja jopa tuhoutuvat rikkomusten tähden. Usein syytön tai syyttömänä itseään pitävä osapuoli joutuu kärsimään välirikosta. Siis täydellistä ihmissuhdetta on mahdotonta saavuttaa.

Ja nyt vertaukseen;

Sinulla on erittäin rakas ystävä. Ystäväsi myös rakastaa sinua. Teidän suhteenne on täydellinen ihannesuhde. Siinä ei ole mitään häiriötekijää. Joka päivä ystäväsi tulee luoksesi ja te molemmat nautitte toistenne seurasta. Sinä iloitset aina nähdessäsi rakkaan ystäväsi.

Eräänä päivänä huomaat että ystäväsi ei tulekaan luoksesi. Hän pakenee sinua nähdessään sinut. Mitä on tapahtunut, sinä ihmettelet? Sinä rakastat ystävääsi samalla rakkaudella kuin ennenkin. Mutta, jotakin on tullut väliinne joka erottaa teidät toisistanne. Sinä suret suunnattomasti tapahtunutta välirikkoa. Toteat että ystäväsi on rikkonut sinua vastaan ja sen tähden hän nyt pelkää sinua eikä hän uskalla tulla luoksesi ja kohdata katsettasi ja sopia asiaa. Hän luulee sinun olevan vihainen ja hän pelkää mahdollista kostoasi. Sinä ajattelet: "Jos minä vain jotenkin voisin tehdä tehdyn rikkomuksen tyhjäksi, tekemättömäksi, poistaa sen välistämme niin kuin sitä ei olisi koskaan tapahtunutkaan, MINÄ TEKISIN SEN!

Koska sinä kuitenkin olet tavallinen vajava ihminen, sinä et voi tehdä tehtyä tekoa tekemättömäksi. Et voi poistaa rikkomusta välistänne. Se on sinulle mahdottomuus. Rikkomus on aina häiritsemässä sinun ja ystäväsi välistä suhdetta. Se jopa estää ystävyytenne. Näin rikkomus on tullut sinun ja ystäväsi väliin. Ja sinä et voi sille yhtään mitään.

Mutta Jumala ei ole vajava ihminen. Hän on täydellinen kaikkivoipa Jumala. Jumala on joutunut kokemaan tämän välirikon ihmisen synnin tähden. Jumala rakastaa ihmistä samalla rakkaudella kuin millä Hän rakasti ihmistä ennen syntiinlankeemusta. Mutta synti tuli väliin. Syntiensä tähden ihminen ei pääse osalliseksi Jumalan rakkaudesta. Jumalalla oli kuitenkin valmis suunnitelma synnin poistamiseksi. Kristus Jeesus tuli ja poisti synnin uhraamalla itsensä. Jumala rankaisi omaa syytöntä viatonta pyhää Poikaansa meidän rikkomuksistamme. Nyt kun sijaiskärsijä on kärsinyt meidän syyllisten rangaistuksen, syntimme ovat sovitetut, me syylliset olemme vapaat rangaistuksesta. Ketään ei voida rangaista kahta kertaa samasta rikkomuksesta. Siksi me olemme vapaat rangaistuksesta. Jumala antoi rakkautensa Jeesuksessa Kristuksessa. Nyt saamme jälleen kokea Jumalan rakkauden itseämme kohtaan sovituksen Sanan kautta Jeesuksessa Kristuksessa.

Nyt ihminen on palautettu Jumalan yhteyteen, koska se, mikä erotti ihmisen Jumalasta, on poistettu. Jumala ei muista anteeksi annettuja syntejämme ja siksi Hän voi kohdella meitä uskovia niin kuin me emme olisi koskaan tehneet mitään syntiä Jumalaa vastaan. Jeesukseen uskova on siksi aina, alusta asti ollut Jumalansa kanssa ilman välirikkoa "Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani" (Joh 15:27). Sovituksen Sanan vastaan ottaneena uskova myös todistaa Vapahtajastaan koska hän elää Jumalansa yhteydessä ja Hänen kanssaan. Näin Jumala kohtelee Jeesukseen uskovaa.

Tässä on mainittava ettei Raamatussa lue missään ettei Jumala muistele syntejämme. Näinhän jotkut kuitenkin virheellisesti väittävät Raamatussa lukevan. Raamatussa lukee että Jumala EI MUISTA syntejämme. Se on kokonaan toinen asia. Jos Raamatussa lukisi että Jumala ei muistele anteeksi antamiaan syntejä, Hän kyllä muistaisi syntimme mutta, -muistamisestaan huolimatta Jumala olisi "kiltti" eikä kuitenkaan muistelisi niitä. Mutta Raamattu todistaa että Jumala ei muista syntejämme. Siksi Hän ei muistele niitä. Ei voida muistella sellaista mitä ei muisteta. Ei voida muistaa sellaista mitä ei ole koskaan tapahtunut, jota ei ole olemassa. 

Jos joku väittää ettei Jumala muistele syntejämme, väite on epäuskon osoitusta. Väite johtuu mielestäni siitä että väitteen tekijä ei tunne sovituksen syvyyttä eikä myöskään täydellistä Jumalaa.  Hän luulee että Jumalan muistamattomuus on Hänen vajavuuttaan. Siksi hän "parantaa" Jumalan "en muista" Sanaa sanoiksi "en muistele".

Jos Jumala muistaisi ja siksi muistelisi syntejämme, Jeesuksen suorittama ristin sovitustyö olisi epätäydellinen. Siinä olisi paha vajavuus. Mutta nyt Jeesuksen suorittama sovitus on täydellinen ja siksi Jumala kykenee unohtamaan anteeksi antamansa synnit. Jumalan muistamattomuus ei siis perustu Hänen kiltteyteensä. Se perustuu Jumalan Jeesuksen ristillä suorittamaan täydelliseen sovitukseen. Jumala ei ole kiltti synnille. Jumalan viha syntejämme kohtaan kohtasi Jeesusta kaikessa sen ankaruudessa.

Sovituksen täydellisyyden tähden Jeesus kykenee pelastamaan täydellisesti ne, jotka tulevat Jumalan luokse Hänen kauttaan (Heb 7:25). Täydellinen pelastus on Jumalan ja ihmisen välisen rakkaussuhteen täydellinen ennallistaminen. Tämä tulee kerran näkyviin kaikessa sen täydellisyydessään Jumalan luona ikuisuudessa.

Siis, synti ja sen seuraukset ovat tehty tyhjiksi Golgatalla Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on Jumalan Sanan totuus. Vaikka emme tätä kaikkea saa vielä kokea sovituksen täydellisessä voimassa täydellisesti, kaikki on kuitenkin jo täytetty Golgatalla Jeesuksen ristillä. Syntimme on poistettu. Tästä johtuen syntinen voi kokea viattomuuden ja puhtauden anteeksi antamisen  kautta. Jumala ei koskaan tuo anteeksi antamiaan syntejä uskovan eteen. Kiitos ja kunnia Jeesukselle!!!

Tämä koskee sinua tässä ja nyt. Jumala tahtoi saada aikaan täydellisen sovituksen. Hän onnistui siinä täydellisesti. Jumala halusi antaa ihmiselle anteeksi hänen syntinsä TÄYDELLISESTI. Hän teki sen Jeesuksessa Kristuksessa.

Rikkomusten täydellinen anteeksi antaminen edellyttää niiden täydellistä unohtamista. Jumala on niin täydellinen, että Hän kykenee antamaan täydellisesti anteeksi. Jumalan täydellisyys saa tämän aikaan. Siis, se että Jumala kykenee unohtamaan synnit, perustuu Hänen täydellisyyteensä. Se ei ole vajavaisuutta. Jumalalla ei ole huono muisti. Hänellä on täydellinen sovitusteko Kristuksessa Jeesuksessa. Kaikki Jumalan teot ovat täydelliset (5 Ms 32:4). Tästä syystä Jumala kohtelee lapsiaan niin kuin he eivät koskaan olisi tehneet yhtäkään syntiä. "Te myös todistatte sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani". Synnistä puhdistettu ja vapautettu Jumalan lapsi todistaa Herrastaan yhdessä Pyhän Hengen kanssa. 

Kun me tunnustamme syntimme, Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä (1 Joh 1:7-9). Kun Jeesuksen veri on puhdistanut sinut kaikesta synnistä, mitä syntiä jää jäljelle? EI MITÄÄN!  Sinä olet silloin yhtä viaton ja puhdas kuin vastasyntynyt lapsi.

Mutta jumala ei jätä ihmistä vielä tähän. Lue jatko seuraavassa kirjoituksessani "Vanhurskauden puku".  

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

07.08 | 10:48

Jag gillar också Heliga andens kraft

...
23.07 | 04:00

Pelastusta ei voi ansaita mitenkään. Se on Jumalan lahja meille Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta Jeesuksen Herraksi tunnustaminen pelastaa, Raamattu todista niin

...
22.07 | 12:38

Room 10 tunnustus ei ole lakia jota suorittamalla tienataan pelastus. Pelastusta ei saada teoilla, Ef 2.

...
17.12 | 22:39

Siunausta, tuo oli hyvä ja selkeä alustus. Vaikka saankin olla jo uskossa, mutta vahvistua voi Aina yhteisestä uskosta Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme

...
Du gillar den här sidan