EKSYTYKSIÄ

LAPSIKASTEEN EKSYTYS

Kasteesta kiistellään kovasti hengellisissä piireissä ja vähän muuallakin. Kasteen ymmärtämisen edellytys mielestäni on ymmärtää seurakunta ja sen merkitys. Jos ihminen ei ymmärrä seurakuntaa ja sen merkitystä, hän luultavasti ei ymmärrä myöskään kastetta ja sen merkitystä. Tästä syystä kasteesta kiistellään. Alkuseurakunta kastoi vain uskoon tulleita. Kasteen kautta Herra liitti uskoon tulleet uskovien yhteyteen; seurakuntaan. Jumalan seurakuntaan voi kuulua vain uudestisyntyneitä uskovia. 

Raamatussa esiintyy yksi vesikaste. Mikä vesikaste on Raamatun yksi kaste?

Alussa, (Apt1-2) helluntaipäivän jälkeen, kun alettiin saarnata evankeliumia, ne, jotka uskoivat ja ottivat Sanan ts. Jeesuksen vastaan, (Joh 1:1,12-14) ne kastettiin. Ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä ja Herra liitti heidän yhteyteensä joka päivä niitä jotka pelastuivat ts. tulivat uskoon ja uskon kautta sisälle pelastukseen Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa.

Näin syntyi uskovien joukko, Jumalan seurakunta. Uskovat ovat maailmasta ulos kutsutut ihmiset. Heidät on evankeliumin Sanalla lohkaistu irti maailman kalliosta ja liitetty Jumalan yhteyteen Jumalan valtakuntaan Jeesuksessa Kristuksessa. He elävät Jumalan yhteydessä seuraamalla Jeesusta Kristusta. Heidät on heidän uskoon tulossaan luotu totuudelle kuuliaisiksi. Siksi he seuraavat Jeesusta Hänen edeltä heille valmistamissa teoissa. Tätä edelsi evankeliumin julistus, Jumalan Sana, johon uskova uskoo.Tämä on Jumalan seurakunta ja Häneen uskovat ihmiset.

Vauvana kastettujen kohdalla on monta ongelmaa.

1. Kastetun vauvan tulisi kasvaa uskoon niin että hän sitten nuorena ja aikuisena jatkaisi uskovana elämää "kasteen armoliitossa". Tämä edellyttää hengellistä ilmapiiriä. Usein lapsen vanhemmat, kummit ja muut sukulaiset eivät ole itse uskossa. Miten he voivat, tahtovat tai edes osaavat kasvattaa lasta uskoon Jeesukseen kun he eivät itsekään usko eivätkä siksi myöskään tottele Jeesusta? Lapsikasteella ei siis ole uskon kanssa Jeesukseen mitään tekemistä. Lapsi kastetaan ainoastaan nimen antamisen tähden ja totutun kauniin seremonian ja tavan tähden. Raamatussa ei mainita nimen antamista kasteen yhteydessä. Se on ainoastaan ihmisten kehittämä käytäntö. Mutta se ei perustu Raamatun Sanaan. Kristillisen uskon ja käytännön tulisi perustua Jumalan Sanaan. 

2. Useimmiten vauvana kastettu lapsi, tultuaan murrosikään ja aikuisikään, ei elä uskovana. Hän alkaa elää julkisynneissä eikä hän tiedä Jeesuksesta juuri mitään. Kukaan ei ole puhunut hänelle Jeesuksesta Kristuksesta. Rippikoulukaan ei saa aikaan monessakaan nuoressa "uutta uskon paloa" sydämessä. Ei ainakaan mitään pysyvää uskoa joka näkyisi vuosia rippikoulun jälkeen. Useimmat nuoret jatkavat elämää ilman Jumalaa ja ilman Jeesusta rippikoulun jälkeen. Kukaan ei kajoa siihen. Syntielämä ilman Jeesusta Kristusta ja seurakuntayhteyttä koetaan normaaliksi elämäksi. Nämä vauvana kastetut nuoret aikuiset pitävät usein uskoa ja uskovia epänormaaleina. 

Vaikkakin rippikoulu on hyvä, sillä siellä nuori saa kuulla Jumalan Sanaa, sitä ei kuitenkaan Raamatussa mainita. Ei myöskään kummeja mainita Raamatussa. Mutta jos rippikoulua ei olisi, vauvana kastetut uskosta osattomien vanhempien nuoret eivät saisi kuulla Jumalan Sanaa ollenkaan. Rippikoulu on siis tässä kohtaa hyvä.

Jumalalla on kuitenkin parempi vaihtoehto rippikoululle, mikäli aikuiset itse uskoisivat ja tottelisivat Jumalaa. Lasten ja nuorten hengellinen kasvatus tulisi Jumalan alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti tapahtua jatkuvassa seurakuntayhteydessä, uskovien yhteydessä. Uskovien yhteydessä lapsi ja nuori saisi kuulla Jumalan Sanaa jatkuvasti ja voisi "kasvaa uskoon". Hengellinen kasvatus ei saisi tapahtua ainoastaan yhden kesän ja muutaman viikon aikana rippikoulussa. Siksi rippikoulu on riittämätön tässä asiassa.

Lapsen tulisi saada kasvaa hengellisessä ympäristössä Jumalan seurakunnassa Jeesuksen (Jumalan Sanan) seurassa. Näin olikin alussa apostolisena aikana. Tämä ei kuitenkaan toteudu monenkaan vauvana kastetun lapsen ja nuoren kohdalla. Kirkossa käydään kuuntelemassa Jumalan sanaa ainoastaan joskus juhlapyhinä, jos silloinkaan.

3. Raamatun ilmoituksen mukaan seurakunnassa, Jumalan lasten yhteydessä, voi olla vain uskovia Jumalan lapsia. Raamattu puhuu seurakuntakurista. Paavali (lue Jeesus) opettaa että seurakunnan tulee poistaa keskuudestaan se, joka on paha. Siis se, joka elää kurittomasti uskosta luopuneena tai uskosta osattomana eikä siksi ole kuuliainen meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen evankeliumille, hänet tulee poistaa uskovien yhteydestä. Tämä on seurakunnan yksi tehtävä; valvoa että seurakunnassa on vain uskovia Jeesusta rakastavia ja kunnioittavia ja Häntä tottelevia ihmisiä.  

Evankeliumin julistuksen tavoite on että jokaisessa yksilössä, joka kuulee evankeliumin, syntyisi uskon kuuliaisuus Jeesusta Kristusta kohtaan. Mikäli tätä kuuliaisuutta ei ole, ihminen tulee poistaa uskovien yhteydestä.

Miten tämä seurakuntakuri ja sen toteuttaminen, Jumalan Sanan noudattaminen, onnistuu seurakunnalta vauvana kastetun kohdalla joka alkaa elää uskosta osattomana kurittomasti ja synnissä synnin harjoittajana? Missä vaiheessa hänet tulisi erottaa uskovien yhteydestä? Miten hänet voidaan erottaa uskovien yhteydestä kun hän ei ole koskaan ollutkaan uskova eikä uskovien yhteydessä? Eikö olisi aika erikoista mikäli pappi/saarnaaja kutsuisi luokseen 15-20 vuotiaan uskosta osattoman nuoren ja alkaisi nuhtelemaan häntä synnistä ja vaatimaan häneltä kuuliaista vaellusta, ihmiseltä joka ei ole edes uskossa? Kuinka hän voi olla kuuliainen Jeesukselle Kristukselle ja seurakunnalle? Eikö nuori sanoisi papille/saarnaajalle päin näköä: "Mitä se äijä sulle kuuluu mitä minä teen?" Voiko tällainen ihminen olla Jumalan lapsi ja Jumalan seurakunnan jäsen?

Raamattu puhuu uskovien yhteydestä, seurakunnasta, pyhien yhteytenä. Pyhien yhteydessä voi olla vain se, joka on pyhä. Pyhä on se, joka on tullut Jumalan pyhittämäksi. Jumalan pyhittämä on vain se, joka on uskossa Herraan Jeesukseen Kristukseen (Ef 2:19, 3:18, 5:3, 1 Kor 6:11, Heb 10:10). 

Pyhä ihminen on erotettu pois maailmasta elämään Jumalan yhteydessä Kristuksessa Jeesuksessa (Heb 13:12-13, Joh 15:19,17:6,16, Mark 3:14).

http://www.koivuniemi.com/raamattu?tila=laajahaku&kaikki=pyhien+&jokin=&eiole=&kirjat=ut

Nyt koska uskovien yhteydessä voi olla vain pyhä, voitaisiin kysyä että tulisiko vauvana kastetulle uskosta osattomana synnissä elävälle nuorelle tehdä niin kuin tuossa edellä kerron? Tulisiko hänet kutsua papin eteen puhutteluun? Ehkä! Se voisi pysäyttää monen nuoren ja jopa saada hänet uskomaan evankeliumi ja niin myös kuuliaiseksi Herralle Jeesukselle Kristukselle. Nimittäin silloin jos pappi puhuu hänelle oikein Jumalan Hengen johdatuksessa ja Pyhässä Hengessä. Silloin Jeesus pääsee papin kautta puhumaan nuorelle. Ja Jeesus osaa puhua oikein. Hän osaa vetää oikeasta narusta. 

Mutta nyt on valitettavasti hyvin usein niin että kukaan ei välitä nuoren jumalattomasta elämästä, ei seurakunta, ei papit eikä edes nuoren omat vanhemmat. Seurakunnan papin, paimenen, tulisi valvoa laumaansa. Hänen tulisi ottaa puhutteluun eksynyt lammas, mikäli pappi pitää nuorta seurakuntaan, Jumalan lammastarhaan, kuuluvaksi ja tunnistaa vastuunsa laumasta. Mutta monessa seurakunnassa on se ongelma kun pappi ei itsekään ole uskossa ja elää itsekin kurittomasti.  

4. Kun tällainen uskosta osaton nuori aikuinen tulee uskoon, hän tulee sydämestään kuuliaiseksi Jumalalle. Hän tahtoo seurata Jeesusta Kristusta. Jumala vaikuttaa sen hänessä koska hän on nyt uudestisyntynyt Jumalan lapsi ja uusi luomus Kristuksessa. Hän uskoo Jeesukseen ja tunnustaa Hänet Herrakseen ihmisten edessä. Hän tekee parannuksen tietoisista synneistään ja tunnustaa ja hylkää syntinsä ja pyrkii elämään Jumalan tahdon mukaista elämää.  

Uskovana hän kiinnostuu toisista uskovista ja hakeutuu heidän seuraansa. Herra liittää hänet uskovien yhteyteen. Koska hän nyt on sydämessään kuuliainen Jumalalle, ei niin että joku ihminen lyö häntä Raamatulla päähän, vaan hän itse tahtoo tietää Jumalan tien hänelle. Hän tahtoo nyt seurata Jeesusta Kristusta kuuliaisena Hänelle. Jumala tietenkin osoittaa hänelle tien, jota hänen tulee nyt kulkea. Jumalan Henki ja Jumalan Sana vie hänet uskovien upotuskasteelle. "Salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus". Kasteessa hän hautaa vanhan entisen syntisen minänsä, joka eli tahallisessa synnissä, erossa Jumalasta, synnin harjoittajana Jumalan tahdosta välittämättä. Kasteessa hän myös nousee uutena luomuksena uuteen elämään Jeesuksen kanssa Jeesuksen ylösnousemusvoimassa.

Nyt kun hän uskovana tahtoo seurata Jeesusta kasteelle ja ottaa kasteen, monet ihmiset sanovat hänelle että uudelleenkaste on syntiä eikä sitä pidä ottaa. Nyt lapsikaste on tullut hänelle esteeksi totella Jumalaa, mikäli hän kuuntelee ihmisiä. Lapsikasteesta on tullut hänelle suuri eksytys. Näin lapsikaste on vaarassa riistää uskoon tulleelta nuorelta ihmiseltä kasteen todellisen merkityksen ja siunauksen. Valitettavan monet vauvana kastetut uskoon tulleet ihmiset tottelevat ihmisiä eikä Jumalaa. He eivät mene kasteelle. Tämä on surkuteltavaa.

5. Raamattu tuntee vain yhden vesikasteen ja yhden uskon. Tämä yksi kaste on uskovan kaste upottamalla. Jeesus sanoi: "Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu." Miksi jotkut kääntävät Jeesuksen sanat toisin päin? Sitä minä en ymmärrä. Eikö olisi viisainta ja varminta tehdä niin kuin Jesus sanoo ja siinä järjestyksessä kuin Jeesus asian esittää. Ilman aktiivista uskoa evankeliumiin kasteella ei ole mitään merkitystä ihmiselle. Ilman uskoa sillä ei ole mitään merkitystä vaikka kastettava olisi aikuinenkin ihminen. Ensin usko Jeesukseen Kristukseen ja sitten kaste.

Jokaisen uskoon tulleen ihmisen tulisi välittömästi ottaa uskovien upotuskaste ja näin aloittaa Jeesuksen seuraaminen uskon kuuliaisuudessa Häntä kohtaan. Älä kysy ihmisiltä tästä asiasta mikäli olet tämän asian edessä. Kuuntele Jumalaa. Jumala puhuu sinulle tästä asiasta mikäli tämä kasteasia sinua vaivaa. Et pääse kasteen yli ennen kuin olet totellut Jumalaa ja ottanut kasteen. Jumala on tuonut sinut tämän asian eteen. Hän seuraa kuinka sinä tottelet, vai totteletko sinä Häntä.

Kun olet ottanut tämän uskon askeleen, sinä kasvat uskossa. Jumala on johdattanut sinua kasteelle. Kasteelle meneminen edellyttää sinulta uskoa. Nyt kun olet uskossa Häneen ottanut kasteen ja totellut Jumalaa, Jumala johdattaa sinua eteen päin. Näin se hengellinen elämä toimii. Mikäli sinä et tottele Jumalaa, hengellinen kasvusi ja Jeesuksen seuraamisesi häiriintyy tai se estyy kokonaan. Eihän Jumala voi johdattaa ihmistä joka ei tottele eikä seuraa Häntä. Jeesusta seurataan USKON KAUTTA. Lue Heb 11. luku.

 

OPETUSLAPSEUTEEN KASTEEN KAUTTA

Jotkut väittävät että Jeesus käski tehdä kaikki kansat opetuslapsiksi kastamalla heitä. Näillä sanoilla he puolustavat vauvakastetta ajatellen että kaikki pikkulapset tulee kastaa ja sillä tavalla heistä tehdään Jeesuksen käskyn mukaisesti opetuslapsia. Tässä tullaan kuitenkin teologiseen ongelmaan. Edellä todetun lisäksi totean seuraavaa:

Mikäli opetuslapseksi tehdään kastamalla, uskovan kaste tulee vielä selvemmäksi ja tärkeämmäksi. Sanat "kastamalla heitä" viittaa uskoon tulleisiin ihmisiin eikä kaikkeen kansaan. Siis pelkkä usko ei riitä opetuslapseuttamaan (uskovaa) ihmistä, vaan sen tekee kaste. "Opettamalla heitä" viittaa uskovina kastettuihin.

Kummassakin alla esittämässäni tulkinnassa tulee ensin julistus, sitten usko Sanaan ja Sanan vastaan ottaminen. Vasta sen jälkeen tulee kaste. Ja kasteen jälkeen opetus.

Tulkinnat:

1. Opetuslapseksi tehdään kastamalla

2. Uskoon tulleita kastetaan.

Kukaan ei voi olla opetuslapsi mikäli hän ei ensin usko. Uskoa taas edellyttää julistus/kohde mihin uskoa. Se, joka kuulee Sanaa, uskoo Sanan ja ottaa sen vastaan, kastetaan. Näin häntä voidaan alkaa opettaan. Hänestä tulee siis ensin uskova ja sitten opetuslapsi.

Kastettu uskova liittyy opetuslasten, uskovien yhteyteen. "Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin HEITÄ lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua. Ja HE pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa (Apt 2:41-42).

Tässä on huomattava että kastettavat olivat ottaneet Sanan vastaan. Sitten heidät kastettiin ja heitä, opetuslapsia, lisääntyi sinä päivänä. He pysyivät apostolien opetuksessa. Ja Herra liitti heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. 

Matt 28:19 "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."

 

ÄLÄ KÄÄNNY VAINAHAHENKIEN PUOLEEN!

Yhteys kuolleisiin ihmisiin ja yhteyden tavoittelu kuolleiden kanssa on vakavaa eksytystä ja vaarallista toimintaa. Raamattu on Jumalan ilmoitus meille ihmisille. Raamatussa Jumala varottaa vakavasti ottamasta yhteyttä vainajahenkiin.

Ymmärrämme että kun Jumala varottaa yhteydestä vainajahenkiin, niin se todellakin on mahdollista saada yhteys henkiolentoihin. Nämä henkiolennot eivät kuitenkaan ole kuolleita ihmisiä ja heidän henkiä. Vainajahenget ovat pahoja henkiä, jotka matkivat kuollutta täällä keskuudessamme elänyttä ihmistä. Tästä johtuen Jumala varottaa meitä ihmisiä ottamasta yhteyttä vainajahenkiin. Yksikään kuollut ihminen ei tule kummittelemaan ja ilmoittamaan mitään rajan takaa.

Jos kummittelua tapahtuu, niin kysymyksessä on pahojen henkien toiminta. Jumala haluaa varjella ihmiset joutumasta tekemisiin pahojen henkien (riivaajien) kanssa. Riivaajien kanssa ei todellakaan ole leikkimistä. Se on hengenvaarallista puuhaa.

Meedioiden ja selvännäkijoiden antamat oikeat tiedot johtuvat siitä että he saavat tietonsa demonihengiltä. Demonit tietävät ihmisen elämästä paljon. Ne tietävät mitä ja koska uskosta osattoman ihmisen elämässä on tapahtunut. Siksi ne voivat ilmoittaa heitä palveleville ihmisille tietojaan. Uskoisin että meediot todella voivat luulla saavansa tietonsa Jumalalta. He uskovat palvelevansa Jumalaa.  Mutta he erehtyvät. He eivät ole yhteydessä Elävään Jumalaan kun eivät tunne Jeesusta Kristusta Vapahtajanaan eivätkä tunnusta Jeesusta Kristusta Herrakseen. He saavat tietonsa pahoilta hengiltä. Siksi meedioiden toiminta on vakavaa eksytystä. He ovat itse eksytetty ja eksyksissä ja he eksyttävät toisia ihmisiä konsteillaan. Varo meedioita ja selvännäkijöitä sekä kaukoparantajia.

Kaukoparantajat ovat myös eksytystä. Hekään eivät palvele Jumalaa eikä Jumala paranna ketään heidän toimintansa kautta. Heidän toimintansa kautta kyllä tapahtuu näennäistä parantumista mutta silloin "parantaja" on ollut Saatana. Ymmärrämme että ihminen ei kykene tekemään omalla voimallaan ja kyvyllään ihmetekoja eikä parantamaan ketään. Se voima tulee toisesta lähteestä. Parantumisen/ihmeen kokeminen on siten joko Jumalasta tai Saatanasta. Mistä tiedän kuka ihminen parantaa Jumalan Voimalla ja kuka Saatanan voimalla? Mistä tiedän kuka ihminen palvelee Jumalaa ja kuka Saatanaa? Jumalan palvelija julistaa rohkeasti: "Jeesus Kristus on Herra." Se, joka tätä tunnustusta ei anna, ei ole Jumalan palvelija.

Kaukoparantajat eivät anna kunniaa parantumisista/ihmeistä Jumalalle Jeesuksen Kristuksen nimessä. He eivät tunnusta Jeesusta Kristusta lihaan tulleeksi Jumalaksi ja Herraksi. Siitä tiedämme että he eivät palvele Herraa Jeesusta Kristusta. Silloin he eivät palvele Elävää Jumalaa. 

Mikäli joku on kokenut parantumista sen jälkeen kun hän on ottanut yhteyttä kaukoparantajaan, Saatana on voinut parantaa häneltä sillä kertaa sen vaivan jonka tähden yhteys parantajaan otettiin. Tämän Saatana tekee estääkseen ihmistä tulemasta Jeesuksen luokse. "Minä parannuin ilman Jeesustakin." Näin Saatana eksyttää ihmisiä tekemällä näennäistä hyvää. Mutta jos Saatana parantaa ihmiseltä yhden vaivan, hän vahingoittaa ihmistä jollakin toisella alueella. Se vahinko on suurempi ja vakavampi kuin alkuperäinen vaiva josta ihminen koki parantuneensa sillä kertaa. Vertauskuvallisesti voitaisiin sanoa näin: Saatana antaa sinulle kymmenen tonnia rahaa. Vauhhhh! Tämähän on mahtavaa, sinä ajattelet. Mutta Saatana ei sano sinulle että hän sillä "antamisella" sai vietyä sinulta miljoona euroa toista kautta sinun tietämättäsi. Tämän sinä huomaat ehkä liian myöhään.

Siksi minä varotan ottamasta yhteyttä kaukoparantajiin ja meedioihin. Rukoile Jumalaa Jeesuksen nimessä ja pyydä Häneltä apua. Ota myös yhteyttä todellisiin Jumalan palvelijoihin Jumalan seurakuntaan. Jumalan palvelijat antavat kaiken kunnian Herralle Jeesukselle Kristukselle ja julistavat Jeesuksen evankeliumia pyrkien viemään sinua Jeesuksen luokse pelastumaan ja parantumaan.  Tästä tiedät että olet tekemisissä Jumalan palvelijoiden kanssa. Olet silloin hyvissä käsissä. Pyydä uskovia rukoilemaan sinun puolestasi ja sinun kanssasi.

Jos kodissasi kummittelee tai tapahtuu muita epämiellyttäviä yliluonnollisia asioita, ota yhteyttä todellisiin uskoviin Jumalan lapsiin. Heidän rukouksensa ja siunauksensa seurauksena kummittelut loppuvat ja sinä saat rauhan kodissasi (Mark 16:17). Älä missään tapauksessa ota yhteyttä yhteenkään meedioon. He eivät palvele elävää Jumalaa vaikka he niin väittäisivät. Elävän Jumalan palvelija julistaa: "Jeesus Kristus on Herra". Jos avun antaja ei julista Jeesusta Herraksi, älä pyydä häneltä apua tässä asiassa.  
Todelliset Jumalan palvelijat tunnistaa siitä, että he tunnustavat Jeesuksen Kristuksen  lihaan tulleeksi Kaikkivaltiaaksi Herraksi ja Jumalaksi. Tällaisia ihmisiä löytyy monista seurakunnista.

Jos olemme olleet yhteydessä vainajahenkiin tai olemme tavoitelleet yhteyttä niiden kanssa, olemme syyllistyneet vakavaan syntiin. Herra Jeesus Kristus voi vapauttaa sekä synnistä, että henkivalloista jotka ihmistä vaivaavat.

Jeesus Kristus on suurin ja voimakkain persoona koko universumissa (Ef 1:20-23).
Jeesus on voittanut Saatanan ja sen demonit Golgatalla. Jeesuksen Kristuksen vallan alle on alistettu kaikki vallat ja voimat ja nimet, niin nykyisen ajan vallat ja voimat kuin myös tulevan ajan vallat ja voimat ja nimet. Kaikki on alistettu Jeesuksen alle. Jeesus Kristus on Herra. Jeesukseen Kristukseen turvaavan ja Hänen puoleensa kääntyvän ihmisen ei tarvitse pelätä henkivaltoja.   

 
3 Moos 19:31 "Älkää kääntykö vainaja- ja tietäjähenkien puoleen; älkää etsikö heitä, ettette tulisi heistä saastutetuiksi. Minä olen Herra, teidän Jumalanne."

5 Moos 18:10-13 "Älköön keskuudessanne olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tahi joka tekee taikoja, ennustele merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta, joka lukee loitsuja, kysyy vainaja tai tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen. Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle, ja sellaisten kauhistusten tähden Herra, sinun Jumalasi, karkoittaa heidät sinun tieltäsi. Ole siis nuhteeton Herran, sinun Jumalasi, edessä."

JEHOVAN TODISTAJAT

PALVELETKO ENKELIJUMALAA?

JEHOVAN TODISTAJIEN  HARHAOPPI ENKELIJEESUKSESTA

Jehovan Todistajat ovat yksi uskonnollinen järjestö joka kieltää Jeesuksen olevan Jumala. He opettavat että Jeesus on enkeli Mikael. Jehovan Todistajien Jeesus on siis enkeli. Tämä heidän oppinsa enkelijeesuksesta on käsittämätön sen tähden että Raamattu selvästi erottaa Jeesuksen kaikista enkeleistä. Raamattu todistaa että Jeesus ei kuulu enkelten joukkoon ollenkaan. Hän on paljon suurempi kuin yksikään enkeli. Enkelten yläpuolella on vain Jumala. Silloin Herra Jeesus Kristus Herra Jumala, Luoja, Raamatun kaikkien Kirjoitusten ja hebrealaiskirjeenkin kirjoittajan todistuksen mukaan. Kaikki Jumalan enkelit kumartavat Jeesusta Kristusta. Tarvitsee vain lukea ja uskoa Heb 1. luku sellaisenaan niin ymmärtää että Jeesus Kristus ei ole enkeli. Olen kirjoittanut Jeesuksen jumaluudesta http://www.jaikal.se/48683134

Eräs kirjoittaja kysyi Jehovan Todistajat palstalla mitä miinuksia ja plussia olisi Jehovan Todistajaksi kääntymisessä. Minä vastasin näin:

Yksi paha miinus on se että Jehovan Todistajien Jeesus on enkeli. Jos Jeesus on enkeli, hänen isänsäkin on enkeli. Tämä on aika paljastavaa.

Raamatun ilmoituksen mukaan Jeesus on Jumalan Poika. Jehovan todistajat sanovat kyllä että Jeesus on Jumalan poika. Mutta jos Jeesus on Jumalan Poika, hän ei voi olla enkeli. Silloin JT:n oppi on ristiriidassa itsensä kanssa.

Koska siis heidän Jeesus on enkeli, heidän jumalansakin on enkeli. Tämä on aika paha asia. Minä en uskaltaisi palvella enkelijumalaa. Kaikki enkelit ovat Jumalan luomia henkiolentoja. Jumalaa tulee palvella eikä enkeliä. Jehovan Todistajana palvelet enkeliä ja hänen enkeli-isää. 

Herra Jeesus Kristus on Jumalan Poika. Silloin Hänen Isänsä on Jumala. Sinulla olisi parempi etsiä seurakunta, joka tunnustaa Jeesuksen   Jumalan Pojaksi, ja myös tarkoittaa sitä. Siis, että Jeesuksen Isä on Jumala. Silloin myös Jeesus on Jumala. Kukin lajinsa mukaan. Jumalasta syntyy Jumala ja ihmisestä syntyy ihminen. Näin se menee. Jeesus Kristus on ainutsyntyinen Poika. Hän on ainoa lajissaan. Toista Pyhästä Hengestä siinnyttä Jumalan Poikaa ei ole koskaan siinnyt eikä syntynyt eikä tule koskaan sikiämään eikä syntymään. Jeesus on ainoa.

Raamattu kertoo Jeesuksesta että Hän on viimeinen Aadam (1 Kor 15:45). 
Ensimmäinen Aadam lankesi syntiin ja joutui eroon Jumalasta. Aadam tarkoittaa ihminen. Näin ensimmäinen Aadam oli ensimmäinen ihminen. Toinen ja viimeinen Aadam on toinen ja viimeinen ihminen. Molemmat Aadamit ovat Jumalasta. Ensimmäinen Aadam oli maasta (luotu). Toinen Aadam on taivaasta (Luoja).  

Jumala tuli tänne maan päälle ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa toisessa ja viimeisessä Aadamissa ja palautti ristin sovitustyönsä kautta pois poikenneen ihmisen yhteyteensä. Hän loi itsessään Kristuksessa Jeesuksessa uuden ihmissuvun (Ef 2:10,15). Tämä uusi ihmissuku on kaikki Herraan Jeesukseen Kristukseen uskovat Jumalan lapset. Uskova on uusi luomus (2 Kor 5:17).

 

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS

Toinen paha miinus Jehovan Todistajaksi kääntymisessä on se että Jehovan Todistajat eivät usko että Jeesus Kristus nousi kuolleista. Kun he sanovat uskovansa Jeesuksen nousseen kuolleista, he eivät tarkoita sitä että, Jeesuksen kuollut ihmisruumis, joka haudattiin, että se tuli jälleen eläväksi ja nousi kuolleista. Heidän mukaansa Jeesus tehtiin eläväksi vain Hengessä, mutta Jeesuksen ruumiin kohtalosta he ovat epävarmoja.

Jehovan Todistajat eivät tiedä mitä tapahtui Jeesuksen ruumiille. Tämä tietämättömyys vaikka Raamattu selvästi todistaa Jeesuksen nousseen kuolleista ruumiillisesti ja että Hänen ruumiinsa muuttui ylösnousemusruumiiksi jossa Hän nousi taivaaseen. Ja nämä asiat ovat Raamatusta luettavissa. Jeesuksen ruumista ei siis ole täällä maan päällä niin että hänen luunsa olisivat joskus löydettävissä. Niitä ei ole löydetty eikä tulla koskaan löytämään. Jeesus elää. 

Koska Jehovan Todistajat eivät usko Jeesuksen ruumiilliseen kuolleista nousemiseen, he kieltävät koko evankeliumin. Kieltämällä evankeliumi ei kukaan pelastu. Uskomalla Paavalin julistama evankeliumi pelastutaan. Paavalin mukaan mikäli Kristusta Jeesusta ei ole herätetty kuolleista, meidän uskomme on turha ja me olemme vielä synneissämme. Tästä näemme että synneistä vapautumisen edellytys on Jeesuksen Kristuksen ruumiillinen kuolleista nouseminen ja usko siihen (evankeliumiin).

Edelleen Paaavali toteaa että, mikäli Jeesusta ei ole herätetty kuolleista, ei myöskään meitä herätetä kuolleista. Silloin kaikki on turhaa. Ylösnousemuksemme ja ikuisen elämän toivomme perustuu Herran Jeesuksen Kristuksen kärsimykseen, kuolemaan, hautaamiseen ja Hänen ruumiinsa ylösnousemukseen. Usko tähän evankeliumiin antaa meille toivon.

Jehovan Todistajana heidän oppeihinsa uskoen sinä siis olet vielä synneissäsi eikä sinua herätetä kuolleista Jumalan paratiisiin. Synneissään kuolleille on toinen paikka.

Mikäli sinä et usko minua, lue Paavali Kirjoituksia 1 Kor 15. luku. Paavalin Kirjoitukset ovat Jeesuksen oppia (Gal 1:11-12, 1 Kor 11:23).

Olen tässä ottanut esille kaksi pahaa miinusta Jehovan Todistajaksi kääntymisessä. Näitä miinuksia olisi vielä lisää mutta nämä ovat ehkä ne vakavimmat harhat mitä Jehovan Todistajat opettavat. Pelkästään näiden harhojen tähden ei kenenkään kannata edes harkita ryhtyä Jehovan Todistajaksi. Kannattaa rukoilla Herraa Jeesusta Kristusta omassa kodissaan ja pyytää Häneltä pelastusta ja syntien anteeksiantamista. Olen kirjoittanut tällä sivustolla pelastukseen johdattavia kirjoituksia. 

Jumala siunatkoon sinua ikuisella pelastuksella Kristuksessa Jeesuksessa. 


EKUMENIA

Kristikunnassa uskovat pyrkivät keskinäiseen yhteyteen ja rakastamaan toisiaan seurakuntarajoista riippumatta. Se on tietenkin hyvä asia. Puhumme näissä yhteyksissä ekumeniasta. Ajatellaan että kun me olemme uskovia, vaikka kuulumme eri seurakuntiin, olemme sisaria ja veljiä Kristuksessa Jeesuksessa. Aivan oikein. Kaikki uudestisyntyneet Jeesukseen Kristukseen uskovat ihmiset ovat sisaria ja veljiä Kristuksessa. Meidän uskovien tulee myös rakastaa toisiamme ottamatta huomioon missä seurakunnassa sisaremme tai veljemme käy.

Kuitenkin kun Raamattu puhuu uskovien yhteydestä, Raamattu tarkoittaa Jumalan Hengen luomaa yhteyttä toisten uskovien kanssa. Tämä yhteys on syvällä ihmisen hengessä ja hänen henkensä kautta. Vain Jumala voi yhdistää uskovia tällä syvällisellä ihmisen hengen tasolla tapahtuvalla yhteydellä.  Ekumeeninen yhteys ei ole tätä Jumalan luomaa syvää yhteyttä. Perustelen:  

Uudestisyntymättömän ihmisen henki on kuolleessa tilassa. Hän ei ymmärrä uskovien syvällistä hengen tasolla olevaa yhteyttä. Ei sitä ymmärrystä voi häneltä edes vaatia. Hänelle ihmisten väliset yhteydet ovat aina vain sielujen tasolla olevaa sielullista yhteyttä.

Uskova yhtyy uskoontulossaan ts. uudestisyntymisessään Herraan, joka on Henki ja Sana. Silloin Jumalan Henki tulee ihmisen kuolleeseen henkeen ja tekee sen eläväksi (Ef 2:1,5). Niin ihmisen kuollut henki on tullut eläväksi. Hänen elävä henkensä on nyt yhteydessä Jumalaan ja toisiin uudestisyntyneisiin eläviksi tehtyihin uskoviin Jumalan lapsiin.

Uudestisyntymätön ihminen ei voi olla yhteydessä Jumalaan eikä uudestisyntyneisiin uskoviin tällä syvällisellä hengen tasolla. Uskovat ovat uskosta osattomille "outoja lintuja". Siksi uskovilla ja uskosta osattomilla voi olla vaikea ymmärtää toisiaan. 

Pyhän Hengen luoma yhteys on paljon syvällisempää yhteyttä kuin sielujemme tasolla tapahtuva yhteys. Mutta tietysti myös uskovilla on sielujenkin tasoista yhteyttä. Mutta minä puhun syvällisemmästä Jumalan luomasta hengen yhteydestä Jumalan Pyhässä Hengessä. 

Muistan omasta uskoon tulostani. Ennen jättäytymistäni helluntailaiset olivat mielestäni harhaoppisia ja minulle jopa vastenmielisiä hihhuleita joita minun tulisi välttää. Minulla ei ollut yhteyttä heidän kanssaan.

Sitten kun olin jättäytynyt Jeesukselle ehdoitta ja kokosydämisesti Hänen tahtomallaan tavalla, huomasin suureksi hämmästyksekseni että helluntailaiset ovat minulle rakkaita sisaria ja veljiä. Minä huomasin myös että he rakastavat minua ja että minä rakastan heitä. Koin että olen yksi heistä. Nyt minulla olikin yhteys heidän kanssaan. Tämä oli erittäin voimakas tunne.

Mitä minulle oli tapahtunut? Mistä tämä äkillinen asennemuutos hellareita kohtaan johtui? Tämä muutos oli sydämessäni syvällisenä muutoksena. Se tapahtui muutamassa päivässä, tai muutamassa tunnissa. Se muutos oli Jumalasta Jumalan vaikuttamaa yhteyttä.

Selitän:

Jumala oli kutsunut minua yhteyteensä Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Tulin Jumalan luokse Jeesuksen kautta ja Jeesuksessa Kristuksessa. Olin nyt yhtynyt Herraan, joka on Henki (1 Kor 6:17) ja Jumalan Sana. Pyhä Henki siis yhdisti minut Sanan kautta ja Sanassa Jumalan (Hengen) yhteyteen. Näin olin nyt uskovana yhteydessä Jumalaan ja olin Hänessä, Jumalan Sanassa ja Sanan kautta. Jumala siis dockasi minut itseensä Sanassa. 

Koska minä olin nyt yhteydessä Jumalaan Jumalan Sanassa ja Pyhässä Hengessä, minulla oli yhteys myös toisiin uskoviin jotka olivat samassa yhteydessä Jumalaan Sanassa ja Pyhässä Hengessä. Tästä syystä minä myös koin syvällistä yhteyttä uskovien kanssa Pyhässä Hengessä hengen tasolla. Tuon yhteyden oli Jumalan Sana ja Pyhä Henki luonut ja saanut aikaan. Yhteytemme ei siis ollut ihmisten kehittämää ystävyyttä.

Ensin ihmisellä täytyy olla yhteys ylöspäin Jumalan kanssa. Sitten Jumalasta lähtöisin oleva Jumalan vaikuttama yhteys toisten Jumalan lasten kanssa Pyhässä Hengessä (1 Joh 1:1-3).

 

OIKEA  USKOVIEN YHTEYS PERUSTUU JUMALAN SANAAN

Koska Jumala kutsuu ihmisiä yhteyteensä Jumalan Sanan kautta ja Jumalan Sanassa, oikea raamatullinen uskovien yhteys perustuu aina Jumalan Sanaan. Tästä syystä ei voi olla syvällistä Pyhän Hengen luomaa hengen yhteyttä ohi Jumalan Sanan. Muunlainen yhteys ei ole Raamatun ilmoittamaa uskovien yhteyttä. Uskova, joka uskoo joissakin opin kohdissa eri tavalla kuin minä tai sinä, voi elää lähellä Jumalaa, olla pelastettu Jumalan lapsi ja jopa tehdä hengellistä menestyksekästä työtä, ja Jumala on hänen kanssaan.

Jumala ei käytä työssään uskovaa siksi että hän on oikeassa opissa, kaikessa oikeassa. Jumala käyttää ihmistä koska Hän tahtoo tehdä työtä vajavien virheellisten ja erehtyvien ihmisten kautta. Hänellä ei ole täydellisiä virheettömiä ja erehtymättömiä palvelijoita. Väittäisinpä vielä että Jumala käyttää juuri meitä heikkoja ihmisiä työssään. Siis se, että Jumala käyttää uskovaa voimakkaasti, tuntuvasti ja näkyvästi, ei todista hänen oikeaoppisuuttaan tai erehtymättömyyttään. Oikeastaan sellaisen uskovan jonka kautta Jumala toimii tulee sitä suuremmalla syyllä tarkkailla opetustaan ja toimintaansa ettei hän joudu vihollisen paulaan ja eksytetyksi oikealta suoralta Sanan viitoittamalta tieltä. Eksytetty palvelija voi eksyttää myös toisia ihmisiä. Jumalan voimavaikutuksetkaan uskovan kautta eivät ole todiste uskovan oikeaoppisuudesta. Ohjenuora on aina Jumalan Kirjoitettu Sana, ei yksikään ihminen eikä hänen palvelutehtävänsä ja sen menestyminen eikä mitkään ilmiöt. 

Siis, SYVÄLLISTÄ Jumalan tahtomaa Jumalasta lähtöisin olevaa hengen tasolla olevaa yhteyttä toisen uskovan kanssa ei voi olla jos emme ole yhtä Sanassa. Jos emme ole yhtä Sanassa, emme myöskään voi olla yhtä Pyhässä Hengessä koska, Sana on Henki ja elämä. ”Minä ja Isä olemme yhtä", ts. yksi. Ei voida ajatella että meillä on hengessämme syvällinen yhteys keskenämme jos me riitelemme tai väittelemme keskenämme oppikysymyksistä. Emme voi luulotella hengellistä yhteyttä mikäli pidämme toista harhaoppisena ja jopa eksyttäjänä. Eihän se ole Jeesuksen perään kuuluttamaa yhteyttä ts. ykseyttä Kristuksessa. 

Jeesus tarkoittaa samaa yhteyttä uskovien kesken kuin mikä Hänellä ja Isällä oli. Jeesus ei riidellyt Isän kanssa Raamatun Sanan tulkinnoista eikä Jumalan tahdosta. Jeesus rukoilee Isää pyhittämään opetuslapset totuudessa. Hän toteaa -"Sinun Sanasi on totuus." Sitten Hän sanoo pyhittävänsä itsensä heidän tähtensä  "että myös he olisivat pyhitetyt totuudessa." Siis, PYHITETYT TOTUUDESSA, JUMALAN SANASSA. Yhteys ja Jeesuksen perään kuuluttama uskovien pyhitys on JUMALAN SANASSA!

Joh 17:21  että he kaikki olisivat yhtä, niinkuin sinä, Isä, olet minussa (Sanassa) ja minä sinussa (Pyhässä Hengessä). Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä (Sanassa ja Pyhässä Hengessä), jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. (RK).

Jeesus ei rukoile uskovien kiltteyteen ja suvaitsevaisuuteen perustuvaa yhteyttä uskovien välille. Hän rukoilee Häneen itseensä perustuvaa yhteyttä. 

Ef. 2:19-22  Te olette pyhää kansaa ja Jumalan perhettä apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa (Jumalan Sanassa) koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa; (Herra on Henki; 2 Kor 3:17-18) ja hänessä (Sanassa, Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa) tekin yhdessä muitten kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi Hengessä; (ts. Isässä; Jumala on Henki, ja Pojassa; Sana on Henki ja elämä ja Jumala; Joh 1:1,14, 6:63, 14:23, Apt 2:1-4, 1 Kor 3:16, 2 Kor 6:16).

Jumalan rakkaus on annettu meille Jumalan Sanassa, Kristuksessa Jeesuksessa (Room 8:39) ja Sanan kautta Pyhässä Hengessä. Tämä rakkaus on; Jumala rakastaa meitä.  Silloin myös me voimme rakastaa sisariamme ja veljiämme tällä samalla Jumalan meille antamalla ja vaikuttamalla rakkaudella. Silloin todellinen Jumalan tahtoma uskovien yhteys on rakkaudessa Jumalan Sanaan (Joh 14:21-24) ja Sanan kautta rakkaus Pyhässä Hengessä toisiin uskoviin. Ja Jumalan Sana on totuus. Yhteys perustuu siis rakkauteen Totuuteen, Jumalan Kirjoitettuun Sanaan.   

Ef 4:15-16 että me totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, (Jumalan Sana) JOSTA koko ruumis, yhteen  liitettynä ja KOOSSA PYSYEN jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa... "Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni jos teillä on keskinäinen rakkaus" (Joh 13:55).

Oikea hengellinen yhteys ja ykseys on aina Jumalan Sanassa ja Sanan kautta. Silloin se on myös yhteyttä Pyhässä Hengessä koska Jumalan Sana on Henki. Uskova on pyhittänyt ts. erottautunut maailmasta kuuliaiseksi Jumalan Sanalle uskon kautta Jumalan Sanaan. Silloin hän kokee Jeesuksen rukoilemaa ja perään kuuluttamaa yhteyttä toisten Jumalan Sanaan uskovien ja itsensä Sanalle kuuliaisiksi alistaneiden uskovien kanssa. 

Tästä johtuen Jumalan Sana Pyhässä Hengessä joko yhdistää tai erottaa ihmisiä toisistaan, jopa uskovia. Siis, Sana ei vain yhdistä. Se myös seuloo ja erottaa ihmisiä toisistaan. Näin on käytäntökin osoittanut. Kaikki ihmiset, kaikki uskovatkaan, eivät usko Jumalan Sanaa sen kaikilta osilta. Kaikki eivät rakasta Jumalan Kirjoitettua Sanaa. Kaikilla kristinuskoa tunnustavilla ihmisillä ei ole rakkauden kautta vaikuttavaa uskovia yhdistävää uskoa.

Jos ei ole rakkautta Totuuteen voidaan alkaa rakentamaan vääristä motiiveista omaa kuppikuntaa muun kuin Sanan Totuuden ympärille. Silloin motiivi on muu kuin Jumalan rakkaus. Totuus on Jumalassa ja Hänen rakkaudessaan koska Jumala on rakkaus ja Totuus. Silloin Jumala on rakkauden kautta totuudessa. Oikea oppi edellyttää Jumalan rakkautta. Oppi tai toiminta ilman rakkautta ei ole Jumalasta. Sellainen toiminta on sielullista. 

Tästä syystä uskoisin että kristikunnassa on monia eri seurakuntia. Jumala voi kuitenkin siunata näitä seurakuntia ja vaikuttaa siellä kaikesta huolimatta koska täydellisesti puhdasoppista seurakuntaa ei ole olemassakaan. Kaikki seurakunnatkin ovat vajavia koska ne koostuvat vajavista ihmisistä. Mutta ...

Ei voida olla syvällisessä hengellisessä yhteydessä toisella tavalla uskovan ja Raamattua toisin tulkitsevan kristityn veljen tai sisaren kanssa. Yhteyttä kyllä teeskennellään monin paikoin. Jopa seurakunnat hakevat yhteyttä toisen seurakunnan kanssa. Sanotaan että meillä on yhteys koska me uskomme samaan Jeesukseen Kristukseen ja meillä on sama Jumala. Mutta tällainen yhteys on korkeintaan sielullisella tasolla. Sielulliseen yhteyteen ei tarvitse olla uskova. Sielullista yhteyttä ihmisten kesken on maailmassa ilman uskoa ja ilman hengellisyyttäkin.

Ja koska yhteyttä/ykseyttä etsitään ja siihen pyritään, sitä yhteyttä ei ole. Sellaista ei tarvitse etsiä mitä jo on. Ekumeeniseen yhteyteen pyrkivä ihminen tai seurakunta todistaa ja tunnustaa yhteyteen pyrkimisellään ettei yhteyttä ole. Sitä ei ole koska Jumala ei ole sitä luonut Sanassa ja Pyhässä Hengessä. Ja sitä yhteyttä ei kukaan ihminen voi saada aikaan koska uskovien yhteys on Jumalasta Jumalan luomaa yhteyttä. Vain Jumala saa oikeaa hengellistä yhteyttä aikaan. Niin turhaan ihminen yrittää. 

Pyrkimykset ekumeniaan johtavat aina kompromisseihin. Ekumeniaan pyrkivät ihmiset ja seurakunnat joutuvat pakostakin kompromisseihin Jumalan totuudesta. He joutuvat tekemään kompromisseja etteivät he vain loukkaisi toista uskovaa ja toista seurakuntaa ja sen edustajia. Uskovan kun tulee olla kiltti ja suvaitsevainen toiselle uskovalle mikäli hän tahtoo yhteyttä hänen kanssaan. Tällaiset kompromissit eivät koskaan ole Jumalasta. Jumala ei tee kompromisseja totuuden kanssa ja totuudesta. 

Jumala tahtoo yhdistää kaikki yhdeksi Kristuksessa, Jumalan Sanassa. Jumala tahtoo luoda kaikki ihmiset uudeksi ihmiseksi Sanassa (Ef 2:15, 2 Kor 5:17).  Ei ihmisten sieluissa sielujen tasolla, vaan syvällisesti Jumalan Sanassa ja Pyhässä Hengessä. Silloin yhteys toisen uskovan kanssa on syvällisemmällä tasolla uskovien hengessä. Kun tämä yhteys/ykseys on syntynyt, täysin tuntemattomankin uskovan kanssa koetaan heti yhteys Pyhän Hengen kautta hengessä. Sielujen välinen yhteys tarvitsee tutustumisen. Ihmisten hengessä koettava Jumalan luoma yhteys ei sitä vaadi. 

Ef 1:9-10 "Hän on ilmoittanut meille tahtonsa salaisuuden siitä armotaloudesta, jonka hän oli suunnitellut ja nähnyt hyväksi toteuttaa aikojen täyttyessä: hän oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken, mitä on taivaissa ja maan päällä."

Joh 12:32 "Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni.

Joh 6:45 "Jokainen, joka on kuunnellut isää ja oppinut häneltä, tulee minun luokseni". 

2 Kor 5:17 "Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus"

Oikea hengellisyys ja oikea uskovien yhteys perustuu ja se tulee perustua Kristukseen, Jumalan lihaksi tulleeseen Sanaan. Mikäli uskova kuvittelee olematonta yhteyttä ja pyrkii elämään sen mukaan, hän voi syyllistyä ulkokultaisuuteen ts. teeskentelyyn. Teeskennelty hengellinen yhteys on kiusallista missä sitä on havaittavissa. Se ei voi kantaa hyvää hedelmää koska se perustuu sielullisuuteen ja teeskentelyyn eikä aitoon Jumalan Hengen ja Sanan luomaan todelliseen Jumalan rakkauden vaikuttamaan yhteyteen.

Jumala tahtoo aina aitoa ja aitoutta. Jumala viihtyy siellä missä on aitoa oikeaa Pyhän Hengen luomaa yhteyttä. Siksi teeskennelty hengellinen yhteys on mielestäni eksyttävää tekopyhyyttä ja hyljättävää. Paavali nuhteli Pietaria voimakkaasti teeskentelystä (Gal 2:11-14). Teeskennellyn ja kuvitellun yhteyden hylkäämisen ei tarvitse johtaa riitoihin ja toisen syyttelyihin tai halventamiseen. Tehkäämme työtä kukin omilla tahoillamme mutta toinen toistamme kunnioittaen ja siunaten.

Joskus on jopa raamatullista erota työtoverista jos tulee riitaa. 

Paavali ja Barnabas joutuivat riitaan Markuksen tähden ja erosivat toisistaan. Paavali otti matkaseurakseen Silaksen ja Barnabas otti mukaansa Markuksen. Jumala oli heidän kanssaan, niin Paavalin kuin Barnabaankin kanssa (Apt 15:36-41, 28:25). On siis joskus jopa hyväksi erota vaikka työtoverista jos tulee riitaa. 

Uuras Saarnivaara puhuu puheessaan "Jeesuksen toisen tulemus tapahtuu yllättäen" myös ekumeniasta. Hän ottaa esille maailmanlaajuisen ekumenian antikristillisenä liikkeenä joka nousee seurakunnan sisältä.

Totean kuitenkin että en ole Saarnivaaran kanssa samaa mieltä hänen puheessaan mainitsemasta kasteesta ja Jeesuksen toisen tulemuksen ajankohdasta. Minun ymmärrykseni mukaan Jeesus tuleen hakemaan seurakunnan taivaaseen ennen vihan aikaa. Vihan aika kohtaa jumalatonta maailmaa. Seurakunta on Kristuksen morsian. Morsian ei koe Jumalan/sulhasensa vihaa ennen häitä. Morsian ei jää vihan aikaan.  "Ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan vaan saamaan pelastuksen meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta." Jeesus pelastaa oman morsiamensa vihasta (1 Tess 1:10, 5:9-10). 

Otin tämän Saarnivaaran puheen tähän koska hän puhuu aiheeseen liittyvästä ekumenisesta eksytyksestä johon minun henkeni yhtyy. Hän alkaa puhua ekumeniasta kohdasta 13:45.   

https://www.youtube.com/watch?v=5NT44gh44XE

 

 

 

 

EVOLUUTIOTEORIAN SVVÄ PAHUUS!

Tiedätkö että he OVAT OTTANEET POIS HERRASI?

Evoluutioteoria ja sen julistajat ovat suuria varkaita!!! He ovat varastaneet sinulta jotakin hyvin arvokasta!!!

Kuulutko sinä niiden ihmisten joukkoon joilta ihmiset ovat piilottaneet Herran Jeesuksen Kristuksen? Ovatko he ottaneet Herrasi etkä tiedä  mihin ovat Hänet panneet? Silloin Jeesus on sinulta hukassa etkä löydä Häntä. Koetko masennusta etkä kykene uskomaan Jumalaan etkä Jeesukseen?

Joh 20:11 "Mutta Maria seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki. Kun hän näin itki, kurkisti hän hautaan ja näki kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa istuvan, toisen pääpuolessa ja toisen jalkapuolessa, siinä, missä Jeesuksen ruumis oli maannut. Nämä sanoivat hänelle: "Vaimo, mitä itket?" Hän sanoi heille: "Ovat ottaneet pois minun Herrani, enkä tiedä, mihin ovat hänet panneet."


Tiede julistaa "Big bang" teoriaa ja sen jälkeistä evoluutiota. Kaikki on siis tieteen mukaan syntynyt sattumalta suuren alkuräjähdyksen seurauksena joskus miljardia vuosia sitten ja kehittynyt miljardien vuosien aikana tähän pisteeseen missä nyt ollaan. Tätä oppia opetetaan kouluissa ja sitä pidetään totuutena. Mitään toista oppia maailmankaikkeuden synnystä ja elämän kehityksestä maan päällä ei hyväksytä. Tämä vaikka tiede itse toteaa että se ei ole kyennyt todistamaan teorioitaan. Herää kysymys; Miksi tiede ei hyväksy Raamatun selvää ilmoitusta "Alussa Jumala loi taivaan ja maan"? Tiede ei hyväksy luomiskertomusta koska se ei hyväksy Jumalaa, Luojaa. Jos joku tunnustaa Jumalan olemassaolon, siitä seuraa välitön vastuu; mitä teen tällä tiedolla ja ymmärryksellä Jumalasta? Miten elän Hänen kanssaan? Kun ihminen kieltää Jumalan olemassaolon ja kehittää itselleen toisen selityksen elämän synnylle, hän ajattelee että hänellä on alibi olla elämättä Luojansa kanssa Hänen yhteydessään. Hän kun ei tiennyt kun ei voinut uskoa. Jumalan kieltäminen ja Hänen pakoileminen perustuu siihen että ihminen ei tahdo elää Jumalan kanssa eikä rakasta Häntä. Jumala ja Jeesus ei pakota ketään. Hän kysyy: "Tahdotteko tekin mennä pois?"  

Evoluutioteoria on siis todistamatta, mutta sitä opetetaan ainoana totuutena kouluissa? Sitten kun joku opettaa luomisteoriaa, se kumotaan halveksien pitäen luomisoppiin uskovaa ihmistä vähäjärkisenä. Tämä "vähäjärkisyys" sen tähden että hän ei usko tieteen todistamattomia teorioita??? Hän uskoo Jumalan olemassaoloon ja että Jumala on kaiken tehnyt ajallaan. Kumpi on vähäjärkisyyttä? Uskoa todistamattomia teorioita tai uskoa helposti ymmärrettävä totuus luomisesta. Ymmärretään Volvon autotehtaan olemassaolo kun nähdään Volvo auto. Mutta kun mennään suurempaan kokonaisuuteen, luomakuntaan, silloin tämä yksinkertainen ymmärrys loppuu. Ihminen väittää että ei ole Luojaa, valmistajaa. Aika käsittämätöntä ymmärtämättömyyttä, eikö?

Tieteen voidaan hyvällä syyllä väittää ottaneen ihmisiltä pois Herran Jumalan. Näin tiede on riistänyt selityksillään kansalta Jumalan ja uskon Jumalaan ja niin myös mahdollisuuden elää Luojansa yhteydessä rakkaussuhteessa Häneen. Jumalaan uskovista ja Hänen kanssaan elävistä ihmisistä on tehty, jos ei hulluja, niin vähemmän älykkäitä ja halveksittuja hihhuleita. Evoluutioteoria on uskomus ja jonkinlainen oma uskontonsa. Mutta se ei perustu tieteellisiin todistettuihin tosiasioihin. Se ei perustu yhtään mihinkään.  Evoluutioteorian ainoa tarkoitus on tehdä Jumalasta, Luojasta olematon taruolento. 

Tällainen tieteen tarkoituksellinen Jumalan poistaminen ihmisten elämästä johtaa moniin ongelmiin yhteiskunnassa ja yksilöiden elämässä. Herran Jumalan "katoaminen" ihmisten elämästä johtaa moniin kyyneliin. Monet ihmiset kokevat tyhjyyttä. Maailman antimet kun eivät tyydytä Jumalan yhteyteen kaipaavaa sydäntä. Ihmisten sydämen kaipuun voi vain Herra Jeesus Kristus tyydyttää läsnäolollaan. Siksi monet ihmiset itkevät kotonaan itsensä kyyneliin miltei joka päivä. He eivät ymmärrä että heidän tyhjyytensä ja turhautuneisuutensa ja ongelmansa johtuvat Jumalan puuttumisesta heidän elämästään. Heidät on petetty. Heiltä on varastettu se mikä heille on kaikkein tärkeintä tässä elämässä ja ikuisuudessa: Heiltä on riistetty Jumala ja heidän jumalasuhde. Tämä on vakavaa!!!

Suurin syyllinen ihmisten epäuskoon ja Jumalan puuttumiseen ihmisiltä on tiede joka on "piilottanut" heiltä Herran. Jumalaa ei voida ottaa pois ihmisiltä mutta, Hänet voidaan "piilottaa" heiltä epäuskoisilla selityksillä niin että ihmiset eivät löydä Herraa. Minä väittäisin tällaista Herran piilottamista ihmisiltä suurimmaksi rikokseksi mihin ihminen voi syyllistyä. On yksi asia olla itse uskomatta Jumalaan. Jokaisella ihmisellä on oikeus olla uskomatta tai uskoa. Mutta että puheillaan ja opetuksillaan vie jumaluskon ja estää jumalasuhteen toisilta ihmisiltä, se on suurin rikos ja vakava synti. Kun sitten ajatellaan ketkä ovat nämä ryöstetyt uhrit joilta Herra on varastettu, synti tulee vielä suuremmaksi. Uhrit eivät suinkaan ole vanhat hautaan vaipuvat ihmiset. Lapset ja nuoret eivät tiedä Jumalasta paljoakaan koska heille päntätään päähän jo päiväkodista lähtien että Jumalaa ei ole. Heille opetetaan varmuudella että kaikki on syntynyt itsestään ilman mitään huippuälykästä Luojaa. Tämä on SKANDAALI! Kun nämä lapset ja nuoret varttuvat aikuisiksi, heistä voi kehittyä kristinuskon vastustajia ja uskovien halveksijoita. He vievät oppinsa eteenpäin omille lapsilleen. 

Älä sinä hyvä nuori ihminen, ja vanhempikin ihminen, anna varastaa sinulta Herraasi. Jeesus Kristus on kaikkien Herra. Näin Raamattu todistaa Jeesuksesta. Hän tulee Herraksesi niin että sinä koet Hänet elämässäsi ja saat Hänen kauttaan yhteyden Jumalaan ja elät Hänen kanssa kun uskot Jeesukseen Kristukseen ja otat Hänet vastaan Herraksesi ja Vapahtajaksesi. 

Marian Herra oli häneltä hukassa mutta vain vähän aikaa. Hän luuli eron olevan lopullinen. Mutta Maria sai kohdata Herran. Niin myös sinä voit kohdata Herran vaikka jotkut ihmiset ovat tehneet kaikkensa että sinä et löytäisi Jumalaa, et uskoisi Jumalaan etkä etsisi Häntä etkä kohtaisi Häntä etkä voisi elää Hänen kanssaan. Kukaan ei voi estää sinua kohtaamasta Herraa jos ja kun sinä etsit Häntä niin kuin kuin Maria Raamatun kertomuksessa Joh 20. luvussa. Jokainen etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan (Matt 7:8). Sitten kun olet löytänyt Jeesuksen Kristuksen, olet löytänyt todellisen aarteen Hänessä. Et luovu Hänestä  mistään hinnasta. 

http://www.youtube.com/watch?v=xprEuWhDBj8&playnext=1&list=PLD082240B4E622FC6&feature=results_video

http://www.youtube.com/watch?v=eRq0P9cgZyU

VAPAAMUURARIEN JÄRJESTÖ

Vapaamuurarien järjestö on suuri eksytys. Vapaamuurarius menee läheltä kristinuskoa, niin läheltä että tapakristityllä on vaikea nähdä missä mennään ja ketä palvellaan. Totuus on se että Vapaamuurarit palvovat Luciferia. Lucifer on toinen Saatanan nimi.

Vapaamuurarien järjestössä on 33 porrasta. Vasta 33. asteelle edenneelle vapaamuurarille paljastetaan ketä he palvovat ja kuka on heidän jumalansa. Heille sanotaan Luciferin olevan vapaamuurareiden jumala. Alemman asteisille vapaamuurareille tämä asia ei ole täysin selvä. Mutta tästä en kirjoita tämän enempää. Annetaan asiantuntijan kertoa lisää. Tässä uskoon tullut entinen 33. asteen vapaamuurari Juhani Julin kertoo mistä vapaamuurariudessa on kysymys. 

http://www.youtube.com/watch?v=9GplA_HSnfA                                    http://www.youtube.com/watch?v=lMYCUWv8exo

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

07.08 | 10:48

Jag gillar också Heliga andens kraft

...
23.07 | 04:00

Pelastusta ei voi ansaita mitenkään. Se on Jumalan lahja meille Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta Jeesuksen Herraksi tunnustaminen pelastaa, Raamattu todista niin

...
22.07 | 12:38

Room 10 tunnustus ei ole lakia jota suorittamalla tienataan pelastus. Pelastusta ei saada teoilla, Ef 2.

...
17.12 | 22:39

Siunausta, tuo oli hyvä ja selkeä alustus. Vaikka saankin olla jo uskossa, mutta vahvistua voi Aina yhteisestä uskosta Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme

...
Du gillar den här sidan