SYNTIMME RANGAISTIIN LIHASSA

Jumalan oma vanhurskaus, täydellisyys vaatii synnille rangaistuksen. On oikeudenmukaista rangaista paha ja palkita hyvä. Tätähän maailmassakin tehdään ihmisten parissa.

Siis, Jumala itse vaati rangaistuksen toimeenpanon. Jumala ei voi antaa anteeksi pelkällä toteamuksella: "Annan anteeksi ja unohdan kaiken". Synti olisi jäänyt olemaan. Synti piti rangaista ja näin POISTAA päiväjärjestyksestä. Synti erottaa Jumalan ja ihmisen toisistaan. Siksi se piti poistaa. Tämän Jeesus teki ristillä. Hän poisti synnin uhraamalla itsensä (Heb 9:26, Joh 1:29).

Synnin poistaminen vaatisi sen rankaisemisen. Sijaiskärsijä kärsisi rangaistuksen syyllisten ihmisten puolesta. Koska synti oli tehty ihmisen lihassa, se täytyi myös rangaista ihmisen lihassa. Sijaiskärsijä, joka kärsisi ihmisten synneistä rangaistuksen, piti olla synnitön ihminen. Eihän syntinen voi toista syntistä pelastaa niin kuin ei hukkuvakaan voi toista hukkuvaa pelastaa. Kaikki ihmiset olivat kelvottomia sijaiskärsijöiksi ja ihmiskunnan Pelastajaksi koska he olivat syntisiä ja näin myös itse synnin alla ja sen orjia. He olivat siis itse Pelastajan tarpeessa. Sitä paitsi Jumala yksin voi ihmisen pelastaa. Hän on ainut synnitön ja ainoa Pelastaja.

Näin ihmiskunnan Pelastajaksi tarvittiin sekä Jumala että synnitön ihminen. Tästä johtuen Jumala, joka on Henki ja Sana, täytyi tulla ihmiseksi ihmisen lihaan. Siksi Jumala tuli lihaan. Synnitön pyhä Jumalan Poika tuli ihmisen kaltaiseksi. Jumala otti ihmisen muodon Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus oli yhtä aikaa Jumala ja ihminen. Tästä johtuen Hän kykeni ihmisen pelastamaan kärsimällä viattomana synnin rangaistuksen ja kuolemalla ihmisenä ristillä. Näin Jeesus maksoi synnin palkan meidän edestämme. Synnin palkka on kuolema. Jeesus kuoli meidän puolestamme ristillä. Kuolemallaan Hän vapautti meidät ikuiselta kuolemalta so. kadotukselta ja Hänestä tuli Pelastajamme.

Jeesuksen ruumiiseen lyötiin kaikki koko ihmiskunnan synti (syntiinlankeemus ja kaikki yksittäiset synnit). Sitten Jumala rankaisi Jeesusta kaikista synneistä mitä ihmiskunta on tehnyt ja tulee tekemään tulevaisuudessakin siihen asti kunnes Jumalan lopullinen valtakunta tulee. Siis, sinun ja minun synnit ovat saaneet Jumalan määräämän rangaistuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala rankaisi Jeesusta Kristusta niin kuin Hän itse olisi tehnyt kaikki synnit. Hänet tehtiin synniksi. Nyt kun synti on rangaistu, syntinen ja syyllinen on vapaa rangaistuksesta. Eihän ketään saa tuomita ja rangaista kahta kertaa samasta rikkomuksesta. Näin sanoo maallinenkin oikeustaju.

Kun rikollinen on kärsinyt rangaistuksen rikoksestaan, hänet päästetään vapaaksi. Häntä ei enää koskaan voida tuomita samasta rikkomuksesta mihinkään rangaistukseen.

Jeesuksen kärsittyä rangaistuksen synneistämme, hän kuoli ristillä. Jeesus haudattiin. Jumala hyväksyi Jeesuksen uhrin ja herätti Hänet kuolleista. Sen Jumala teki jotta Jeesuksesta tulisi kaikkien ihmisten Vapahtaja. Hänet on herätetty kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden.

Nyt kun ihminen uskoo Jeesukseen ja ottaa Hänet vastaan Herrakseen ja Vapahtajakseen, Jeesuksen veri puhdistaa syntisen kaikesta synnistä. Jumala pukee välittömästi Jeesuksen ansion so. täysin synnittömän elämän ihmisen päälle. Tästä johtuen Jumala ei näe uskovan syntejä. Ne ovat nyt poistettu.

Tahtoisin vielä tässä huomauttaa: Jeesuksen veri ei peitä syntejämme. Jeesuksen veri poistaa syntimme.

VT:n uhrieläinten veri peitti synnit jotta Jumala voisi olla tekemisissä kansansa kanssa. Jumalalle synnin peittäminen ei riittänyt. Tarvittiin parempi uhri joka poistaisi synnit lopullisesti Jumalan ja ihmisen välistä. Tämä lopullinen ja täydellinen syntiuhri oli Herran Jeesuksen Kristuksen uhri kun Hän sovitti syntimme uhraamalla itsensä. Tämä uhri poisti synnin. Tästä kirjoittaa hebrealais kirjeen kirjoittaja luvuissa 8-10.

Nyt Jumala näkee Jeesuksen puhtauden ja viattomuuden uskovassa. Uskova on puettu Jeesuksen Kristuksen täysin synnittömään ansioon ts, Jeesuksen vanhurskauteen josta Raamattu puhuu Jumalan vanhurskautena (Room 3:21-26). Näin Jumala teki ristillä vaihtokaupan. Jumala nosti meidän synnit meidän päältämme ja pani ne Jeesuksen päälle. Sitten Hän otti Jeesuksen synnittömyyden ja laski sen meidän päällemme (2 Kor 5:21).

Hallelujaa, Kiitos Jeesukselle Kristukselle!

Tässä on Jumalan suuri rakkaus ilmestynyt ristillä. Hän rakasti niin paljon että Hän itse otti päälleen ja kärsi rangaistuksen synneistämme.

Nyt kun rangaistus on suoritettu ja rikkomus on poistettu, rauha on palannut Jumalan ja ihmisen välille. http://www.youtube.com/watch?v=vfZsaeXXwTA

 

ANTEEKSI SAAMINEN SOVITUKSEN POHJALTA

Kirjoitan sovituksen hedelmästä. Kysymys on Jeesuksen Kristuksen suorittamasta sovituksesta ja sen siunauksista. Sovitus on täydellinen. Jos siinä olisi yksikin virhe tai vain pieni vajavaisuus, ymmärtäisin kriitikoita. Mutta minä en ole löytänyt Jumalan teosta Jeesuksen ristillä yhtään virhettä tai vajavuutta. Ei kukaan muukaan ole löytänyt. Silloin sovitus on täydellinen. Koska sovitus on täydellinen, anteeksi antaminen/saaminenkin on täydellinen. Tämä kirjoitukseni ei käsittele aihetta tyhjentävästi. Se ei käsittele itse sovitusta. Se ottaa vain pinnallisesti esille Raamatun ilmoittaman syntien anteeksi saamisen ja mitä se meille merkitsee.

Apt 10:43 "Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta."

Kun ihminen, kuka tahansa tulee uskoon Herraan Jeesukseen Kristukseen ja näin uudestisyntyy Jumalan lapseksi, HÄN SAA KAIKKI SYNNIT ANTEEKSI olipa synti sitten mitä tahansa. Ne ovat Jeesuksen verellä pesty ja niitä ei enää ole Jumalan edessä. Niitä ei enää ole Jumalan ja uskovan välissä. Jumala on pyyhkinyt Jeesukseen uskovan ihmisen synnit pois jopa omasta muistostaan. Jumala ei niitä enää muista. Ne ovat kertakaikkisesti poissa.

Se, että Jumala kykenee unohtamaan syntimme, ei ole Jumalan vajavuutta. Se perustuu Jumalan täydellisyyteen. Jumala on niin täydellinen, että Hän kykenee tekemään kaiken sen, mitä Hän tahtoo. Jumala tahtoi saada aikaan täydellisen sovituksen. Sen Hän teki Jeesuksessa Kristuksessa Golgatan ristillä.

Täydellisessä sovituksessa Jumala palautti ihmisen alkuperäiseen suhteeseen itsensä kanssa. Siis, niin kuin syntiinlankeemusta ei olisi koskaan tapahtunutkaan. Täydellistä sovitusta seuraa täydellinen anteeksiantaminen. Täydellinen anteeksiantaminen edellyttää täydellistä syntien unohtamista. Jumalalla ei ole huono muisti. Hänellä on TÄYDELLINEN SOVITUSTEKO JEESUKSESSA KRISTUKSESSA.

Sovituksen seurauksena uskova Jumalan lapsi on puhdas synnistä. Uskovan omatuntokin on puhdistettu synnin aiheuttamista syytöksistä. Tästä johtuen Jumalan lapsi on saanut takaisin lapsuutensa puhtauden, viattomuuden ja synnittömyyden JUMALAN EDESSÄ JA OMASSATUNNOSSAAN. Tämä on Jumalan totuus. Tätä Pyhä Henki todistaa Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus puhui tähän tapaan: Te myös todistatte minusta Jeesuksesta Kristuksesta Herrastanne ja Jumalastanne sillä te olette alusta asti (vauvasta asti) olleet minun kanssani. Te olette sovitukseen uskovina ja minuun uskovina palautettu alkuperäiseen suhteeseen minun kanssani (Joh 15:27).

Jeesus tuli maailmaan POISTAAKSEEN SYNNIN UHRAAMALLA ITSENSÄ. Tässä on sovituksen suuri salaisuus.

Vain synti on ihmisen ja Jumalan välissä ja synti erottaa ihmisen Jumalasta. Kun Jeesuksen veri on puhdistanut ihmisen kaikista synneistä, hänellä on yhteys Jumalaan koska erottava tekijä synti on poistunut. Siksi uskoon tulleen ja Jumalan välissä ei voi olla syntiä. Muussa tapauksessa uskovalla ei olisikaan yhteyttä Jumalaan, ei uskoon tullessa eikä sen jälkeen koska synti erottaa ihmisen Jumalasta. Uskovalla on kuitenkin Jeesuksen veren kautta pääsy kaikkein pyhimpään. Tämä tarkoittaa pääsyä Jumalan välittömään läsnäoloon ja yhteyteen. Lue Heb 9:8.sta jakeesta eteenpäin kymmenennen luvun loppuun.

Jumalan yhteydessä Jumalaa lähellä elävää uskova tulee kuitenkin näkemään ja kokemaan että hän ei kykenen elämään synnittömästi vaikka hän kuinka siihen pyrkisi. Jumala tahtoo tietenkin pitää uskovan puhtaana synnistä jotta Hän voisi pitää lapsensa yhteydessään. Uskova itsekin tahtoo pitää itsensä puhtaana jotta hän voisi jatkaa elämää Jumalan yhteydessä. Miten uskova sitten pysyy puhtaana kun syntiä tahtoo tulla vilpittömälle Jeesusta rakastavalle uskovalle? Jumalalla on ratkaisu kaikkiin ihmisen ongelmiin. Niin Jumalalla on ratkaisu myös tähänkin ongelmaan.

 

USKOVA ELÄÄ VALKEUDESSA

”Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme: että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valehtelemme emmekä tee totuutta.  Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä" (1 Joh 1:5-7).

Jumalan läsnäolossa uskova elää valkeudessa. Valkeudessa eläminen on elämistä Jumalan yhteydessä jossa uskova ei saata tehdä tahallista jatkuvaa syntiä. Kun uskova elää valkeudessa, Jeesuksen veri huuhtelee häntä jatkuvasti niistä synneistä joihin hän lankeilee ja joista hän ei edes tiedä mitään. Silloin uskova pysyy puhtaana. Uskova pysyy puhtaana Jeesuksen veren voimasta, ei omalla voimallisella kilvoittelulla ja sen ansiosta. Oma voimallinen kilvoittelu on kyllä hyvä mutta, se ei riitä pitämään uskovaa puhtaana.

Olemme joka päivä ja hetkittäin riippuvaisia Jeesuksen veren jatkuvasta puhdistuksesta. Koska meille jokaiselle tulee tahattomiakin syntejä, joista emme edes mitään tiedä, Jumala on järjestänyt tämän jatkuvan puhdistuksen jokaiselle vilpittömälle Jeesusta rakastavalle uskossa kilvoittelevalle uskovalle. Uskovan ei tarvitse sairaalloisesti tuijottaa itseensä ja etsiä itsestään syntiä. Jos ja kun uskovalle tulee tietoista syntiä, ne tulee tunnustaa Jeesukselle mahdollisimman pian. Ei sen tähden että uskova heti menettäisi pelastuksensa, jos hän ei välittömästi ymmärrä tunnusta ja hyljätä syntiä, ei hän menetä pelastusta, vaan sen tähden, että hänellä on helpompi elää Herran kanssa puhtaalla sydämellä, silloin kun omatunto ei syytä.

Ja Jeesus antaa välittömästi synnit anteeksi ja puhdistaa uskovan. Silloin uskova on taas synnistä puhdas. Näistä asioista Johannes kirjoittaa kirjeessään 1 Joh 1:7-9 - 2:1-2. Huomaa että tuo kirje ja sen sanoma on osoitettu vilpittömille uskoville Jumalan lapsille.

 

ANTAKAA ANTEEKSI TOISILLENNE

Tahtoisin vielä ottaa esille yhden asian. Jeesus opettaa meitä uskovia antamaan toisillemme anteeksi seitsemänkymmentä kertaa seitsemän kertaa. Se tekee 490 kertaa. "Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle: "Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?" Jeesus vastasi hänelle: "Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän" (Matt 18:21-22). Seitsemän on täydellisyyden luku. Se on Jumalan luku. Jeesus ei siis tarkoita että 491. kerralla ei enää tarvitse antaa anteeksi. Jeesus puhuu täydellisestä jatkuvasta anteeksiantamisesta. Meidän tulee antaa anteeksi samalla tavalla kuin Jumala on meille itsellemme antanut anteeksi. Miten Jumala antoi ja antaa meille anteeksi? Hän pyyhki pois syntimme eikä koskaan enää muista eikä muistele niitä (Jes 43:25). 

Ef 4:32 ”Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut

Koska Jeesus vaatii tällaista anteeksiantamista meiltä vajavilta heikoilta ihmisiltä, Hän itse tekee sen mitä Hän meiltä vaatii. Jeesus elää varmasti oman opetuksensa mukaan.

 

Yhteenvetona toteamme:

1. Uskoon tullut saa Jeesuksen veren puhdistuksen kaikista synneistä. Tästä seuraa että hän on puhdas synnistä.

2. Jeesuksen veri puhdistaa uskovaa Jumalan lasta jatkuvasti. Se on automaatio. Uskova pysyy puhtaana.

3. Tietoiset synnit tunnustetaan Jeesukselle. Niistä tehdään parannus. Tästä seuraa että Jeesus antaa synnit anteeksi ja puhdistaa uskovan kaikesta synnistä verellään. Uskova voi synnistä puhdistettuna ja puhtaana jatkaa elämäänsä Jumalan kanssa.

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

07.08 | 10:48

Jag gillar också Heliga andens kraft

...
23.07 | 04:00

Pelastusta ei voi ansaita mitenkään. Se on Jumalan lahja meille Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta Jeesuksen Herraksi tunnustaminen pelastaa, Raamattu todista niin

...
22.07 | 12:38

Room 10 tunnustus ei ole lakia jota suorittamalla tienataan pelastus. Pelastusta ei saada teoilla, Ef 2.

...
17.12 | 22:39

Siunausta, tuo oli hyvä ja selkeä alustus. Vaikka saankin olla jo uskossa, mutta vahvistua voi Aina yhteisestä uskosta Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme

...
Du gillar den här sidan