ELÄVÄN VEDEN LÄHDE
TARVITSET PYHÄN HENGEN

Tekstin Raamatun jakeet ovat Raamattu Kansalle käännöksen mukaan.


PYHÄN HENGEN LAHJA TARPEELLINEN JA VÄLTTÄMÄTÖN.


http://www.youtube.com/watch?v=8uzHllthcKo&feature=endscreen


Jeesus lupasi lähettää omilleen Pyhän Hengen yhteistyössä Isän kanssa Hänen itsensä palattua taivaaseen. Pyhä Henki edustaa Jeesusta täällä maan päällä. Pyhällä Hengellä on suuri ja ratkaiseva merkitys uskovan elämässä? Kirjoitan seuraavassa tästä aiheesta.

Jeesus Kristus sanoi Pyhän Hengen lähettämisestä:

Joh 14:15-18, 20, 23 ”Jos te rakastatte minua, te pidätte minun käskyni. Ja minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, Totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. En minä jätä teitä orvoiksi vaan tulen teidän luoksenne. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni ja te olette minussa ja minä teissä. Jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan.”

Joh 16:7 ”Mutta minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Ellen mene pois, ei Puolustaja tule teidän luoksenne, mutta mentyäni pois minä lähetän hänet luoksenne.”

Luuk 24:49 "Ja minä lähetän teille sen, minkä minun Isäni on luvannut. Mutta pysykää te tässä kaupungissa, kunnes teidät puetaan voimalla korkeudesta."

Apt 1:8 ”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani”…

Näissä Raamatun jakeissa Jeesus lupaa Pyhän Hengen kaikille opetuslapsilleen. Tämä lupaus Pyhästä Hengestä koskee siis kaikkia Jeesukseen Kristukseen uskovia ihmisiä kaikkialla ja kaikkina aikoina. Pietari toistaa Jeesuksen lupauksen Pyhästä Hengestä.

Apt 2:38-39 ”Pietari vastasi: ”Kääntykää, ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu.”

 

 

OLETKO OTTANUT VASTAAN PYHÄN HENGEN?

Oletko koskaan tullut ajatelleeksi että sinä ehkä kilvoittelet ja teet hengellistä työtä omassa voimassasi ilman Pyhän Hengen täyteyttä ja voimaa? Pyhä Henki antaa voiman tehdä hengellistä työtä. Jos et tiedä Pyhästä Hengestä etkä ole kokenut Pyhän Hengen täyteyttä, sinä todennäköisesti et ole vielä saanut Pyhää Henkeä. Jumala tarjoaa sinulle Pyhän Hengen voimaa. Sinä voit täyttyä Pyhällä Hengellä aivan samalla tavalla kuin apostolit ja alkuseurakunnan jäsenet täyttyivät Hengellä. Voit saada saman Pyhän Hengen voiman kuin minkä Pietari ja Paavali saivat. Tämä on mahdollista.

Sinulla ei ehkä ole yhtä laajamittainen tehtävä ja kutsumus kuin mikä oli Pietarilla ja Paavalilla. Mutta Jumala antaa sinulle sen Pyhän Hengen voiman minkä sinä tarvitset siinä tehtävässä mihin Hän on sinut kutsunut ja asettanut ja asettaa. Pyhä Henki on ennen kaikkea voimaksi todistaa Jeesuksesta Kristuksesta.   (Apt 1:8, 1 Piet 4:10-11). 

Jumala ei anna mitään tarpeetonta. Hän antaa vain sitä mitä me tarvitsemme. Hän antaa Pyhän Hengen koska me tarvitsemme Häntä. Olemme riippuvaisia Pyhästä Hengestä. Siksi Jumala tarjoaa jokaiselle uskovalle Pyhää Henkeä lahjaksi. Tässä ei siis ole kysymyksessä joku tarpeeton ja hyödytön lahja jota ilman ihminen pärjää hyvin.

Pyhän Hengen vastaan ottaminen ja Hengellä täyttyminen ei ole vapaehtoista niin että se voitaisiin valita pois tarpeettomana? Raamattu käskee meitä täyttymään Hengellä: ”Täyttykää Hengellä” (Ef 5:18). Siis selvä Jumalan Sanan ohje, jopa käsky, täyttyä Hengellä. Se merkitsee sitä että meidän tulee ottaa vastaan Pyhä Henki ja myös antaa Hänen täyttää olemuksemme. ”Näin sanottuaan hän puhalsi heitä kohti ja sanoi heille: ”Ottakaa Pyhä Henki” (Joh 20:22). Pyhä Henki voidaan ottaa tai olla ottamatta.        

Koska Jumala käskee meitä jokaista täyttymään Hengellä, se on mahdollista täyttyä Pyhällä Hengellä. Se on myös Jumalan puolelta jo valmista. Jumala ei pyydä eikä vaadi meiltä sellaista mihin meillä ei ole mahdollisuutta. Jumala täyttää meidät Hengellään erittäin mielellään kun me tahdomme sitä ja pyydämme Häneltä Pyhää Henkeä ja myös otamme Hänet vastaan. Jumala tahtoo täyttää meidät Pyhällä Hengellä. Jeesus suorastaan tyrkyttää meille jokaiselle Pyhää Henkeä.  

Pyhän Hengen kerran vastaan ottanut uskova ei välttämättä aina ole täynnä Pyhää Henkeä. Siksi Raamattu käskee uskovia täyttymään Hengellä jatkuvasti. Pyhän Hengen täyteys ei siis ole vain yhden kerran koettava ”siunaus”. Voimme täyttyä Hengellä joka päivä. Opetuslapsia täytettiin päivittäin Pyhällä Hengellä. He vaelsivat Hengen täyteydessä. Jumala tahtoo että myös me vaellamme Hengen täyteydessä.

 

Jeesus oli täynnä Pyhää Henkeä (Luuk 4:14).

Paavali oli täynnä Pyhää Henkeä (Apt 9:17, 13:9).

Pietari oli täynnä Pyhää Henkeä (Apt 4:8).

Stefanus oli täynnä Pyhää Henkeä (Apt 7:55).

Opetuslapset olivat täynnä Pyhää Henkeä ja heitä täytettii jatkuvasti Pyhällä Hengellä (Apt 2:1-4, 4:31-33, 13:52).


Pyhän Hengen kerran vastaan ottanut uskova voi täyttyä Hengellä Raamatun äärellä Raamattua lukiessa, Kristukseen keskittymällä, Häntä ajattelemalla, laulamalla/kuuntelemalla hengellisiä lauluja, Jeesuksen kanssa rukouksessa, kiitoksessa, ylistyksessä ja palvonnassa sekä hengellisen työn yhteydessä; Jeesuksesta todistamalla, tekemällä hengellistä työtä. Herra antaa uskovalle palvelijalleen tarvittavan Pyhän Hengen voiman tilanteiden mukaan. "Niin kuin on päiväsi, niin on voimasi oleva". (5:Ms 33:25, Ef 5:18-21, 6:10-18, Kol 2:6-7, 3:16-17, Heb 12:3, Apt 1,8, 4:31, 13:46-52, 7:54-60).

 

 

LÄHTEKÄÄ MUTTA ODOTTAKAA ENSIN PYHÄÄ HENKEÄ

Jeesus antoi opetuslapsilleen tehtävän koko maailman evankelioinnista. Hän käski heitä mennä kaikkeen maailmaan ja saarnata evankeliumia Hänestä kaikille ihmisille. Sitten Hän samassa yhteydessä kielsi heitä lähtemästä liikkeelle ennen kuin he ovat saaneet ja ottaneet vastaan Pyhän Hengen (Luuk 24:46-49, Apt 1:4). Tehtävä koko maailman evankelioinnista ja lupaus Pyhästä Hengestä sekä kielto lähteä liikkeelle ennen Hengen täyteyttä, koskee myös meitä tämän päivän uskovia.

Kaikki opetuslapset saivat Pyhän Hengen ja täytettiin Hengellä. Vasta sen jälkeen he lähtivät liikkeelle. 

Apt 2:1-4 ”Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle, ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.”

Tämä jälkeen apostoleille ja alkuseurakunnille oli ihan ensimmäinen asia opettaa uusille uskoville Pyhän Hengen vastaan ottaminen. He myös huolehtivat siitä että kaikki uskoon tulleet saivat Pyhän Hengen

Apt 8:14-17 ”Kun Jerusalemissa olevat apostolit kuulivat että samarialaiset olivat ottaneet vastaan Jumalan sanan, he lähettivät heidän luokseen Pietarin ja Johanneksen. Perille tultuaan nämä rukoilivat heidän puolestaan, että he saisivat Pyhän Hengen, sillä hän ei ollut vielä tullut heidän kenenkään päälle. Heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen. Niin apostolit panivat kätensä heidän päälleen, ja he saivat Pyhän Hengen.”

Samarian uskovat eivät olleet saaneet Pyhää Henkeä vaikka he olivat jo uskossa. Kun Pietari ja Johannes panevat kätensä heidän päälleen, vasta silloin he saavat Pyhän Hengen. Raamattu kertoo että oli eräs mies joka näki että Henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat kätensä (jae 18). Pyhän Hengen saamisen voidaan siis todeta näkyvästi ja kuuluvasti. Mikä oli se asia mistä Simon näki että Henki annettiin näille uskoville. Raamattu antaa vastauksen. Alussa apostolit puhuivat kielillä. Kielillä puhuminen oli siis merkki Hengen saamisesta apostolien kohdalla. Voimme olettaa että sama merkki ilmeni Samarian uskovissa koska Simon näki että Henki annettiin heille. Raamatussa on toinen esimerkki joka vahvistaa tämän teorian:

Apt 19:1-6 ”Kun Apollos oli Korintissa, Paavali kulki ylänköseutujen läpi ja tuli alas Efesokseen. Siellä hän tapasi muutamia opetuslapsia ja kysyi heiltä: ”Saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon?” He vastasivat: ”Emme ole edes kuulleet Pyhästä Hengestä.”

Tässä tapauksessa Paavali kysyy uskoon tulleilta ensimmäisenä asiana: ”Saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon?” Ymmärrämme että tuo kysymys oli tärkeä. Se oli tärkeä kysymys sekä Paavalille että Efesoksen uskoville. Se oli ennen kaikkea tärkeä kysymys Jumalalle. Jumala tahtoi antaa heillekin Pyhän Hengen. Siksi Hän johdatti Paavalin kysymään tätä asiaa uskoon tulleilta. Koska Paavali kysyi tätä asiaa, Pyhän Hengen saaminen ei ole automaatio jonka jokainen uskoon tullut saa automaattisesti heti uskoon tulossaan. Jos se olisi ollut automaatio, Paavalin ei olisi tarvinnut kysyä itsestään selvää asiaa. Paavali kysyy sitten uskovilta että millä kasteella heidät oli kastettu. Heidät oli kastettu ainoastaan Johanneksen kasteella. Se ei riittänyt. Heidät piti kastaa Jeesuksen nimeen. Silloin he ottivat kasteen Jeesuksen nimeen (Apt 19:3-5).

Apt 19:6 ”Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, Pyhä Henki tuli heidän päälleen ja he puhuivat kielillä ja profetoivat.”

Tässä Pyhän Hengen saamisen tunnusmerkkinä oli kielillä puhuminen ja profetoiminen. Voimme olettaa että Simon näki ja kuuli kielillä puhumista ja profetoimista Samarian uskovien kohdalla heidän saadessaan Pyhä Henki. Joka tapauksessa Apostolit ja Efesoksen uskovat puhuivat kielillä saadessaan Pyhän Hengen.  Näissä molemmissa, Samarian uskovien ja Efesoksen uskovien, tapauksissa Pyhä Henki annettiin heille apostolien kätten päälle panemisen kautta.

Koska Hengen vastaan ottaminen ja Hengellä täyttyminen oli niin tärkeä asia apostoleille, että he pitivät huolen siitä, että kaikki uskovat saavat Pyhän Hengen, ymmärrämme että Pyhällä Hengellä on suuri merkitys yksilöuskovan uskonelämässä ja palvelustyössä. Hengellä täyttyminen ei ole pelkkä hengellinen kokemus tai siunaus. Kysymyksessä on paljon suurempi asia. 

 

 

JEESUS SAI JA OTTI VASTAAN PYHÄN HENGEN

Jeesus, vaikka Hän oli taivaasta alas tullut pyhä Jumalan Poika, meni ensin kasteelle ja otti heti sen jälkeen vastaan Pyhän Hengen.

Matt 3:16-17 ”Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan hänen päälleen kuin kyyhkynen. Ja taivaista kuului ääni, joka sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt.”

Koska Jeesus, synnitön taivaasta tullut Jumalan pyhä, tarvitsi Pyhän Hengen ennen julkisen toimintansa aloittamista, me syntiset ihmiset tarvitsemme Pyhää Henkeä sitä suuremmalla syyllä. Huomaa, että Herra Jeesus ei aloittanut julkista toimintaansa ennen vesikastetta ja Pyhän Hengen vastaan ottamista. Jeesus oli aikuinen mies mennessään kasteelle. Jeesus näytti meille tietä ja esimerkkiä. Hän näytti miten ja mistä Hänen seuraamisensa alkaa. Jeesus Kristus on tie, totuus ja elämä (Joh 14:6). Näin Raamattu osoittaa meillekin tietä Pyhän Hengen täyteyteen ja palvelutehtäviin.  

 

 

JEESUS JA ISÄ PYHÄSSÄ HENGESSÄ

Alussa osoitin Jeesuksen Sanaa jossa Hän lupaa tulla takaisin omiensa luokse. Hän on jo tullut takaisin Pyhässä Hengessä. Hän tulee yksilöuskovaan ja uskovan luokse Pyhässä Hengessä. Pyhässä Hengessä tulee myös Isä: ”Minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan" (Joh 14:23). Pyhä Henki, Isä ja Jeesus, ei siis tule käymään. Hän tulee jäämään: ”Ja minä rukoilen Isää ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti" (Joh 14:16). ”Me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan." Kun siis uskova ottaa vastaan Pyhän Hengen, hän ottaa vastaan Isän ja Jeesuksen jotka jäävät asumaan uskovaan ja uskovan luokse.

Nyt kun Herra Jeesus Kristus on uskovassa ja uskovan luona ikuisesti, Jeesus tahtoo kaiken vallan uskovan elämässä. Hän tahtoo olla meissä Herra isolla H:lla. Vain Pyhän Hengen täyteydessä Jeesus voi saada täyden hallintavallan uskovassa; ”Minä teissä”. Silloin uskovassa voi toteutua Paavalin Sana: ”Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa” (Gal 2:20). Uskovan korkea kutsumus ja korkein tavoite on se, että Jeesus Kristus saa elää hänessä ja vaikuttaa hänen kauttaan. Pyhän Hengen vastaan ottaneessa ja Hengen täyteydessä vaeltavassa uskovassa tämä toteutuu siinä määrin kuin uskova antaa Hengen hallita itseään. Siksi Raamattu kehottaa meitä antamaan itsemme Jumalalle (Room 12:1).

 

 

VESIKASTEEN MERKITYKSESTÄ

Pyhän Hengen lahja on annettu niille, jotka tottelevat Jumalaa (Apt 5:32). Meidän tulisi aloittaa Jeesuksen seuraaminen, Hänen palvelemisensa, Hänen osoittamallaan esimerkillä käymällä ensin kasteella ja ottamalla vastaan Pyhä Henki. Varsinkin siinä tapauksessa jos tahdomme olla siunauksien kanavina toisille ihmisille. Ilman Pyhää Henkeä se ei onnistu.

Upotuskaste on niitä ensimmäisiä kuuliaisuuden askeleita ja kuuliaisuuden kokeita joiden eteen Jumala asettaa uuden lapsensa. Uskovan upotuskasteeseen sisältyy suuri hengellinen salaisuus. Kasteessa uskova haudataan yhdessä Jeesuksen kanssa Kristuksen kuolemaan. Kasteessa hänet myös herätetään yhdessä Jeesuksen kanssa. Uskova myös nousee kasteessa uuteen elämään Jeesuksen Kristuksen kanssa (Kol 2:12-13, Room 6:3-8). Vesikasteella on siis hyvin syvällinen merkitys uskovan tulevaan uskon elämään.

Miten on sinun kohdallasi kuuliaisuuden kanssa? (Apt 5:32). Totteletko Jumalaa ja seuraatko Häntä so. Hänen Kirjoitettua Sanaansa. Vai annatko ihmisten vaikuttaa hengelliseen elämääsi Jeesuksen kanssa? Älä päästä ihmistä sinun ja Jeesuksen väliin. Olet uskoon tulossasi sitoutunut kuuliaiseksi Jumalalle. Oletko siis uskoon tulosi jälkeen kastattanut itsesi Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen osallisuuteen?  Tämä on tärkeä kysymys? 

Koska meissä itsessämme ei ole mitään hyvää, olemme riippuvaisia siitä, että Kristus elää meissä Pyhässä Hengessä ja hallitsee meitä Henkensä kautta. Tässä tullaan Hänelle antautumiseen ja pyhityselämään; me annamme itsemme Hänelle ja erottaudumme pois kaikesta tietoisesta synnistä. Tässä Pyhä Henki auttaa meitä. Pyhä Henki on myös voima syntiä vastaan (Gal 5:16-18, 1 Kor 13:4-7). Näin Jeesuksen elämä pääsee meissä ja meidän kauttamme esille meissä asuvan Pyhän Hengen voiman kautta (Gal 5:22-23). Silloin ihmiset voivat saada Jumalan siunauksia meidän kauttamme.

 

 

JEESUS ELÄÄ JA TEKEE TYÖTÄ TÄNÄKIN PÄIVÄNÄ

Jeesus Kristus elää ja asuu seurakunnassaan ja yksilöuskovissa. Hän ei ole jäänyt eläkkeelle eikä Hän ole lopettanut toimintaansa. Jeesus Kristus on aloittanut toimintansa eikä ole sitä vielä lopettanut. ”Jeesus alkoi tehdä ja opettaa” (Apt 1:1).  "Minun Isäni on tehnyt työtä tähän asti ja tekee yhä, ja niin teen minäkin" (Joh 5:17). Jeesus ja Isä tekevät siis työtä tänäkin päivänä seurakunnissa ja uskovissa ihmisissä Pyhässä Hengessä. Jeesus työskentee siis uskovien ihmisten kautta ja heissä asuvassa Pyhässä Hengessä. 

Jumalan seurakunnan ja yksilöuskovien tehtävä on jatkaa Jeesuksen maanpäällistä toimintaa ja tehdä Hänen tekojaan (Joh 14:12). Tämä tehtävä on annettu jokaiselle uskovalle. Ei vain jollekin ”pappisluokalle” tai ns. supersaarnaajille ja lava leijonille (Ef 4:11-16).

Jokainen uskova on Jumalan pappi (1 Piet 2:5, 9-10) ja Jumalan perheeseen kuuluva (Ef 2:19-22). Siksi jokaisella uskovalla on oikeus toimia omalla Jumalan antamalla paikalla Jumalan palvelijana ja toimittaa papillisia tehtäviä. Tässä ovat armolahjat, joita Pyhä Henki jakaa uskoville, korvaamattomaksi avuksi (Ef 4:8, 1 Kor 12:1). Armolahjojen jakaminen onkin yksi Pyhän Hengen tehtävistä (1 Kor 12:11). Tästä enemmän kirjoituksessa "Armolahjoista".


 

YHTEENVETO

Jeesuksen ei tarvinnut tehdä parannusta. Siitä huolimatta Hän meni kasteelle ja sai Pyhän Hengen välittömästi kasteen jälkeen. Oletko ajatellut; kuinka sinä tai minä voimme toimia Jumalan valtakunnan työssä ilman Pyhän Hengen täyteyttä kun itse Herrakaan ei niin tehnyt? Emme yksinkertaisesti selviä hengellisestä työstä emmekä uskovan vaelluksesta voittajina ilman Pyhää Henkeä. Jeesus tietää tämän. Siksi Hän antaa Pyhän Hengen meille lahjana. Jumala ei ole tarkoittanut yhtäkään uskovaa elämään ilman Pyhää Henkeä. Pyhä Henki tuo yliluonnollisen osuuden hengelliseen elämäämme ja työhömme.

Jeesuksen elämässä tuli päivä ja hetki jolloin Hän otti vastaan Pyhän Hengen. Se oli yhdessä hetkessä tapahtunut merkittävä näkyvä ja tuntuva tapahtuma. Vasta Pyhän Hengen vastaan ottamisessa Jeesus sai Isältä valtuudet ja voiman aloittaa julkinen tehokas hengellinen työ.

Pyhä Henki mullisti Jeesuksen elämän. Ihmeet ja tunnusteot alkoivat seurata Hänen julistustaan. Hänen puheisiinsa oli tullut voima jota ihmiset ihmettelivät (Matt 7:28-29, Luuk 4:32). Raamattu ei mainitse mitään siitä että Jeesuksella olisi ollut erikoisia kykyjä tehdä ihmeitä tai että Hänen puheissaan olisi ollut erikoista voimaa ennen hänen kastettaan ja Pyhän Hengen tuloa. Raamattu kertoo Jeesuksen toiminnan salaisuudesta:

Luuk 5:17 ”Herran voima vaikutti, niin että Hän paransi sairaita”. 

Herran voima on Pyhä Hengen voima. Pyhä Henki oli Jeesuksen kanssa saumattomassa yhteistyössä. Pyhä Henki teki Jeesuksen teot. Näin on myös meidän elämässä. Olemme riippuvaiset Pyhästä Hengestä ja Hänen voimastaan ja kyvyistään. Pyhä Henki tekee teot ja me olemme Hänen työtovereita ja Hänen kanavia. Hän itse on valinnut ja kutsunut meidät työtovereikseen.

Joh 15:16 ”Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin tiedät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi ja että Isä antaisi teille, mitä sitten anottekin häneltä minun nimessäni.”

1 Kor 3:9 ”Sillä me olemme Jumalan työtovereita.” 2 Kor 6:1 ”Jumalan työtovereina me kehotamme teitä ottamaan vastaan Jumalan armon”…

 

 

PYHÄN HENKI USKOVAN ELÄMÄSSÄ

Jeesus kertoo Pyhän Hengen tehtävästä ja merkityksestä uskovan elämässä Joh 13:31-17:26.  Pyhä Henki uskovassa on;


1. Isä ja Jeesus asunnossaan (Joh 14:10-11, 18, 23, 1 Kor 3:16, 6:19).

2. Opettaja (Joh 6:45, 13:13, 14:26).

3. Totuuden Henki (Joh 16:13).

4. Johdattaja (Joh 16:13).

5. Puolustaja (Joh 14:16-17).

6. Voima Jeesuksesta todistamiseen (Apt 1:8).

7. Voima syntiä vastaan (Ef 5:18, Gal 5:15-26, Room 8:9-15).

 

Edellä mainittujen asioiden tähden ymmärrämme miksi Pyhä Henki on ratkaisevan tärkeä jokaiselle uskovalle. Jumala on tarkoittanut Pyhän Hengen täyteyden jokaiselle omalleen. Pyhää Henkeä ei ole rajoitettu johonkin kirkkokuntaan tai uskonsuuntaan. Yhdelläkään kirkolla tai seurakunnalla ei ole yksinoikeutta Pyhään Henkeen. Pyhän Hengen lahja on luvattu kaikille uskoville kaikkina aikoina ja kaikissa maanosissa ja yhteiskunnissa (Apt 2:38-39).

Pyhä Henki on lahja eikä Häntä tarvitse eikä voida ansaita hyvillä teoilla. Pyhä Henki otetaan vastaan Jeesuksen ristin työn ja ansion perustalla ja perustalta. Pelastuskin otetaan vastaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Meiltä ei kysytä ansioita pelastuksenkaan vastaan ottamisen yhteydessä. Pelastus ja Pyhän Hengen lahja ovat molemmat armosta uskon kautta Jeesukseen Kristukseen.

Edellä esitettyjen asioiden tähden ymmärrämme miksi sielujemme vihollinen Saatana vastustaa Hengen täyteyttä. Saatana ei halua että yksikään uskova löytää Raamatusta Pyhän Hengen alueet. Vielä vähemmän Saatana haluaa että uskova ottaa vastaan Pyhän Hengen voiman ja täyttyy Hengellä. Saatana ei yleensä pelkää kovinkaan paljon uskovaa jolla ei ole Hengen täyteyttä. Sellainen uskova on Hänelle melko vaaraton. Saatana pelkää Hengen täyteydessä ja voimassa toimivaa uskovaa. Tämä koska sellainen uskova tuo Pyhän Hengen läsnäolon sinne missä hän liikkuukin.

Pyhän Hengen läsnäolo on; Jumala meidän kanssamme (Jes 9:5, Matt 1:23, 28:20). Siksi sellaisella uskovalla on jumalallinen auktoriteetti ja voima ja rohkeus julistaa Jumalan elävää Sanaa sekä toimia Jeesuksen nimessä. Hän kun kokee Jumalan läsnäolon elämässään. Hän ei siis ole yksin. Herra Jeesus on hänen kanssaan (Joh 12:26, Mark 3:14, Mark 16:20). Hän tuntee Jumalan Sanan ja Hänen voimansa Pyhän Hengen antaman opetuksen kautta (Matt 22:29, Luuk 12:12, Joh 6:45, 14:26, 1 Kor 2:4-15). Siksi hänellä on voima ja auktoriteetti Saatanaa vastaan.

Pyhässä Hengessä vaeltavaa uskovaa ei vihollinen saa lankeamaan syntiinkään niin helposti kuin omassa voimassa kulkevaa uskovaa. Pyhän Hengen täyteydessä vaeltava uskova voi myös auttaa toisia ihmisiä jumalallisten yliluonnollisten armolahjojen avulla. Tällainen uskova on voimakas ase Jumalan kädessä.

Meidän tämän päivän uskovien on mahdollista seurakuntarajoista huolimatta täyttyä Pyhällä Hengellä. Jumalan tarve ja halu on täyttää sinut Hengellään. Kukaan ei voi estää sinua täyttymästä Hengellä jos sinä itse tahdot ja pyydät Hengen täyteyttä Jeesukselta Kristukselta. Jeesus on Hän, joka kastaa Pyhällä Hengellä, Pyhässä Hengessä (Matt 3:11, Mark 1:8, Luuk 3:16, Joh 1:33-34). Pyhän Hengen kaste, täyteys, tulee siis Herralta Jeesukselta Kristukselta. Hän ei anna mitään väärää. Hän antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä Häneltä anovat (Luuk 11:9-13).

Anominen alkaa janosta. Jos sinulla on kova jano, sinulla on yksi tarve kaikkein päällimmäisenä. Sinä ajattelet vain vettä: ”Oi, kunpa saisin lasillisen raikasta virvoittavaa vettä.” Jos jano on todella kova, sinä panet kaikkesi likoon saadaksesi edes yhden lasillisen vettä. Näin se on Pyhän Hengen lahjan vastaan ottamisenkin kanssa. Täytyy olla janoa.

”Juhlan viimeisenä, suurena päivänä, Jeesus nousi seisomaan ja huusi: ”Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat.” Tämän hän sanoi Hengestä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Sillä Henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesusta ei ollut vielä kirkastettu” (Joh 7:37-39).

Tässä Jeesus puhuu Pyhästä Hengestä. Hän suorastaan tyrkyttää Henkeä janoisille ihmisille. Jeesus huusi: ”Jos jonkun on jano”. Mitä luulet? Menevätkö ihmiset, jotka eivät koe tarvitsevansa mitään Jeesukselta, Hänen luokseen pyytämään juotavaa, elävää vettä?  Ei varmasti! Vain se, joka kokee janoa, etsii ja ottaa vastaan juotavaa. Jeesus sanoi: ”Tulkoon minun tyköni ja juokoon.” Ei siis riitä että janoinen tulee Jeesuksen luokse pyytämään elävää vettä. Hänen täytyy myös ottaa vastaan juotava, jota Herra Jeesus Kristus tarjoaa hänelle. Janoisen täytyy myös juoda. Tämä puhuu vastaan ottamisesta uskossa.

 

 

MITEN OTAN VASTAAN PYHÄN HENGEN JEESUKSEN KÄDESTÄ?

Kun sinulle tarjotaan juomalasia täynnä raikasta vettä, et epäile ja kysele, että annetaanko sinulle vettä vai ei. Eikö olisi aika erikoista jos joku, jolle pyydettäessä ojennetaan lasillinen raikasta vettä, jatkaa pyytämistä ja koko ajan hokee: ”Anna minulle vettä, anna minulle, annan, anna vettä, vettä, vettä, anna, eikä koskaan ottaisi vastaan vettä”?  Ei sinun enää tarvitse pyytä kun kerran olet pyytänyt ja vettä ojennetaan sinulle ihan varmasti. Sinä et epäile etkä enää pyydä. Sinä otat veden vastaan. Sinä kohotat lasin huulillesi ja kaadat veden suuhusi. Sitten sinä annat sen valua vatsaasi.

Tämä on kuva uskossa vastaan ottamisesta. Sinun on jano, sinä pyydät vettä ja saat juomalasin täynnä raikasta vettä. Kaadat veden suuhusi epäilemättä onko lasissa vettä ja valuuko vesi suuhusi ja vatsaasi. Olet täysin varma siitä, että kun kaadat veden suuhusi, vesi valuu vatsaasi. Näin otat vastaan myös Pyhän Hengen lahjan Herran Jeesuksen Kristuksen kädestä. Et epäile lahjan antajaa etkä myöskään sitä etteikö vesi valu vatsaan juodessasi sitä. Pyhä Henki on jo annettu sinulle. Jeesus tarjoaa sinulle Pyhää Henkeä. Sinun tehtäväsi on ottaa vastaan.

Jeesus osoittaa myös samarialaiselle naiselle tahtonsa antaa hänellekin elävää vettä.

Samarialaiset olivat Jeesuksen päivinä halveksittu kansa. Juutalaiset eivät edes seurustelleet heidän kanssaan. Tälle halveksittuun kansaan kuuluvalle, ja vieläpä syntiselle naiselle, Jeesus suorastaan tyrkyttää elävää vettä, Pyhää Henkeä.

”Jeesus vastasi hänelle: "Jos sinä tuntisit Jumalan lahjan ja hänet, joka sanoo sinulle: 'Anna minulle juotavaa, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä" (Joh 4:10).

Tästäkin tapauksesta näemme Jeesuksella olevan suuri tarve saada antaa Pyhä Henki ihmisille. Jeesus ei koskaan pidätä Henkeä keneltäkään. Hän suorastaan tyrkyttää Pyhää Henkeä omilleen. "Jos sinä tuntisit minut, sinä pyytäisit minulta, ja minä antaisin sinulle heti elävää vettä." Herran Jeesuksen Kristuksen lupaus Pyhästä Hengestä koskee sinua tässä ja nyt.

Rukoilen janoisen Pyhän Hengen lahjaa odottavan puolesta:

”Herra Jeesus Kristus. Sinä olet luvannut Pyhän Hengen lahjan jokaiselle omallesi. Anna jokaiselle sinulta Pyhää Henkeä pyytävälle janoiselle uskovalle elävää vettä. Anna sitä vettä jota sinä tarjosit samarialaiselle naiselle ja ihmisjoukolle Jerusalemissa. Kasta heidät Pyhässä Hengessä ja täytä ylitsevuotavasti Pyhällä Hengellä jokainen janoinen astia. Anna myös eri kielillä puhumisen armolahja pysyväksi armolahjaksi sitä pyytävälle uskovalle. Kiitos että kuulet ja olet kuullut tämän rukouksen ennen kuin sitä on edes lausuttu. Kiitos että meillä on jo Pyhä Henki kun olemme sitä sinulta pyytäneet. Jeesuksen nimessä, aamen!

Sinä, joka etsit ja janoat Pyhän Hengen täyteyttä, voit rukoilla seuraavan rukouksen:

”Herra Jeesus Kristus! Minä uskon ja tunnustan Sinut Herrakseni ja Vapahtajakseni. Uskon Sinun kuolleen syntieni tähden. Uskon että Jumala herätti Sinut kuolleista minun vanhurskauttamiseni tähden. Sinun ansiosi ja vanhurskautesi ja Golgatan työsi perustalla olen kelvollinen saamaan ja ottamaan vastaan lupauksesi Pyhästä Hengestä. Uskon että Sinä elät. Uskon Sinun lupauksiisi. Uskon Sinun tahtovan antaa ja antavan minullekin Pyhän Hengen lahjan. Kiitos että olet luvannut minulle toisen Puolustajan, Pyhän Hengen, lahjaksi armosta ilman omia ansioitani. Kiitos että annat nyt minulle Pyhän Hengen. Otan Hänet vastaan tässä ja nyt Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos Jeesus Pyhästä Hengestä! Kiitos, kiitos, kiitos, kiitos, kiitos, kiitos!” 

 

 

PYHÄ HENKI ON ELÄVÄ VESI.

"Jos sinä tuntisit Jumalan lahjan, ja hänet, joka sanoo sinulle: 'Anna minulle juotavaa, niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä." Nainen sanoi Jeesukselle: "Herra, eihän sinulla ole edes ammennusastiaa, ja kaivo on syvä. Mistä sitten saisit sitä elävää vettä?"(Joh 4:10-11).

Jeesus oli luvannut antaa elävää vettä sille, joka ymmärtää kuka Hän on, ja pyytää Häneltä Luuk 11:13 ”Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anova.”

Nainen ihmettelee mistä Jeesuksella on se elävä vesi josta Hän puhuu. Nainen ei ymmärtänyt että Jeesus puhui Pyhästä Hengestä.

"Jeesus vastasi hänelle: "Jokainen, joka juo tätä vettä, tulee uudelleen janoiseksi" (Joh 4:13).

"Tätä vettä" tarkoittaa kaikkia tämän maailman lähteitä. Kaikkea sitä hyvää mitä tämä maailma voi tarjota ja tarjoaa ihmiselle. Ennen kuin ihminen tulee uskoon Herraan Jeesukseen, hän voi kokea sydämessään suurta kaipuuta ja janoa jota hän ei osaa selittää että mitä se oikein on. Tämä kaipuu koetaan jonkinlaisena hengellisenä kaipuuna. Jumala on tarkoittanut ihmisen elämään yhteydessään. Elämä Jumalan yhteydessä on siis Luojan tarkoitus sinua ja minua varten. Se on normaalia elämää. Ero Jumalasta on ihmiselle epänormaali elämäntila. Siksi ero Jumalasta tuo tämän tyhjyyden tunteen sydämiimme.

Jokaisella ihmisellä on tyhjä paikka sydämessään. Sydämemme tyhjän paikan voi vain Herra Jeesus Kristus täyttää. Ja sen Hän tekee mielellään jos me uskomme Häneen ja otamme Hänet vastaan Herraksemme ja Vapahtajaksemme. Herra Jeesus Kristus Valtiaana ja Herrana sydämissämme on elämämme suurin tyydytys. Silloin elämä hymyilee ja olemme saaneet tyydytyksen kaipuullemme. Tämän ovat sadat miljoonat tänä päivänä elävät ihmiset kokeneet.

”Mutta joka juo sitä vettä, mitä minä hänelle annan, sille ei ikinä tule jano. Siitä vedestä, jota minä anna, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään (Joh 4:14).

Monille Herra Jeesus Kristus ja Hänen tarjoamat lahjat ei kelpaa. He yrittävät tyydyttää hengellistä janoaan maailman antimilla ja tulevat sisimmässään vain tyhjemmiksi ja tyhjemmiksi. Maailma ei voi tyydyttää ihmisen hengellistä janoa. Vain Jeesus Kristus ja Hänen Henkensä tyydyttää ihmisen hengellisen janon. Se, joka on löytänyt Elävän Jumalan Jeesuksessa Kristuksessa, on saanut tyydytyksen kaipuulleen. Hän ei enää ole sisäisesti tyhjä. Hän on löytänyt tyydytyksen ja ikuisen elämän Jeesuksessa Kristuksessa. Hänen sisimmässään on elävän veden lähde, Pyhä Henki. Silloin etsiminen on päättynyt ja elämälle on tullut tarkoitus. Hän voi laulaa lauluntekijän kanssa: "Olen löytänyt aarteen kalleimman. Olen löytänyt Jeesuksen".

http://www.youtube.com/watch?v=FL8Dj14LXuw

Olen itse saanut kokea tämän todeksi omassa elämässäni. Olen pyytänyt Jeesukselta ja olen saanut elävää vettä Herralta Jeesukselta Kristukselta. Sinäkin voit saada elävää vettä Jeesukselta Kristukselta.

Jeesus Kristus itse on elävän veden lähde. Kun saimme Pyhän Hengen, saimme aitoa raikasta lähdevettä Jeesukselta ja Jeesuksesta. Jeesus on alkuperäinen ikuisen elämän lähde. Pyhä Henki on ikuinen elämä joka ilmestyi meille Kristuksessa Jeesuksessa ihmisen lihassa (1 Joh 1:1-2).

Jeesus Kristus on elämä (Joh 11:25, 14:6). Jumala, Herra, on Henki (Joh 4:24, 2 Kor 3:14-18). Jeesus on Henki (1 Piet 1:11, Room 8:9-11).  

 

PYHÄ HENKI OPETTAJANA

Pyhä Henki on Jumala ja Opettaja? (Joh 6:45, 14:26). Kun siis otit/otat vastaan Pyhän Hengen, otit/otat vastaan Opettajan. Jos et ole saanut Pyhää Henkeä Opettajaksi, yksinkertaisetkaan hengelliset asiat eivät aukea sinulle niin kuin ne aukeavat Hengen vastaan ottaneille uskoville. Mutta kun otat vastaan Pyhän Hengen täyteyden, Pyhä Henki tulee sinulle Opettajaksi.

Silloin Sana elää sinulle koska Pyhä Henki tekee Sanan eläväksi ja selittää sitä sinulle. Ymmärrät nyt Raamattua kokonaan uudessa valossa ja paljon paremmin kuin aikaisemmin.

Ei siis ole kysymys ihmisen omasta viisaudesta ja omaan viisauteen perustuvasta Raamatun ymmärtämisestä. On kysymys siitä onko Pyhä Henki tullut Opettajaksi yksilöuskovalle vai ei. Saako Pyhä Henki tehdä sinulle Sanan eläväksi ja selittää sitä sinulle vai turvaudutko omaan ymmärrykseesi Raamattua lukiessasi?

http://www.youtube.com/watch?v=uBBsqJ7dvBI&feature=related

 

 

PYHÄN HENGEN SINETTI

>>>Eikö ihminen saakkaan Pyhän Hengen lahjaa omakseen, kun ottaa vastaan Jeesuksen elämäänsä (tulee ns. uskoon/uudestisyntyy)? <<<

Raamattu puhuu Pyhän Hengen kasteen ja Pyhällä Hengellä täyttymisen, Pyhän Hengen lahjan, saamisen lisäksi Pyhän Hengen sinetistä. Pyhän Hengen lahja on eri asia kuin uskoon tulossa saatava Pyhän Hengen sinetti.

Ef 1:13-14 ”Hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, ja uskoneet sen, pantu sinetiksi luvattu Pyhä Henki, joka on meidän perintömme vakuutena hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa ylistykseksi.”

Huomaa, että Raamattu puhuu näissä Efesolaiskirjeen jakeissa SINETISTÄ, ei Pyhän Hengen täyteydestä eikä Pyhän Hengen kasteesta jota opetuslapset saivat odottaa helluntai päivään asti. Helluntai päivänä opetuslapset, ja koko huone, jossa he istuivat, täytettiin Pyhällä Hengellä (Luuk 24:48-49, Apt 1:7-8, 2:1-4).    

Pyhän Hengen sinetti, ja sen saaminen uskoon tulossa, on siis kokonaan eri asia kuin Pyhän Hengen täyteys ja kaste Pyhässä Hengessä. Uskoon tulossa jokainen uskova saa välittömästi automaationa Jumalalta Pyhän Hengen sinetin. Uskoon tulossamme Jumala siis merkitsee meidät Pyhällä Hengellä omaisuudekseen. Tätä merkintää Raamattu kutsuu Pyhän Hengen sinetiksi. Jumala tuntee omansa tästä sinetistä. Se takaa pelastuksemme. Se, jossa tämä sinetti on, on pelastuva. Ef 4:30 ”Älkää tehkö murheelliseksi Jumalan Pyhä Henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivään varten.”  

Efesoksen uskovat, vaikka he olivat uudestisyntyneitä Jumalan lapsia ja olivat varmasti saaneet Pyhän Hengen sinetin, eivät olleet saaneet Pyhää Henkeä, Pyhän Hengen lahjaa, josta Jeesus puhuu jäähyväispuheessaan Joh 14. ja 16. luvuissa.

Apt 19:1-6 ”Kun Apollos oli Korintissa, Paavali kulki ylänköseutujen läpi ja tuli alas Efesokseen. Siellä hän tapasi muutamia opetuslapsia ja kysyi heiltä: ”Saitteko Pyhän Hengen, kun tulitte uskoon?” He vastasivat: ”Emme ole edes kuulleet Pyhästä Hengestä.” 6 ”Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, Pyhä Henki tuli heidän päälleen ja he puhuivat kielillä ja profetoivat.”

Eivät myöskään opetuslapset, ennen helluntaipäivää, olleet saaneet Pyhää Henkeä, Pyhän Hengen lahjaa, eli kastetta Pyhässä Hengessä. Jeesus lupasi heille jäähyväispuheessaan Toisen Puolustajan Pyhän Hengen. Mutta heidän tulisi odottaa lupauksen täyttymistä, Pyhän Hengen tuloa. Tämä lupaus täyttyi vasta helluntaipäivänä jolloin Jeesus vuodatti Pyhän Hengen. Silloin vasta opetuslapset saivat Pyhän Hengen lahjan ja heidät täytettiin Pyhällä Hengellä. Tästä voidaan lukea Apt. 1-2 luvuissa. Huomaa tässä että Jeesus oli aikaisemmin puhaltanut heille Pyhän Hengen (Joh 20:22). Siitä huolimatta heidän tarvitsi vielä täyttyä Hengellä, saada Pyhän Hengen kaste ja täyteys. He eivät saaneet lähteä hengelliseen työhön ennen Hengen vuodatusta (Luuk 24:49). Tämä todistaa että Pyhän Hengen sinetti ja Pyhän Hengen kaste on kaksi eri asiaa ja tapahtumaa uskovan elämässä.   

 

MITEN TÄYTYN PYHÄLLÄ HENGELLÄ?

Pyhän Hengen lahja on luvattu uskovana kastetulle uudesti syntyneelle Jumalan lapselle. Oletko uudesti syntynyt? Oletko kastettu uskovien upotuskasteella? Upotuskaste on ensin otettava ja vasta sitten on lupaus Pyhästä Hengestä.

Kun olet uudesti syntynyt ja olet ottanut uskovien upotuskasteen. Sinun tarvitsee huomioida muutama asia jotka tekevät Pyhällä Hengellä täyttymisen helpommaksi. Jeesus voi kyllä kastaa sinut Pyhässä Hengessä aikaisemminkin mutta, jos et heti kastetilaisuuden jälkeen ole vielä täyttynyt, voi olla että sinä olet kuunnellut Jumalan ja sinun itsesi vastustajaa Saatanaa. Saatana ei tahdo että sinä täytyt Pyhällä Hengellä. Siksi hän tulee tekemään kaikkensa että sinä et saisi kokea tuota Ihmeellistä Voimaa. Välttyäksesi Saatanan valheilta tee näin:

1. Älä kuuntele vihollisen syytöksiä kelvottomuudestasi. Olet saanut syntisi anteeksi kun tiedät, ettei sinulla ole mitään tietoista syntiä tunnollasi. Olet tuonut kaikki syntisi Jeesukselle. Jos jotakin huomaat, tunnusta ja hylkää se. Pyydä Jeesukselta anteeksi ja sinä saat sen heti anteeksi. Syntisi on nyt pyyhitty pois eikä sitä ole Jumalan ja sinun välissä. Raamattu sanoo että Jumala vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.

Jumala on siis vanhurskauttanut sinut uskostasi Jeesukseen Kristukseen. Koska Jumala on tehnyt sinut kelvolliseksi (vanhurskaaksi), olet myös kelvollinen ottamaan vastaan Pyhän Hengen lahjan. Olet siis kelvollinen uskosi tähden Jeesukseen.

2. Pyydä Jeesusta täyttämään sinut Pyhällä Hengellä. Viittaa Hänen lupauksiinsa Toisesta Puolustajasta Pyhästä Hengestä. Sano Jeesukselle ottavasi nyt vastaan Hänen lupauksensa. Voit lukea Jeesuksen puheen Pyhästä Hengestä, Toisesta Puolustajasta Joh 14-16 luvuista.

3. Usko että lupaus koskee sinuakin tässä ja nyt. Älä missään tapauksessa epäile Jumalan lupausta. Pidä lupaus Pyhästä Hengestä totena kohdallasi. Älä järkeile näitä asioita miettien kuinka se voi olla mahdollista yms. Pyhän Hengen täyteyttä ei oteta vastaan järkeilemällä. Pyhän Hengen täyteys otetaan vastaan uskomalla.

4. Ota uskossa vastaan. Kiitä Jeesusta siitä että sinäkin olet saanut Pyhän Hengen. Kiitä ja ylistä Jeesusta henkikasteesta niin kuin olisit jo täyttynyt. Siis, niin kuin olisit jo täyttynyt.

Kirjoitan tämän koska Jumalan Sana on totta. Kaikki lupaukset ovat totta. Ne otetaan vastaan uskomalla ne. Sinun ei tarvitse odottaa täyttyväsi Pyhällä Hengellä joskus tulevaisuudessa. Jumalan aika on NYT. Henki odottaa päälläsi että milloin sinä otat Hänet uskossa vastaan.

Lupaus Pyhästä Hengestä koskee kaikkia uskovia kaikkialla seurakuntarajoista riippumatta. Koska Jumala on antanut lupauksen Pyhästä Hengestä, Hän tahtoo antaa Pyhän Hengen jokaiselle omalleen. Se on siis Jumalan tahto että sinä täytyt Hengellä. Jumala jopa KÄSKEE meitä täyttymään Hengellä;

Ef 5:18 "Älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstas meno, vaan täyttykää Hengellä,"

Kun olet pyytänyt Jeesukselta Kristukselta Pyhän Hengen täyteyttä, olet rukoillut Jumalan tahdon mukaisen rukouksen. Jumala on kuullut rukouksesi ja olet saanut myöntävän vastauksen. Enää sinun ei tarvitse pyytää vaan ottaa vastaan uskossa. Älä siis hoe: "Täytä minut, täytä minut." Se on turhaa. Jatkuva pyytäminen on epäuskon osoittamista. Sinun ei tarvitse epäillä vaan uskoa. Usko, kiitä ja ota vastaan heti pyydettyäsi Hengen täyteyttä. Lue Jumalalle Hänen omaa Sanaansa ja vetoa siihen. Esim. seuraavia jakeita:

Apt 2:38-39 "Pietari vastasi: "Kääntykää, ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille tämä lupaus kuuluu ja teidän lapsillenne ja kaikille, jotka ovat kaukana, ketkä ikinä Herra, meidän Jumalamme, kutsuu."

1 Joh 5:14-15 "Ja tämä on se rohkea luottamus, joka meillä on häneen; jos me anomme jotakin hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee meitä. Ja jos kerran tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä tahansa anommekin, tiedämme myös, että meillä on kaikki, mitä olemme häneltä anoneet."

Mark 11:24 "Sen tähden minä sanon teille: kaiken, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa että olette sen jo saaneet, niin se tulee teille."

Siis, sinulla on heti Pyhän Hengen täyteys kun olet sitä anonut. Siksi kiitä ja ylistä Jeesusta Pyhästä Hengestä. Anna Jeesuksen tehdä se Hänen tavallaan. Anna suusi puhua "outoja kummallisia" sanoja. Se on sitä. Se on kielillä puhumista. Saat selvät kauniit kielet ja ylistät Jeesusta uudella tunnistettavissa olevalla kielellä.

 

 

JUMALA ANTAA USKON SANASSAAN JA SANANSA KAUTTA

Pyhän Hengen vastaan ottamiseen tarvitaan uskoa Jumalan Sanaan Pyhästä Hengestä. Jumala välittää ja antaa uskoa yksilöihmiselle Jumalan Kirjoitetun Sanan ja sanan julistuksen kautta. Pyhä Henki otetaan vastaan uskon kautta uskolla Sanaan. Siksi näistä asioista opetetaan ja julistetaan Jumalan sanaa seurakunnissa. 

Ymmärrän niitä uskovia, jotka eivät vielä ole saaneet kokea Hengen täyteyttä. Ei minunkaan oma henkikaste ollut niitä yksinkertaisimpia asioita. Minä olin ollut uskossa ehkä yli vuoden (en muista varmasti) ja käynyt seurakunnan kokouksissa ja kuullut uskovien puhuvan kielillä ja profetoivan. Minä tahdoin myös täyttyä Hengellä ja saada kielillä puhumisen armolahjan ja muitakin armolahjoja. Mutta minulla oli siinä mielessä hyvä tuuri että seurakunta oli elävä ja palava seurakunta jossa julistettiin Jumalan sanaa uskon Hengessä; Pyhässä Hengessä. Seurakunnan johto piti tärkeänä asiana sitä, että jokainen uskoon tullut saa Pyhän Hengen. Siksi he kutsuivat seurakuntaan kaksi armoitettua vanhempaa kokenutta saarnaajaa opettamaan näistä asioista. Olihan meitä vasta uskoon tulleita useita.

Minä istuin kolmessa peräkkäisessä kokouksessa joissa nämä armoitetut julistajat puhuivat Pyhästä Hengestä. Minä sain uskon Jumalan Sanan kautta siihen, että minäkin täytyn Pyhällä Hengellä. En minä omalla yrittämiselläni täyttynyt Hengellä. Jumala antoi minulle uskon sanan julistuksen kautta. Raamattu todistaa että usko tulee Kristuksen Sanan kuulemisesta. Näin se toimii. Jumala antaa ja vaikuttaa uskoa Sanan kautta. Ilman uskoa Sanaan Jumalan toiminta on hyvin rajattua.

Minä olin siis kuullut Jeesuksen Kristuksen antamaa sanaa tästä asiasta. Pyhä Henki yhteistyössä julistetun elävän Jumalan sanan kanssa vaikutti niin että minulle tapahtui niin kuin Jumala oli puhunut noiden saarnaajien kautta. Pyhä Henki antoi julistettuun sanaan elämän ja siksi Sana myös sai minussa aikaa sen mitä varten Jumala oli sen minulle lähettänyt. Minä täytyin Hengellä ja puhuin kielillä.

Minä siis kuuntelin, uskoin ja otin Jumalan elävän sanan vastaan. En pannut kysymysmerkkejä Sanan perään. Silloin Jumalan Sana toimi minunkin kohdallani ilman että minä yritin yhtään mitään. Minä ainoastaan polvistuin ottamaan vastaan Pyhän Hengen sillä uskolla jonka olin saanut Jeesukselta. Minä kiitin Jeesusta Pyhästä Hengestä ja sanoin ottavani Hänet vastaan tässä ja nyt. Sitten vain "join" Pyhää Henkeä. Siis, minä en epäillyt enkä kysynyt omalta järjeltäni yhtään mitään. Uskoin Jumalan lupaukseen Pyhästä Hengestä ja että tuo lupaus koskee myös minua tässä ja nyt. Niin Herra pääsi täyttämään minut Hengellään kun minä yksinkertaisesti vain otin uskossa vastaan kiitoksen kanssa.

Mitä Jeesus sanoikaan: "Kaiken, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa että olette sen jo saaneet, niin se tulee teille" (Mark 11:24). "Anokaa, niin teille annetaan. Sillä jokainen anova saa" (Luuk 11:9-10).  

Uskotko Jeesuksen lupaukset vai alatko järkeillä asiaa? Älä järkeile äläkä epäile. Sinä olet Jumalan puolelta saanut Pyhän Hengen. Usko, että olet jo saanut Pyhän Hengen. Sinun osuutesi on ainoastaan ottaa vastaan se, mitä sinulle tarjotaan. Jeesus lupaa antaa Hengen jokaiselle, joka sitä anoo. 

"Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja kuinka paljon ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!" (Luuk 11:13).

Pyhän Hengen vastaan ottamisen suurin vaikeus on ehkä siinä että se on niin yksinkertaista. Ihminen ei tahdo ymmärtää, uskoa ja hyväksyä että jotakin niin arvokasta voi saada ilman omia ansioita ja ilman omia ponnistuksia, omia yrityksiä. Me mielellämme ponnistelemme asian eteen jotta voisimme sitten sanoa että kun minä näin ja näin kovasti ponnistelin ja yritin, niin silloin se tapahtui. Silloinhan me ottaisimme osan kunniasta itsellemme. Ei se käy. Jumala ei anna omaa kunniaansa kenellekään. Kaikki on Jumalan ansiota ja Hänestä. Emme saa ansioillamme Jumalalta mitään hyvää. Kaikki hyvä on armosta. Meidän tulee lopettaa ponnistelut ja yrittämiset ja ottaa vastaan armosta ja uskossa. Pidämme lupauksen antajaa luotettavana. ”Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko huoneen jossa he istuivat.”

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Baltian Pastor | Svar 07.08.2016 10.48

Jag gillar också Heliga andens kraft

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

07.08 | 10:48

Jag gillar också Heliga andens kraft

...
23.07 | 04:00

Pelastusta ei voi ansaita mitenkään. Se on Jumalan lahja meille Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta Jeesuksen Herraksi tunnustaminen pelastaa, Raamattu todista niin

...
22.07 | 12:38

Room 10 tunnustus ei ole lakia jota suorittamalla tienataan pelastus. Pelastusta ei saada teoilla, Ef 2.

...
17.12 | 22:39

Siunausta, tuo oli hyvä ja selkeä alustus. Vaikka saankin olla jo uskossa, mutta vahvistua voi Aina yhteisestä uskosta Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme

...
Du gillar den här sidan