OLENKO TEHNYT ANTEEKSISAAMATTOMAN SYNNIN?
PYHÄN HENGEN PILKKA

Kirjoitukseni sanoman tausta on seuraava:

Olin vasta tullut uskoon. luin Raamattua ahkerasti. Seurakunnassa huomattiin että minulla oli Jumalalta sanaa. Minua pyydettiin puhumaan joissakin tilaisuuksissa.

Eräässä tilaisuudessa puhuin aiheesta joka ei käsitellyt Pyhän Hengen pilkkaa ollenkaan. Mutta puheen aikana tulin kuitenkin jostakin syystä maininneeksi Pyhän Hengen anteeksiantamattoman pilkan. Säikähdin kovasti. Olin vienyt kuulijani sisälle Pyhän Hengen pilkka-aiheeseen. Minun pitäisi nyt selittää tämä asia ja niin johdattaa itseni ja kuulijani ulos puheeseen kuulumattomasta aiheesta. Enhän voinut jättää kuulijoitani siihen ilman selitystä. Mutta kun en osannut selittää enkä tiennyt miten pääsisin tästä kiusallisesta tilanteesta. Olin seinää vasten, mitä tehdä?

Muutaman tuskallisen sekunnin hiljaisuuden jälkeen Pyhä Henki tuli minulle avuksi. Koin tämän hyvin voimakkaasti. Ilman että minä tiesin selitystä miksi Pyhän Hengen pilkkaa ei saa anteeksi, Pyhä Henki sanoi minulle:

"JOS ME TUNNUSTAMME SYNTIMME, hän on uskollinen ja vanhurskas niin että HÄN ANTAA meille synnit ANTEEKSI. Pyhän Hengen anteeksiantamattoman pilkan tehnyt ihminen ei tunnusta syntiään, siksi Jumala ei anna hänelle hänen syntiään anteeksi. Mutta jos joku tunnustaa syntinsä Jumalalle, hän saa synnit anteeksi. Hän ei ole tehnyt anteeksiantamatonta syntiä."

Sanoi tämän kuulijoille ja huokasin helpotuksesta jatkaen varsinaisesta aiheestani. Ihmettelin että mistä minä tuon viisauden sain. Ymmärsin että Pyhä Henki tuli apuun antaen viisauden (luuk 21:15).

Lähtien tästä Pyhän Hengen antamasta Raamatun Sanasta, olen sitten vuosien aikana kehittänyt tätä aihetta. Siihen on tullut lisää asiaa. Mutta lähtökohta on tuossa kokouksessa Pyhän Hengen antama Raamatun Sana ja sen selitys.

Olen itsekin ollut uskonelämäni alkuvaiheessa lyhyemmän periodin näiden asioiden tähden kovin kiusattu. Kirjoitukseni perustuu siihen Sanaan mitä Pyhä Henki on minulle itselleni opettanut ja miten Hän on vapauttanut minua itseäni tästä vakavasta syytöksestä. En enää koskaan usko vihollisen syytöksiä. Tiedän että kun tulen Jeesuksen luokse, hän ottaa minut vastaan ja antaa synnit anteeksi. Perustelen tätä asiaa tässä kirjoituksessa.

 

+++ Kirjoituksessani plusmerkkien välissä oleva teksti on toisen kirjoittama.+++

 

PYHÄN HENGEN PILKKA

Lähtökohtana Matt 12:31-35, Heb 6:4-10, 10:29,38-39, 1 Joh 5:16-19.

Jotkut ihmiset pelkäävät syyllistyneensä joskus elämänsä aikana anteeksiantamattomaan Pyhän Hengen pilkkaan. Tämä kirjoitus on omistettu sinulle joka pelkäät syyllistyneesi Pyhän Hengen pilkkaan. Mitä suuremmissa syytöksissä ja taisteluissa olet, sitä tärkeämpää on että otat aikaa ja luet tämän kirjoituksen kokonaisuudessaan. Luettuasi tämän tiedät että sinä et ole syyllistynyt anteeksiantamattomaan Hengen pilkkaamiseen.

Usein vasta uskoon tullut vilpitön Jumalan lapsi alkaa pohtia näitä asioita. Hän voi joutua suureen ahdistukseen. Pilkkaamista ja rienaamista, joka kohdistuu Pyhää Henkeä vastaan, ei saa koskaan anteeksi Jeesuksen omien sanojen ja hebrealais kirjeen kirjoittajan mukaan. Tämä on totta. Mutta, meidän tulee ottaa huomioon joitakin asioita puhuttaessa näin vakavasta kuoleman synnistä; keille, koska ja miksi ja mitä taustaa vasten ja missä yhteydessä anteeksiantamaton Pyhän Hengen pilkka on mainittu.  Ei meidän mielestämme meidän Pyhään Henkeen kohdistetut pahat sanat, teot tai ajatukset ole heti anteeksiantamatonta Hengen pilkkaamista. Perustelen ja selitän tätä asiaa kirjoituksessani.

Hebrealais kirjeen kirjoittaja kirjoittaa tiettyä taustaa vasten sen ajan juutalaisille kristityille heidän tilanteeseensa:

 

+++

"Sillä jos tahallamme teemme syntiä päästyämme totuuden tuntoon, ei ole enää uhria syntien edestä, vaan jokin kauhea tuomion vartominen ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Kun joku on hylännyt Mooseksen lain, hän kuolee armotta kahden tai kolmen todistajan sanan perusteella. Kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulette sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja herjaa armon Henkeä?" (Heb 10:26-29).

Tämän Sanan tausta on seuraava: hebrealais kirjeen kirjoittaja oli hyvin huolissaan juutalaisista Jeesukseen Kristukseen uskoon tulleista veljistään. He olivat heittämässä pois uskalluksensa; hylkäämässä Kristuksen, palaamassa takaisin juutalaisuuteen. Rituaaliin kuului Kristuksen kiroaminen ja Jeesuksen veren maahan polkeminen. Muuten ei päässyt takaisin synagogaan. Hebrealais kirjeen kirjoittaja sanoo, ettei tuon teon jälkeen ole enää jäljellä mitään uhria syntiemme sovitukseksi.

Kristityiksi kääntyneet juutalaiset olivat jättämässä Kristuksen hirvittävien vainojen takia. He olivat menettäneet kotinsa, kaiken omaisuutensa ja perheensä uskonsa tähden. Sekä kaikki yhteydet sukuunsa, mikä tuona aikana oli äärettömän tärkeää. He asuivat yhteismajoituksissa koko ajan peläten, milloin heidätkin teloitetaan uskonsa tähden. Eikä Kristusta vaan kuulunut takaisin, vaikka roomalaiset olivat jo saartamassa Jerusalemia. Hävityksen kauhistus oli jo ovella, mutta Jeesusta ei kuulunut. Heistä tuntui, että he ovat menettäneet kaiken turhan takia. He ovat kärsineet ja kärsivät turhan takia. He pelkäsivät totuuden, jonka olivat tulleet tuntemaan, olevankin valhetta. Ahdistuksen takia he olivat jo lähes valmiita luopumaan uskostansa. Mutta näin ei ollut alussa, ensirakkauden aikaan.

Ja niin Pyhä Henki sanoo hebrealaisille: Muistakaa entisiä päiviä, jolloin te valistetuiksi tultuanne kestitte monet kärsimysten koetukset. Toisia teistä häväistiin ja rääkättiin katselijoiden huviksi, toiset taas tulivat saman kohtalon saaneiden osaveljiksi. Te olette kärsineet vankien kanssa ja ilolla suvainneet omaisuutenne ryöstön, tietäen, että teillä on parempaa ja pysyvää omaisuutta (Heb 10:32-34).

Tällä teemalla kirjoittaja etenee kirjeessään ja kannustaa kestävyyteen kaikkien kärsimysten keskellä. Ja lopulta hän muistuttaa johtajista, jotka jo olivat menettäneet henkensä uskonsa tähden ja paljon kärsineet. He olivat jo ylittäneet maaliviivan voittajina. He olivat kestäneet tuon kauheuden loppuunsa asti Jeesuksen vaikuttaman uskon kautta.

Ja sitten kirjoittaja jatkaa: Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hebrealais kirjeen kirjoittaja siis vakuuttaa näillä sanoilla, että sama Jeesuksen läsnäolo oli oleva myös heidän voimansa kaiken meneillään olevan kauheuden keskellä.

Synti, josta tuossa kohdassa puhutaan, on siis Kristuksen hylkääminen. Kristuksen kieltäminen. Juutalaiset olivat aikeissa käyttäytyä siten kuin todellinen luvattu Messias olisi vasta tulossa. Mutta kirjoittaja sanoo: Jos kiellämme Kristuksen, ei ole oleva enää mitään toista uhria puolestamme. Ja niin hän vakavasti varoittaa tallaamasta jalkoihin Kristusta. Hylkäämästä pyhää liittoa, jonka perustana on Jeesuksen veri. Veri, jossa he olivat pyhitetyt. Kirjoittaja varoittaa kuoleman vakavasta synnistä: Armon Hengen herjaamisesta, Pyhän Hengen pilkkaamisesta.

 +++

 

Tämä oli siis hebrealais kirjeen Pyhän Hengen pilkan tausta. Ymmärrämme että sitä ei voi soveltaa sellaisenaan meihin. Emmehän me uskoon tulomme jälkeen julkisesti ja tahallisesti polje maahan Jeesuksen verta ja julkisesti häpäise Häntä päästäksemme takaisin johonkin uskonnolliseen yhteisöön. Emme varmasti ole niin tehneet emmekä tee.

 

PYHÄN HENGEN PERSOONA

Jos nyt joku suomalainen olisi kuitenkin onnistunut tekemään anteeksiantamattoman Pyhän Hengen pilkkasynnin, yritän selittää meidän nykysuomalaisten näkökulmasta käsin mitä se siinä tapauksessa voisi olla.

Pyhän Hengen pilkan vakavuus johtuu ymmärtääkseni Pyhän Hengen persoonasta. Jeesus sanoi, ettei Pyhän Hengen pilkkaamista anneta ihmiselle anteeksi mutta, Häneen itseensä kohdistetun pilkan saa anteeksi. Ymmärrämme silloin, että Pyhä Henki on enemmän kuin mitä Herra Jeesus Kristus on Jumalan asemasta riisuutuneena ihmisenä ihmisen lihassa esiintyneenä Ihmisen Poikana. Jeesus sanoikin Isää Häntä itseään suuremmaksi.

 

Tuossa edellä Heb 10:26-29 Sanassa esiintyy koko jumaluus:

 

1. Jumalan Poika, joka on Jumala, ilmoitettu lihassa.

2. Liiton veri, joka on Jumalan (Pojan) veri.                         

3. Armon Henki, joka on Pyhä Henki.

 

Nämä kolme ovat yhtä ts. yksi Jumala. Anteeksi antamaton Pyhän Hengen pilkka kohdistuu näin koko jumaluuteen niin kuin Heb 10:26-29 antaa ymmärtää. Silloin herjataan koko jumaluutta ja sen pyhimpiä arvoja julkisesti ja tahallisesti ja törkeästi.

Seuraavassa tekstissä suluissa olevat numerot ovat viittauksia tekstiin liittyviin Raamatun jakeisiin. Ne ovat tekstin lopussa. 

 

SELITÄN PYHÄN HENGEN PERSOONAA

Jeesuksen Isä on Jumala koska Jeesus on Jumalan Poika. Jumala on Pyhä Henki. Tämä selittyy seuraavasti:

Jumala on näkymätön Henki (1). Jumala on Pyhä (2). Jumalan Henki on näin ollen Pyhä Henki ja Jumalan olemus. Pyhä Henki on myös Luoja (3). Jeesus sikisi Pyhästä Hengestä, ei miehen siemenestä. Tästä on luonnollinen seuraus: Pyhä Henki on Herran Jeesuksen Kristuksen biologinen Isä. Raamatun ilmoituksen mukaan Herra Jeesus on Jumalan Poika. Tästä johtuen Pyhä Henki on Jumala (4). Pyhä Henki on sekä Jumalan, että Jeesuksen Henki. Jeesuksen ja Jumalan Henki on yksi ja sama Henki. Näin ollen Jeesus on Jumala, Henki, ilmestynyt ja ilmoitettu lihassa (5).


PYHÄSSÄ HENGESSÄ ON ISÄ JA POIKA JEESUS KRISTUS.

Jeesus lupasi jäähyväispuheessaan että, sekä Hän itse, että Isä tulisivat asumaan opetuslastensa luokse (6). He molemmat tulivat helluntaipäivänä Pyhässä Hengessä  jolloin Jumala muutti UT:n temppeliinsä asumaan (7). Näin kaikki kolme Jumalan persoonaa ovat Pyhässä Hengessä. Johtopäätös: Pyhä Henki on Jumala (8).

Pyhä Henki tuo kolmiyhteisen Jumalan läsnäolon seurakuntaansa. Jumala on Sana, Henki ja Elämä. Hän jätti vapaehtoisesti taivaan loiston ja valta-asemansa, riisuutui Jumalan asemastaan ja tuli ihmisen lihaan ihmiseksi. Hänet nähtiin ihmisen kaltaisena. Näin Jumala ilmestyi meille ihmisille lihassa (9). Ihmisenä Hän on sekä Jumalan, että Ihmisen Poika. Pojan asemasta katsoen Herra Jeesus sanoi Isää Häntä itseään suuremmaksi. Tämän ymmärtää tätä taustaa vasten (10). Tästä johtuen joku sana tai teko Jeesusta vastaan on rikkomus jumaluudesta riisuutunutta ihmisenä elänyttä Ihmisen Poikaa ja yhtä jumaluuden kolmea persoonaa vastaan. Synti Pyhää Henkeä vastaan kohdistuu koko kolmiyhteistä pyhää Jumalaa vastaan.   

 

FARISEUSTEN PILKAN VAKAVUUS

Kun Raamattu puhuu synnistä Pyhää Henkeä vastaan, on huomioitava keille ja missä asiayhteydessä ne sanat ovat puhuttu. Tämän asian huomioiminen tuo puheet Pyhän Hengen pilkasta sen oikeaan valoon.

Matteuksen evankeliumissa Jeesus varottaa fariseuksia Pyhän Hengen pilkasta. Tätä varotusta oli edeltänyt vakavat Jeesukseen kohdistetut syytökset ja solvaukset. Huomaa että, sekä Matteuksen evankeliumi, että hebrealais kirje, jotka puhuvat Pyhän Hengen pilkasta, ovat kirjoitettu juutalaisille.

Jeesus oli Jumalasta lähtenyt ja tullut Jumalan Pyhä Messias. Huomaa; Jeesus on lähtenyt Pyhästä Hengestä, ts. Isästä (11). Juutalaiset, jotka tunsivat Kirjoitukset, tiesivät Messiaan tulevan ja he odottivat Häntä (12). Jeesus sanoi olevansa Messias (13). Juutalaiset tiesivät että, kun Messias tulee, Hän on lihaan tullut Jumala, joka vapauttaa heidät heidän synneistään. Tämä valta on vain Jumalalla.

Jeesus antoi syntejä anteeksi ja todisti Hänellä olevan siihen valta parantamalla sairaan syntisen (14). Kirjanoppineet ja fariseukset loukkaantuivat tästä.

Jeesus piti voimakkaita puheita ja teki voimatekoja Jumalan Hengen voimalla. Hän paransi sairaita ja vapautti ihmisiä pahoista hengistä. Jeesuksen puheet poikkesivat suuresti fariseusten ja kirjanoppineiden puheista. Hänen sanoissaan oli Pyhän Hengen antama elämä ja voima (15). Oli ilmeistä että Jumala oli Hänen kanssaan. Fariseukset näkivät ja kuulivat kaiken omin silmin ja korvin eivätkä he kuitenkaan uskoneet Jeesukseen. Kuitenkin monet juutalaiset uskoivat Häneen fariseusten silmien edessä. Fariseukset vastustivat Jeesusta kateudesta. Fariseusten olisi pitänyt ymmärtää ja uskoa kirjoituksia tuntevina Messiasta odottavina että Jeesus on heidän Messiaansa. He kyseenalaistivat Herran Jeesuksen kansan edessä väittämällä Jeesuksen tekevän tekonsa Saatanan voimalla. He menivät jopa niin pitkälle että sanoivat Jeesuksessa olevan saastainen riivaajahenki. Jeesuksessa ei ollut pahaa henkeä. Hänessä oli Isä: Pyhä Henki. Fariseukset yrittivät kateudesta jopa tappaa Jeesuksen. Jeesus tiesi tämän. Hän vaati heiltä tietoa ja ymmärrystä Hänestä. Siksi Jeesus nuhteli heitä voimakkaasti puhuen anteeksi antamattomasta Pyhän Hengen pilkkaamisesta (16).   

Jumala oli ilmaissut itsensä juutalaisille lukuisia kertoja heidän historiansa aikana. Heillä oli tieto Jumalasta. Heillä oli Vanhan Testamentin Kirjoitukset jotka kertoivat tulevasta Messiaasta.

Nyt heidän Jumalansa, Messiaansa, vaelsi ihmisenä heidän keskellään tehden kansansa edessä voimakkaita tunnustekoja Sanansa Hengen voimalla. Jumala itse todisti Pojastaan päivittäin ihmisten edessä sekä Sanalla että ihmeteoilla Pyhän Hengen voimalla. Esim. Jumalan ääni taivaasta: ”Tämä on minun rakas Poikani johon minä olen mielistynyt”. Jumala antoi lakinsa Israelin kansalle Mooseksen kautta. Rakkautensa, armonsa ja totuutensa Hän ilmoitti Jeesuksessa Kristuksessa kaikille ihmisille pelastukseksi uskon kautta Jeesukseen (17).

 

SYYTÖKSET PYHÄN HENGEN PILKASTA OVAT SAATANASTA

Saatana on ahkera syyttämään vilpittömiä Jeesukseen uskovia Jumalan lapsia anteeksi antamattomalla Pyhän Hengen pilkalla. Näin uskova voi joutua epätoivoon ja suureen pelkoon ja ahdistukseen. Joskus myös uskonratkaisun edessä oleva henkilö voi kokea tämän syytöksen ja pelkää tulla Herran Jeesuksen Kristuksen luokse.

Tässä asiassa on luotettava Jumalan Sanan selvään kokonaisilmoitukseen (18). Tunteet ovat hyvin epäluotettava mittari. Väitän, että jokainen syytös anteeksi antamattomasta Pyhän Hengen pilkasta on sielunvihollisesta. Kirjoitukseni jatko on perusteluja tälle väitteelleni:

Ihmisellä täytyy olla Jumalan tuntemusta ja tietoa ja ymmärrystä Pyhän Hengen persoonasta ennen kuin hän voi syyllistyä anteeksi antamattomaan syntiin. Tähän syntiin ei kukaan voi syyllistyä vahingossa. Se on mahdottomuus. Pilkan täytyy olla tahallista ja tietoista Hengen pilkkaamista. Ihminen, joka ei tunne Pyhää Henkeä persoonana, ei ole pilkannut niin, ettei sitä annettaisi anteeksi jos hän katuu syntiään ja tekee parannuksen. Hän ei ole tiennyt mitä hän on tehnyt.

 

SAULUS TARSOLAISEN ARMAHTAMINEN

Apostoli Paavali oli entinen pilkkaaja ja vainooja Saulus Tarsolainen. Saulus oli vainonnut väkivaltaisesti Jumalan seurakuntaa. Herra Jeesus ilmestyi Saulukselle Damaskon tiellä. Herra sanoi pilkan ja vainon kohdistuneen Häneen itseensä sanoessaan Saulukselle: ”Saul, Saul, miksi vainoat minua?”. Saulus vainosi siis Jeesusta. Sauluksen oli täytynyt pilkata jossakin määrin myös Pyhän Hengen toimintaa, koska hän vainosi uskovia väkivaltaisesti. Silloin Pyhä Henki vaikutti seurakunnassa hyvin voimakkaasti.

Siksi Saulus vastusti myös heissä ja heidän kauttaan toimivaa Pyhää Henkeä. Saulus sai armon ja anteeksi antamisen, koska hän oli tehnyt sitä tietämättömänä epäuskossa. Hän luuli palvelevansa isiensä Jumalaa taistellessaan Jeesuksen nimeä vastaan. Todellisuudessa hän oli taistellut Isiensä Jumalaa vastaan. Tämän totuuden paljastuminen hänelle oli hänen elämänsä mullistava käännekohta. Paavalilla oli niin voimakas synnintunto, että hän sanoi olevansa suurin syntinen. Hän sai laupeuden, jotta me ymmärtäisimme Jumalan kärsivällisyyden meitä kohtaan jotka uskomme Jeesukseen. Huomaa tämä; Saulus oli juutalainen fariseus (19). Jeesus oli aikaisemmin nuhdellut juuri fariseuksia Pyhän Hengen pilkasta. Saulus siis kuului fariseusten joukkoon. Kuitenkin hän sai kaikki syntinsä anteeksi. Saulus Tarsolainenkaan ei siis ollut syyllistynyt anteeksi antamattomaan syntiin.

Koska suurin syntinen, pilkkaaja ja vainooja, juutalainen Saulus Tarsolainen (Paavali) sai kaikki syntinsä anteeksi, niin kuka tahansa voi pelastua. Tämän Jumala haluaa vakuuttaa meille Sauluksen armahtamisen kautta.  Näin ymmärrämme, että joku yksittäinen varomaton sana, lausahdus tai teko ei ole heti anteeksi antamatonta Pyhän Hengen pilkkaamista. Jokaisen ihmisen tulee tietysti noudattaa tervettä varovaisuutta kun on kysymys Pyhästä Hengestä ja Hänen mahdollisesta vaikutuksesta tai selvästä toiminnasta. Jos kuitenkin jossakin tapauksessa on menty niin pitkälle pilkkaamisessa, ettei sitä enää anneta anteeksi, pilkan on täytynyt olla jatkuvaa, törkeätä ja tahallista. Ei siis vain joku harkitsematon lausahdus tai teko.

 

JUMALAN LAPSI VARJELEE ITSEÄÄN     

Apostoli Johannes kirjoittaa kuoleman synnistä. Heti sen jälkeen hän ilmoittaa suuren totuuden joka on syytä huomioida.

”Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, vaan Jumalasta syntynyt varjelee itseään, eikä Paha pääse häneen käsiksi” (20).

Tämä ”tee syntiä” tarkoittaa jatkuvaa tahallista synnin harjoittamista. Se ei tarkoita tilapäisiä syntiin lankeamisia ja ”kompurointeja” joita tapahtuu jokaiselle uskovalle. Uskova ei siis elä tahallisessa synnissä harjoittaen syntiä. Uudesti syntynyt uskova on syntynyt Pyhästä Hengestä ja Jumalasta. Näin Pyhä Henki on myös uskovan hengellinen Isä. Uskova ei pilkkaa tahallisesti hengellistä Isäänsä Pyhää Henkeä. Jumalan Henki asuu hänessä ja hän kunnioittaa ja rakastaa Jumalan Henkeä. Jumalan Henki, joka on uskovassa, on suurempi kuin se henki joka on maailmassa. Tästä johtuen Paha (Saatana) ei pääse käsiksi Jumalan lapseen. Uskova on saanut lapseuden Hengen jossa hän huutaa ”Abba Isä”. Uskova tahtoo miellyttää hengellistä taivaallista Isäänsä. Hän varjelee itseään synniltä taistelemalla sitä vastaan.  Pyhä Henki auttaa uskovaa tässä taistelussa (21).    

 

ANTEEKSI ANTAMATTOMAN PYHÄN HENGEN PILKAN TEHNEEN TUNTOMERKIT

Jeesuksen seuraaminen on meidän jokapäiväinen vapaehtoinen valintamme. Jumala ei pakota ketään uskomaan Jeesukseen ja seuraamaan Häntä (22).

Henkilö, joka on uudesti syntymisen kautta tullut tuntemaan Pyhän Hengen persoonan, maistanut Jumalan hyvää Sanaa ja tulevan maailmanajan voimia mutta, on luopunut uskosta ja alkanut elää syntielämää, on vaarassa syyllistyä anteeksi antamattomaan syntiin. Tähän syntiin hän ei kuitenkaan voi syyllistyä niin kauan kuin

Pyhä Henki asuu hänessä. Pyhä Henki läsnä olollaan estää kuoleman synnin, Pyhän Hengen pilkan.

Ennen kuin Pyhä Henki jättää uskosta luopuneen lapsensa, Hän varottaa, kehottaa ja kutsuu kärsivällisesti parannukseen useita kertoja. Aika, jona Jumala kutsuu luopiota parannukseen, voi kestää koko hänen elämänsä ajan. Jos luopio ei lukuisista kehotuksista ja varotuksista huolimatta tee parannusta, tulla hetkeen jolloin Jumalan Henki jättää hänet. Vasta tämän jälkeen hän voi pilkata Pyhän Hengen olemusta ja työtä tahallisesti, jatkuvasti ja julkisesti. Tätä hän ei kuitenkaan välttämättä tee vaikka Pyhä Henki olisikin jättänyt hänet.

Jos hän kuitenkin tekee sen, silloin hän syyllistyy tähän anteeksi antamattomaan syntiin. Kun se on tapahtunut, Jumala hylkää hänet lopullisesti. Hän on tehnyt kuoleman synnin. Silloin Jumala sulkee pelastuksen oven ikuisesti hänen kohdallaan. Siksi Johannes kirjoittaa kirjeessään, ettei kuoleman synnin tehneen henkilön puolesta tarvitse edes rukoilla (23). Tällaiset tapaukset ovat harvinaisia jos niitä on ollenkaan.

Nyt joku voi ajatella että ehkä minä kuitenkin olen tällainen harvinainen tapaus. Mistä voin tietää varmuudella että en ole syyllistynyt anteeksi antamattomaan Pyhän Hengen pilkkaan? Mistä tiedän että voin saada kaikki syntini anteeksi? Sinä tiedät sen koska.... 

Lopullisen hylkäämisen seurauksena Jumala lakkaa puhumasta rienaajalle. Jumala ei enää kutsu häntä parannukseen. Hebrealais kirjeen kuudennen luvun Jakeesta kahdeksan käy ilmi että, Jumala on hyljännyt ja tuominnut rienaajan. Tämän tähden pilkkaajaa on mahdotonta uudistaa parannukseen. Hän oli uudesti syntymisen kokenut, tullut osalliseksi Pyhästä Hengestä ja maistanut Jumalan hyvää Sanaa ja tulevan maailmanajan voimia. Hän tuntee Pyhän Hengen persoonan mutta, on luopunut uskosta ja pilkkaa tahallisesti, jatkuvasti ja julkisesti (24).

 

HYLKÄÄMISTÄ SEURAA EDELLEEN:

Koska Jumala on hyljännyt pilkkaajan eikä kutsu häntä eikä vedä häntä Jeesuksen luokse, anteeksi antamattoman synnin tehnyt ihminen ei ole kiinnostunut evankeliumin sanasta. Hän on täysin paatunut eikä hän tunnusta että hänellä mitään syntiä on. Siksi hän ei myöskään katso tarvitsevansa parannusta, eikä hän kaipaa syntien anteeksi saamista. Hän ei kaipaa tulla uskoon eikä Jumalan armo häntä kiinnosta. Jumalan Henki ei johdata häntä hengellisiin tilaisuuksiin kuulemaan evankeliumia.                                      

Koska Jumala ei puhu hänelle, kukaan uskovakaan ei puhu hänelle evankeliumia Jumalan Hengen vaikutuksesta. Jos joku puhuu hänelle hengellisiä asioita, hän nauraa ja pilkkaa tai hän on täysin välinpitämätön. Näistä asioista johtuen Jumala ei anna hänelle anteeksi hänen syntejään.

 

HERRAN JEESUKSEN LUPAUKSET.

Herra Jeesus antaa voimakkaat lupaukset joita emme voi ohittaa tätä aihetta käsitellessämme:

”Ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei Isä häntä vedä.”    

”Jokainen, joka on Isältä kuullut ja oppinut, tulee minun luokseni.”

”Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun luokseni; ja sitä, joka minun luokseni tulee, minä en heitä ulos.”

Kun joku tulee Herran Jeesuksen Kristuksen luokse, hän tulee uskoon ja pelastuu. Jeesuksen omien sanojen mukaan ei kukaan voi tulla uskoon, kääntyä Hänen puoleensa, jos Isä ei häntä kutsu ja vedä (25).

Uskoontulomme tapahtuu siis Jumalan vaikutuksesta. Jumala tekee aina aloituksen ja vetää ihmistä Jeesuksen luokse. Vain tästä syystä ihminen voi tulla Jeesuksen luokse.  Se, joka on kiinnostunut uskon asioista ja haluaa tulla Jeesuksen luokse ja on synnin tunnossa ja tahtoo saada syntinsä anteeksi, on näin ollen Jumalan kutsun alla. Tämä on varma merkki Jumalan kutsusta. Pyhä Henki vetää häntä Jeesuksen luokse. Synnintunto ja kaipuu Jumalan yhteyteen todistaa Jumalan kutsusta. Kun Jumalan Henki vetää ihmistä Jeesuksen Kristuksen luokse parannukseen ja syntinen vastaa kutsuun myöntävästi, Isä antaa hänet Jeesukselle. Jeesus ottaa hänet omakseen ja antaa synnit anteeksi ja pelastaa katuvan syntisen. Aamen!

 

PYHÄN HENGEN TYÖ JA TEHTÄVÄ

Pyhän Hengen yksi tehtävä on osoittaa ihmiselle hänen syntinsä. Sen Hän tekee johdattaakseen syntisen Herran Jeesuksen Kristuksen luokse saamaan pelastuksen. Huomaa että, pelastus tulee Jumalalta, joka istuu valtaistuimella, ja Karitsalta (26). Pelastusta ei saada jos Jumala ei sitä anna. Aloite on siis aina Jumalalla joka tarjoaa pelastusta syntiselle. Pyhä Henki osoittaa ihmiselle hänen syntinsä vain jos syntisellä on mahdollisuus saada ne anteeksi.

Tässä on erikoisesti huomioitava tämä; Pyhä Henki ei tee turhaa työtä. Hän ei kiusaa ketään synnintunnolla.  Hän ei herätä yhtäkään ihmistä synnintuntoon ilman armon ja anteeksi saamisen mahdollisuutta. Siksi synnin tuntoon tullut ihminen voi saada syntinsä anteeksi.

Jumalan Henki osoittaa ja selittää aina synnin tunnossa olevalle ihmiselle Jeesuksen Kristuksen sovitustyötä ja tarjoaa armoa ja anteeksi antamista. Tämän syntinen saa omistaa tekemällä parannuksen synneistään ja uskomalla Herraan Jeesukseen (27). http://www.youtube.com/watch?v=vfZsaeXXwTA

 

SAATANA VALEHTELIJA JA SYYTTÄJÄMME

Myös Saatana voi osoittaa meissä syntiä. Hänen puheensa on syyttävä ilman armoa ja rakkautta. Hän ei anna mahdollisuutta syntien anteeksi saamiseen ja pelastukseen. Hän ei johdata ketään Jeesuksen luokse. Saatana pyrkii johdattamaan ihmisiä pois Jeesuksesta Kristuksesta. Saatanan esittämä ratkaisu ongelmaan voi olla hyvin kohtalokas ja peruuttamaton. Tästä erotamme Jumalan Hengen ja Saatanan puheen ja vaikutuksen toisistaan. Saatana on valehtelija ja valheen isä. Totuutta hän ei puhu koska hänessä ei ole totuutta. Kun hän käyttää Raamatun Sanaa, hän vääristää totuuden (28).

Totuus ei ole yksi tai kaksi asiayhteydestä irrotettua Raamatun jaetta joiden varaan rakennetaan Raamatun kokonaisilmoituksen vastainen oppi.

Raamatun ilmoitus kokonaisuudessaan on totuus. Pyhä Henki yhtyy vain siihen Sanaan joka on Raamatun kokonaisilmoituksen kanssa yhtäpitävä. Jumala elää Sanassaan mutta vain JUMALAN Sanassa. Siis, vain se Sana ja oppi, mihin Pyhä Henki yhtyy, ja jossa Hän elää, on totuus. ”Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus.” Pyhä Henki on totuuden ja armon Henki. Näin Totuus ja armo kulkevat käsi kädessä. Siksi Pyhän Hengen ilmoittama totuus synnistä tarjoaa aina armoa (29). Tämä on hyvä muistaa kun vihollinen painaa päälle ja syyttää.

Evankeliumi Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta on armon evankeliumi. Jumala antoi Paavalille, ja myös meille tämän päivän uskoville, armonsa evankeliumin julistuksen tehtäväksi. Jumalan laki annettiin Mooseksen kautta. Armo ja totuus Jeesuksessa Kristuksessa (30). Hän oli, ja on vieläkin, täynnä armoa ja totuutta. Herran luona on anteeksi antaminen, runsas lunastus Hänen luonaan.

 


JUMALAN LAPSEN KAKSI PUOLUSTAJAA

 

1. JEESUS KRISTUS

Jeesus Kristus on ensimmäinen Puolustajamme Isän luona taivaassa.

”Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus”.

Johannes kirjoittaa tämän uskoville Jumalan lapsille. Tässä näemme että Jumalan lapsi ei selviä kilvoituksestaan synnittömänä.  Hän voi tehdä yksittäisiä syntejä. Siksi hän tarvitsee Puolustajaa Pyhän Jumalan edessä. Uskovan kaikki synnit ovat sovitetut.  Hän on osallinen sovituksesta uskonsa tähden. Hän saa synnit anteeksi tunnustamalla ja hylkäämällä ne. ”Rangaistus oli Hänen (Jeesuksen) päällänsä että meillä rauha olisi ja hänen haavojensa kautta me olemme parannetut.” 

Pelastuksemme ja anteeksi antamisemme on Jeesuksen Kristuksen verisissä haavoissa. Se ei ole meidän onnistuneessa vaelluksessamme. Jos pelastuksen ehtona olisi meidän täysin onnistunut vaelluksemme, kukaan ei voisi pelastua. Silloin pelastus ei olisikaan armosta; se olisi ansiosta. Mutta nyt se on armosta ja uskosta koska kukaan ei pelastu muulla tavalla (31).

 

2. PYHÄ HENKI

Pyhä Henki on uskovan toinen Puolustaja. Hän on uskovan kanssa täällä maan päällä.

”Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva” (32).

Pyhä Henki ei ole sellainen ”arka lintu” joksi Häntä joskus kuulee sanottavan jos tällä tarkoitetaan sitä että Hän jättää uskovan heti kun syntiin lankeemus on tapahtunut. ”Hän pysyy teidän luonanne ja on teissä oleva”. Pyhä Henki tiesi jo silloin kun Hän tuli sinuun, että sinä et pysty elämään synnittömästi. Hän käsitteli syntisi lopullisesti Jeesuksessa Kristuksessa Golgatalla. Hän laski pelastuksesi Jeesuksen Kristuksen varaan, ei sinun onnistumisesi varaan. Puolustajalla Pyhällä Hengellä on paljon kärsivällisyyttä.

Otetaan asiaa valaiseva esimerkki Raamatusta.  Kuningas Daavid oli tehnyt vakavia syntejä. Noin vuoden tämän jälkeen Jumala lähetti profeetta Naatanin Daavidin luokse paljastamaan hänelle hänen syntinsä. Silloin Daavid rukoilee Herraa:

”Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi. Anna minulle jälleen autuutesi ilo, ja tue minua alttiuden hengellä” (33).

Tässä on merkille pantava muutama asia. Ensinnäkin Daavid oli vielä Herran kasvojen edessä koska Daavid pyysi ettei Herra heittäisi häntä pois Hänen kasvojensa edestä. Toiseksi Daavidissa oli vielä Pyhä Henki koska hän rukoili, ettei Herra ottaisi häneltä pois Pyhää Henkeä. Mutta, Daavid oli menettänyt autuuden ilon syntinsä tähden. Siitä huolimatta hänessä oli vielä Pyhä Henki ja hän oli vielä Herran kasvojen edessä. Meidän tulee huomioida vielä yksi asia; Daavid eli vanhan liiton aikana jolloin synnit olivat vielä sovittamatta. Me olemme uuden liiton kansaa jolloin lopullinen ja täydellinen syntiuhri, Jeesus Kristus Jumalan Poika, on sovittanut kaikki syntimme.

Vanhan liiton uhrieläinten veri peitti synnin jotta Jumala voisi olla tekemisissä kansansa kanssa. Uuden liiton täydellinen uhrikaritsa Jeesus Kristus Jumalan Poika poisti jokaisen synnin uhraamalla itsensä. Tämä on VT:n tilapäisten eläinuhrien ja UT:n Jeesuksen Kristuksen lopullisen ja täydellisen syntiuhrin suuri ja ratkaiseva ero.

Pyhä Henki on siis uskovan Puolustaja, ei syyttäjä. Maallisessa oikeudenkäynnissä on sekä syyttäjä, että puolustaja. Nämä ovat kaksi eri virkaa. Syyttäjän tehtävä on syyttää syytettyä ja vaatia hänelle rangaistusta. Puolustusasianajajan tehtävä on puolustaa syytettyä ja jos mahdollista, saada hänet kokonaan vapautetuksi kaikista syytöksistä. Nämä virat täytyy pitää erossa toisistaan.

Ei voi syyttäjä puolustaa, eikä puolustaja syyttää syytettyä. Näin on hengellisessäkin maailmassa. Saatana on uskovien syyttäjä (34). Kun Saatana syyttää uskovaa synnistä, hänen pyrkimyksensä on orjuuttaa ja sitoa hänet synnin kautta aiheuttaen pelkoa ja ahdistusta. Pelon kautta hän pyrkii tuhoamaan uskovan Jumalan lapsen (35).

Kun Pyhä Henki nuhtelee ihmistä synnistä, Hän rakastaa syntistä, mutta vihaa syntiä. Siksi Pyhä Henki johdattaa ihmistä parannuksen tekoon ja synnistä luopumiseen. Jumalan Hengellä on hyvät tavoitteet ihmistä kohtaan. Pyhä Henki haluaa tuoda siunauksensa syntisen elämään armon ja anteeksi antamisen kautta.  Hän haluaa antaa jokaiselle ihmiselle elämän, ilon ja sisäisen vapauden. Tämän Hän tekee kun syntinen tekee parannuksen ja hylkää syntinsä ja kääntyy Jumalan puoleen uskossa Herraan Jeesukseen Kristukseen (36). Silloin syntinen saa kaikki syntinsä anteeksi.  Hän pääsee Jumalan lapsen asemaan ja vapauteen. Uskova saa lahjaksi ikuisen elämän Jumalan yhteydessä (37). 

Näin Pyhän Hengen ja Saatanan ja puheet ja tavoitteet ovat vastakkaiset. Tästä tiedämme onko meitä puhutteleva henki Saatanasta syyttäjämme, vai onko Hän Puolustajamme, Jumalan Totuuden Henki, Pyhä Henki.  

 


SYNTIEN ANTEEKSI ANTAMISEN/SAAMISEN KOLME EHTOA.

 

1. Usko Jeesukseen

”Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta.” Ja ”hän puhdisti heidän sydämensä uskolla. Sekä ”saisivat uskomalla minuun synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.” Ja vielä ”sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi.”

Sydämen usko johtaa parannukseen ja pyhitykseen.  Pyhitys on synnistä pois pyrkimistä ja Jumalalle antautumista (38).

 

2. Parannuksen teko/kääntymys

Jeesus sanoi: ”Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille.”

Pietari julisti: ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.” Sekä: ”Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista…” Ja vielä: ”Teille ensiksi Jumala on herättänyt Poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne.” (39).

 

3. Syntien tunnustaminen Jumalalle

”Jos me tunnustamme syntimme, hän on uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.”

”Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.”

”Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.”

”Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekojani; minä sanoin: ”Minä tunnustan Herralle rikokseni, ja sinä annoit anteeksi minun syntivelkani” (40).

 

Näiden kolmen ehdon täyttyessä syntinen saa heti syntinsä anteeksi Herralta Jeesukselta Kristukselta.

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=AvePd8qEsS0&feature=endscreen

 

Yhteenvetona toteamme:

Jos joku on syyllistynyt anteeksi antamattomaan syntiin, hän ei usko Jeesukseen. Hän ei tunnusta että hän on tehnyt syntiä eikä hän tee parannusta. Hän on täysin kylmä uskon asioille. Siksi hän ei myöskään voi saada syntiään anteeksi. Jumalan Sana ei voi olla ristiriitainen itsensä kanssa. Se, joka tulee Herran Jeesuksen Kristuksen luokse, uskoo Häneen, tunnustaa ja hylkää syntinsä, saa syntinsä anteeksi. Olkoon synti sitten mitä tahansa. Näin yksinkertaista se on.

Jeesuksen sovitustyö kattaa jokaisen synnin mitä ihmiset ovat tehneet ja tekevät. Kaikkein kauhistuttavimmatkin teot Jeesus on sovittanut. Meidän tulee muistaa; Jeesuksen sovitustyö ei koske ainoastaan niitä syntejä joihin syyllistyimme ennen uskoontuloamme. Jeesuksen sovitustyö kattaa myös ne synnit joihin me uskovinakin lankeilemme. Jeesus kärsi ristillä syntiemme tähden ja kuoli puolestamme kun me vielä elimme syntiä harjoittaen Jumalan vihollisina. Miten Jumala suhtautuu meihin nyt kun olemme uskossa Jeesuksen ja olemme sovitetut? (41).

 

Raamattu todistaa:    

”Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut; emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet” (42).

Seuraavissa linkeissä on David Wilkersonin suomeksi tulkattuja saarnoja jotka käsittelevät tätä aihetta suoraan tai epäsuorasti. Kannattaa kuunnella.

 

http://www.youtube.com/watch?v=VLMUqtJdq1U

http://www.youtube.com/watch?v=xQDbMJfcMdE

 

Tekstiin liittyvät Raamatun jakeet

1.   Joh 4:24, 2 Kor 3:17-18, Room 1:20, Kol 1:15, 1 Tim 1:17.

2.   Jes 6:3, Ilm 4:8, 1 Piet 1:16.

3.   1 Moos 1:1-2, Job 33:4,6, Jes 64:8, Ps 104:24,30, Jer 10:16, 32:17, Jes 40:26-31.

4.   Luuk 1:32,35, Matt:1:18-25.

5.   Ap.t 16:6-7, Room 8:9-11, Ef 4:4, 1 Kor 12:4,9,11,13, Joh 1:18, 1 Joh 5:5-8.

6.   Joh 14:23.

7.   Ap.t 2:1-4, 15-18,33, 1 Kor 3:16-17, 6:15,19, 2 Kor 6:16, Ef 2:19-22.

8.   Heb 3:7-19, Ap.t 28:25-28, Jes 6:8-11, Jer 5:18-24.

9.   Fil 2:5-8, Joh 1:1,4,14, 11:25, 14:6, 1 Joh 1:1-2, 5:20, 1 Tim 3:16, Heb 9:14.

10. Joh 14:28.

11. Joh 6:46, 7:29, 8:42, 16:28, Luuk 1:35, Matt 1:18-23, Heb 7:26.

12. Joh 1:19-34, 1 Piet 1:10-12, Matt 1:19-23, 2:1-8, 3:1-17, Ap.t 2:22-32, 13:23,32, 26:6.

13. Matt 16:13-20, 26:63-64, Mark 14:60-62, Joh 4:25-26, 9:35-39.

14. Jes 40:1-11, 43:11, Jes 53:1-12, Mark 2:1-12, 14:61, Joh 1:49, Luuk 1:41-47, 67-79.

15. Luuk 4:31-41, 5:1-32, 6:17-19, Matt 7:28-29, 8:13-17, 9:18-35, Joh 7:32, 45-53.

16. Joh 6:36, 7:40-49, 8:30-59, 10:41-42, Matt 9:34, 12:9-15, 22-32.

17. Joh 1:14,17, Room 1:16-17, 3:21-26, 10:4, Tiit 2:11, Room 8:39, 1 Joh 4:9, 1 Tim 1:14.

18. 2 Tim 3:14-17, 1 Piet:2:1-4, Ps 107:20-21, 119:41-45,76, 105, 160, San 4:20-22.

19. 1 Tim 1:12-16, Ap.t 9:1-5, 22:3-8, 26:9, Fil 3:5-6. Gal 1:13-14.

20. 1 Joh 5:18.

21. Joh 1:13, 3:3-8, 20:17 Jes 9:5, 64:8, 1 Joh 3:1-2, 4:4, Room 8:9-16, Gal 4:4-7.

22. Luuk 9:23, 1 Tim 1:18-20, Joh 6:66-69, Ap.t 14:22, Kol 1:23.

23. 1 Joh 5:16.

24. Hebr 6:4-8.

25. Joh 6:37, 44-45, 65, 10:29, 17:9-11.

26. Joh 16:7-9, Gal 3:21-26, Room 3:19-26, 2 Kor 5:18-21, Ap.t 2:47, Ilm 7:10.

27. Luuk 24:46-47, Ap.t 2:38, 3:19,26, 10:43-48,11:14, Tiit 2:11.

28. Joh 8:44.

29. Joh 1:14,17, 6:63, Heb 10:29, 1 Joh 5:6, Ps 119:160, 2 Kor 6:1-2, 13:13.

30  Apt 14:3, 20:24,32, 1 Tim 1:14, Tiit 2:11.

31. 1 Joh 2:1-2, 1:7-10, Jes 53:3-6, Ef 2:4-10, Room 4:16, 11:31-32, Gal 3:11, 22-24.

32. Joh 14:16-18, 26, 15:26, 16:13.

33. Psalmi 51:13-14, 2 Sam 11-12 luvut.

34. Ilm 12:10, Sak 3:1-5.

35. Joh 8:34, 10:10, Room 6:16, 20-23.

36. Ap.t 3:19,26, Joh 8:36, 10:9-1 0,  Luuk 4:18, Gal 5:1, Room 6:17-23, 1 Joh 4:18.

37. Ap.t 10:43, 26:15-20, Gal 4:3-7, Joh 3:16, 1 Joh 5:11-13. 38. Ap.t 10:43, 15:9, 26:18, Room 10:10-11, 6:17, 22.

39. Luuk 24:46-47, Ap.t 2:38, 3:19-20, 26.

40. 1 Joh 1:7-9, San 28:13, Ps 31:8-9-11, 20-23, 32:5 41. Jes 53:3-6, 2 Kor 5:18-21, Joh 1:29, Heb 1:3, 9:26, 10:4-23.

42. Room 5:6-11.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

07.08 | 10:48

Jag gillar också Heliga andens kraft

...
23.07 | 04:00

Pelastusta ei voi ansaita mitenkään. Se on Jumalan lahja meille Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta Jeesuksen Herraksi tunnustaminen pelastaa, Raamattu todista niin

...
22.07 | 12:38

Room 10 tunnustus ei ole lakia jota suorittamalla tienataan pelastus. Pelastusta ei saada teoilla, Ef 2.

...
17.12 | 22:39

Siunausta, tuo oli hyvä ja selkeä alustus. Vaikka saankin olla jo uskossa, mutta vahvistua voi Aina yhteisestä uskosta Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme

...
Du gillar den här sidan