Pyhä Henki Srk:ssa
PH:n merkitys srk:ssa

PYHÄN HENGEN MERKITYS SRK:SSA

Pyhä Henki on seurakunnassa hyvin tärkeä. Pyhä Henki on aivan ratkaiseva seurakunnan olemassa ololle ja sen rakentumiselle. Pyhä Henki tuo Jumalan läsnäolon seurakuntaan.

Tämä onkin Pyhän Hengen suurin ja tärkein merkitys: JUMALAN LÄSNÄOLO srk:ssa.

Pyhä Henki edustaa Jeesusta täällä maan päällä. Se, mitä Jeesus teki lihansa päivinä, sitä tekee Pyhä Henki nyt. Ilman Pyhää Henkeä, seurakunta ja yksilöuskova, on ilman Herraa Jeesusta Kristusta ja Jumalaa. Koska Pyhässä Hengessä ovat sekä Isä, että Poika (Joh 14:23).

Ihmisen tullessa uskoon, Jumala panee häneen Pyhän Hengen sinetin. Jumala tuntee uskovan omakseen tuosta sinetistä. Tämä Pyhän Hengen sinetti on pelastuksen tae ja riittää taivaspaikan saamiseen (Ef 1:13-14). Nyt en kuitenkaan puhu Pyhän Hengen sinetistä. Keskityn puhumaan Pyhästä Hengestä, joka vuodatettiin helluntaipäivänä (Ap.t 2:1-4).

Jeesus oli antanut lupauksen Pyhästä Hengestä. Hän lähettäisi toisen Puolustajan Pyhän Hengen kaikille OPETUSLAPSILLEEN yhteistyössä Isän kanssa (Joh 14-16 luvut). Jeesus oli tullut Isän luota taivaasta. Nyt Hän alkoi puhua Isän luo palaamisesta. Mentyään takaisin taivaaseen ristillä suorittamansa sovitustyön ja ylösnousemuksensa jälkeen, Hän ja Isä lähettivät Pyhän Hengen. Pyhän Hengen tehtävät ovat samat, kuin Jeesuksen tehtävät olivat, Hänen ollessaan ihmisen lihassa täällä maan päällä. Seuraavassa joitakin Pyhän Hengen tehtäviä:

 

Pyhä Henki antaa ilon (Apt 13: 52).

Pyhä Henki, (Jumala Joh 6:45). Opettaa ( Luuk 12:12, Joh 6:45, 14:26)

Pyhä Henki johdattaa totuuteen, mutta Hän johdattaa yksilöuskovaa myös hänen elämässään. (Joh 16:13, Ap.t 10 luku, 16:6-7).

Pyhä Henki todistaa Jeesuksesta (Joh 15:26, 16:14, Apt 5:32, Heb 10:15 ).

Pyhä Henki selittää, kehuu, kiittää, ylistää Jeesusta (Joh 16:14).

Pyhä Henki (Isä) vetää ihmisiä Herran Jeesuksen Kristuksen luokse (Joh 6:44).

Kukaan ei voi tulla Jeesuksen luokse ellei Pyhä Henki vedä häntä.

Pyhä Henki (Isä) antaa ihmisiä Jeesukselle (Joh 6:37).

Pyhä Henki puhuu ja lähettää (Apt 13:2-4).

Pyhä Henki tekee päätöksiä (Apt 15:28).

Pyhä Henki voi estää, johdattaa (Apt 16:6).

Pyhä Henki valitsee ja antaa tehtäviä skr:ssa (Apt 13:2, 20:28, ).

Pyhä Henki jakaa armolahjoja (Ef 4:11, 1 Kor 12:7-11).

 

PYHÄ HENKI TULI HELLUNTAIPÄIVÄNÄ

Ap.t 2:1-4 "Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi."

Kun Pietari puhuu tapahtuneesta Hengen vuodatuksesta kokoontuneelle kansalle, hän lupaa Pyhän Hengen kaikille uskoville kaikkina aikoina.

Pietari vain toisti Jeesuksen Johanneksen evankeliumissa 14-16 luvuissa antaman lupauksen.

Näin tämä lupaus on Jeesuksen itsensä antama Pietarin kautta. 

Ap.t 2:38 "Niin Pietari sanoi heille: "Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksisaamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja KAIKILLE, JOTKA KAUKANA OVAT, KETKÄ IKINÄ HERRA, MEIDÄN JUMALAMME, KUTSUU"

Tässä ei ollut mitään aikarajoituksia. Päinvastoin: ” KETKÄ IKINÄ HERRA, MEIDÄN JUMALAMME, KUTSUU.” Näin tämänkin päivän uskovat täällä Suomessa saavat Pyhän Hengen lahjan, jos ottavat Hänet vastaan.

 

MIKSI PYHÄ HENKI ON ANNETTU USKOVILLE?

Pyhä Henki antaa voiman tulla uskoon ja säilyä uskossa perille asti. "Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän ANTOI VOIMAN tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä," (Joh 1:12).

"jotka JUMALAN VOIMASTA uskon kautta varjellutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana"  (1 Piet 1:5).

Näin Pyhä Henki vapauttaa syntisen ihmisen elämään Jumalan tahdon mukaista elämää. Pyhän Hengen täyttämä ja valtaama ihminen on siunaukseksi kanssamatkaajilleen ja koko Jumalan seurakunnalle. Tämä siksi, koska Pyhä Henki pääsee hänessä ja hänen kauttaan vaikuttamaan/siunaamaan ihmisiä monella tavalla. Tästä on Raamatussa lukuisia esimerkkejä.  Mutta emme nyt tästä tämän enempää.

 

PYHÄ HENKI VOIMAKSI TODISTAA JEESUKSESTA

Jeesus sanoi: "kun Pyhä Henki tulee teihin, niin TE SAATTE VOIMAN, ja te tulette olemaan MINUN TODISTAJANI sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja AINA MAAN ÄÄRIIN SAAKKA" (Ap.t 1:8).

Näin sekä Pyhä Henki, että uskova, todistavat Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta (Joh 15:26-27, Ap.t 1:22, 2:4,32, 4:33).

Huomaa, että opetuslapset olivat tavallisia oppimattomia arkoja ihmisiä (Ap.t 3:13). He olivat lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta (Joh 20:19,26). Pyhän Hengen tultua opetuslapset astuivat rohkeasti kansan eteen. Pietari, joka oli aikaisemmin juutalaisten pelosta kieltänyt Mestarinsa, (Matt 26:34,69-75) astuu nyt rohkeasti esiin ja syyttää kansaa, jota hän ennen pelkäsi, Herran Jeesuksen Kristuksen ristiinnaulitsemisesta ja tappamisesta (Ap.t 2:22-23,36, 3:14-15). Ilman Pyhää Henkeä hän ei olisi uskaltanut tehdä tätä. Mutta, Pietari oli saanut Pyhän Hengen muutamaa tuntia aikaisemmin. Pietari oli siis täynnä Pyhää Henkeä (Ap.t 2:4, 4:8). Pyhä Henki antaa rohkeuden ja voiman ja kyvyn todistaa Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta ja puhua Jumalan Sanaa (Ap.t 4:31).

 

PYHÄ HENKI ON VOIMA SYNTIÄ VASTAAN

Pyhä Henki vapauttaa uskovan synnistä palvelemaan elävää Jumalaa (Room 6:17-18, 22).

"Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi" (Joh 8:36). Huomaa tässä että Jeesuksen Kristuksen Henki on Pyhä Henki (Gal 4:6, 1 Piet 1:11, Apt 16:6-7). Se mitä Jeesus tekee, sitä tekee Pyhä Henki ja toisinpäin; se mitä Pyhä Henki tekee, sitä tekee Poika Jeesus.

"Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen" (Gal 5:1).

Pyhä Henki vapauttaa ihmisiä tänäkin päivänä kaikenlaisista synnillisistä tottumuksista ja siteistä. Esimerkiksi, narkomaaneja ja alkoholisteja vapautuu Pyhän Hengen voiman kautta. Tällaisia todistuksia on Suomessakin runsaasti. Netistä näitä todistuksia löytää https://www.youtube.com/user/Todistajat

Pyhä Henki antaa voimaa elää Jumalan tahdon mukaan (Ef 5:18, Gal 5:15-18, Hes 36:25-27).  Pyhän Hengen voima ajaa myös ulos riivaajia ja näin vapauttaa ihmisiä pahoista hengistä ja Saatana siteistä (Matt 12:28, Mark 17:17, Luuk 13:11-17).  Näin Pyhä Henki toimii seurakunnassa. Seurakunta taas koostuu tavallisista uskovista, joissa ja joiden kautta Pyhä Henki vaikuttaa. 

Uskovat ovat lähetetty tekemään samoja tekoja kuin mitä Jeesus Pyhän Hengen voiman kautta teki (Joh 14:12, 17:18).

 

PYHÄ HENKI JAKAA SEURAKUNTAAN ARMOLAHJOJA TAHTONSA MUKAISESTI

1 Kor 12-14 luvut sekä Room 12:4-8.

Armolahjat annetaan seurakunnan ja yksilöuskovan rakentumiseksi. Armolahjat ovat siis työvarustus joita jokainen uskova tarvitsee. Jokaisella Jumalan paikallisseurakunnalla on kaikki Raamattuun kirjoitetut armolahjat (I Kor 1:4-7). Seurakunta koostuu yksilöuskovista joille Jumala antaa armolahjoja. Armolahjat ovat yliluonnollisia kykyjä tehdä sellaista, mitä yksilöuskova ei omin voimin ja omilla inhimillisillä kyvyillään kykene tekemään. Oikeammin ne ovat seurakunnassa ja yksilöuskovassa asuvan Herran Jeesuksen Kristuksen kykyjä ja Hänen vaikutustaan uskovassa ja uskovan kautta. Näitä yliluonnollisia tekoja Jumala haluaa tehdä seurakunnassaan jotta Jumalan valtakunta tulisi seurakunnan kautta näkyviin ja Jumalan työ edistyisi.

Armolahjoja tarvitaan seurakunnissa koska Pyhä Henki on nähnyt hyväksi niitä antaa.  Hän ei anna turhia lahjoja joita me emme tarvitse Jumalan valtakunnan työssä.  Paavali oli saanut evankeliuminsa ja oppinsa suoraan Herralta Jeesukselta Kristukselta. Siksi Paavalin kirjeiden opetukset tulevat Jeesukselta.

Paavali kehottaa ja suorastaan käskee tavoittelemaan armolahjoja. Armolahjojen tavoittelemisessa ja käytössä ei Paavalin kirjeissä ole mitään aikarajoitusta. Armolahjat on annettu seurakunnan ja yksilöuskovan rakentamiseksi. Mutta armolahjojen vastaanottamisessa on seurakunnassa opetuksella ja yksilöuskovalla itsellään omassa uskon elämässään vastuu ja ratkaiseva osuus. Seurakunnan rakennusprosessi kestää koko seurakunnan olemassaolon ajan siihen asti kunnes Herra Jeesus hakee seurakunnan taivaaseen (1 Tess 4:13-18, 1 Kor 15:51-53).

Koska Herra Jeesus käskee Paavalin kautta yksilöuskovia tavoittelemaan runsaasti armolahjoja ja parhaita armolahjoja, Jeesus myös antaa niitä runsaasti Häneltä pyytävälle ihmiselle. Jeesus on ilmoittanut tahtonsa Raamatun sivuilla. Hänen tahtonsa on antaa runsaasti armolahjoja. Uskova saa anoessaan uskossa. Uskova anottuaan armolahjoja on jo saanut ne. Ne kaikki ovat Kristuksessa Jeesuksessa, Jumalan Sanassa, ja Sanan kautta uskossa Sanaan. Lupausten antaja on luotettava. "Anokoon uskossa ollenkaan epäilemättä, niin se on hänelle tuleva".

Armolahjojen saamiseen on kuitenkin hyvä ja varma tie. Se on rakkaus (1 Kor 13. luku ja 14:1). Jumala kehottaa uskovia ennen kaikkea tavoittelemaan Jumalan rakkautta. Jumalan rakkaus vuodatetaan uskovaan Pyhässä Hengessä. Tämä koska Jumala on Henki ja rakkaus ja Pyhä Henki on Jumala ja rakkaus.  Pyhän Hengen kasteessa uskova kastetaan Jumalan rakkaudessa, Jumalassa itsessään. Silloin Jumalan rakkaus valtaa uskovan. Henkikasteessa Jumalan rakkaus tulee myös uskovaan sisäisesti koska Pyhä Henki täyttää uskovan olemuksen läsnäolollaan. Sen tähden uskova kykenee rakastamaan kaikkia ihmisiä ja jopa entisiä vihollisiaan ja jopa piinaajiaan. Sen vaikuttaa Pyhä Henki joka on rakkaus.

Seurakunnan ylösotossa astuu täydellisyys seurakunnan elämään. Silloin olemme täydellisiä täydellisyyden maassa. Siellä ei ole, eikä tarvita mitään mikä on vajavaista. Koska armolahjat toimivat vajavaisesti uskovien ihmisten vajavaisuuden tähden, katoavat armolahjat ja niiden toiminta. Mutta tämä vasta sitten kun ollaan Herran luona ikuisuudessa. Täydellisyys on tullut vajavuuden tilalle. Eikä armolahjoja tarvita enää sillä kaikki me tunnemme täydellisesti ja tietomme on silloin täydellistä. Hallelujaa!!!

 

PYHÄ HENKI PYHITTÄÄ USKOVAA

Uskova on päässyt Jumalan yhteyteen Jeesuksen veren ja uhrin kautta Kristuksessa Jeesuksessa ja elää Hänen kanssaan. Silloin uskovalla on yhteys myös toisten uskovien kanssa (1 Joh 1:3) ja hän on seurakunnassa (Apt 2:41-47). Uskova on uusi luomus. Uusi luomus on vanhurskas ja pyhä.  Jumala on vanhurskauttanut ja pyhittänyt Jeesukseen uskovan ihmisen Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla ja Hänen veressään ja nimessään. Tämä on Jumalan teko uskovassa. Tällä perustalla uskova on vanhurskas ja pyhä.

Pyhä Henki muuttaa uskovaa Kristuksen kuvan kaltaisuuteen Sanan kautta siinä määrin kuin uskova katselee Herraa ja Hänen kirkkauttaan. Uskova katselee Herraa Raamatun Sanassa. Ohi Sanan ihminen ei näe Jumalaa koska Jumala on ilmoittanut itsensä Sanassa. Jumalan Sanassa uskova näkee Jumalan (Joh 1:1,14, 18, 14:9-10). Sanassa Jumala elää. Siksi Sana vanhurskauttaa ja pyhittää (muuttaa) uskovaa kohti Kristuksen kaltaisuutta. Silloin Jumalan hänessä suorittama vanhurskautus ja pyhitys tulee esille myös uskovan vaelluksessa.

Ef 5:25 "Miehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton."

2.Korinttolaiskirje:3:18 "Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki."

Ne Sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat Henki ja ovat elämä (Joh 6:63).

Sana oli Jumala, Henki ja elämä, joka tuli lihaksi ja telttaili meidän keskellämme (Joh 1:1,14, 11:25, 14:6, 1 Joh 1:1-2).


PYHÄN HENGEN MERKITYS KOKOUSTILANTEISSA

Pyhä Henki vuodatettiin helluntaipäivänä uskovien yhteyteen ja uskoviin. Jumala, Isä ja Poika, tulivat seurakuntaan Pyhässä Hengessä. Pyhä Henki antaa elämän ja voiman ja rohkeuden sekä vapauden ja rakkauden julistajalle ja julistettuun Jumalan Sanaan. Ilman Pyhää Henkeä jumalan palvelija on voimaton eikä hänen julistuksessaan ole voitelua ts. elämää. Silloin se ei ruoki kuulijoita eikä se anna kuulijoille Jumalan elävää leipää, Sanaa.

Julistaja ilman Pyhää Henkeä puhuu usein omia tai toisten juttuja ja viihdyttää kuulijoita. Parhaassa tapauksessa sellainen julistaja puhuu Jumalasta ja jopa Jeesuksesta Kristuksesta ja evankeliumin sanaakin. Mutta Pyhä Henki ei puhu julistajan kautta. Siinä on suuri ero puhuuko julistaja Jumalasta omilla puhujan lahjoillaan, vai puhuuko Jumala julistajassa.  Pyhä Henki voi puhua julistajan kautta ja julistajassa kun julistaja toimii Pyhän Hengen täyteydessä.  Silloin julistus ylittää puhujan omat kyvyt ja lahjat koska Pyhä Henki vaikuttaa hänessä yliluonnollisesti.  Julistaja on siis Pyhän Hengen kanava, tai hänen tulisi olla sitä. Kun julistaja sitten "onnistuu" puheessaan, hän tietää että Pyhä Henki vaikutti onnistumisen, ei se ollut hänen kykyjään eikä hyvyyttään. Silloin hän myös antaa kunnian Herralle Jeesukselle Kristukselle joka sen kaiken hyvän teki ja sai aikaan. Siksi......

Ei ole olemassa yhtään hyvää puhujaa, julistajaa, saarnaajaa, evankelistaa eikä opettajaa. Yksi hyvä ja täydellinen puhuja, julistaja ja Opettaja oli kerran täällä maan päällä. Hän oli Herra Jeesus Kristus. Sen jälkeen ei ole syntynyt eikä ole ollut yhtään hyvää julistajaa eikä opettajaa eikä evankelistaa tai paimenta. Jeesus on ainoa. 

Nyt se, mitä Jeesus Pyhässä Hengessä vaikuttaa ja antaa julistajan kautta kuulijoille, on hyvää. Mutta julistaja itse ei ole koskaan hyvä taitava julistaja. Se kyky, joka meillä on, on Jumalasta joka on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita Hengen uudessa tilassa" (1 Kor 3:5, 2 Kor 3:5-6). Siksi se kyky ja hengellinen hyvä, mitä julistajassa mahdollisesti  koetaan, ja mitä hyvää joku saa jonkun ihmisen kautta, tulee aina Jumalalta Pyhässä Hengessä. Siksi myös Jumala saa siitä kiitokset ja kunnian Jeesuksen Kristuksen kautta.

Nyt kun seurakunta kokoontuu yhteen ja jos uskovien yhteydestä puuttuu Pyhä Henki, kokoukset voivat olla kuivia, mitään sanomattomia. Kokoontumisissa koettu mahdollinen hyvä, "siunaukset", ovat korkeintaan sielullisia eikä hengellisiä. Sellaisia "siunauksia" voi saada ompeluseuroissakin, tai vaikka metsästysseuran hirvipeijaisissa, jopa tansseissa ja ravintolassa, maallisissa kokoontumisissa joissa on hyvä henki ja yhteys ihmisten sielujen tasolla.

Ihmisten kokoontumiset ilman Pyhää Henkeä eivät anna kuulijoille sitä hengellistä ravintoa mitä Jumala tahtoo antaa ja mitä uskovat janoavat ja tarvitsevat ja kaipaavat. Uskovat janoavat Jumalaa ja kaikkea sitä mitä on Hänessä ja Hänestä. Ilman Pyhää Henkeä kuulijat eivät rakennu eikä usko vahvistu koska vain Pyhä Henki välittää Jumalasta ihmisille. Pyhä Henki ottaa Jeesuksen ja Isän omasta ja jakaa ihmisille. Ilman Pyhän Hengen työtä ja vaikutusta ihmisiä ei tule uskoon koska uskoon tulemiset vaikuttaa Pyhä Henki ja Jumalan elävä Sana. Seurakunta rakentuu ja lisääntyy Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta, ei "hyvän" julistajan vaikutuksesta (Apt 9:31).

Jumala ei voi antaa kuulijoille mikäli palvelijat eivät ole Hänen hallinnassaan täytetty Pyhällä Hengellä ja välitä kuulijoille Hänen siunauksiaan. Jumala ei voi antaa ihmisen kautta mikäli tämä ei ole Pyhässä Hengessä Hengen johdossa. Tässä jokainen ihminen on riippuvainen Pyhästä Hengestä ja Hänen läsnäolostaan kokoustilanteissa ja Hänessä itsessään. Siksi Jeesus käskee Paavalin ja Luukkaan kautta jokaista uskovaa: "Täyttykää Hengellä" (Ef 5:18, Apt 1:4-5,8).

Me uskovat emme kokoonnu hengellisiin tilaisuuksiimme kertomaan omia mielipiteitämme uskon asioista tai Raamatun tulkintojamme. Emme myöskään kokoonnu harjoittamaan uskontoa tai vetämään läpi rituaaleja, jotakin ohjelmaa tai nauttimaan toistemme seurasta, emmehän? Me kokoonnumme kohtaamaan Herraa Jeesusta Kristusta ja välittämään toisille Häneltä saamaamme Jumalan siunaavaa Sanaa. Herra Jeesus Kristus kohdataan Pyhässä Hengessä julistetussa Jumalan Sanassa. Ja Jumala kohdataan Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Pyhässä Hengessä julistetussa sanassa julistaja tuo Herran Jeesuksen Kristuksen kuulijoiden keskuuteen. Tässä Pyhä Henki ja Hänen läsnäolonsa kokoustilanteissa on aivan välttämätön ja suorastaan ehdoton.

 

KAIKKI OPETUSLAPSET TÄYTETTIIN PYHÄLLÄ HENGELLÄ

Nyt kun/jos sekä kuulijat että julistaja, laulajat, kokouksen juontaja ja todistajat, kaikki vastuunkantajat ovat täyttyneet Hengellä, ovat täynnä Pyhää Henkeä, he tuovat Jeesuksen Kristuksen kokoukseen siinä Hengessä ja Sanassa joka heissä vaikuttaa ja asuu. Silloin uskovat saavat Jeesukselta Sanaa ja Pyhän Hengen välittämiä siunauksia.

Kun sitten kokoukseen tulee uskosta osaton ihminen, hän kokee jo ovella Jeesuksen läsnäolon. Hän kokee Pyhän Hengen läsnäolon kokoustiloissa. Silloin hän kokee kaiken sen mitä Jeesus Kristus on. Ja Hän on rakkaus. Hän on täynnä armoa ja totuutta. Hän on myös täynnä anteeksiantamusta. Kuulija kohtaa kokouksessa Herran Jeesuksen Kristuksen. Silloin hän voi tulla uskoon heti ensimmäisessä kokouksessa jossa on mukana. Tämä tietenkin siitä syystä että hän kohtasi Herran Jeesuksen Kristuksen ja tuli Jeesuksen puhuttelemaksi. Tämän sai aikaan Pyhä Henki ja Jumalan elävä Sana. Siksi Pyhä Henki uskovassa ja kokoustilanteessa on ihan ratkaiseva.

Jeesus tahtoo elää ja vaikuttaa meissä uskovissa. Hän tahtoo elää meissä ja meidän kautta. Sen Hän tekee Pyhässä Hengessä ja Sanassa. Siksi meillä uskovilla tulee olla Pyhä Henki ja Sana. Silloin meillä on Jumala meidän kanssamme. Silloin uskovien yhteydessä tapahtuu Jeesuksen vaikuttamia ja tekemiä tekoja.

Uskosta osaton voi kohdata meissä asuvan Herran Jeesuksen Kristuksen, tulla Hänen puhuttelemaksi vaikka ilman meidän sanojamme ja tietoa asiasta. Niin uskosta osaton voi tulla uskoon meissä vaikuttavan Pyhän Hengen vaikutuksesta vaikka me emme saarnaisikaan hänelle.  

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

07.08 | 10:48

Jag gillar också Heliga andens kraft

...
23.07 | 04:00

Pelastusta ei voi ansaita mitenkään. Se on Jumalan lahja meille Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta Jeesuksen Herraksi tunnustaminen pelastaa, Raamattu todista niin

...
22.07 | 12:38

Room 10 tunnustus ei ole lakia jota suorittamalla tienataan pelastus. Pelastusta ei saada teoilla, Ef 2.

...
17.12 | 22:39

Siunausta, tuo oli hyvä ja selkeä alustus. Vaikka saankin olla jo uskossa, mutta vahvistua voi Aina yhteisestä uskosta Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme

...
Du gillar den här sidan