Isä, Poika ja Pyhä Henki

KOLMINAISUUS OPPI ON VÄLTTÄMÄTÖN

Kolminaisuus opissa ei ole kysymys vähäpätöisestä opista joka voitaisiin hylätä noin vain. Jos kolminaisuus oppi on ihmisten keksimä harhaoppi, silloin Herra Jeesus Kristus ei ole Kaikkivaltias Jumala. Silloin Hän ei myöskään voi olla Herra. Voisimme siis jättää sanan "Herra" Jeesuksen nimen edestä pois. Silloin meidän pitäisi myös muuttaa Room 10:9-10 Sanaa. Mutta Sanaa ei saa muuttaa, niin otamme sen sellaisena kuin se on kirjoitettu.

Asia voitaisiin ilmaista myös niin, että jos kolminaisuus oppi on Raamatun oppi, silloin Jeesus Kristus on Kaikkivaltias Jumala. Silloin Hän on myös Herra. Tämä on väistämätön kolminaisuuden seuraus. Tästä johtuen kolminaisuudessa on kysymys Jeesuksen persoonasta.

Jeesuksen persoonassa taas on kysymys Jeesuksen jumaluudesta ja meidän ainoasta Valtiaasta ja ainoasta Pelastajasta. Jos kolminaisuus kaatuu, kaatuu Herran Jeesuksen jumaluus. Jos Herran Jeesuksen jumaluus kaatuu, kaatuu koko evankeliumi. Siinä tapauksessa meillä ei ole Pelastajaa eikä pelastusta. Tämä siksi, koska vain Jumala voi meidät pelastaa (Jes 43:11).

Jumala on näkymätön Henki ja Sana. Jumala ilmoitti itsensä ja ilmestyi ihmiskunnalle ihmiseksi tulleessa Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Raamattu todistaa Jeesuksesta Kristuksesta, että Hänessä asuu jumaluuden koko täyteys, ruumiillisesti. Näin Jumala: Sana ja Henki, ilmestyi lihassa.

Siksi Jumala ja Hänen kolmiyhteytensä voidaan oppia tuntemaan ainoastaan Jeesuksessa Kristuksessa ja Hänen kauttaan. Kristuksen tunteva ihminen tuntee Jumalan. Jotta joku voisi tuntea Jumalan, hänen tulee tuntea Jeesus Kristus. Kristuksessa sitten avautuvat nämä Jumalan salaisuudet. Jumala itse ilmoittaa ne yksilöuskovalle sen mukaan kuin Hän näkee tarpeelliseksi ilmoittaa itseään uskovalle.

Raamatun ilmoituksen mukaan Jumala itse tuli Kristuksessa pelastamaan meitä syntisiä. Sillä Raamattu sanoo: "Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa" (2 Kor 5:19).

Mikäli Jeesuksen jumaluus kielletään, kielletään Raamatun ilmoitus: "Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa". Tästä syystä kieltämällä kolminaisuuden, Jeesuksen jumaluus, kielletään evankeliumi. Silloin vastustetaan Herraa Jeesusta Kristusta ja Pyhää Henkeä. Ja Pyhä Henki on Jumala ja Jeesuksen Isä. Jeesuksen vastustaminen on siis Jumalan ja Hänen evankeliuminsa kieltämistä. Tästä syystä Jeesuksen jumaluus on pelastuksemme kannalta ratkaiseva asia. 

Pyhä Henki (Jumala) tunnustaa Jeesuksen Jumalaksi (Heb 1:8). Opetuslapset tunnustivat Jeesuksen Jumalaksi (Joh 20:27-29). Paavali tunnusti Jeesuksen Jumalaksi (Room 9:5). Johannes tunnusti Jeesuksen Jumalaksi (1 Joh 5:20-21).

Jokainen asiasta kiinnostunut lukija voi tutkia avoimen Raamatun edessä seuraavia kirjoituksiani tästä aiheesta ja todeta itse onko kolminaisuus Raamatussa vai ei. Alla olevat kirjoitukset ovat koottu eri aikoina kirjoitetuista teksteistä. Siksi niissä esiintyy toistoja. Toivon että otat huomioon tämän asian lukiessasi näitä kirjoituksia.

 

PERUSTELEN KOLMINAISUUTTA RAAMATULLA.

Kolminaisuus on selvästi luettavissa Raamatussa. Jaan tekstini lyhykäisiin osiin koska aihe on teologinen oppi joka voidaan kokea raskaana ja vaikeatajuisena. Ihmisten antamaa opetusta tarvitaan. Mutta Pyhän Hengen antama opetus hengellisistä asioista on ratkaiseva. Pyydä siksi Herraa Jeesusta avaan ymmärryksesi käsittämään Raamatun Kirjoitukset tästä vaikeasta aiheesta (Luuk 24:32, Joh 6:45, 14:26, 15:26, 16:13-14). Pyrin perustelemaan jokaisen väitteeni Raamatulla.

Raamatun ilmoituksen mukaan pelastuksesi alkaa siitä hetkestä kun sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi, ts. Jumalaksi (Room 10:9-10, 9:5). Entä jos sinä kiellät Jeesuksen jumaluuden ja näin myös Hänen herruuden? Miten sinulle silloin käy Raamatun ilmoituksen mukaan, koska pelastuksesi alkaa tunnustamalla Jeesus? (Juuda 1:4, 1 Joh 2:22). Jos Jeesus ei ole Jumala, Hän ei myöskään ole Herra. Jos Jeesus on Jumala, Hän on myös Herra; yksi Herra ja yksi Jumala (Ef 4:5-6). 

 

JUMALA ON ILMOITTANUT ITSENSÄ LUOMAKUNNASSAAN

Jumala ei ole jättänyt ilmoittamatta omaa näkymätöntä olemustaan ihmiskunnalle vaikka joskus kuulee niin väitettävän. Jumala on ilmoittanut oman kolmiyhteisen olemuksensa meille ihmisille hyvinkin selvästi ja vakuuttavasti. Jumalan olemus voidaan siis nähdä luomakunnassa vertauskuvallisesti. Siksi luomakunnassa täytyy olla jotakin missä voidaan nähdä Jumalan olemus.

Room 1:19-20 "Se, mitä Jumalasta voidaan tietää, on kuitenkin ilmeistä heidän keskuudessaan. Onhan Jumala ilmoittanut sen heille, sillä hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja ymmärrettävissä hänen teoissaan. Siksi he eivät voi mitenkään puolustautua." (RK käännöksen mukaan).

Näin Jumala on ilmoittanut ominaisuutensa luomakunnassaan. luomakunnassa on siis kuva kolminaisuudesta.

Voidaan ottaa esimerkiksi vesi. Vesi voi olla useassa eri olomuodossa ollen kuitenkin aina samaa vettä. Vesi voi olla nestemäisessä muodossa ja vesihöyrynä. Vesi voi olla myös kiinteää jäätä tai pehmeää lunta. Kaikki nämä ovat veden eri olomuotoja. Vesi voi olla kylmää, lämmintä tai kuumaa. Mutta mielestäni paras kuvaus löytyy suoraan Raamatusta.

Habakuk 3:3-4 "Jumala tulee Teemanista, Pyhä Paaranin vuorelta. Sela. Hänen loistonsa peittää taivaat, maa on täynnä hänen ylistystään. Hänen hohteensa on kuin auringon valo, Hänen käsistään lähtevät säteet. Niihin kätkeytyy hänen voimansa" (RK).

Tässä kuvataan Jumalaa. Jumalalla on näin hohde joka on aurinkoon verrattava hohde. Jumalasta lähtee säteet. Vanha käännös sanoo -"joka taholle". Säteissä on Hänen voimansa. Tässä on siis kuva kolminaisuudesta. Auringosta lähtee valo- ja lämpösäteet joka taholle. Ne ovat auringon voima jota me ihmiset voimme kokea auringosta. Ne ovat auringosta ja aurinko on ne lähettänyt. Sitten on itse aurinko.

Ilman auringon valoa ja lämpöä meillä ei olisi aurinkoa emmekä me voisi kokea aurinkoa. Itse asiassa aurinkoa ei voisi olla ilman sen valoa ja lämpöä. Aurinko ilman valoa ja lämpöä ei olisi aurinko. Me koemme auringon sen lämmössä ja valossa. Siis kuva jumaluuden kolmesta persoonasta; Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jumalaakaan ei voi olla ilman Jumalan Sanaa Jeesusta ja Pyhää Henkeä. Me ihmiset koemme ja kohtaamme Jumalan Hänen Sanassaan, Jeesuksessa Kristuksessa, ja Pyhässä Hengessä.

Hänen (Jumalan) käsistään lähtevät säteet. Niihin kätkeytyy hänen voimansa (Hab 3:4).

Jeesus Kristus on Jumalan käsivarsi (Jes 51:9 53:1, Joh 10:27-30, 12:36-41). Jumalan (Jeesuksen) käsistä lähtevät säteet. "Minä olen maailman valo" (Joh 1:4-9, 8:12). "Jumala on valo" (1 Joh 1:5). "Hänen kasvonsa olivat kuin aurinko kun se paistaa täydeltä terältä" (Ilm 1:16). Sinun sanasi (Jeesus on Jumalan Sana) on jalkojeni lamppu ja valo minun polullani (Ps 119:105).

Jumalan käsiin kätkeytyy, Hänen käsissään on, Hänen voimansa. Jumalan Sana on Jumalan voima. Sanan voima on Pyhän Hengen luomisvoima - Sana ja Henki (1 Ms 1:1-3, 9,11, 2 Piet 3:5, Ps 33:6,9, Kol 1:16-17). Jeesus Kristus on Jumalan Voima (1 Kor 1:24). "Herran sanalla on taivaat tehty ja kaikki niiden joukot hänen suunsa henkäyksellä" (Ps 33:6). Sana ja Henki, valo ja elämä.

Jos siis jätämme jumaluudesta pois Herran Jeesuksen tai Pyhän Hengen, meillä ei voi olla Jumalaa. Koko jumaluus: Isä, Poika Sana ja Pyhä Henki, on Jumala ja Jumalaa.

 

JEESUS MAAN PÄÄLLÄ JA TAIVAASSA

Joillakin ihmisillä on vaikea ymmärtää miten Jumala voi tulla maan päälle Jeesuksessa, rukoilla Isää, kuolla ristillä ihmisenä ja olla kuitenkin samanaikaisesti vielä taivaassa. Joka näin ihmettelee, ei tunne Jumalaa. Ei tämä mysteerio pitäisi olla kovin vaikea ymmärtää.

Kun aurinko lähettää valon säteensä tänne maan päälle, niin voitaisiin kysyä; onko valo nyt poissa auringosta? Aurinkohan lähetti valonsa tänne maan päälle! Sama auringon lämmön kanssa. Kun aurinko lähettää lämpönsä tänne maan päälle, onko lämpö nyt poissa auringosta? Onko aurinko nyt ilman lämpöä? Kuinka paljon aurinko jäähtyi lähetettyään lämpönsä meille tänne maan päälle? Mitä arvelet? Kun Jumala lähetti itsestään Sanansa ja vuodatti Henkensä kaiken lihan päälle, kuinka paljon Jumala väheni ja Jumalan kirkkaus ja Henki väheni taivaassa? Eikö Jumalan Henki olekaan nyt enää taivaassa? On varmasti samalla tavalla kuin auringon valo ja lämpö on vielä auringossa. Ja Jumala on tietenkin suurempi kuin luomansa luomakunta. Huomaa että Jeesus sanoi olevansa (myös) taivaassa.

Joh 3:13 ”Ei kukaan ole noussut ylös taivaaseen, paitsi hän, joka taivaasta tuli alas, Ihmisen Poika, joka on taivaassa.”

Kuinka Jeesus voi väittää olevansa taivaassa kun Hänen jalkansa seisovat tukevasti maan kamaralla?

Näin Hän kuitenkin sanoo ja Jeesus puhuu aina totta. Hän on siis taivaassa. Mutta miten se on mahdollista ja miten se tulisi ymmärtää? Jeesus sanoi olevansa Isässä, Pyhässä Hengessä, ja Isän asuvan ja olevan Hänessä (Joh 14:10). Mutta Pyhä Henki; Jumala, on tietenkin aina myös taivaassa. Jeesus oli ja on siis taivaassa Pyhässä Hengessä. Jeesus on kaikkialla läsnä Pyhässä Hengessä koska Pyhä Henki on kaikkialla läsnä oleva Jumala. Herra Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti.

Joskus kuulee jonkun sanovan että Jeesus on jossakin Pyhän Hengen välityksellä ja että Hän tekee tekojaan Pyhän Hengen välityksellä. Jos näin olisi, silloin Jeesus ja Pyhä Henki olisivat toisistaan erillisiä. Ja Pyhä Henki olisi persoonaton väline. Näin ei tietenkään ole. Isä ja Poika ovat yhtä, ts. yksi Jumala.

Ilmausta "välityksellä" Raamattu ei tunne, kun on kyse Jeesuksen olemisesta ja teoista. Jeesus ei tee mitään Pyhän Hengen välityksellä eikä Hän ole jossakin Pyhän Hengen välityksellä. Jeesus tekee tekonsa Pyhässä Hengessä; Isässä, ja Hän on läsnä Pyhässä Hengessä; Isässä.

Pyhä Henki on Jeesuksen Henki ja Jumala, ilmestynyt ja ilmoitettu lihassa. Jumala on kaikkialla läsnä (Psalmi 139). Siksi Jumala on samanaikaisesti sekä taivaassa Pyhässä Hengessä, että maan päällä lihaan tulleessa ihmisen ja Jumalan Pojassa Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Eihän ääretön Pyhä Henki, rajoittamaton Jumala, vähene taivaassa vaikka Hän tuli ihmiseksi Jeesuksessa. Siksi Jeesus oli silloin ja on tänäänkin taivaassa ja maan päällä samanaikaisesti. Hänen ihmisen ruumiinsa, telttamajansa, oli maan päällä, mutta Hän, joka ruumiissa asui, Isä Jumala, oli taivaassa Pyhässä Hengessä. "Isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat Hänen" (Joh 14:10).

Jeesus Kristus nousi ruumiissaan taivaaseen kuolleista nousemisensa jälkeen. Jeesuksen ihmisruumis oli muuttunut kirkastetuksi ylösnousemusruumiiksi. Taivaaseen nousemisensa edellä Hän sanoi opetuslapsilleen: "Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti" (Matt 28:20). Jeesus on opetuslastensa kanssa näkymättömässä Pyhässä Hengessä. Tästä lisää edellä. 

"Natanael sanoi hänelle: "Mistä minut tunnet?" Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Ennen kuin Filippus sinua kutsui, kun olit viikunapuun alla, näin minä sinut" (Joh 1:48).

"Mutta Jeesus itse ei uskonut itseänsä heille, sen tähden että hän tunsi kaikki eikä tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, sillä hän tiesi itse, mitä ihmisessä on" (Joh 2:24-25).

 

YHTEENVETONA TOTEAMME

Jumala on luonut auringon ja koko luomakunnan galakseja myöten. Hän itse on tietysti suurempi kuin koko Hänen luomansa luomakunta.

Johannes kirjoittaa Herrasta Jeesuksesta: "Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä.... Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli, ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä" (Joh 1:4-10).

Niin kuin aurinko lähettää valon säteet maan päälle valaisemaan, niin on Jumala lähettänyt Poikansa Jeesuksen Kristuksen maailman valoksi. "Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo" (Joh 8:12). Puhumme hengellisestä valosta joka loistaa ihmisen sydämeen niin että ihminen voi oppia tuntemaan Jumalan ja hengellisiä asioita (1 Kor 2. luku ja 2 Kor 4:6). Jeesus sanoi Isästä: "Hänestä minä olen ja hän on minut lähettänyt" (Joh 7:29). Tämän Sanan mukaan Jeesus on samaa olemusta Isän kanssa.

Auringon lämpö on siis kuva Pyhästä Hengestä. Jumala on näkymätön (Room 1:20). Jumala on rakkaus (1 Joh 4:8). Jumala on Henki (Joh 4:24) ja Sana (Joh 1:1,14). Näin Pyhä Henki on rakkaus. Jumalan rakkaus on Jeesuksessa Kristuksessa (Room 8:39). Uskovan tulee elää Jumalan Sanan, Jeesuksen Kristuksen, ja Pyhän Hengen, Jumalan, rakkauden kautta (1 Joh 4:9, Room 15:30). 

Pyhä Henki on myös Jumalan Voima (luuk 1:35). Myös Kristus on Jumalan Voima, Henki (1 Kor 1:24, 1 Piet 1:11, Apt 16:6-7).

Seuraavat Raamatun jakeet kuvaavat Jeesusta Jumalan Sanaa:

"Hänen kasvonsa olivat kuin aurinko, kun se paistaa täydeltä terältä" (Ilm 1:16).

"Poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla" (Hebr 1:3).

"Kaupunki ei tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppuna on Karitsa" (Ilm 21:23).

"Jos Jumala olisi teidän Isänne, te rakastaisitte minua, sillä Jumalasta minä olen lähtenyt ja tänne tullut" (Joh 8:42).

 

KENEN LAPSI SINÄ OLET?

Sinä sait alkusi äitisi kohdussa. Siihen tarvittiin siemen sekä isältäsi että äidiltäsi. Tällä perusteella isäsi ja äitisi, joista sait alkusi, ovat sinun biologiset vanhempasi. Olet siis heidän lapsi. Tämä on luonnollisen sikiämisen ja syntymän luonnollinen seuraus. Jokaisella ihmisellä on siis biologiset vanhemmat.

Nyt puhumme toisesta syntymästä. Puhumme hengellisestä syntymästä. Puhumme uskoon tulosta joka on uudesti syntyminen. Uudesti syntymisessä Ihmisestä tulee Jumalan lapsi. Uudesti syntymiseen tarvitaan Jumala ja Jumalan siemen. Siihen tarvitaan sekä Jumalan Sana että Pyhä Henki. Jumalan Sana ja Pyhä Henki on saumattomassa yhteistyössä jokaisen ihmisen uskoon tulossa. Ilman Jumalan Sanaa ei synny yhtään Jumalan lasta. Ilman Pyhää Henkeä ei myöskään synny yhtään Jumalan lasta. Jos sinä siis olet uudesti syntynyt uskova, olet syntynyt;

1. Jumalan Sanasta (Jaak 1:18, 1 Piet 1:23).

2. Pyhästä Hengestä (Joh 3:3-8).                                 

3. Olet silloin syntynyt Jumalasta (Joh 1:13).

Koska sinä olet syntynyt Jumalan Sanasta ja Jumalan Hengestä, sinä olet Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen lapsi. Sana ja Henki on sinun Taivaallinen Isäsi (Jes 9:5, Gal 4:6). Olet Herran Jeesuksen Kristuksen lapsi koska Jeesus Kristus on lihaksi ihmiseksi tullut Jumalan Sana. Koska Sana ja Henki on yksi Jumala, josta sinä olet syntynyt, sinä olet Jumalan lapsi. Siksi Raamattu todistaa yhteenvetona että uskova on syntynyt Jumalasta (Joh 1:13, 1 Joh 3:1-2).

Pyhä Henki ja Jumalan Sana on siis yksi Jumala, ilmoitettu ja ilmestynyt lihassa. Koska Pyhä Henki ja Jumalan Sana on yksi Jumala, Pyhä Henki on Jumala. Näin olet kolmiyhteisen Jumalan; Isän, Pojan ja Pyhän Hengen lapsi. Olet myös ylösnousemuksen lapsi. Ylösnousemus on persoona. Herra Jeesus Kristus on ylösnousemus ja Elämä (Joh 11:25 ja 14:6).

"Ne, jotka on arvollisiksi nähty pääsemään toiseen maailmaan ja ylösnousemukseen kuolleista, eivät nai eivätkä mene miehelle. Sillä he eivät enää voi kuolla, kun ovat enkelien kaltaisia; ja he ovat Jumalan lapsia, koska ovat ylösnousemuksen lapsia" (Luuk 20:35-36).

Tässä Jeesus todistaa olevansa Jumala koska Hän sanoo Jumalan lasten olevan ylösnousemuksen lapsia. Jeesus sanoo olevansa ylösnousemus ja elämä ja näin Jumala (Joh 11:25). Ylösnousemus ja elämä on siis persoona. Hän on Jumala. Hän on lihassa ilmoitettu ja ilmestynyt Herra Jeesus Kristus. --- Ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen ja käsin kosketelleet iankaikkista elämää joka ilmestyi meille ihmisen olemuksessa Jeesuksessa Kristuksessa Jumalan Pojassa (1 Joh 1:1-2).

Hänestä on kaikki elämä mitä on olemassa. Koska Jeesus Kristus on elämä, Hän on Jumala, sillä Jumala on elämä ja kaiken elämän alku ja lähde. Myös Johannes todistaa evankeliumissaan Jeesuksen olevan Jumala sitomalla Jumalan lapseksi tulemisen Jumalan Sanaan ja Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaiseen vastaan ottamiseen. Jeesukseen uskomalla ja Jeesuksen vastaan ottamalla ihmisestä tulee Jumalan lapsi. Hän uudestisyntyy Jumalan lapseksi (Joh 1:1-14, 3:3-18). Tästä johtuen uskomalla Jeesukseen, uskotaan Jumalaan (Joh 12:44, 1 Piet 1:21).

Koska Jeesus Kristus on Jumalan lasten hengellinen Isä, Hän puhutteli omiaan, melkein samanikäisiä miehiä lapsinaan.

"Niin Jeesus sanoi heille: "Lapset, onko teillä mitään syötävää?" (Joh 21:5).

"Lapsukaiset, vielä vähän aikaa minä olen teidän kanssanne" (Joh 13:33).

"En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne" (Joh 14:18).

Jeesus lupaa, ettei Hän jättäisi omiaan orvoiksi. Isänsä kuolemassa menettänyt lapsi on orpo. Jeesus puhui tulevasta kuolemastaan ja Isän luokse taivaaseen paluustaan. Hän kuitenkin lupasi, ettei Hän jättäisi omiaan isättömiksi ts. orvoiksi. Hän tulisi takaisin opetuslastensa luokse. Miten, missä ja koska Jeesus tuli takaisin?

Jeesus tuli takaisin helluntaipäivänä Isänsä kanssa Pyhässä Hengessä jolloin Jumala vuodatti Henkensä kaiken lihan päälle (Joh 14:23, Apt 2:1-4). Silloin Jumala tuli seurakuntaan ja yksilöuskovaan Pyhässä Hengessä. Nyt kolmiyhteinen Jumala asuu seurakunnassaan Pyhässä Hengessä ja Sanassa (Joh 14:23, 2 Kor 6:16, Matt 18:19-20).

Jumalan Henkeä ja Jumalan Sanaa ei voi erotta toisistaan koska Isä ja Poika ovat yksi Jumala ja yhtä (Ef 4:6, Joh 10:25-30). ”Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat Henki ja ovat elämä” (Joh 6:63).

Jeesuksen biologinen Isä on Pyhä Henki (Matt 1:18-20, Luuk 1:35). Silloin Pyhä Henki on Jumala (Heb 3:7-15, Apt 5:1-4, 28:25-28). Herra Jeesus Kristus on lihaan tullut Jumalan Sana (Joh 1:1,14). Jumalan Sana on Jumala, Henki ja Elämä (Jes 9:5, Room 9:5, Joh 6:63) Ilmoitettu ihmisen lihassa (Joh 1:1,14, 1 Tim 3:16, 1 Piet 1:14-23, Fil 2:5-11).

http://www.youtube.com/watch?v=KDBsd-gDCVQ&NR=1

 

LISÄÄ PERUSTELUJA KOLMINAISUUDELLE

Raamattu on täynnä todisteita Jeesuksen ja Pyhän Hengen jumaluudesta. On vaikea avata Raamattua Uuden Testamentin kohdalta löytämättä näitä totuuksia.

Jatkossa käyttämäni lyhennykset tarkoittavat;


VT = Vanha Testamentti

UT = Uusi Testamentti

RK = Raamattu Kansalle käännös


Koko Raamattu kertoo Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta (Luuk 24:44, Joh 5:46). VT:ssä Herra Jeesus Kristus nähdään peitettynä. Hän onkin monilta ihmisiltä salattu peitetty Jumala. "Totisesti, sinä olet Jumala, joka salaa itsensä, sinä Israelin Jumala, sinä Pelastaja" (Jes 45:15 RK). Mutta Jumala ilmoitti itsensä Pojassaan Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. UT kertoo Jeesuksesta. Siksi UT:ssa ja UT:n kautta Jumala, Herra Jeesus Kristus, nähdään selvästi. Sellainen kuin Jeesus on, sellainen on Jumala. Niin Jumala voidaan oppia tuntemaan Jeesuksessa Kristuksessa ja Hänen kauttaan (Joh 14:6-11, 2 Kor 3:13 - 4:5, Kol 2. luku).    

Ei ole ollenkaan samantekevää kuka Jeesus meille on. Jeesus sanoo: "Sen tähden minä sanon teille, että te kuolette synteihinne. Sillä jos ette usko, että minä olen se, joka olen, te kuolette synteihinne (Joh 8:24 RK). Käyttäisin tässä isoja kirjaimia sanoissa "minä olen" koska Jeesus käytti Jumalan nimeä "Minä Olen". RK kertookin sen alaviitteessä Joh 4:26.

Näillä sanoilla Jeesus siis viittaa VT:n Jumalaan joka ilmoitti Moosekselle nimensä ”Minä Olen” (2 Ms 3:14). Jeesus sanoo olevansa tuo "Minä Olen" Jumala.

Jos joku uskova ei ymmärrä Jeesuksen jumaluutta, hän pelastuu uskonsa tähden Jeesukseen Kristukseen. Pelastus ei perustu ihmisen ymmärrystasoon Jeesuksesta Kristuksesta. Se ei perustu Jeesuksen Jumalaksi ymmärtämiseen. Pelastus perustuu uskoon ja Jeesuksen Herraksi tunnustamiseen (Room 10:9-10). Mutta, on vaarallista opettaa toisille, jopa julkisesti, ettei Jeesus ole Jumala. Jeesuksen jumaluus on täysin selvästi esitetty Raamatussa.

 

SITTEN RAAMATUN SELVIIN ILMOITUKSIIN

VT:n mukaan vain Herra Jumala on Pelastaja ja vain Hänessä on pelastus (Jes 43:3,11, Ps 130:8). UT:n Jeesus on ainoa Pelastaja (Matt 1:21, Ap.t 4:11-12).

VT: Ainoastaan Herrassa Jumalassa tulee ihminen vanhurskaaksi (Jes 45:24-25). UT: Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa tulee ihminen vanhurskaaksi (Ap.t 13:38-39, 1 Kor 1:30, Room 10:4).

Vain Jumalaa saa kumartaa ja palvoa (Matt 4:10, Ilm 22:8-9). Jeesus otti vastaan palvontaa (Matt 8:2-3, 9:18, 14:33, 15:25,28:17, Mark 3:11, Luuk 4:15, 17:15-17, Ap.t 19:17). Jeesus vaati ihmisiltä samaa kunnioitusta itseään kohtaan kuin Jumalaa kohtaan. ”Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomiovallan Pojalle, että kaikki kunnioittaisivat Poikaa, niin kuin he kunnioittavat Isää. Se, joka ei kunnioita Poikaa, ei kunnioita Isää, joka on hänet lähettänyt” ( Joh 5:22-23).   ”Ja jos joku minua palvelee, niin Isä on kunnioittava häntä" (Joh 12:26).

Huomaa tässä että kaikki Jeesuksen teot ja Sanat olivat Jumalan Sanoja ja tekoja (Joh 5:19, 8:26-29, 12:50,14:10-11). Jeesus siis puhui samoja Sanoja kuin Isä ja Hän teki ainoastaan Jumalan tekoja. Jumala siis vaatii ihmisiä antamaan jumalallisen kunnian Herralle Jeesukselle Kristukselle. 

Jeesuksen nimeen pitää jokaisen polven notkistuman (Fil 2:10). VT:n Herra Jumala sanoo: ”Paitsi minua ei ole yhtään Jumalaa. Minun edessäni pitää kaikkien polvien notkistuman” (Jes 45:21-23).

Jeesus sanoi: "Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan" (Joh 5:43). "Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut" (Joh 17:11).

Jumala on lammasten Paimen ja omistaja (Hes 34. luku). Hän itse kaitsee lampaitaan (jakeet 11,15). Jeesus sanoo: "Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani" (Joh 10:14, Ilm 14:4). Jeesus esiintyy lampaiden omistajana. Hän sanoo olevansa Hes 34. luvussa puhuva Hyvä Paimen, Jumala.  Jumala on lammasten omistaja ( Hes 34:31 Ja Ps 100:3) . On vain yksi lauma ja yksi Paimen (Joh 10:16, Heb 13:20). 

Näin Jeesus on VT:n Herra ja Paimen; Jumala, lammasten Hyvä Paimen. Jeesus johdattaa pelastetut elämän vetten lähteille (Ilm 7:17). ”Olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan luo” (I Piet 2:25, Tiit 2:13-14). Tämä viittaa tietysti Herraan Jeesukseen. Uskoon tullut henkilö on tullut Hyvän Paimenen, Jumalan, luokse Jeesuksen Kristuksen kautta ja Hänessä (Joh 14:6, Ef 3:12).

Näin UT:n ilmoituksen mukaan Jeesus Kristus on VT:n Herra Jumala ja Hyvä Paimen.

Jeesus väitti olevansa Jumala. Kansa halusi kivittää Hänet jumalanpilkan tähden koska Jeesus oli tehnyt itsensä Jumalaksi (Joh 10:33). Juutalaiset ymmärsivät siis Jeesuksen Sanoista Jeesuksen väittävän olevansa Jumala ihmisen lihassa ihmisenä. Tämä pitää yhtä Joh 1:1,14 jakeiden todistuksen kanssa.

Pelastus alkaa siitä kun ihminen tunnustaa Jeesuksen Herraksi (Room 10:9-10). Raamattu antaa jakeessa 9 Jeesukselle korkeimman Jumalan nimen. Herra viittaa VT:n Jumalaan. Yksi Herra (Ef 4:5, Juuda 4). Näin meillä ei ole kahta Herraa. On vain yksi Herra, Jeesus Kristus. Tunnustamalla Jeesuksen Herraksi sinä pelastut.

Joka tunnustaa Jeesuksen Herraksi, lihaan tulleeksi Kristukseksi, on Jumalan Hengessä. Jumalan Henki uskovassa vaikuttaa ja tekee mahdolliseksi Jeesuksen Herraksi tunnustamisen. Jeesuksen tunnustajalla on sekä Isä että Poika; Jumala (1 Joh 2:22-23, 4:1-4, 1 Kor 12:3).

Joka kieltää Jeesuksen, hänellä ei ole Isää eikä Poikaa.

Antikristuksen henki, joka on vaikuttamassa maailmassa, kieltää Jeesuksen herruuden ja jumaluuden, ja niin myös Isän ja Pojan. Siksi antikristuksen hengen vaikutuksen alla ihminen ei voi tunnustaa Jeesusta Kristusta Herraksi Jumalaksi. Jeesuksen kieltävällä ihmisellä ei ole Jumalaa (Ef 2:12-13).

"Kuka on valehtelija, ellei se, joka kieltää, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, ja hän kieltää Isän ja Pojan. Ei kenelläkään, joka kieltää Pojan, ole myöskään Isää. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä" (1 Joh 2:22-23 RK). 

Paavali julisti monessa Raamatun jakeessa että Jeesus on Herra. Paavalille Herra merkitsi Israelin Jumalaa. Raamattu sanoo suoraan Jeesuksen olevan Jumala (Room 9:5 ja 1 Joh 5:20-21, Joh 1:1, Hebr 1:8, Tiit 2:13, 3:4-5).

Paavali Filippin vanginvartijalle: ”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi." Uskon tulee siis kohdistaa Herraan Jeesukseen Kristukseen, ei mihinkään muuhun Jeesukseen. Pelastus on vain tässä yhdessä Jeesuksessa koska Hän on Jumala. Tämä tulee esille tässä tapauksessa. Paavali käski vanginvartijaa uskomaan Herraan Jeesukseen, mutta, - vanginvartija riemuitsi siitä että hän ja koko hänen perheensä oli tullut Jumalaan uskovaksi (Ap.t 16:30-34). Tässä sopisi kysyä että miksi Paavali käski uskoa Jeesukseen, eikä Jumalaan? Vastauksen saamme 1 Piet 1:21 ”Hänen kautta uskotte Jumalaan”. Jumala ilmoitti itsensä vanginvartijalle ja hänen perheelleen julistetussa Jumalan Sanassa, Jeesuksessa Kristuksessa. He ymmärsivät tulleensa Jumalaan uskoviksi kun he nyt uskoivat Jeesukseen, Jumalan Poikaan.

Jeesus huusi Joh 12:44-45 ”Joka uskoo minuun, se ei usko minuun, vaan häneen, joka on minut lähettänyt! Ja joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt!” Ihmiset, jotka uskovat Jeesukseen, uskovat siis itse asiassa Israelin Jumalaan. Heidän uskonsa ei ole ainoastaan ihmisenä eläneeseen ja ihmisenä esiintyneeseen Jumalan ja ihmisen Poikaan, ihmiseen. Usko Jeesukseen on myös usko Jumalaan koska Jumala on Jeesuksessa Kristuksessa.

”Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän” (Joh 14:9). “Ei kukaan tule Isän luokse muuten kuin minun kauttani” (Joh 14:6). Hänessä (Jeesuksessa) meillä on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan luo, uskon kautta Häneen (Ef 3:12). Näin usko Jeesukseen on usko Jumalaan. Ja näkemällä Jeesuksen näemme Jumalan.

Jeesus on VT:n: "Salattu Jumala, Vapahtaja" (Jes 43:3, 45:14-15). Jeesus on Jumalan salaisuus (Kol 1:26-29, Ef 3:1-11). UT:n Vapahtaja on tietysti Jeesus.

Enkeli Joosefille: "Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä" (Matt 1:21). Tässä oli kysymys Jeesuksesta joka oli vapahtava, - kenet? niin juuri, kansansa. Jeesus oli vapahtava oman kansansa Israelin (Luuk 1:76-77). Israel on Jumalan kansa, mutta Israel on myös Jeesuksen kansa (1 Aikak 11:2, Jer 23:13, Room 11. luku, Matteus 23:37).

Enkeli paimenille: "Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra" (Luuk 2:11 RK). Herra Jumala meidän kanssamme (Matt 1:23).

Lue myös 1 Tim 4:10 ja Tiit 2:10-14, 3:4-6 (Jumala, Jeesus, Vapahtaja).

Jeesus käyttää itsestään Jumalan nimeä "Minä Olen" (Joh 4:26, 6:20, 8:24,28).

Sakarja 14:3 ennustaa Herran Jumalan tulon maan päälle. Jakeessa 4 "Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä öljymäellä". Edelleen jakeessa 5 "Herra minun Jumalani tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi." Tämä on Profetia Jeesuksen tulosta ruumiillisesti öljymäelle kaikkien kuningasten Kuninkaana perustamaan tuhatvuotista valtakuntaa.

Johannes Kastaja oli huutavan ääni erämaassa joka valmisti tietä Herralle Jumalalle (Luuk 1:76-77). Jumala sanoo näin; ”Katso minä lähetän sanansaattajani ja hän on valmistava tien minun eteeni” (Mal 3:1). Jeesus oli Herra jonka tietä Johannes valmisti (Mark 1:2-4).

Jesaja 40:9-11 profetia Jeesuksen toisesta tulosta maan päälle. Tässä Hän on Herra Jumala joka kaitsee ja johdattaa laumaansa. Vertaa Joh 10:16 jakeeseen jossa Jeesus sanoo johdattavansa lampaitaan ja että ne kuulevat Hänen äänensä ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. "Minä olen tullut isäni nimessä" (Joh 5:43, 17:12).

Herra Jumala on Kuningas (Jes 43:15) iankaikkisesti (Ps:9:8). ”Herra on kuningas aina ja iankaikkisesti" (Ps 10:16). Herra istuu kuninkaana iankaikkisesti (Ps.29:10, 66:7).

Jeesus on Kuningas (Matt 2:1-6, 27:11) iankaikkisesti: ”Hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman” (Luuk 1:33, Ps. 45:7-8, Heb 1:8-10). Jeesus on kuningasten Kuningas ja herrojen Herra (Ilm 17:14, 19:16).

Herra on iankaikkinen kallio (Jes 26:4, Ps 42:10, Hab 1:12). Jeesus on kallio (1 Kor 10:4), Jumala, joka juotti kansaansa erämaassa (Ps 18:2-3, 78:13-16). Jeesus/Herra on loukkauskivi ja kompastuksen kallio (Jes 8:13-14, Room 9:33, 1 Piet 2:6-8).

Mooses ja kaikki profeetat kirjoittivat Jeesuksesta (Joh 5:39,46,47, Luuk 24:27). Mutta eivätkö he kirjoittaneetkaan Jumalasta? Kyllä, He kirjoittivat Jumalasta, Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Siksi myös meidän uskomme tulee kohdistaa tähän Herra Jumala Jeesukseen. Jeesus on Kristus. Kristus on VT:n Jumalan Henki ja Jumala (1 Piet 1:9-11).

 

JEESUS ITSE VAI JUMALA HERÄTTI JEESUKSEN KUOLLEISTA?

Jeesus sanoo Joh 2:19-21 "Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen kolmessa päivässä". Jakeessa 21 sanotaan että, Hän puhui ruumiinsa temppelistä. Hän siis profetoi ylösnousemuksestaan. ”Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni ottaakseni sen takaisin. Kukaan ei sitä minulta ota, vaan minä annan sen itse. Minulla on valta antaa se, ja minulla on valta ottaa se takaisin” (Joh 10:17-18).

Jeesus sanoi siis herättävänsä itse itsensä kuolleista. Voimme kuitenkin lukea Raamatusta että Jumala herätti Hänet kuolleista (Ap.t 4:10). Ristiriitako? Ei suinkaan. Jumala on kolmessa persoonassa: Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme ovat yhtä. Pyhä Henki meni siis kalliohautaan ja herätti Jeesuksen kuolleen ihmisruumiin kuolleista.

Pyhä Henki on Jeesuksen Kristuksen Henki. (Tästä lisää edellä.) Siksi Jeesus voi sanoa ”Minä pystytän sen kolmessa päivässä.” Kukaan ihminen ei kykene herättämään itseään kuolleista. Siihen kykenee vain Jumala. Sen Hän teki kun Hän, Jeesuksen (ja) Kristuksen Henki, Pyhä Henki, herätti Jeesuksen kuolleista. Silloin toteutui Jeesuksen Sana: "Minä pystytän sen kolmessa päivässä".

 

KUKA HERÄTTI LASARUKSEN KUOLLEISTA?

Jeesus seisoi Lasaruksen haudan ulkopuolella ja rukoili Isää (Joh 11:41-44). Sitten Jeesus huusi: "lasarus, tule ulos!" Ja kuollut tuli ulos. Kuka herätti lasaruksen kuolleista? Jeesus seisoi haudan ulkopuolella. Ei Hän mennyt hautaan herättämään lasarusta. Kuitenkin Raamattu todistaa että Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista (Joh 12:1,17). Ymmärrämme että jumaluuden kolmas persoona, Pyhä Henki, meni hautaan ja herätti Lasaruksen.

lasaruksen mätänemistilassa oleva ruumis ei voinut itsestään tulla eläväksi. Joku huippuälykäs ja kykenevä persoona täytyi tehdä jotakin mätänemistilassa olevalle haisevalle ruumiille siellä haudassa. Eihän Lasaruksen herättäminen kuolleista muuten olisi onnistunut. Lasaruksen ruumiissa täytyi tapahtua jotakin ennen kuin se kykeni tulemaan eläväksi ja Lasarus käveli ulos haudasta. Kuka sen teki? Isä oli taivaassa, Jeesus haudan ulkopuolella. Pyhä Henki meni hautaan ja herätti Lasaruksen kuolleista. Mutta jos Pyhä Henki ei sitä tehnyt, kuka sen teki? Täten toteamme että Pyhä Henki herätti Lasaruksen kuolleista. Vaihtoehtoja ei ole. 

Pyhän Hengen teoista saa Jeesus kunnian koska Pyhä Henki on Jeesuksen Henki. Siksi Raamattu antaa Jeesukselle kunnian Lasaruksen kuolleista herättämisestä. Mitä Isä tekee, sitä tekee Poika. Ja mitä Poika tekee, sitä tekee Isä, Pyhä Henki. 

Pyhä Henki on luonut ihmisen ruumiin. Hän voi ruumiimme alkuperäisenä valmistajana (1 Ms 2:7, Heb 10:5, Luuk 1:35, Matt 1:18,20) myös korjata kaikki sen viat jotka ruumiiseemme tulee. Jopa kuoleman aiheuttamat ”viat” Pyhä Henki voi poistaa ruumiistamme. "Jumalan Henki on minut luonut. Kaikkivaltiaan henkäys elävöittää minut" (Job 33:4).

 

JUMALAN SANA

Lasaruksen herättämisessä oli Jumalan kolminaisuus yhteistyössä aivan niin kuin luomistyössäkin; Jumala sanoi, ja tapahtui niin. Jumala, Sana ja Pyhä Henki (1 Mooseksen Kirjan 1. luku). Tämä näkyy myös Jeesuksen toiminnassa; Jeesus rukoilee Isää ja sanoo Sanan ja Pyhä Henki toteuttaa sen mitä Jeesus sanoo. Näin ollen Isä, Sana ja Pyhä Henki ovat täydellisessä yhteistyössä. Jeesus on personoitu ylösnousemus ja elämä (Joh 11:24, 14:6). Elämän ja Jumalan Sanan tieltä täytyy kuoleman voimien väistyä.

Jeesus on Jumalan Sana joka tuli lihaksi (Joh 1:1-3,14). Ilman Sanaa ei Jumala ole luonut mitään (Kol 1:16-17). Myös ihmisen luomisessa Jeesus, Jumalan Sana, oli mukana vaikka Raamattu kertoo että Jumala otti maan tomua ja muovasi siitä ihmisen ja puhalsi ihmisen sieraimiin elämän hengen (1 Ms 2:7). Mutta ennen sitä Jumala puhui. Jumala aloitti ihmisen(kin) luomisen puhumalla. Jumalan suusta lähti Sana: "Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme" (1 MS 1:26).

Näin myös ihminen luotiin Jumalan Sanan kautta. Ja tämä pitää yhtä Raamatun kokonaisilmoituksen kanssa. ”Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on" (Joh 1:3 RK). Mikäli ihminen olisi luotu ilman Jumalan Sanaa, Jeesus ei olisi ollut mukana ihmisen luomisessa. Silloin Hän ei olisi Luoja. Raamattu olisi ristiriidassa itsensä kanssa. Niin Jeesuksen täytyi välttämättä olla mukana kaikessa luomistyössä jotta Raamatun Sana olisi kaikin puolin yhtäpitävä.

Näin Raamattu todistaa että ihmisenkin luomisessa Pyhä Henki ja Sana oli yhteistyössä. "Herran Sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot Hänen suunsa Hengellä" (Ps. 33:6). Herra Jumala puhalsi ihmisen sieraimiin; Jumalan Henki. "Jumalan Henki on minut luonut. Kaikkivaltiaan henkäys elävöittää minut" (Job 33:4). "Henki tekee eläväksi. Ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki ja elämä" (Joh 6:63. RK). Sana ja Henki on siis yksi Luoja; Jumala.

Näin ollen Jeesus ei ole luotu. Hän on syntynyt iankaikkisuudessa ennen kuin oli mitään, Jumala Jumalasta (San 8:22-31). Ihmisestä syntyy ihminen, ja Jumalasta syntyy Jumala. Kukin lajinsa mukaan. Eikö niin? ”Ainutsyntyinen Poika" (Joh 1:18, 3:16). Näin Jeesus oli ihmisen lihassakin, ihmisen lihanruumiin teltta majassaankin, ei vain ihminen, vaan myös Jumala. Mutta Jeesus ei esiintynyt Jumalana, vaan ihmisenä ihmisten joukossa. Hän oli riisuutunut jumaluudestaan, jättänyt asemansa Jumalana, ja tullut ihmiseksi. Hän ei pitänyt kiinni Jumalan asemastaan. Mutta Hän oli alkuperältään Jumala (Fil 2:5-8).

Juutalaiset ymmärsivät Jeesuksen sanovan olevansa Jumala, koska Hän sanoi olevansa Jumalasta lähtenyt Jumalan Poika ja siksi myös ainoa lajissaan (Joh 10:36, Luuk 1:35). Toista Jumalan Poikaa ei ole syntynyt eikä tule koskaan syntymään. Jeesus on ainoa.

 

KOSKA JEESUS SYNTYI?

Olen pohtinut tuota Jeesuksen syntymää. Milloin Jeesus syntyi koska mitään ei ole syntynyt ilman Häntä. Hän on ollut olemassa ennen kuin Jumala loi yhtään mitään.

Koska Jumala loi kaiken Sanallaan ja Sanan kautta, ja Jeesus on Jumalan Sana, ollut olemassa ennen luomakunta, Jeesus syntyi silloin kun Jumala alkoi puhumaan. Silloin kun Jumala sanoi ensimmäisen Sanan, silloin syntyi Jumalan Sana.

"Iankaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan, alusta asti, hamasta maan ikiajoista" (San 8:23. Vanha 33-38 käännös). "Herra omisti minut tiensä alussa, muinaisuudessa, ennen kuin hän oli tehnyt mitään. Iankaikkisuudesta minä olen ollut, alusta asti, ennen kuin maata olikaan" (San 8:22-23 RK).

Uskon että ihmisten sanat eivät riitä kertomaan Jeesuksen syntyperää tyhjentävästi, ja Raamattu käyttää ihmisten sanoja, niin Raamattukaan ei voi selittää tätä asiaa täysin tyhjentävästi ihmisen sanoja käyttäen niin että me ymmärtäisimme sen niin kuin Jumala ymmärtää ja tietää. Eikä se varmaan ole edes Hänen tarkoituskaan selittää meille Jumalan Sanan syntyä täysin tyhjentävästi, eikä edes mahdollista ihmisen vajavuuden tähden. Jeesus on Jumalan salaisuus. Ymmärryksen Hänestä saamme vain Pyhän Hengen opettamana ja opettamilla sanoilla, tai sanomattomilla sanoilla, ilmestyksen kautta.

Mutta, koska Jeesus, Sana, on aina ollut, voisimme kysyä; koska Jumala on ollut puhekyvytön ilman Sanaa? Eikö Hän ole aina ollut täydellinen? Ei Hän ole kehittynyt puhekyvyttömästä puhekykyiseksi. Hän on aina ollut sama. Kaikki mitä Jumala on ja mitä Hänessä on, on aina ollut olemassaolossa koska Hän on täydellinen ja muuttumaton Jumala. Jumala on aina kyennyt puhumaan. Jeesus on aina ollut Isässä ja Isä on aina ollut Pojassa. "Minä ja Isä olemme yhtä" ts. yksi.

Jumalan Sana on siis ollut yhtä kauan Jumalassa, Isässä, kuin Jumala on ollut olemassa. Ja sitä aikaa ja hetkeä ei ole ollut jolloin Jumalaa ei ole ollut, eikä koskaan tule. Hän on ikuinen ja aina ollut ja tulee aina olemaan. Niin on myös Jeesus ollut olemassa ja on olemassa aina ja ikuisesti. "Taivas ja maa katoavat, mutta minun Sanani eivät koskaan katoa" (Matt 24:35).    

Tämä voi olla ihmisjärjelle käsittämätön yhtälö. Eikä ihmisjärki välttämättä sitä ymmärrä. Emme ymmärrä Jumalasta enempää kuin mitä Hän on ilmoittanut itsestään meille. Ei meidän tarvitsekaan käsittää kaikkea järjellämme. Meidän tarvitsee vain uskoa Jumalan Sana Raamatussa. Uskon kautta Sanaan Jumala sitten voi antaa meille ymmärrystä Hänestä.

Mutta tämä selitykseni Jumalan Sanan syntymisestä on minun omia pohdintojani enkä ole siitä täysin varma. En osaa perustella tätä Raamatulla sen enempää kuin mitä tässä pohdinnassani ja kolminaisuustekstissäni on luettavissa. Lukijan tulee koetella tämä asia Jumalan edessä ja miettiä paneeko Pyhä Henki aamenensa tähän pohdintaani. Näin on myös kaikkien tekstieni kohdalla. Ne kaikki tulee koetella Jumalan Sanalla ja Jumalan Sanan Hengellä; onko Pyhä Henki opetuksessa vai ei.  

 

JUMALAN JA KARITSAN VALTAISTUIN

Taivaassa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin (Ilm 22:1). Karitsa on valtaistuimen keskellä (Ilm 7:17). Missä Jumala istuu? ”Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka istuu valtaistuimella, ja Karitsalta” (Ilm 7:10). Jumala istuu siis samalla valtaistuimella kuin Karitsa. Jumalaa ja Karitsaa ylistetään yhtenä Jumalana (Ilm 5:13, 6:16, 19:4). Jumalan valtaistuimen edessä kukaan ei voi ylistää muuta kuin Jumalaa. 

Ilm 22:3-4 "Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva ja hänen palvelijansa palvelevat häntä, ja näkevät hänen kasvonsa." Ketä palvelevat? Jeesusta tietysti. Kenen kasvot? Jeesuksen tietysti: "Ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva" (Hebr 1:3, Kol 1:15). ”Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän” (Joh 14:9).

Jeesus panee pelastettuun Jumalansa nimen ja oman uuden nimen. Tämä nimi on yksi Jumalan nimi (Ilm 3:12) koska Jumala on yksi. "Oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaiken mitä on taivaassa ja maan päällä" (Ef 1:10). Nyt se on tapahtunut. Kaikki on yhdistetty Kristuksessa yhdeksi. Jeesus ottaa itselleen uuden nimen , nimen, jota ei koskaan kukaan ole häpäissyt eikä pilkannut millään tavalla, eikä tule pilkkaamaan. Tämä koska Jumala on Pyhä. Hän ei salli nimeänsä pilkattavan ikuisesti.  

Näin Raamattu yhdistää Isän ja Pojan yhdeksi kokonaisuudeksi. Isä ja Poika on yksi Jumala; Pyhä Henki, Raamatun ilmoituksen mukaan. Koska Raamatun ilmoitus jumaluudesta on täysin selvä, meille ei jää epäselvyyttä Jumalan olemuksesta.

Herra Jumala valaisee (Ilm 22:5). Jumalan kirkkaus valaisee ja Karitsa on sen paikan lamppu (Ilm 21:23). "Ollen hänen kirkkautensa säteily".

Ilm 4:8: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli, joka on ja joka on tuleva." Tämä sana tarkoittaa tietysti Jeesusta Kristusta. "Katso, hän tulee pilvissä! Kaikkien silmät näkevät hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroivat hänen tähtensä. Totisesti, aamen.. "Minä olen A ja O, sanoo Herra Jumala, joka on, joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias" (Ilm 1:7-8. RK).

Huomaa että Ilm 11:15 jakeessa sanotaan että maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellulleen. Hän (yksi) on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Sitten jakeessa 17 kiitetään Herraa Jumalaa Kaikkivaltiasta, joka on ja joka oli, siitä että, Hän on tullut hallitsemaan. Tämä kertoo tietysti Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta joka oli ihmisenä ja on Jumala ja joka oli tuleva hallitsemaan Kuninkaana, Kaikkivaltiaana Herrana Jumalana  (Ilm 19:6). Nyt hän on tullut hallitsemaan. Siksi ei enää sanota Ilm 11:17 jakeessa "tuleva on". Tämä henkilö on Herra Jumala Kaikkivaltias, Jeesus Kristus, kuningasten Kuningas ja herrojen Herra.  "Mutta Herra on tosi Jumala, hän on elävä Jumala ja ikuinen kuningas. Hänen vihastaan vapisee maa, kansat eivät voi kestää hänen kiivauttaan" (Jer 10:10).

"Maan kuninkaat, ylimykset ja sotapäälliköt, rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten uumeniin ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Kaatukaa päällemme ja kätkekää meidät valtaistuimella istuvan kasvoilta ja Karitsan vihalta, sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut! Kuka voi sen kestää? (Ilm 6:15-17 RK).

 

SITTEN JATKETAAN  PYHÄSTÄ HENGESTÄ

Jumala on Pyhä ja Jeesus on Pyhä (Ilm 4:8, Luuk 1:35). Jumala on Henki (Joh 4:24, 2 Kor 3:18). Kun sekä Jumala että Jeesus on Pyhä, niin on selvää että, Jumalan ja Jeesuksen Henki on Pyhä Henki. Siis yksi ja sama Henki (1 Kor 12:11).

Ap.t 16:6-7 ”Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa …mutta Jeesuksen Henki ei sallinut heidän sitä tehdä.”

Tässä Raamatun kertomassa tapauksessa käytetään samasta Hengestä nimitystä Pyhä Henki ja Jeesuksen Henki. Tämä siksi, jotta vilpitön lukija näkee ja huomaa että, Pyhä Henki ja Jeesuksen Henki on sama Henki, Jumalan Henki ja Jumala.

Room 8:9-11 "Te ette kuitenkaan ole lihan vallassa vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. Jos taas Kristus on teissä, ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elävä vanhurskauden tähden. Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, tekee eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu" (RK).

Jumalan Henki ja Kristuksen Henki on jälleen mainittu samassa asiayhteydessä; "jos kerran Jumalan Henki teissä asuu" (9). Jakeessa 10 luemme; "Jos taas Kristus on teissä"... "Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Koetelkaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei näin ole, te ette kestä koetusta" (2 Kor 13:5. RK). "Kristus teissä, kirkkauden toivo" (Kol 1:27).

Uskova on Jumalan temppeli.  Jumalan Henki ja Jeesus Kristus on uskovassa. "Ettekö tiedä että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?" (1 Kor 3:16). "Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, hänen, joka asuu teissä" (1 Kor 6:19).  Uskovien ruumiit ovat Kristuksen jäseniä. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä" (1 Kor 6:15). "Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne" (1 Kor 6:20). "Harras odotukseni ja toivoni on, etten joudu millään tavoin häpeään vaan että Kristus nyt, niin kuin aina, tulee rohkeasti ylistetyksi minun ruumiissani, joko elämän tai kuoleman kautta" (Fil 1:20).

Näin ollen on selvää että Jumalan Henki ja Kristuksen Henki, Jeesus Kristus, Jeesuksen Henki, on yksi ja sama Henki ja Jumala. Jumala asuu temppelissään Pyhässä Hengessä. "Miten sopivat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: "Minä olen asuva heissä ja kulkeva heidän keskellään. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani"" (2 Kor 6:16).

1 Piet 1:10-11 "Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta".

Onhan selvää että Henki, joka todisti Kristuksen kärsimyksistä VT:n profeetoissa, oli Jumalan Henki (Tuom 14:19, 2 Aik 20:14, 2 Aikak 24:20, 1 Sam 16:12-13).

Yhteenvetona totean että Herra Jeesus Kristus on iankaikkinen näkymätön Jumala, Pyhä Henki, ilmoitettu ja ilmestynyt meille ihmisille ihmisen kaltaisuudessa ihmisen lihassa näkyvällä ja kiinteällä tavalla. Joka siis uskoo tähän Jumalan lihaan tulleeseen Poikaan, uskoo Hänen kauttaan Jumalaan. Koska näin on, Jumalaan ei voi uskoa muuta kuin Jeesuksessa Kristuksessa ja Jeesuksen kautta. Joka hylkää Herran Jeesuksen Kristuksen, hylkää myös Isä Jumalan.

 

ENSIMMÄINEN JA VIIMEINEN.

Nyt pidämme muistissa että Herra Jeesus Kristus ja Pyhä Henki on yksi Jumala.

Jumala yksin on luomaton ja aina olemassa ollut ikuinen Henki. Jumala on luonut koko luomakunnan ja kaiken mitä on Hänen itsensä ulkopuolella, mikä ei ole Häntä itseään. Tästä johtuen Jumala on ensimmäinen ja myös viimeinen koska Jumalan jälkeenkään ei tule mitään. Tämä tietenkin siitä syystä koska milloinkaan ei ole ollut sellaista aikaa jolloin Jumalaan ei ole ollut, eikä koskaan tule sellaista aikaa jolloin Jumalaa ei enää ole. Hän on ikuinen, aina ollut ja tulee aina olemaan.

 

HERRA JEESUS KRISTUS ON ENSIMMÄINEN JA VIIMEINEN

Jeesus sanoi olevansa ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu (Ilm 1:17).

Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi" (Ilm 21:6).

Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu (Ilm 22:13).

Raamatun Kirjoitukset ovat Jumalasta lähteneet ja meille tulleet Jumalan Sana, ja niin Jumalan ilmoitus ihmiskunnalle. Jeesus Kristus on ihmisen lihaan ihmiseksi tullut Jumalan Sana. Jumalan Sana, Herra Jeesus Kristus on Jumala (Joh 1:1,14).

Jumala on ilmoittanut itsensä lihaan tulleessa Sanassaan, Jumalan Pojassa, Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa (Joh 1:18). Kaikki, mitä Jumala on, ja mitä Jumalasta voidaan tietää, on Jeesuksessa Kristuksessa, Jumalan Sanassa. Jumaluuden koko täyteys asuu ruumiillisesti Jeesuksessa Kristuksessa (Kol 1:19, 2:9).

Tästä johtuen Jumalaa ei kukaan voi oppia tuntemaan muuten kuin Jeesuksen Kristuksen kautta ja Hänessä (Joh 14:6-11, 8:19). Näin koko Raamattu kertoo tavalla tai toisella Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta (Joh 5:46, Luuk 24:27).


HERRA JEESUS ESIINTYY RAAMATUN ENSIMMÄISESSÄ JA VIIMEISESSÄ LUVUSSA JA SEN ENSIMMÄISESSÄ JA VIIMEISESSÄ SANASSA

Koska Herra Jeesus Kristus on ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu, ja Raamattu on Jumalan Sana kirjallisessa muodossa, Herra Jeesus täytyy löytyä Raamatun ensimmäisestä ja sen viimeisestä luvusta ja jakeesta. Jeesus täytyy löytyä myös Raamatun ensimmäisestä ja viimeisestä sanasta. "Alku ja loppu". 

 

 

RAAMATUN ENSIMMÄINEN JAE KUULUU SEURAAVASTI:


"Alussa Jumala loi taivaat ja maan." (RK).

Sana "Alussa" ei tarkoita aikaa koska luotiin. Jumala ei ole kertonut aikaa koska Hän on luonut taivaat ja maan. Sitä ihminen ei voisi ymmärtää. Jumala on kertonut paikan mihin kaikki on luotu. "Alussa" tarkoittaa Herraa Jeesusta Kristusta: Siis, Kristuksessa ja Kristukseen luotiin kaikki.

"ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herruuksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa" (Kol 1:15-17, 2 Piet 3:5).

Johannes kirjoittaa evankeliumissaan: "Kaikki on syntynyt hänen kauttaan. Ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on" (Joh 1:3. RK).

Joh 17:5 "Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut luonasi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun rinnallasi, ennen kuin maailma oli olemassa" (RK).

Näin Jeesus on Jumala, Luoja, joka on ollut ennen luomakuntaa. Ja Raamattu aloittaa kaiken Kristuksesta Jeesuksesta. 

 


RAAMATUN VIIMEINEN JAE KUULUU SEURAAVASTI:


"Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Aamen" (Ilm 22:21).

Näin löydämme Herran Jeesuksen myös Raamatun viimeisestä jakeesta ja sen viimeisestä Sanasta. Jeesus sanoi olevansa ensimmäinen ja viimeinen, niin Hän on silloin ensimmäinen ja viimeinen, (Sana) Raamatussa(kin).

Raamatun viimeinen sana on "Aamen". Herra Jeesus Kristus on Aamen:

"Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Aamen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku" (Ilm 3:14). Hallelujaa, Jeesus on Herra!!!

Jotkut vääntävät kieroon tätä "Jumalan luomakunnan alku" Sanaa. He väittävät että tämä jae todistaa että Jeesus Kristus on Jumalan ensimmäinen luomistyö. Mutta ei siinä puhuta luomisesta, vaan alusta. Raamatun selvä ilmoitus on että Herra Jeesus on koko luomakunnan alku, ts. alullepanija, Hän, josta kaikki on. Hän on itse Luoja, Jumala, josta kaikki on alkuisin.

"Hänestä, hänen kauttansa ja häneen on kaikki. Hänelle kunnia iankaikkisesti! Aamen" (Room 11:36). Tämä Sana puhuu Jeesuksesta Kristuksesta Kol 1:15-17 ja Joh 1:3 jakeiden Sanan kanssa yhtäpitävästi. Jos Jeesus olisi luotu olento, Raamattu olisi ristiriitainen kirja eikä se voisi olla Jumalan Sanaa. Jumalan Sana ei voi olla ristiriidassa itsensä kanssa. Jumalan Sana on Totuus. Totuus ei voi riidellä itsensä kanssa.

Jos joku haluaa väittää vastaan viittaamalla edellisiin Room 11:33-35 jakeisiin joissa puhutaan Herra Jumalasta, haluan huomauttaa että, Paavali todisti VT:n Herrasta Jumalasta ja julisti että Jeesus on tuo Herra Jumala (2 Kor 3:16, 4:5, Room 9:5).

Kaikissa käännöksissä Raamatun viimeinen sana ei ole "Aamen". Mutta vanhassa 33/38 käännöksessä se on. Myös ruotsalaisessa Reformaatio Raamatussa ja Bibliassa sekä Karl X11 ja KJV 1789 käännöksissä "Aamen" on Raamatun viimeinen Sana. Uskon että nämä käännökset ovat oikeat käännökset tässä kohtaa koska ne pitävät yhtä Raamatun kokonaisilmoituksen kanssa Jeesuksesta Kristuksesta alkuna ja loppuna. Sana "Aamen" ei ole sattumalta ja turhaan Raamatun lopussa.

http://www.bibel.se/

http://www.rukoilevaisuus.com/ut/Ilm.22.php

http://www.bibeltemplet.net/bibelnonline/slaupp.cgi?BKV||||KarlXII|

http://www.koivuniemi.com/raamattu?tila=luku&kaannos=en-kjv&kirja=ilm&luku=22

 

VERTAAMME NYT JUMALAA JA JEESUSTA TOISIINSA

Väitän että Herra Jeesus Kristus on Elävä Jumala lihassa. Siis, Jumala ja Jeesus ovat sama henkilö. Tämä merkitsee sitä että Jeesus on Jumala. Nyt jos Jeesus on Jumala, ilmestynyt lihassa, täytyy Jumalalla ja Herralla Jeesuksella Kristuksella olla paljon yhtäläisyyksiä. Mitä yhtäläisyyksiä Raamattu paljastaa Isän ja Pojan persoonista? Otan esille vain joitakin yhtäläisyyksiä. Niitä on enemmän kuin voin tässä esittää.

Se, joka kieltää Pojan (Jeesuksen), kieltää Isän. Hänellä ei ole Isää eikä Poikaa. Joka tunnustaa Jeesuksen, hänellä on Isä ja Poika; Jumala. (1 Joh 2:22-23, Ef 2:12).

Jeesuksen teot ovat Isän tekoja (Joh 5:19-21, 14:10).

Jeesuksen sanat ovat Isän sanoja (Joh 12:49-50,14:24).

Se, joka vihaa Jeesusta, vihaa Isää (Joh 15:23).

Se, joka rakastaa Jeesusta, rakastaa Jumalaa (Joh 14:21-24, 16:27).

Se, joka uskoo Jeesukseen, uskoo Jumalaan (Joh 12:44, 1 Piet 1:21).

Se, joka on nähnyt Jeesuksen, on nähnyt Isän (Joh 12:45, 14:9, Hebr 1:3).

Se, joka tuntee Jeesuksen, tuntee Isän (Joh 14:7, 8:19).

Jeesus on elämä, Isä on elämä (Joh 1:4, 5:26, 11:25, 14:6, Ap.t 17:24-25).

Se, jolla on Jumalan Poika, sillä on elämä. Jolla ei ole Jumalan Poikaa, sillä ei ole elämää (1 Joh 5:11-12).

Jeesus on Jumalan voima (1 Kor 1:24, 2 Kor 12:9).

Pyhä Henki on Jumalan voima (Luuk 1:35, Ap.t 1:8, Room 15:13,19).

Herran Henki on Jumalan voima (Miika 3:8).

Pyhä Henki on Herra Jumala (Heb 3:7-12, 10:15-16, 2 Kor 3:12-18, Apt 28:25-28).

Evankeliumi on Jumalan voima (Room 1:16).

Evankeliumi on Jumalan Sana (1 Tess 2:13, 1 Kor 15:1-8,11).

Jumalan Sana (Jeesus) on Jumalan voima (2 Piet 3:5-7, Kol 1:16-17, 1 Tess 1:5).

Jumala on Sana, Sana on Jumala (Joh 1:1).

Jumalan Sana on Jeesus, Jeesus on Jumalan Sana (Joh 1:14, Ilm 19:13).

Jeesuksen Sana on Henki ja elämä (Joh 6:63).

Jumalan Sana (Jeesus) on Luoja (Joh 1:3, Kol 1:16-17, Ps 33:6,9, 2 Piet 3:5, Ps 33:9).

Pyhä Henki on Luoja (1 Moos 1:1-2, Job 33:4, Ps 33:6).

Jumala on luoja (1 Moos 1:1, Jes 40:28, 45:18, Ilm 4:11).

Jeesus on Luoja (Joh 1:3, Kol 1:16).

Jumala, Herra on Paimen (Hes 34 luku, Ps 23 luku ja Ps 100).

Jeesus on Paimen (Joh 10 luku, 1 Piet 2:25, 5:4, Mark 14:27, Heb 13:20).

Jumala on Kuningas ikuisesti (Jes 43:15, Psal 146:10).

Jeesus on Kuningas ikuisesti (Jes 9:5, Luuk 1:33, Ilm 5:13, 11:15,17, 17:14).

Herra on rauha (Tuom 6:24). Jeesus on rauha (Ef 2:13-14).

Herrassa Jumalassa tulee ihminen vanhurskaaksi (Jes 45:24-25, 54:17).

Jeesuksessa tulee uskova Jumalan vanhurskaudeksi (Room 3:21-22, 2 Kor 5:21).

Jeesus Kristus on tullut meille Jumalalta vanhurskaudeksi (1 Kor 1:30).

Jeesus on Jumalan vanhurskaus (Jes 51:5, 54:17, Room 3:21-22, 2 Kor 5:21).

Jumala on valkeus (1 Joh 1:5).

Jeesus on valkeus (Joh 1:4-14, 8:12, 9:5, 1 Joh 1:1-5, Matt 17:2, Ilm 1:16).

 

VT:N JUMALA KESKELLÄMME

Selitän vielä VT:n Jumalaa ja Jeesusta seuraavassa.

Raamattu ilmoittaa meille hyvin selvästi että VT:n Jumala on Pyhä Henki. Pyhä Henki taas on Isä ja Jeesus Pyhässä Hengessä läsnä seurakunnassaan. Pyhässä Hengessä on Isä ja Jeesus. 

 

PYHÄ HENKI ON VT:N JUMALA.

Hebr 3:7-12 "Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo: "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne, niin kuin teitte kapinoidessanne kiusaamisen päivänä autiomaassa. Siellä teidän isänne kiusasivat ja koettelivat minua,"

Kuka puhuu nämä sanat? Pyhä Henki.

Ketä kiusattiin erämaassa? VT:n Jumalaa!

Pyhä Henki sanoo että Israelin kansa kiusasi Häntä, siis Pyhää Henkeä.

 

Pyhä Henki jatkaa:

"vaikka näkivät minun tekojani neljäkymmentä vuotta. Sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin: "Aina he eksyvät sydämessään." He eivät oppineet tuntemaan minun teitäni, ja niin minä vihassani vannoin: "He eivät pääse minun lepooni'" (Heb 3:9-11).

Tässäkin puhu VT:n Jumala. Hebrealais kirjeen kirjoittaja tiesi että Jumala on Henki, Pyhä Henki (Joh 4:24, 2 Kor 3:17-18).

Paavali tiesi että Herra (Jumala) on Henki (2 Kor 3:17-18). Ja että Jeesus on tuo Herra (2 Kor 4:5). Ja että Jeesus on Henki (Room 8:9-11). Vertaa 2 Kor 3:17 ja 4:5 sekä Joh 8:36. Huomaa tämä 2 Kor 3:17 ja 4:5 asiayhteys joissa Herra on Henki ja Jeesus on Herra.

Myös Pietarille tämä oli itsestään selvä asia. Pietarin opin mukaan VT:n profeetoissa oli Kristuksen Henki, Jeesuksen Henki:

"heissä oleva Kristuksen Henki viittasi edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta" (1 Piet 1:11). Pietari tiesi varmasti että VT:n profeetoissa oli Herran Jumalan Henki. Kuitenkin Hän kirjoittaa Kristuksen Hengen olleen VT:n profeetoissa.

Miksi jotkut kieltävät tämän vaikka Raamattu on hyvin selvästi asian ilmoittanut?

"Varokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta," (Hebr 3:12. RK).

Tässä hebrealais kirjeen kirjoittaja varottaa luopumasta Hänestä joka puhui, siis Pyhästä Hengestä ja kirjoittaa että joka Hänestä luopuu, luopuu elävästä Jumalasta.

Katsotaan vielä tarkemmin mitä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä.

Room 8:9 "Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa.”

Tässä Paavali ilmoittaa selvän totuuden; Jumalan Henki asuu uskovassa. Sitten hän käyttää toista ilmaisua Jumalan Hengestä: "Jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole Hänen omansa" Siis kenen oma? Kristuksen oma. Uskova on Jumalan lapsi.

"Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama Henki".

Tätä on vaikea tulkita muuten kuin että Jumalan ja Kristuksen Henki on yksi ja sama Henki? Jumalan Henki ja Jeesuksen Henki oli Paavalille yksi ja sama Henki. Jakeessa 10 Paavali selventää asiaa, ettei kenellekään jäisi mitään epäselvää: "Mutta jos Kristus on teissä". "Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa". "Minä olen Isässä ja Isä on minussa". "Minä ja Isä olemme yhtä." "Pyhä Henki esti heitä... Jeesuksen Henki ei sallinut" (Apt 16:6-7).

Miten sitten Jumalan Henki ja Jeesus asuu uskovassa? Miten ja koska he tulivat uskovaan?

Uskovan ruumis on Jumalan temppeli. Jumala asuu temppelissään (1 Kor 3:16, 2 Kor 6:16).

Ruumiimme on myös Pyhän Hengen temppeli (1 Kor 6:19). Tämä Henki on uskovassa. Sitten Paavali käskee kirkastaa Jumala ruumiissamme (Jae 20). Paavalille oli Pyhä Henki ja Jumala sama asia. Hän myös tarkoitti että se ymmärrettäisiin niin.

Siis, Jeesukseen uskova on Jumalan temppeli. Uskovassa on:

1. Jumala.

2. Jumalan Henki.

3. Pyhä Henki.

4. Kristuksen Henki.

5. Jeesus Kristus.

Jeesuksessa VT:n Jumala tuli ihmiseksi, lihaan (Joh 1:1,14). Jumala vaelsi ihmisenä meidän keskellämme (Joh 1:14). Jäähyväispuheessaan Jeesus lupasi palata takaisin. Opetuslapsia ei jätettäisi orvoiksi. Jumala oli ollut heidän kanssaan ihmisen lihassa. Nyt Hän jättäisi opetuslapset ja palaisi Isän luokse taivaaseen. Jeesus lupasi että Hän itse tulisi takaisin (Joh 14:18). Tämä takaisintulo tapahtuisi Pyhässä Hengessä helluntaipäivänä (Apt 2:1-4). Silloin opetuslapset lopullisesti ymmärtäisivät että, "minä olen Isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä" (Joh 14:20). Heti luvattuaan tulla takaisin Jeesus puhuu Toisesta Puolustajasta, Pyhästä Hengestä, jonka Isä olisi lähettävä Jeesuksen nimessä (Joh 14:26).

 

SEKÄ ISÄ ETTÄ JEESUS LÄHETTÄVÄT PUOLUSTAJAN

Isä lähettää Toisen Puolustajan (Joh 14:16,26).

Jeesus itse tulee takaisin (Joh 14:18).

Huomaa että Jeesus sanoo nämä sanat heti luvattuaan Toisen Puolustajan Pyhän Hengen.

Jeesus lähettää Toisen Puolustajan (15:26, 16:7).

Tässäkin Raamattu antaa ymmärtää että Isä ja Jeesus ovat yksi ja sama Henki. Jeesus lupaa että sekä Hän itse että Isä tulevat asumaan ja jäävät asumaan opetuslastensa luokse ja (Joh 14:23).

Tulivatko Jeesus ja Isä ja koska ja miten he tulivat?

Apt 2:1-4, 16-18 Jumala muutti asumaan temppeliinsä.

Kun Pyhä Henki tuli ja täytti koko huoneen ja opetuslapset tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi, Jumala tuli asumaan temppeliinsä. Ennen tätä Jumalan temppeliinsä muuttoa tarvittiin temppelin suursiivous. Jeesus puhdisti temppelinsä ihmisen lihassaan verenvuodatuksen kautta. Hän sovitti ihmiskunnan synnin ja poisti sen Jumalan ja ihmisen välistä Golgatan ristillä (Heb 1:3, 9:22, Joh 1:29, Hebr 9:12). Synti yksikkö muodossa tarkoittaa koko syntiinlankeemusta ja kaikkia syntejä mitä ihmiskunta on tehnyt ja tulee tekemään.

 

PYHÄ HENKI TOI TULLESSAAN ISÄN JA POJAN LÄSNÄOLON JUMALAN SEURAKUNTAAN JA YKSILÖUSKOVAAN.

Nyt Jumala asuu seurakunnassaan. Jumala ei olekaan enää kaukana. Hän asuu lähimmässä Jumalan lasten yhteydessä. "Kirjoitan tämän sinulle, vaikka toivon pian pääseväni luoksesi. Jos kuitenkin viivyn, saat tästä tietää, miten tulee käyttäytyä Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus (1 Tim 3:14-15, 1 Kor 3:16). 


Jumala asuu myös yksilöuskovassa. 

"Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, hänen, joka asuu teissä ja jonka olette saaneet Jumalalta? Te ette ole itsenne omat. Kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne" (1 Kor 6:19-20).

"Ettekö tiedä että teidän ruumiinne ovat Kristuksen jäseniä" (1 Kor 6:15). ..."että Kristus nyt, niin kuin aina, tulee rohkeasti ylistetyksi minun ruumiissani, joko elämän tai kuoleman kautta" (Fil 1:20).

Tahtoisitko ulkopuolisena käydä kylässä Jumalan kodissa tapaamassa Jumalan lapsia? (1 Tim 3:15). Vai tahtoisitko tulla yhdeksi heistä? Tahtoisitko tulla Jumalan lapseksi ja siten tulla yhdeksi heistä ja Jumalan perheväkeen kuuluvaksi? (Joh 1:12, 3:3-8, Ef 2:19). Lue pelastukseen johdattavia kirjoituksiani mikäli et ole uskossa mutta tahdot tulla uskoon. http://www.jaikal.se/48683138

 

PYHÄ HENKI ON LUOJA

Seuraavassa tarkastelemme lisää Pyhän Hengen jumaluutta. Raamatun ilmoituksen mukaan Jumala, Herra, itse puhui VT:n profeetoille.

”Silloin Abram heittäytyi kasvoilleen, ja Jumala puhui hänelle näin:” (1 Ms 17:3).

”Jumala puhui Moosekselle: "Minä olen Herra” (2 Ms 6:2).

”Sen tähden minä aion rakentaa temppelin Herran, Jumalani, nimelle, niin kuin Herra puhui minun isälleni Daavidille,” (2 Sam 7. luku, 1 Kun 5:5).

”Silloin Herra puhui palvelijoidensa, profeettojen, kautta ja sanoi:” (2 Kun 21:10 RK).

”Herra puhui minulle jälleen ja sanoi:” (Jes 8:5. RK).

”Jumala puhui muinoin monesti ja monin tavoin isille profeettojen kautta.” (Hebr 1:1 RK).

Kaikissa nä issä jakeissa Herra Jumala puhui VT:n profeetoille. Jesaja sai nähdä Jeesuksen ristillä (Jes 53. luku). Hän kuuli Herran puhuvan hänelle (Jes 6:8). Mutta Pietari (Raamattu) sanoo että Kristuksen Henki puhui profeetoille ja profeetoissa kuningas Daavid mukaan lukien. Daavidissa oli Herran Henki (1 Sam 16:12-13).

”Sitä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, ja tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen Henki viittasi todistaessaan edeltäpäin Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta” (1 Piet 1:10-11 RK).

Daavid sanoo: ”Herran Henki puhu minun kauttani, hänen sanansa on minun kielelläni. Israelin Jumala on sanonut, Israelin kallio on puhunut minulle” (2 Sam 23:2-3). Tässä Herran Henki on Jumala. Hän puhui Daavidille. Daavidin kielellä oli Israelin Jumalan Sana.   Hän on Herra, Israelin kallio, joka juotti heitä erämaassa (Jes 48:21, Ps 78:16). Kallio, joka israelilaisia seurasi, oli Kristus. "Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. He joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi. Se kallio oli Kristus. Useimpiin heistä ei Jumala kuitenkaan mieltynyt" (1 Kor 10:4-5).

Koska Kristuksen Henki oli VT:n profeetoissa, se merkitsee sitä että, Kristus Jeesus on Jumala, joka puhui profeetoille. Hän on Henki, Herra, Jumala, ilmestynyt ja ilmoitettu lihassa ihmisenä (1 Tim 3:16, Heb 9:14). 

 

PAAVALIN KOLMINAISUUS OPPI

Paavalille Jumalan kolminaisuus oli itsestään selvä totuus. Hän puhui Pyhästä Hengestä monilla eri nimillä tehdäkseen kolminaisuuden selväksi myös lukijoilleen. Tästä lienee paras esimerkki seuraava roomalaiskirjeen katkelma.

”Te ette kuitenkaan ole lihan vallassa vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole hänen omansa. Jos taas "Kristus on teissä,…Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä," "kaikki, joita Jumalan Henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia" (Room 8:9-11,14). Lapseuden Henki, Jumalan Henki ja Jumalan Pojan Henki (Room 8:14-15, Gal 4:6).

Näissä jakeissa esiintyy Jumalan Henki ja Kristuksen Henki ja Kristus samassa asiayhteydessä. Kristuksen Henki on näin ollen Jumalan Henki.

”Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. He yrittivät lähteä Bityniaan mutta Jeesuksen Henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Me käsitimme että Jumala oli kutsunut meitä (Makedoniaan) julistamaan heille evankeliumia” (Apt 16:6,7,10). Näin ymmärrämme että Pyhä Henki ja Kristuksen Henki on yksi ja sama Jumala.

Jumalan Henki herätti Jeesuksen kuolleista (Room 8:11). Mutta Jeesus sanoi itse herättävänsä itsensä kuolleista. Vertaa Joh 2:19-21, 11:25 ja Room 8:9-11 sekä Apt 13:30.

 

JUMALAN HENKI VT:SSÄ

Jumalan Henki vaikutti VT:n profeetoissa (4 Ms 24:2, 2 Aikak 18:23, 24:20, Tuom 14:19). Raamattu osoittaa että Jumalan Henki puhui VT:n aikana. Pyhä Henki on Jumalan Henki ja Jumala.

” Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo: "Tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne, niin kuin teitte kapinoidessanne kiusaamisen päivänä autiomaassa. Siellä teidän isänne kiusasivat ja koettelivat minua, vaikka näkivät minun tekojani neljäkymmentä vuotta. Sen tähden minä vihastuin tähän sukupolveen ja sanoin: "Aina he eksyvät sydämessään." He eivät oppineet tuntemaan minun teitäni, ja niin minä vihassani vannoin: "He eivät pääse minun lepooni" "(Heb 3:7-11).

Tässä puhui Jumala. Kansa kiusasi Israelin Jumalaa (2 Ms 17:1-2, Ps 95).

”Oikein on Pyhä Henki puhunut teidän isillenne profeetta Esaiaan kautta: 'Mene tämän kansan luo ja sano: Kuulemalla kuulkaa älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää älkääkä käsittäkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän. Vaivoin he kuulevat korvillaan, ja silmänsä he ovat sulkeneet, etteivät he silmillään näkisi, eivät korvillaan kuulisi, etteivät he sydämellään ymmärtäisi ja kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi” (Apt 28:25-27 RK).

”Eivätkä kääntyisi” Kääntyisi, mihin? Vertaa 2 Kor 3:15-16 ja 2 Kor 4:5 sekä Room 10:9-10, Apt 14:15, 20:21).

Paavali lainaa Jesajan kirjaa 6:8-10 jossa Herra sanoo nämä sanat. Pyhä Henki on tämä Herra. ”Herra on Henki” (2 Kor 3:17-18). Paavali kirjoittaa heti seuraavassa luvussa että ”Jeesus on Herra” (4:5). Siis, -sekä Herra, että Jeesus on Henki, Raamatun kirjoitusten mukaan. Ja Jumala on Henki (Joh 4:24). Yksi Henki, yksi Herra ja yksi Jumala (Ef 4:4,5,6, 1 Kor 12:4-6,8-9,11).

 

MINÄ OLEN HERRA SINUN PARANTAJASI.

Edellä huomasimme että Pyhä Henki sanoi: ”etten minä heitä parantaisi”. Kuka on tuo minä joka parantaa?

”Hän sanoi: "Jos sinä kuuntelet Herran, sinun Jumalasi, ääntä ja teet sen, mikä on oikein hänen silmissään, otat varteen hänen käskynsä ja noudatat kaikkia hänen lakejaan, minä en pane vaivaksesi yhtäkään niistä sairauksista, joilla olen vaivannut egyptiläisiä, sillä minä olen Herra, sinun parantajasi" (2 Ms 15:26 RK).

Näin näemme että Pyhä Henki on Herra (Jeesus Kristus), meidän parantajamme.

 

JUUDAS KAVALSI PYHÄN HENGEN

Jälleen Pyhä Henki puhuu: ”Jopa läheinen ystäväni, johon minä luotin ja joka söi leipääni, on nostanut kantapäänsä minua vastaan” (Ps 41:10).

Pyhällä Hengellä oli siis ystävä joka söi hänen leipää ja kavalsi Hänet! Sillä Pyhä Henki sanoi Jeesuksen kavaltajasta, Juudasta nuo sanat. ”Miehet, veljet! Sen raamatunsanan piti toteutua, jonka Pyhä Henki oli edeltäpäin Daavidin suulla puhunut Juudaksesta, hänestä, joka ryhtyi oppaaksi Jeesuksen kiinniottajille” (Apt 1:16).

Pietari sanoo että Pyhä Henki puhui nuo Psalmi 41:10:n Sanat. Pyhä Henki on näin ollen Pietarin opin mukaan Jeesuksen Henki. Muistamme 1 Piet 1:11 ”…heissä oleva Kristuksen Henki…”. Juudas oli tietysti kavaltaja joka nosti kantapäänsä Herraa Jeesusta Kristusta vastaan. Muistamme että Jumala (Herra) itse puhui profeetoille ja profeettojen kautta. Juudas kavalsi siis Jeesuksen Hengen, Pyhän Hengen; Jumalan Jeesuksessa Kristuksessa. "Isä, joka minussa asuu, tekee teot jotka ovat hänen."

Ananias ja Safira yrittivät pettää Pyhää Henkeä. He valehtelivat Jumalalle. He kiusasivat Herran Henkeä (Apt 5:1-11).

 

KUKA POISTUI SAULISTA?   

Sauliin tuli Herran Henki joka myöhemmin osoittautui Herraksi joka poistui Saulista.

”Ja Herran Henki tulee sinuun, ja sinäkin joudut hurmoksiin niin kuin hekin; ja sinä muutut toiseksi mieheksi… Silloin Jumalan Henki tuli häneen, ja hänkin joutui hurmoksiin heidän keskellänsä” (1 Sam 10:6,10). ”Herran Henki poistui Saulista,” (1 Sam 16:14). Saul sanoo Samuelille: ”Jumala on poistunut minusta eikä vastaa minulle enää, ei profeettain kautta eikä unissa” (28:15).

”Mutta Samuel vastasi: "Miksi sinä minulta kysyt, kun Herra on poistunut sinusta ja tullut vihamieheksesi?” (1 Sam 28:16).

 

PYHÄ HENKI ON LUOJA, JUMALA JA ISÄMME.

”Jumalan Henki on minut luonut, ja Kaikkivaltiaan henkäys antaa minulle elämän… savesta minutkin on otettu” (Job 33:4,6 RK).

”Maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden yllä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi: ”Tulkoon valkeus. Silloin valkeus tuli" (1 Ms 1:2-3). ”Mutta olethan sinä, Herra, meidän isämme! Me olemme savi, ja sinä olet meidän valajamme, kaikki me olemme sinun kättesi tekoa” (Jes 64:7 RK. Jae 8 33/38 käännös).

”Kuinka moninaiset ovat sinun tekosi, Herra! Sinä olet tehnyt ne kaikki viisaasti. Maa on täynnä sinun luotujasi." "Kun sinä lähetät Henkesi, ne luodaan, ja sinä uudistat maan kasvot” (Ps 104:24,30).

”Herran sanalla on taivaat tehty ja kaikki niiden joukot hänen suunsa henkäyksellä” (Ps 33:6 RK). "Herra on tehnyt maan voimallaan"; Sana ja Henki. (Jer 51:15). 

”Niiden kaltainen ei ole hän, joka on Jaakobin osa. Hän on luonut kaiken, myös perintöheimonsa Israelin. Herra Sebaot on hänen nimensä” (Jer 51:19).

 

JUMALAN JA PYHÄN HENGEN TEMPPELI.

”Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?” (1 Kor 3:16).

”Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat?” (1 Kor 6:19).

”Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut: "Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani". Sen tähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, Kaikkivaltias" (2 Kor 6:16-17).

Jos me tulkitsemme Raamatun Sanan juuri niin kuin se on kirjoitettu, silloin uskomme että Kaikkivaltias Jumala asuu uskovissa Pyhässä Hengessä. Uskovat ovat siis Jumalan asumus, temppeli. ”Minä olen oleva heidän Isänsä ja Jumalansa”. Vertaa Jes 9:5 ja Ilm 1:8, 21:3-7.

Jeesus tuli maailmaan synnin tähden puhdistamaan Jumalan temppelin synnistä (Room 8:3, Heb 1:3, Joh 1:29, 1 Joh 1:7-9, 2 Kor 5:21). Tämä oli Jumalan lihaan tulon syy.

 

JEESUKSEN TAKAISINTULO

Jeesus lupasi tulla takaisin opetuslastensa luokse Isänsä kanssa palattuaan Isän luokse taivaaseen. Hän oli Jumalasta lähtenyt ja tullut maailmaan. ”Minä olen lähtenyt Isästä ja tullut maailmaan; jälleen minä jätän maailman ja menen Isän tykö" (Joh 16:28).

”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan” (Joh 14:23).

Haluaisin kiinnittää huomion Jeesuksen sanoihin: “Me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan.” Jeesus ja Isä tulisivat siis asumaan, ei vain käymään kyläilemässä jonkun toisen asunnossa opetuslastensa luona. Tässä on kysymyksessä Jeesuksen ja Isän asunto, koti, koska he tulisivat asumaan opetuslastensa luokse.

Mutta ennen kuin jatkamme vastaamme tärkeään kysymykseen; Kuka on Jeesuksen Isä? Jokaisella ihmisellä täytyy olla biologiset vanhemmat; isä ja äiti. Jeesus oli ihmisen ja Jumalan Poika. Jeesus ei siinnyt miehen siemenestä. Hän sikisi Pyhästä Hengestä. Siksi Pyhä Henki on Jeesuksen Kristuksen biologinen Isä.

”Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: "Pyhä Henki tulee päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut. Siksi myös sitä Pyhä, joka syntyy, kutsutaan Jumalan Pojaksi” (Luuk 1:35).

"Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä" (Matt 1:20-21). 

Näiden jakeiden mukaan Pyhä Henki tuli Marian päälle ja Jeesus lapsi sikisi Pyhästä Hengestä, ei miehen siemenestä. Tästä syystä Jeesusta tultaisiin kutsumaan Jumalan Pojaksi. Siis Pyhä Henki hedelmöitti yliluonnollisesti Marian kohdussa olevan munan ilman miehen osuutta ja siementä. Näin Pyhä Henki on Jeesuksen Kristuksen biologinen Isä.

Tästä seuraa; Pyhä Henki on Jumala noiden jakeiden perusteella, koska Jeesus on Jumalan Poika; ”Häntä kutsutaan Jumalan Pojaksi”.

 

JUMALAN KOTI

Nyt sitten kysymme; Mikä on Jumalan asumus ja koti? Koska Jeesus ja Hänen Isänsä Pyhä Henki tulivat asumaan kotiinsa? Onko Jumala vieläkin asumassa samassa osoitteessa?

Jeesus ja Isä tulivat opetuslasten luokse ja seurakuntaan helluntaipäivänä. Tuona päivänä Jumala muutti asumaan temppeliinsä. Hän otti asumuksensa opetuslapsissaan ja seurakunnassaan. Jeesus tuli Isänsä kanssa Pyhässä Hengessä. Pyhä Henki täytti opetuslasten olemuksen, ruumiin läsnäolollaan mutta, Pyhä Henki täytti läsnäolollaan myös koko huoneen jossa he istuivat.

”Kun helluntaipäivä oli tullut, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle, ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi” (Apt 2:1-4 RK).

Kun sitten Pietari selittää tapahtunutta kokoontuneelle ihmettelevälle väkijoukolle, hän sanoo:

”Eivät nämä ole juovuksissa, niin kuin te luulette, onhan nyt vasta päivän kolmas tunti, vaan tämä on sitä, mistä on puhuttu profeetta Joelin kautta: "Viimeisinä päivinä on tapahtuva, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle. Teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä ja vanhuksenne uneksivat unia. Myös palvelijoitteni ja palvelijattarieni päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni, ja he profetoivat.” (Apt 2:15-18 RK).

Pyhä Henki toi Jumalan läsnäolon seurakuntaan ja yksilöuskovaan. Koska sekä Isä että Poika tulivat, Pyhässä Hengessä on kaikki Jumalan kolme persoonaa läsnä uskovien yhteydessä. Näin koko jumaluuden kolminaisuus tuli Pyhässä Hengessä seurakuntaan. Jeesus lupasi: ”Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanaikojen loppuun asti” (Matt 28:20). Näin Jeesus on uskovien kanssa Pyhässä Hengessä kaikkialla samanaikaisesti. Jeesuksen läsnäolo kokoustilanteissa ja uskovan yksityisessä rukouselämässä koetaankin Pyhän Hengen läsnäolona.

Pyhä Henki on; Jeesus Pyhässä Hengessä läsnä. Tästä syystä Pyhää Henkeä voidaan ja tulee puhutella Herrana Jeesuksena. Pyhää Henkeä voidaan myös puhutella Herrana ja Jumalana sekä Isänä. Tai miksi ei Pyhänä Henkenä? Kaikki nämä ovat oikeita Pyhän Hengen puhuttelutapoja, kunhan vain muistaa kuka Pyhä Henki on.

Pyhä Henki tuo mukanaan aina Jeesuksen läsnäolon mihin Hän tuleekaan. Hän korottaa ja osoittaa vähän aikaa lihassa ihmisenä elänyttä synnin sovittajaa Herraa Jeesusta Kristusta. Seurakunta, Jumalan asumus, ei siis ole mikään kiinteä ihmisten rakentama rakennus. Se on Jumalan lasten yhteys (Ef 4:11-16). Siinä Jumala asuu heissä ja heidän keskellään Pyhässä Hengessä ja Sanassaan "Minä olen Isässä ja Isä on minussa".

Emme voi erottaa Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä toisistaan. Kaikki kolme persoonaa ovat Pyhässä Hengessä läsnä seurakunnassa. Jumalan asuminen seurakunnassa tekee seurakunnasta Jumalan kodin ja Jumalan asumuksen.

”Jos kuitenkin viivyn, saat tästä tietää, miten tule käyttäytyä Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus” (1 Tim 3:15 RK).

 

LOPUN AIKA

Jumalan seurakunta on siis Jumalan huone ja koti. Jumala asuu seurakunnassaan vielä tänäkin päivänä. Hän asuu seurakuntaosoitteessaan ylöstempaukseen asti.

Ylöstempauksessa Jeesus noutaa seurakuntansa, jokaisen uudestisyntyneen uskovan, ja lapset, taivaaseen (1 Tess 4:15-18, 1 Kor 15:51-54). Silloin myös Pyhä Henki jättää tämän maailman. Pyhä Henki, joka vuodatettiin helluntaipäivänä, nousee seurakuntansa kanssa taivaaseen. Silloin Jeesus on toteuttanut lupauksensa uskoviensa hakemisesta lopulliseen taivaan kotiin (Joh 14:1-3).

Tempauksen jälkeen maan päällä alkaa vihan aika. Tämä koska on poistunut se, mikä pidättää antikristusta, niin ettei hän ole vielä päässyt valtaan; uskovat ja heidän rukouksensa sekä Pyhä Henki (2 Tess 2:6-10). Tästä ajankohdasta Jeesus sanoi: "Tulee yö, jolloin kukaan ei voi tehdä työtä” (Joh 9:4). Kukaan ei voi tehdä hengellistä työtä koska Pyhä Henki, joka antaa voiman ja rohkeuden ja johdattaa työssä, on jättänyt maan ja sen ihmiset. Pyhä Henki ei enää ole täällä antamassa ihmisille voimaa puhua evankeliumia ja johdattamassa sekä lohduttamassa eikä myöskään vetämässä ihmisiä Armahtajan, Herran Jeesuksen Kristuksen luokse. Pyhä Henki antaa Jumalan Sanan julistukseen, evankeliumin Sanaan, elämän ja (Jumalan uutta luovan) voiman niin että ihmisestä voi tulla uusi luomus, Jumalan lapsi. Koska Pyhä Henki on nyt poissa, siksi ei enää voida tehdä hengellistä työtä.

Mutta ei hätää; Herra Jeesus pelastaa kaikki uskovat tuosta vihasta. Hän on ennen vihan ajan alkamista noutanut meidät luokseen taivaaseen.

Raamattu lupaa; Jeesus pelastaa meidät tulevasta vihasta, ts. antikristuksen hallitsemasta vihan ajasta (1 Tess 1:10).

Siksi ylöstempaus on lohdutuksen Sana: "Niin lohduttakaa toisianne näillä sanoilla" (1 Tess 4:18).

Olkoon kypäränämme pelastuksen toivo. Jumala ei ole määrännyt, että osaksemme tulisi viha, vaan että saisimme pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta ...että me ... eläisimme yhdessä Hänen kanssaan. Säilyköön koko teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka kutsuu teitä, on uskollinen, ja Hän on sen myös tekevä (1 Tess 5:8-9, 23-24).

"Mutta me olemme aina velvollisia kiittämään Jumalaa teistä, te Herralle rakkaat veljet, koska Jumala valitsi teidät ensi hedelmänä pelastukseen Hengen pyhittäessä teidät, kun uskotta totuuteen. Juuri siihen hän kutsui teidät meidän evankeliumimme kautta, että te omistaisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Pysykää siis, veljet, lujina ja pitkää kiinni niistä opetuksista, jotka olette saaneet puheestamme tai kirjeestämme. Itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja armossaan antanut meille ikuisen lohdutuksen ja hyvän toivon, lohduttakoon sydämiänne ja vahvistakoot teitä kaikissa hyvissä teoissa ja puheissa" (2 Tess 2:13-17). 

 

VT:ssä ennustus ylöstempauksesta;

"Vanhurskas katoaa, eikä kukaan sitä huomaa, Hurskaat miehet otetaan pois, eikä kukaan sitä ymmärrä, sillä vanhurskas otetaan pois onnettomuuden alta" (Jes 57:1.RK).

"Mene, kansani, kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi. Pysy piilossa hetken aikaa, kunnes viha on mennyt ohi, sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan vaatiakseen maan asukkaat tilille heidän pahoista teoistaan" (Jes 26:20-21 RK).

Seurakunta on uskovan hengellinen koti ylöstempaukseen asti. Odotusajan saamme viettää tilapäisessä hengellisessä kodissamme Jumalan seurakunnassa pyhien yhteydessä Taivaan Isämme kanssa (Ef 2:19, 3:18). Seurakunnassa Jeesus ruokkii ja juottaa omiaan sanallaan ja Pyhällä Hengellään. Seurakunnassa keskellämme on sama Israelin Kallio, Jeesus Kristus, joka juotti kansaansa erämaassa ja antoi taivaasta mannaa (yliluonnollisesti) (Matt 18:20, 28:20).

Seurakunnassa rakennumme ja voimistumme yhteisestä uskosta. Jumala tahtoo tuoda jokaisen lapsensa seurakuntaan (Apt 2:41,47). Lue vielä Psalmi 27. Tämä on yksi seurakunnan salaisuus ja tarkoitus, ja sinulle se on uskottu.

Siunattuja hetkiä Jumalan seurakunnassa Herran hoidossa ja huolenpidossa.

Siunausta sinulle toivoo

Jaikal

 

                Pelastus Kristuksen veressä

Ihmisenä Jeesus Kristus on Ihmisen ja Jumalan Poika, ihminen. Ikuisuudessa Hän on Jumala, joka ilmoitti itsensä ihmisen lihassa ihmisenä Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä koska synti oli tehty ihmisen lihassa ja synti piti sovittaa ihmisen lihassa. Synnin sovittajan täytyi itse olla synnitön. Kaikki ihmiset olivat syntisiä ja synnin alla ja niin kelvottomia sovittajia. Sitä paitsi Jumala on ainoa Pelastaja. Hän on myös pyhä ja synnitön.

Ihmiseksi tulleesta Jumalasta, Jumalan Pojasta, tuli täydellinen syntiuhri. Synnin palkka on kuolema.  Koska Jumala ei voi kuolla, mutta ihminen voi kuolla, Jumala tuli ihmiseksi.  Syytön ja viaton Jumalan Poika kuoli  Golgatan ristillä  syyllisten ihmisten puolesta. N iin Hän maksoi synnin palkan meidän puolestamme.

Kun tämän ymmärtää, Jeesuksen uhri tulee arvoon arvaamattomaan. Silloin ihminen käsittää että ihminen oli todella suuressa vaarassa koska Jumala tuli taivaasta ihmiseksi kuolemaan ihmiskunnan synnin tähden. Hän tuli ihmiseksi lunastaakseen ihmisen itselleen synnistä ja Saatanan vallasta. Hänen uhrinsa ja verensä sai aikaan ikuisen lunastuksen. Tämä koska Jeesuksen veri oli taivaasta tullut Jumalan oma veri. Jumala pelasti syntiset.

Kristus on Henki, VT:n Herra Jumala (1 Piet 1:10-11).

Hebr 9:11-14 "Mutta Kristus ilmestyi tulevan hyvän ylipappina. Suuremman ja täydellisemmän majan kautta, jota ei ole käsin tehty ja joka ei ole tätä luomakuntaa, hän meni, ei pukkien eikä mullikoiden veren kautta vaan oman verensä kautta kertakaikkisesti kaikkein pyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Jos kerran pukkien ja härkien veri ja hiehon tuhka saastuneiden päälle vihmottuna pyhittää ulkonaiseen puhtauteen, kuinka paljon ennemmin Kristuksen veri-  hänen, joka iankaikkisen  Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle - puhdistaakaan meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!" (RK).

Apt 20:28 "Pitäkää siis huoli itsestänne ja koko siitä laumasta, johon Pyhä Henki on pannut teidät kaitsijoiksi paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellään on itselleen hankkinut" (RK).  

 

USKO TÄHÄN KRISTUKSEN VEREEN PELASTAA.

Room 3:21-26 "Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa: hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen" (RK).


Uskova on saanut sovituksen Kristuksen veressä.

Room 5:8-11 "Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä. Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautettuja hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Jos me jo silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitettuja. Emmekä ole ainoastaan sovitettuja, vaan me jopa kerskaamme Jumalasta Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta olemme nyt saaneet sovituksen."

Tämän Jeesuksen uhrin ja sen aikaansaaman täydellisen sovituksen seurauksena ja ansiosta uskova pelastuu. Hän saavuttaa sielunsa pelastuksen. Lue 1 Piet 1. luku kokonaan ja mieti kuinka varmasta pelastuksesta on kysymys. Ja kaikki perustuu Kristuksen Jeesuksen ruumiin uhriin ja vereen. Se tuli taivaasta (ei ole tätä luomakuntaa) meille sovitukseksi, lunastukseksi ja pelastukseksi, vanhurskaudeksi sekä pyhitykseksi.

1 Kor:1:30 "Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi" (RK).   

Hebr 10:10 "Tämän tahdon perusteella meidät on pyhitetty Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla kertakaikkisesti."

Heb 10:19-23 "Meillä on siis, veljet, rohkea luottamus siihen, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään uutta ja elävää tietä myöten, jonka hän on vihkinyt meille esiripun, oman lihansa, kautta. Koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneen hallitsijana, astukaamme esiin vilpittömin sydämin, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme horjumatta toivon tunnustuksessa, sillä lupauksen antaja on uskollinen" (RK).   

Ef:2 :13 "Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä."  

2 Tim:2:13 "Jos olemme uskottomia, hän pysyy silti uskollisena, sillä itseään hän ei voi kieltää." Hän ei voi kieltää Sanansa lupausta ikuisesta pelastuksesta.

Mikäli Herra Jeesus Kristus ei ole taivaasta alas ihmiseksi tullut Jumala, hän on luotu vajava ja virheellinen olento. Silloin hänen verensä ei voi pelastaa. Meillä ei silloin ole Jumalan antamaa uhria ja verta jossa meillä olisi lunastus. Silloin meillä ei ole mitään asiaa Jumalan eteen. Emme pääse Hänen luokseen ilman uskoa Hänen, Jumalan (Pojan), vereen.

Jumala yksin on täydellinen Pelastaja. Siksi vain se Jeesus, joka on Jumala, voi täydellisesti pelastaa ne, jotka tulevat Jumalan luokse Hänen kauttaan (Hebr 7:25).

Herran Jeesuksen Kristuksen uhri ja veri pelastaa siihen uskovan ja luottavan ihmisen, Kenenkään toisen Jeesuksen veri ei pelasta. Vain Herran Jeesuksen Kristuksen kautta on tie taivaaseen.

Jeesus Kristus: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Kukaan ei tule Jumalan luo muuten kuin minun kauttani" (Joh 14:6).

 

RAAMATUN  SANAN  KIEROON  VÄÄNTÄJÄT

Raamatussa on varoitus Raamatun Kirjoitusten kieroon vääntäjistä ja vääntäjille. He joutuvat kadotukseen. Uskon että nämä kieroon vääntäjät tuntevat Sanaa mutta vääntävät sen kieroon. Siksi Raamattu myös varottaa ihmisiä pyrkimästä opettajiksi. Sillä, joka opettaa Jumalan Sanaa, Jumalan Kirjoitettua ilmoitusta, täytyy ensin itsellään olla Pyhän Hengen antama ja opettama Sana jota välittää toisille ihmisille. Hänen itsensä on täytynyt olla ja pitää olla Pyhän Hengen opettamana. Hänen täytyy vieläpä olla Pyhällä Hengellä täytetty.

Alkuseurakunnan kaikki seurakuntaviranhaltijat olivat täynnä Pyhää Henkeä ja heitä täytettiin Pyhällä Hengellä jatkuvasti. Pyhä Henki johdattaa oikeaan oppiin ja opettaa oikein. Siksi Pyhä Henki on ratkaisevan tärkeä sanan opettajille kuten jokaiselle uskovalle. 

Sanaa opettavalla ihmisellä on hirvittävän suuri vastuu. Ymmärtävätkö opettajiksi pyrkivät vänkääjät mikä vastuu heillä on? Monet pyrkivät opettamaan seurakunnissa ja netissä. He eivät ymmärrä mitä siitä todella voi seurata. Sanan vääristäjällä saattaa todella olla kadotus edessä vaikka hän luulee olevansa oikeassa opissa ja pelastettu. Uskallan väittää sen koska Pietari kirjoittaa niin ankarasti ja täysin selvästi varottaen opettajiksi pyrkiviä ihmisiä. Opettajalta vaaditaan enemmän ymmärrystä ja tietoa kuin muilta uskovilta.

Sanan vääristelijöillä on toisen hengen, eksyttävän hengen, antama ja opettama sana. Se ei ole Jumalan Sana koska se ei ole Jumalasta vaikka he siteeraavat ahkerasti Raamattua. Pelkkä Raamatun sana ilman Jumalan Henkeä ei ole totuus. Sanassa täytyy olla Henki ja elämä jotta se olisi Jumalasta. "Isä asuu minussa, (Jumalan Sanassa) ja teot ovat hänen tekojaan" (Joh 14:10 RK).

”Ne Sanat, jotka minä olen puhunut teille, ovat henki ja elämä” (Joh 6:63).

”Jos joku puhuu, puhukoon kuin Jumalan sanoja” (1 Piet 4:11).

"joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi" (2.Korinttolaiskirje:3:6).

Sanassa siis täytyy asua Isä, Pyhä Henki, jotta se olisi totuus ja Jumalasta.  Sana ilman Henkeä ei ole totuus. ”Ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus” (1 Joh 5:6).

Jotkut ihmiset väittävät, ettei Jeesus koskaan sanonut olevansa Jumala. Tämä väite on Raamatun Sanan, Jeesuksen Sanan, vääristämistä. Jeesus sanoi itseään Jumalaksi, mutta juutalaiset eivät uskoneet Häntä, niin kuin eivät tämän päivän ammattivänkääjätkään usko Sanaa, vaikka sitä on heille tuotu ja selitetty vuosikausia.  

Pietarin Sana on uskoville kovin lohduttava. Se antaa pelastusvarmuuden. Mutta Pietari on Sanan vääristäjille kovin ankara. Samoin Paavali kiroaa toisen evankeliumin julistajat. Ei siis ole samantekevää mitä opetamme ja kirjoittelemme julkisille foorumeille ja mitä puhumme ihmisille Raamatusta.

2 Piet 3:13-18 "Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. Siksi, rakkaani, kun tätä odotatte, pyrkikää siihen, että teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi hänen edessään ja teillä olisi rauha. Lukekaa Herramme pitkämielisyys pelastukseksi niin kuin myös rakas veljemme Paavali on hänelle annetun viisauden mukaan teille kirjoittanut. Näin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän puhuu näistä asioista. Tosin noissa kirjeissä on yhtä ja toista vaikeatajuistakin, mitä tietämättömät ja epävakaat vääristelevät, niin kuin muitakin Kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen. Rakkaani, koska te siis tiedätte tämän jo ennalta, olkaa varuillanne, ettei jumalattomien eksytys tempaa teitä mukaansa ettekä lankea pois omalta lujalta pohjaltanne. Kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänelle kunnia nyt ja aina iankaikkisuuden päivään. Aamen."

Jaak 3:1 "Veljeni, älkööt monet teistä ryhtykö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion."

2.Pietarin kirje:2:1 "Israelin kansan keskuudessa esiintyi kuitenkin myös vääriä profeettoja. Samoin on teidänkin joukossanne oleva vääriä opettajia, jotka kuljettavat keskuuteenne salaa turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on ostanut heidät, ja tuottavat itselleen äkillisen tuhon"

Gal 1:8-9 "Mutta jos joku meistä - tai vaikka enkeli taivaasta - julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Kuten olemme ennenkin sanoneet, niin sanon nyt taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä olette saaneet, hän olkoon kirottu." 

Tahtoisin vielä tuoda muutaman "pienen" yksityiskohdan edellisestä Raamatun Sanasta. Paavali nimittäin toistaa kirouksensa toisen evankeliumin julistajille!  Hän oli tämän kirouksen lausunut ennenkin ja toistaa sen nyt. Paavali toistamiseen kiroaa kaksi kertaa väärän evankeliumin julistajat. Eikä tämä ole vahingossa Raamatussa.

Muistakaamme myös että Paavali oli saanut oppinsa suoraan Herralta Jeesukselta Kristukselta (Gal 1:11-12). Ja tämän hän ilmoittaa heti kirottuaan kaksi kertaa toisen evankeliumin julistajat. Siksi voimme väittää että Jeesus kiroaa Paavalin kautta väärän evankeliumin julistajat. Paavalin Kirjeet ovat Jumalan Sanaa ja yhtä arvokkaita tekstejä kuin Jeesuksenkin puheet evankeliumeissa.

Paavali Julisti Jeesuksen Herraksi Jumalaksi kaikissa Kirjoituksissaan. Tämä kolminaisuustekstini perustelee Raamatulla Jeesuksen ja Pyhän Hengen jumaluutta.


JEESUKSEN ISÄ

Kun sinä uskot että Jeesus on Jumalan Poika, ja Raamattu ilmoittaa asian niin, silloin tullaan kysymykseen; kuka on Jeesuksen Isä? Sinä sanot; Jumala. Mutta onko tämä niin yksinkertaista että -Jumala? Kuka on Jumala ja Jeesuksen Isä Raamatun Kirjoitusten mukaan? Ihmisillä on monia mielipiteitä asiasta, mutta koska uskomme tulee kohdistaa Jumalan Sanaan, kysymme Jumalan Sanan mielipidettä. Se on ratkaiseva ja auktoriteetti.

Ensinnäkin, Jeesus ei ole Joosefin, ei roomalaisen sotilaan, eikä kenenkään muunkaan miehen poika. Kun uskomme Raamatun niin kuin se on Kirjoitettu, Maria ei ollut miehen kanssa sukupuoliyhdynnässä ennen kuin hän oli synnyttänyt Jeesuksen. Raamattu nimittäin todistaa että neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää Pojan. Siis, - neitsyt synnyttää! Silloin Jeesuslapsen sikiäminen on yliluonnollinen ihme. Kuka sen teki?

Marian kohtuun täytyi tulla siemen joltakin muulta henkilöltä kuin ihmiseltä. Kuka Hän on? Jokaisen ihmisen sikiämiseen tarvitaan välttämättä siemen sekä isältä että äidiltä. Täytyy siis olla kaksi persoonaa jokaisen lapsen siittämisessä. Kysymme siis; kuka pani siemenen, josta Jeesus lapsi sikisi, Marian kohtuun? Se, joka sen teki, on Jeesuksen Kristuksen Isä.

Raamattu antaa vastauksen: Pyhä Henki tuli Marian päälle ja Jeesus lapsi sikisi Marian kohdussa Pyhästä Hengestä. Ja koska Jeesus on Jumalan Poika, Pyhä Henki on välttämättä Jeesuksen Isä ja Jumala.

Luuk 1:35 "Enkeli vastasi hänelle: "Pyhä Henki tulee päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut. Siksi myös sitä Pyhä, joka syntyy, kutsutaan Jumalan Pojaksi."

Matt 1:18-25 "Jeesuksen Kristuksen syntyminen tapahtui näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, kävi ennen heidän yhteenmenoaan ilmi, että Maria oli raskaana Pyhästä Hengestä. Koska Joosef, hänen miehensä, oli hurskas eikä tahtonut saattaa Mariaa häpeään, hän aikoi kaikessa hiljaisuudessa hylätä hänet.

Mutta kun Joosef tätä ajatteli, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä." Tämä kaikki on tapahtunut, jotta kävisi toteen sana, jonka Herra on puhunut profeetan kautta: "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel" - se merkitsee: Jumala meidän kanssamme.

Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Hän ei kuitenkaan yhtynyt vaimoonsa, ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Joosef antoi pojalle nimeksi Jeesus" (RK).

 

IMMANUEL, JUMALA MEIDÄN KANSSAMME

Löysin tämän Immanuel nimen selitystekstin netistä ja otin vapauden panna se tähän koska se sopii erittäin hyvin edellisen tekstin jatkoksi.

Jes 7:14 ”Sen vuoksi Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel.”

Matt 1:23 "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel" - se merkitsee: Jumala meidän kanssamme.”

Immanuel on hepreaa. Se avautuu seuraavasti:


im = prepostio 'jonkin kanssa', kuten engl 'with'                        

anu = postpositio 'meidän' (anachnu = me)


El = Jumala


Siispä:

Immanuel = kanssa meidän Jumala.

Siis, Jumala meidän kanssamme.

Profeetta Jesaja ennusti neitseestä syntyvän lapsen olevan "Jumala meidän kanssamme", mikä toteutui Jeesuksen syntyessä neitsyt Mariasta Pyhän Hengen vaikutuksesta. 

Jes 9:5 ”Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu. Hänen harteillaan on herruus, ja hänen nimensä on Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas.”

Tästä johtuen Jeesus on Jumala.

 

PS.

εγω και ο πατηρ εν εσμεν  = Isä ja Minä olemme yksi

Tämä on yksinkertaisin ja sanatarkin käännös. Lisäksi on muistettava, ettei Jeesus opettanut heprealaisia opetuslapsiaan kreikaksi, vaan hepreaksi ja arameaksi. Tähän liittyy myös Jeesuksen sana:

Joh 14:9 ”Jeesus sanoi hänelle: "Näin kauan aikaa olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippos! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Kuinka sinä voit sanoa: 'Näytä meille Isä'?”

Jeesus on Jumala, minun Herrani.


Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

någon | Svar 22.07.2016 12.38

Room 10 tunnustus ei ole lakia jota suorittamalla tienataan pelastus. Pelastusta ei saada teoilla, Ef 2.

jaikal 23.07.2016 04.00

Pelastusta ei voi ansaita mitenkään. Se on Jumalan lahja meille Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta Jeesuksen Herraksi tunnustaminen pelastaa, Raamattu todista niin

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

07.08 | 10:48

Jag gillar också Heliga andens kraft

...
23.07 | 04:00

Pelastusta ei voi ansaita mitenkään. Se on Jumalan lahja meille Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta Jeesuksen Herraksi tunnustaminen pelastaa, Raamattu todista niin

...
22.07 | 12:38

Room 10 tunnustus ei ole lakia jota suorittamalla tienataan pelastus. Pelastusta ei saada teoilla, Ef 2.

...
17.12 | 22:39

Siunausta, tuo oli hyvä ja selkeä alustus. Vaikka saankin olla jo uskossa, mutta vahvistua voi Aina yhteisestä uskosta Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme

...
Du gillar den här sidan