Rakkaudella ja Jumalan Voimalla

MITEN VOITAN SIELUJA JUMALALLE?

Raamattu todistaa uskosta Jeesukseen, että sen päämäärä on sielujen pelastus. Jumalan toiminta täällä maan päällä tähtää sielujen pelastukseen. Pelastus otetaan vastaan uskomalla Jeesukseen, siis uskon kautta Jeesukseen.

Raamattu todistaa, että kaikki ihmiset ovat syntisiä ja sen tähden matkalla kadotukseen. Jeesus tuli tänne maan päälle pelastamaan syntisiä ihmisiä. Jeesus tuli pelastamaan kaikki ihmiset. Jeesus pelasti meidät kaikki Golgatan ristillään.  Hän toi meille jokaiselle ikuisen elämän ja pelastuksen kadotustuomiolta kärsimyksensä, kuolemansa sekä ylösnousemuksensa kautta. Pelastuksemme ja ikuinen elämämme on Jeesuksessa Kristuksessa ja Jeesuksen nimessä.

 

EVANKELIUMI: PELASTUKSEN SANA

Pohdittaessa miten syntinen ihminen pääsee käytännössä osalliseksi tästä pelastuksesta, tullaan julistukseen. Jotta ihminen voisi uskoa Jeesukseen, hänen täytyy saada kuulla Jeesuksesta. Jeesus käski julistaa evankeliumia kaikille ihmisille. Evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta kuuluu siis jokaiselle ihmiselle. Pelastus Jeesuksessa Kristuksessa välitetään ihmisille julistetussa evankeliumin Sanassa. Pelastava elävä usko Jeesukseen syntyy julistetun sanan kautta. 

Julistetussa Sanassa Herra Jeesus, ainoa Pelastajamme, tuodaan kuulijan eteen hänen vastaan otettavakseen tai hyljättäväkseen. Kuulijalla on vain nämä kaksi vaihtoehtoa. Kukaan ei voi olla neutraali Jumalan Sanan edessä tässä asiassa. Sinä joko uskot Sanan ja otat sen vastaan, tai sinä et ota Sanaa vastaan. Välimuotoja ei ole. Kun otat Sanan vastaan, Sana muuttaa elämäsi ja tulevaisuutesi ja pelastaa sinut ikuiseen elämään. Pelastus on Jumalan Sanassa. 

Se, joka kuulee sanoman Jeesuksesta, uskoo sen omalle kohdalleen ja ottaa Sanan vastaan, pelastuu ja tulee uskoon. Sana vastaan otettuna pelastaa syntisen.  Hän tulee Jumalan luokse sydämen päätöksellä lähteä seuramaan Jeesusta Kristusta. Silloin syntinen ihminen on palannut Luojansa luokse ja elää Hänen kanssaan. Hän on tullut sisälle Pelastukseen ja ikuiseen elämään. Hän on tullut sisälle Jumalan tahtoon.

Nyt kun uskova seuraa Jeesusta Kristusta, hän on nöyrtynyt Sanan alle ja näin myös Jumalan tahtoon. Silloin Jumalan Sana on uskovan Herra ja hän tottelee Sanaa. Nyt Jumalan tahto voi toteutua hänen kohdallaan.

 

USKOVAT JEESUKSEN TODISTAJIA

Raamattu todistaa uskovista, että he ovat Jeesuksen Kristuksen todistajia. Jokainen uskova on siis Jeesuksen todistaja omalla paikallaan omassa elinympäristössään. Tämä vaikka uskova ei sitä ymmärtäisikään tai ei saarnaisi evankeliumia. Hän "saarnaa" aina omalla elämällään "viidettä" evankeliumia.

Ihmiset seuraavat ja näkevät uskovan vaelluksen joka vaikuttaa monissa ihmisissä mielenkiintoa uskoa kohtaan. Elävä usko ei ole piilossa meissä. Se näkyy meissä uskovissa tavalla tai toisella. Tällainen uskova on omalla elämällään Jeesuksen todistaja. Jeesus tahtoo, että me elämällämme, jopa ilman sanoja, voittaisimme ihmisiä Hänelle. Jeesus läsnäolollaan meissä vaikuttaa, että tämä toteutuu. Jeesus siis näkyy ja tuntuu meissä jokaisessa jollakin tavalla. Hän vetää ihmisiä puoleensa.

 

AKTIIVINEN TODISTAMINEN

Kun puhutaan uskovan aktiivisesta pyrkimyksestä voittaa sieluja Jumalalle, totean ensin, että minä en ole mikään superuskova enkä lähelläkään mitään sielujen voittajan esikuvaa. Minua ei edes voida kutsua sielujen voittajaksi. Mutta omasta vähäisestä kokemuksesta ja Raamatun Sanan perusteella luulen, että minäkin tiedän asiasta jotakin.

Luukas toteaa Jeesuksesta apostolien tekojen alussa -"Jeesus alkoi tehdä ja opettaa". Jeesus ei siis ole lopettanut tekojaan, vaikutustaan ja opetuksiaan. Hän elää ja toimii täällä maan päällä tänäkin päivänä. Jeesus tuli takaisin Pyhässä Hengessä. Siksi voimme sanoa, että Jeesus tekee työtään täällä tänäkin päivänä. Tästä lisää "Jumalan ihmetekoja"  ja "Kolminaisuus" teksteissäni. 

Jeesuksen toiminta tähtää ennen kaikkea sielujen pelastumiseen. Jeesus Kristus on jokaisen uskovan kanssa Pyhässä Hengessä ja Jumalan Sanassa, ts. Jumalalta tulleessa evankeliumin Sanassa jota uskova julistaa. Jumala elää ja asuu Sanassaan. Sanassaan Hän tulee ihmisten luokse. Siksi julistamme Hänen sanaansa. 

Uskova, joka voittaa sieluja, seuraa Herraa Jeesusta Kristusta Hänen askeleissaan. Hän kulkee Jeesuksen edeltä hänelle valmistamissa teoissa. Jeesus pelastaa sieluja uskovan julistuksen ja toiminnan kautta. Sielujen pelastusta tavoitteleva uskova uskoo, tietää ja ymmärtää tämän.  Hän ei kyseenalaista Jeesuksen läsnäoloa elämässään. Hän tietää, että Jumala (Isä ja Sana) on hänen kanssaan missä tahansa hän liikkuukin ja pitää esillä Elämän Sanaa. 


Jokainen uskoon tulo, uskoon tullut ihminen, on siis Jeesuksen, Jumalan Sanan ja Hengen, teko. Jeesus pelastaa, vapauttaa ja parantaa ihmisiä, mutta Hän käyttää meitä ihmisiä Hänen pelastavan ja vapauttavan tervehdyttävän sanomansa julistuksessa. Jeesus vaikuttaa julistetussa sanassa. Me ihmiset emme saa ketään uskoon. Sen saa aikaan Jumalan Sana ja Pyhä Henki. Uskon vaikuttaa aina Jumalan Elävä Sana jossa Pyhä Henki elää ja vaikuttaa. Evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta on Elävä Sana joka uudestisynnyttää ja pelastaa sen uskovan ja vastaan ottavan ihmisen. Jumalan Sana ihmisessä on Jumala ja Pelastus, Herrassa on pelastus ja Hän tuli meille Pelastajaksi ja pelastukseksi. 

 

OHJEITA SIELUJEN VOITTAMISEEN

Minulta on kysytty miten voitan sieluja Jeesukselle Kristukselle. Antaisin seuraavia konkreettisia neuvoja. 


1. Anna itsesi Jeesukselle Kristukselle kokonaan ja ehdoitta. Kastata itsesi upottamalla Jeesukseen Kristukseen. Ota sitten vastaan Jeesuksen lupaama Pyhä Henki. Pyhä Henki on sinulle ja sinussa voima ja kyky todistaa Jeesuksesta niin että ihmiset voivat uskoa evankeliumin. Pyhän Hengen kaste on sielujen voittamisessa ratkaiseva tekijä. Siksi ota vesikaste ja Pyhän Hengen kaste. Älä lähde liikkeelle ennen kuin tiedät että olet täyttynyt Hengellä. Jeesus aloitti julkisen toimintansa kasteella ja Pyhän Hengen vastaan ottamisella. Myös apostolit saivat Hengen. Sen jälkeen he astuivat kansan eteen ja puhuivat Jumalan pelastavaa Sanaa.

2. Etsi rukouksessa ja Raamatun luvussa Jumalaa ja Hänen tahtoa ja suunnitelmaa elämääsi. Etsi ja tavoittele Jumalan läsnäoloa elämässäsi.

3. Usko että Jumala vaikuttaa sinun elämässäsi ja että Hän puhuu sinulle ja johdattaa sinua. Tottele Jumalaa mitä Hän sinulle puhuukin. Elä Jumalalle antautunutta pyhityselämää. Pyhityselämää elävää uskova pyrkii elämään lähellä Jumalaa. Silloin hän pyrkii elämään kaukana synnistä. 

4. Toimi uskossa. Jumalaa seurataan uskon kautta (Hebr 11. luku). Mikäli sinulle on sielujen voittaminen, sielujen pelastus, tärkeää, sen Jumalan Henki vaikuttaa sinussa. Se ei ole sinun hyvyyttäsi vaan se on Jumalan vaikutusta sinussa. Silloin Hän tahtoo johdattaa sinua pelastusta kaipaavien ja etsivien ihmisten luokse. Silloin Jeesus on mukanasi ja vaikuttaa sinussa ja sinun kauttasi.
Jeesus tuo myös sinun luoksesi ihmisiä, joille sinun tulee todistaa. Mutta kaikki kohtaamasi ihmiset eivät ole ihmisiä, joita "sinun tulee pelastaa". Älä siis saarnaa jokaiselle ihmiselle pakonomaisesti.

5. Ole valmis todistamaan Jeesuksesta aina silloin kun siihen tulee selvä tilaisuus. Näitä tilaisuuksia tulee varmasti kun sinä tahdot nähdä ihmisten tulevan uskoon ja vaellat rukoillen. Ole valmis tarvittaessa asettamaan syntinen konkreettisen valinnan paikalle. Tee suoria kysymyksiä. Kysy: "Tahdotko sinä tässä ja nyt tulla uskoon ja ottaa Jeesus Kristus vastaan ja saada syntisi anteeksi?"
Mutta älä tuputa ja pakota uskoasi kenellekään. Toimi silloin kun sinä koet hengessäsi että tämä on Jumalan johdattama tilanne ja keskustelutoverisi kuuntelee sinua ja on kiinnostunut uskon asioista.

6. Muista aina; sinä et pelasta sieluja. Sinä palvelet Herraa Jeesusta Kristusta ja teet Hänen tekojaan Hänen johdatuksessaan ja käskystään. Anna siksi kunnia aina Jeesukselle Kristukselle. Älä etsi omaa kunniaasi. Älä koskaan yritä pelastaa ihmistä, jotta sinä saisit hänestä kunniaa itsellesi. Älä pyri voittamaan sieluja vääristä motiiveista. Älä myöskään pyri sitomaan ihmisiä itseesi ja kokoamaan ihmisiä itsesi ympärille. Vie heidät Jeesuksen luokse seurakuntaan riippuviksi Jeesuksesta Kristuksesta. Tutki motiivejasi.

Kun Jumala antaa jonkun tehtävän uskovalle, Hän tarkoitta tietenkin toimia uskovan kautta ihmisten pelastumiseksi. Jumala käyttää meitä ihmisiä. Siksi Hän antaa tehtävän suorittamiseen tarvittavat tiedot, kyvyn ja taidon. Hän siis varustaa uskovan. Tämä on evankelistan työn perusta.

Sielujen voittamisessa on siis kysymys Jumalan antamista kyvyistä ja taidoista ja voimasta sekä vaikutuksesta, ei ihmisen omista taidoista tai kyvyistä eikä varsinkaan ihmisen hyvyydestä. Kaikki on Jumalasta ja evankelista on Jumalan työtoveri.

Kun uskova kulkee Jumalan johdatuksessa, ihmisiä tulee uskoon. Olen kulkenut kotilähetystyötä tehden. Olen julistanut evankeliumia monissa kodeissa. Olen myös saanut kokea, että Jumala on johdattanut minua niiden ihmisten luokse, jotka Hän tahtoi pelastaa, ja jotka olivat valmiit ottamaan vastaan pelastuksen. Olen myös kokenut konkreettisesti, että Jeesus todella on ollut mukana ja vaikuttanut uskoa ja rakkautta. Jeesus on meidän jokaisen kanssa. Siksi me voimme nähdä ja kokea Jeesuksen tekoja. Tästä enemmän "Jumalan ihmetekoja" ja "Muita todistuksia" teksteissäni. 

 

SIELUJEN VOITTAJA ELÄÄ VAPAUDESSA JA ARMOSSA

Sielujen voittaja on henkilö, joka itse elää vapaudessa. Hän on kokenut Jumalan armon Kristuksessa Jeesuksessa omalle kohdalleen. Hän myös ymmärtää anteeksiantamusta ja vanhurskautusta. Siksi hän voi kertoa Jeesuksesta toisille.

On vaikea ajatella, että joku todistaisi innokkaasti Jeesuksesta, mikäli hän ei itse elä todeksi uskoa Jeesukseen Kristukseen. Sielujen voittaja on siksi kokemusperäisesti vapaa synnistä. On vaikeaa saarnata toisille mikäli omatunto syyttää synnistä. Siksi sielujen voittajalla on asiat kunnossa Jumalan kanssa. Hänellä ei ole mitään salasyntiä, jota hän hemmottelee, ja josta hän ei tahdo luopua. Hän elää pyhityselämää ja hänellä on yhteys Jumalan kanssa.

Uskon, että vihollinen pyrkii langettamaan sielujen voittajaa syntiin. Näin hän sitten syyllistää uskovaa ja saarnaa hänelle häntä ja hänen tehtäväänsä vastaan: "Et sinä voi puhua toisille parannuksesta ja uskosta Jeesukseen. Katso nyt minkälainen sinä itse olet. Et ole yhtään parempi ihminen kuin ne, joille saarnaat."

Mutta sielujen voittaja tietää, että jos Jeesus on syntisten Vapahtaja, Hän on myös uskovien Vapahtaja. Hän tietää, että Jeesus antaa synnit anteeksi myös uskovalle, ja ennen kaikkea silloin, kun ne tunnustetaan ja niistä tehdään parannus. Ja niin sielujen voittaja voi jälleen lähteä liikkeelle synnistä vapaana Jumalan armo ja Pyhä Henki voimanaan. Sielujen voittaja taistelee eturintamalla ja siellä "luodit vinkuu ja ympärillä paukkuu". Usein siellä myös haavoitutaan. Ei siis ole helppo tehtävä. Tästä johtuen uskovien tulisi rukoilla niiden uskovien puolesta, jotka taistelevat sielujen pelastukseksi. Uskovien tulee myös tukea ja rohkaista sielujen voittajaa hänen työssään. Näissä asioissa olen kokenut ja koen, että seurakunnat laiminlyövät evankelistoja. Ehkä ei ymmärretä mitä merkitsee toimia evankelistana. Palvelija jätetään "Herran haltuun" ilman omaa osuutta evankelistan tukemisessa. 

 

 PYHÄN HENGEN MERKITYS SIELUJEN VOITTAMISESSA

Ensimmäinen suuri herätys Jerusalemissa, jolloin tuhansia ihmisiä tuli uskoon, alkoi Hengen vuodatuksella. Pyhä Henki tuli uskovien yhteyteen ja täytti koko huoneen ja jokaisen uskovan (Apt 2:1-4). He saivat Jumalalta voiman, kyvyn ja rohkeuden, mutta myös rakkauden Pyhässä Hengessä. Sitten nämä Hengellä täytetyt uskovat astuivat kansan eteen ja julistivat Jeesusta Kristusta. Ihmisiä tuli uskoon Jumalan Sanan kautta Pyhän Hengen vaikutuksesta. Jeesus Kristus tuotiin julistetussa Sanassa kuulijoiden eteen. Jeesuksessa, Jumalan Sanassa, myös Jumala tuli kuulijoiden luokse. Pyhä Henki, Jumala, korotti ja esitteli Jeesusta Kristusta ihmisille. Uskovia täytettiin Hengellä jatkuvasti. He elivät ja vaelsivat Pyhän Hengen täyteydessä Hengen johdatuksessa. Seurakunta lisääntyy Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta, ei ihmisten kyvyillä tai hyvyydellä (Apt 9:31). Pyhä Henki seurakunnassa ja yksilöuskovassa on siis ratkaisu.

Mikäli joku pyrkii voittamaan sieluja ilman Hengen täyteyttä, julistus ei voi olla Kristus keskeistä. Se on joko synti- tai ihmis keskeistä. Usein se on myös lakihenkistä ja kovaa vaativaa ja syyttävää. Tai sitten julistaja tyytyy julistamaan luonnon kauneutta. Ja sellainen julistus ei osoita Kristusta eikä pelasta syntisiä. Pelastus on Jeesuksessa Kristuksessa. Hänen sovitustyönsä julistamisen kautta pelastus tuodaan ihmisille, niin että heillä on mahdollista uskoa ja ottaa se vastaan. 

Jumala ei ole tarkoittanut yhtäkään uskovaa elämään ilman Pyhän Hengen täyteyttä. Jumala ei ole tarkoittanut yhdenkään uskovan toimivan ja julistavan evankeliumia ilman Pyhän Hengen täyteyttä ja Hänen antamaa ja vaikuttamaa Jumalan rakkautta. Jeesus kielsi sen: "Älkää lähtekö Jerusalemista ennen kuin teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Odottakaa sen lupauksen täyttymistä minkä olette minulta kuulleet". Sinut täytetään Pyhällä Hengellä, ei kauan tämän päivän jälkeen"

Pyhän Hengen täyteydessä Jeesus Kristus Pyhässä Hengessä saa vallan uskovassa. Silloin Jeesus pääsee elämään ja vaikuttamaan uskovassa ja uskovan kautta. Uskovan, ja varsinkin sielujen voittajan, tavoite on -"En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa" (Gal 2:20). "Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa teissä muodon" (Gal 4:19).

Tässä on herätyksen yksi suuri salaisuus, Kristus ja Kristuksen elämä ja vaikutus meissä Pyhässä Hengessä. Uskova syttyy Jumalan tulesta, Pyhästä Hengestä Jumalan rakkaudesta, Pyhän Hengen täyteydessä:  "Hän tekee palvelijansa tulen liekiksi" (Hebr 1:7). Sitten hän voi olla liekinheittimenä ja sytyttää toisia pensaita palamaan rakkauden tulesta rakkauden tulta. Tämä Pyhän Hengen liekinheitin ja tuli on tietysti Jumalan rakkaus. Pyhässä Hengessä toimiva ja julistava uskova rakastaa kaikkia ihmisiä. Rakkaus on hänen motiivinsa. Silloin hän ei toimi syyttävästi ihmisiä halveksivasti ja ylimielisesti ja vaativasti. Hän toimii niin kuin Herra Jeesus toimi lihansa päivinä. Jeesus rakasti ja kunnioitti kaikkia ihmisiä. Jeesuksen rakkaus veti ihmisiä Hänen luokseen.

Jeesus ei voinut kuitenkaan osoittaa rakkauttaan ihan kaikille ihmisille. Jotkut ihmiset suhtautuivat Häneen ja kohtelivat Häntä niin, ettei se ollut mahdollista. Mutta Jeesuksen rakkaus oli sama kaikkia ihmisiä kohtaan. Se oli ja on ihmisiä muuttava voima. Hän osoitti ja osoittaa rakkautta ja rakkauden voimaa nöyrille ja syntinsä tunteville ja tunnustaville ihmisille.

 

JUMALAN TOIMINTA PERUSTUU HÄNEN RAKKAUTEENSA.

Raamattu todistaa, että Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että Hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi ikuinen elämä (Joh 3:16). Raamattu todistaa myös, että Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaa siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme  silloin kun me vielä olimme syntisiä (Room 5:8). Mikä oli se voima joka sai Jumalan Pojan liikkeelle tulemaan alas taivaasta ja ottamaan ihmisen muodon Jeesuksessa Kristuksessa ja kuolemaan ristillä meidän puolesta? Se oli ja on Jumalan rakkaus. 

Jumala antoi siis kaikkensa. Hän antoi Hänelle arvokkaimman, tärkeimmän ja rakkaimpansa. Hän antoi oman ainoan Poikansa. Jumala antoi myös Hänessä kaiken rakkautensa, kertakaikkisesti -"Osoittaa rakkautensa". Hän "tyhjensi" Pojassaan kaiken rakkautensa ihmisille vastaan otettavaksi.  "Osoittaa rakkautensa" on preesensissä joka on jatkuvaa tapahtumista.

Jumalan rakkaus on Jeesuksessa Kristuksessa (Room 8:39). Ja koska Jeesus elää, Jumalan rakkaus on vielä tänäkin päivänä muuttumattomana vastaan otettavissa ja koettavissa Jeesuksessa Kristuksessa. Jumala osoittaa täydellisen rakkautensa vielä tänäkin päivänä. Siksi kuka tahansa voi pelastua Jumalan rakkauden kautta uskomalla Jeesukseen. Jumala tahtoo että kaikki ihmiset pelastuisivat. Siksi kenenkään ei tarvitse miettiä eikä epäillä, että tahtooko Jumala, että minä tai tuo toinen pelastuu. Jumala tahtoo aina ihmisen pelastusta. 

Jumala siis osoittaa täydellistä rakkauttaan vieläkin tässä ajassa ihmisiä kohtaan. Ihminen pääsee osalliseksi tästä täydellisestä rakkaudesta evankeliumin Sanassa uskomalla ja ottamalla Sanan vastaan. Sanassa, Jeesuksessa Kristuksessa, ja Pyhässä Hengessä on Jumalan täydellinen rakkaus annettu jo sinulle ja minulle. 

Jumala on Henki (Joh 4:24). Jumala on rakkaus (1 Joh 4:8,16). Jumala on Sana, Herra Jeesus Kristus, ilmoitettu lihassa. Silloin Jumalan Henki, Pyhä Henki, ja Jeesus Kristus on rakkaus. Jumala on siis Sana ja Henki, rakkaus, ilmoitettu lihassa (Joh 1:1,14, 1 Tim 3:15-16).

 

USKOVAN TOIMINNAN TULEE PERUSTUA JUMALAN RAKKAUTEEN.

Elävä usko toimii Jumalan rakkaudessa Jumalan rakkauden kautta.

Gal 5:6 "Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko."

Jumalan rakkaus on se voima, joka saa uskovan liikkeelle. Se ei saa olla ihmisten pakottamaa ja vaatimaa työntekoa. Voima todistaa Jeesuksesta on siis ensisijaisesti Jumalan rakkaus. "Te saatte voiman kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne (Apt 1:8). "Rakkauden kautta vaikuttava usko".

1.Kor 16:14 "Kaikkimitä teette, tapahtukoon rakkaudessa."

Raamatun ilmoituksen mukaan seurakunta ja yksilöuskovat, seurakunta koostuu yksilöuskovista, on kutsuttu jatkamaan Jeesuksen tekoja, Hänen toimintaansa, tekemään Hänen tahtoaan ja niin palvelemaan Jeesusta Kristusta (Apt 1:1, Joh 14:12, Kol 3:24). Jeesus siis tekee vieläkin työtään seurakunnassa ja yksilöuskovissa ja heidän kanssaan ja heidän kautta (Mark 16:20, Matt 28:18-20).

Koska uskova on Jumalan palvelija, ja Jumala on rakkaus, uskovan tulee palvella Jumalaa ja ihmisiä samasta lähtökohdasta ja motiivista kuin Jumala itsekin palveli ja palvelee ihmisiä Poikansa kautta - Jumalan rakkauden kautta. Jumala antoi kaikkensa. Uskovan, joka tahtoo palvella Jeesusta Kristusta, tulisi myös antaa kaikkensa ensin Jumalalle, ja sitten ihmisille (Room 12:1, 1 Kor 9:19, 2 Kor 12:15, 1 Tess 2:8). Jumala toimi ja toimii Poikansa kautta ja Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Jumalan tarkoitus, suunnitelma ja tahto on, että jokainen uskova elää Jeesuksen Kristuksen kautta. Se merkitsee elämistä ja toimimista Jumalan rakkauden kautta Jumalan rakkaudessa.

1 Joh 4:7-13 "Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkausSiinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeänsä."

Pysykää minussa ja minun rakkaudessani. Ilman minua, ja minun rakkauttani teissä, te ette voi mitään tehdä, te ette saa mitään aikaiseksi (Joh 15:1-17).  "Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä" (Joh 17:26).

 

JUMALAN TULI ON RAKKAUS

Jumala tekee palvelijansa tulenliekiksi (Hebr 1:7). Se tarkoittaa käytännössä sitä, että Jumalan tuli, joka on rakkaus, syttyy ihmisessä. Jeesus tahtoo rakkauden tulen syttymistä meissä uskovissa.

Luuk 12:49 "Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!"

Korkea Veisu: 8:6 "Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi. Sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonela on sen kiivaus, sen hehku on tulen hehku, on Herran liekki."

Jumalan rakkaus on vuodatettu/vuodatetaan meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta Pyhässä Hengessä (Room 5:5). Opetuslapset täyttyessään Pyhällä Hengellä helluntaipäivänä näkivät tulisia kieliä (Apt 2:1-4). Silloin Jumalan rakkaus ja Jumala (Jeesus ja Isä) tulivat Pyhässä Hengessä opetuslasten yhteyteen seurakuntaan ja opetuslapsiin (Joh 14:23). Aikaisemmin Jumalan rakkaus oli tullut Jeesuksessa nähtävällä tavalla. Nyt Jeesus tuli takaisin Pyhässä Hengessä. Pyhässä Hengessä tuli myös Jumalan rakkaus seurakuntaan ja yksilöuskoviin.

Jeesusta ja Jumalan rakkautta ja Pyhää Henkeä ei voi erottaa toisistaan. Jumalan rakkaus on Jeesuksessa Kristuksessa ja Pyhässä Hengessä. Siksi julistettaessa Jeesusta Kristusta julistetaan Jumalan rakkautta Jumalan rakkaudessa rakkaus voimana ja motiivina. Muussa tapauksessa työ on hedelmätöntä. Hengen hedelmä on rakkaus (Gal 5:22).

Apostoli Paavali ymmärsi Jumalan rakkauden merkityksen palvelutyössään. Se oli aivan ratkaisevan tärkeä. 

1. Kor: 13:1-7  "Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen.
Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä; rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa; kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii."

Paavali antaa tässä tien armolahjojen saamiseen ja niiden toimintaan. Rakkaus on tie armolahjojen saamiseen ja toimimiseen:  "Rakkauden kautta vaikuttava usko". Sitten hän seuraavan luvun alussa kehottaa uskovia tavoittelemaan rakkautta (1 Kor 14:1). Tuntuisi siltä, että Pyhän Hengen täyteys ja Pyhässä Hengessä oleva ja annettu Jumalan rakkaus, on uskovan tärkein tavoittelun kohde. Sitten tulee armolahjat mukaan seurakunnan rakentamiseksi. 

 

MITEN JOHDATAN SYNTISEN USKOON?

Kun kohtaat uskosta kiinnostuneen ihmisen, joka vielä sanoo tahtovansa tulla uskoon, mutta että hän ei tiedä miten siihen uskoon tullaan, osaatko sinä johdattaa hänet sisälle pelastukseen? Soitatko pastorin, saarnaajan, evankelistan tai jonkun toisen uskova paikalle? Jokaisen uskovan tulisi valmistautua johdattamaan ihmisiä sisälle pelastukseen. Monesti syntinen ihminen tarvitsee toista ihmistä, uskovaa, joka konkreettisesti johdattaa häntä ja vie hänet sisälle pelastuksen ovesta. Siksi uskovan on hyvä osata tämä asia.

Sisälle pelastukseen tullaan Jeesus ovesta. Siis ovi on Jeesus Kristus ja Hänen ristinsä veri. Uskoon tulevaa tulee siis johdattaa sisälle Jeesus ovesta. Tämä tapahtuu siten, että hänelle selitetään, että hänen on tehtävä parannus ennen kaikkea epäuskon synnistä Jeesukseen. Hän on elänyt synnissä tähän asti koska hän ei ole uskonut Jeesukseen Raamatun ilmoittamalla tavalla. Hän tekee parannuksen tästä synnistä kun hän nyt päättää panna kaiken uskonsa ja luottamuksensa Jeesuksen Kristuksen varaan ja tulee Jeesuksen luokse sydämen päätöksellä lähteä seuraamaan Jeesusta Kristusta.

Hän uskoo nyt, että Jeesus kärsi, kuoli, haudattiin ja nousi kuolleista MINUN tähteni ja sovitti MINUN syntini Golgatan ristillä. Näin Jeesuksen ristin työ tulee henkilökohtaiseksi parannuksen tekevälle ihmiselle. Jeesus sovitti ennen kaikkea tämän epäuskon synnin. Sitten Hän sovitti kaikki epäuskon aiheuttamat tekosynnit, ajatussynnit ja sanasynnit. Uskoon tulevalle tulee selittää, että hänen täytyy myös luopua kaikista tekosynneistään. Hän yksinkertaisesti tulee Jumalan luokse Jeesuksen kautta ja antaa itsensä sellaisenaan Jumalalle. Silloin Hän tunnustaa ja luopuu kaikista synneistään "yhdessä paketissa".

Pelastuskandidaatilta ei tule vaatia yksittäisten tekosyntien mainitsemista ja kertomista mitä syntiä hän on tehnyt. Hänelle ja Jumalalle riittää, että syntinen tunnustaa, että hän on syntinen, ja että hän on tehnyt syntiä ja että hän tarvitsee Jeesusta. Mutta mikäli syntinen itse tahtoo kertoa, ja niin riisuutua pois synneistään, hänelle tulee antaa se mahdollisuus. Hän saa kertoa.

Pelastus kandidaatti ottaa sitten Jeesuksen vastaan Vapahtajakseen ja Herrakseen. Jeesuksessa Kristuksessa ihminen ottaa vastaan Jumalan armon, pelastuksen, syntiensä anteeksiantamuksen, vanhurskautuksen, ikuisen elämän ja Jumalan rakkauden. Nämä kaikki on Jeesuksessa Kristuksessa. Siksi ihminen, joka uskoo Jeesukseen, ottaa Hänet vastaan.  

Kun uskoon tulosta kiinnostunut ihminen on tämän päätöksen tehnyt ja sinä tiedät, että hän tahtoo nyt ottaa Jeesuksen vastaan, sinä voit pyytää häntä ensin kuuntelemaan esimerkkirukouksen. Rukoile hänen kuullen syntisen rukous jossa tunnustat syntisyytesi,  luovut synneistäsi, pyydät Jeesukselta synnit anteeksi, annat itsesi Hänelle, sekä otat vastaan Jeesuksen Kristuksen. Voit rukoilla syntisen kanssa seuraavan rukouksen:

"Elävä Jumala, sinä olet kutsunut minua yhteyteesi Poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan elämällä erossa sinusta. Olen tehnyt syntiä teoin, sanoin ja ajatuksin. Nyt minä teen parannuksen. Tulen Sinun luoksesi Jeesuksen Kristuksen kautta. Luovun kaikista synneistäni. Jeesus Kristus, Jumalan Poika, anna kaikki syntini minulle anteeksi. Ota minut omaksesi tällaisena kuin olen. Tule Jeesus Kristus elämääni Herrakseni ja Vapahtajakseni. Kiitos Jeesus, että olet kuullut rukoukseni. Kiitos, että olet pelastanut minut. Kiitos, että olet antanut kaikki syntini anteeksi. Kiitos, että saan nyt olla armosta pelastettu Jumalan lapsi. Johdata ja varjele minua omanasi kunnes olen luonasi ikuisesti. Anna minulle myös lupaamasi Pyhän Hengen lahja. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen!"

Kun syntinen on hyväksynyt tämän esimerkkirukouksen ja myöntää, että tämä on juuri sitä, mitä hän tahtoo, sinä rukoilet tämän rukouksen hänen kanssaan. Sinä sanot lauseen ja syntinen toistaa ääneen perässäsi. Kun koko rukous on näin rukoiltu, sinä voit odottaa vähän aikaa, ehkä puoli minuuttia. Jos syntinen ei näytä kokevan mitään erikoista, sinä panet kätesi syntisen päälle ja julistat hänelle: "Jeesuksen Kristuksen Nasaretilaisen nimessä ja maahan vuotaneessa sovintoveressä minä vapautan sinut kaikista synneistäsi tässä ja nyt."

Synninpäästön voi myös julistaa välittömästi rukouksen päätteeksi. Sen voi myös julistaa muillakin sanoin. Miten tässä toimitaan, sen ratkaisee tilanne. Se riippuu siis siitä, mitä syntinen kokee, ja miten sinä koet että Pyhä Henki johdattaa. Synninpäästön jälkeen yleensä syntinen kokee vapauden ja iloitsee tai itkee vapauden tunteesta. Tämä siksi, koska Jeesus on antanut hänelle kaikki synnit anteeksi ja syntinen kokee anteeksiannon ja Jeesuksen antaman vapauden. Pyydä nyt uskoon tullutta omin sanoin kiittämään läsnä olevaa Jeesusta pelastuksesta.

Kun näin toimitaan, syntinen on tullut sisälle pelastukseen. Hän on tullut uskoon ja on nyt Jumalan lapsi. Sen on Jeesus tehnyt. Kiitos ja kunnia Jeesukselle.

Lopuksi voit antaa hänelle jonkun Raamatun luvun tai jakeen muistojakeiksi. Esimerkiksi Psalmi 23 tai Psalmi 91 ovat erittäin hyviä lukuja. Voit antaa myös UT:n puolelta jonkun rohkaisevan Raamatun Sanan. Esimerkiksi Room 8:1-4 jakeet. Sitten ehkä Joh 14. luku. Pyydä häntä vielä tunnustamaan Jeesus ja uskonsa Jeesukseen Kristukseen omaisilleen ja ystävilleen.

Ennen kuin jätät uuden uskovan, voit myös siunata häntä Herran siunauksella.

Jotkut uskoon tulleet tarvitsevat toisen uskovan tukea alkumetreillä. Uusi uskova tarvitsee rinnalla kulkijaa. Siksi pyydä häntä tulemaan uskovien järjestämiin tilaisuuksiin. Ota yhteyttä äsken kääntyneeseen seuraavien päivien ja viikkojen aikana ja auta häntä uskon ensiaskelissa rohkaisemalla hätä ja tarvittaessa opettamalla häntä ja rukoilemalla hänen kanssaan.  

Tämä edellä oleva syntisen rukous on vain yksi esimerkkirukous. Rukous voi olla lyhyempi tai pitempi. Se, kuinka pitkä rukous on ja kuinka paljon siinä on asiaa, ei ratkaise uskoon tulemista. Tärkeintä sinä on se, että syntinen tunnustaa Jumalalle syntisyytensä, pyytää syntinsä anteeksi, antaa itsensä Jumalalle ja ottaa vastaan Jeesuksen. Nämä asiat tulee esiintyä syntisen rukouksessa. Ja Jeesus on siinä mukana ja pelastaa. Hallelujaa, kiitos Jeesus Kristus!

2 Kor 13:13 "Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne."

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

07.08 | 10:48

Jag gillar också Heliga andens kraft

...
23.07 | 04:00

Pelastusta ei voi ansaita mitenkään. Se on Jumalan lahja meille Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta Jeesuksen Herraksi tunnustaminen pelastaa, Raamattu todista niin

...
22.07 | 12:38

Room 10 tunnustus ei ole lakia jota suorittamalla tienataan pelastus. Pelastusta ei saada teoilla, Ef 2.

...
17.12 | 22:39

Siunausta, tuo oli hyvä ja selkeä alustus. Vaikka saankin olla jo uskossa, mutta vahvistua voi Aina yhteisestä uskosta Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme

...
Du gillar den här sidan