Mitä Jumala on antanut minulle?

http://www.youtube.com/watch?v=nVf4NhHfmE0&feature=related

ARVOKAS LAHJOITUS JUMALALTA SINULLE JA MINULLE

Raamattu todistaa, että kaikki ihmiset ovat syntisiä Jumalan edessä. Syntiensä tähden jokainen meistä on matkalla ikuiseen eroon Jumalasta, Luojastamme. Se on kadotus ja ikuinen pimeys ja vaiva.

Mutta Raamattu kertoo Jeesuksesta Kristuksesta, että Hän on tullut maailmaan pelastamaan meitä syntisiä. Siis meillä on pelastus kadotustuomiolta. Jeesus pelastaa meidät kun me uskomme Häneen ja teemme parannuksen synneistämme ja otamme Hänet vastaan. Kun otamme vastaan Jeesuksen, otamme Jeesuksessa vastaan kaiken, mitä Jumala on antanut meille Jeesuksessa. Tämä on ymmärrettävää.

Jeesus on Jumalan meille antama "joululahja" joka sisältää valtavan aarteen. Jeesuksessa Jumala on pelastanut meidät. Pelastus on Jeesuksessa Kristuksessa ja vain Hänessä. Muuta Pelastajaa ei meillä kenelläkään ole. Mutta meidän tulee ottaa vastaan pelastus Jeesuksessa. Muuten emme hyödy pelastuksesta jonka Jumala on meille lähettänyt ja lahjoittanut Pojassaan.

 

PELASTUKSEN ARKKI/LAIVA

Raamattu kertoo Vanhan Testamentin puolella Nooasta ja Nooan arkista. Jumala käski Nooaa rakentamaan laiva kuivalle maalle. Tämä oli sen ajan ihmisten mielestä täyttä hulluutta - "Laiva kauas kuivalle maalle! Miksi ihmeessä?" Nooa sanoi ihmisille, että Jumala on päättänyt antaa tulla vedenpaisumuksen yli koko maan joka hukuttaa koko maan ja sen ihmiset heidän pahuutensa tähden. Mutta Jumala pelastaa kaikki ne ihmiset, jotka uskovat Nooan kehotukset tehdä parannus ja tulevat sisälle arkkiin (1 Moos 6:13-8:18).

Nooa rakensi laivan Jumalan käskyn mukaisesti. Kun laiva oli valmis, Jumala käski Nooaa pyytää ihmisiä sisälle arkkiin. Kukaan ei uskonut Nooaa ja hänen varoittavaa saarnaansa. Ihmiset eivät uskoneet, että tulisi koko maan hukuttava vedenpaisumus. Mistä tulisivat sellaiset määrät vettä? Vedenpaisumus oli ihmisten mielestä täyttä utopiaa ja hulluutta. Eihän sellaista voi uskoa. 

Ihmiset pilkkasivat Nooaa ja jatkoivat synnin tekemistä. Mutta kun alkoi sataa kaatamalla, Nooa meni perheineen arkkiin. Saarnat oli nyt saarnattu ja pelastusta ei enää tarjottu. Jumala sulki arkin oven, niin että kukaan ei enää päässyt sisälle arkkiin vaikka olisi nyt tahtonutkin. Armon aika oli loppunut. Ne, jotka nyt olivat sisällä laivassa (kahdeksan ihmistä), pelastuivat vedenpaisumukselta. Ne, jotka olivat jääneet laivan ulkopuolelle, hukkuivat.

Huomaa, että laiva pelasti ne ihmiset, jotka olivat tulleet sisälle laivaan. Jokainen, joka oli sisällä laivassa, pelastui. Ajatteletko, että Nooan arkki ja vedenpaisumus on tarua. Minä en ajattele niin

http://www.jaikal.se/431797826

http://www.totta-on.fi/vedenpaisumus/nooan-arkki.html

 

ESIKUVA KRISTUKSESTA JEESUKSESTA

Nooan arkki on esikuva Kristuksesta Jeesuksesta. Jeesus on Jumalan taivaasta alas laskema pelastuslaiva. Ne, jotka ovat tulleet sisälle Jeesukseen Kristukseen, ovat uskossa Jeesukseen, pelastuvat ikuiselta kadotustuomiolta. He eivät huku kadotukseen. He pelastuvat sisällä Jeesus arkissa. Muut ihmiset hukkuvat kadotukseen. Tästä evankeliumissa on kysymys.

Raamattu todistaa, että mitään kadotustuomiota ei ole niille, jotka ovat sisällä Kristuksessa Jeesuksessa (Room 8:1).

Oletko sinä tullut sisälle arkkiin, sisälle Jeesukseen Kristukseen ja uskoon Häneen? Tämä on pelastuksesi kannalta ratkaiseva kysymys. Kysymys on siitä, olemmeko sisäpuolella vai ulkopuolella. Sisäpuolella olevat ihmiset pelastuvat ja ulkopuolella olevat ihmiset hukkuvat kadotukseen. Näin Raamattu ilmoittaa meille ihmisille. Jumala tahtoo pelastaa kaikki ihmiset (1 Tim 2:4). Pelastus on Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Siksi pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa tarjotaan vielä.

"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä" (Joh 3:16). Tämä iankaikkinen elämä on Jeesuksessa Kristuksessa.

 

TÄSTÄ JOHTUEN TULEE JOKAISEN USKOA JEESUKSEEN JA OTTAA VASTAAN JEESUS?

Herra Jeesus Kristus on siis Jumalan lahja sinulle ja minulle? Tämä Jumalan lahja on todella arvokas. Kerron seuraavassa kirjoituksessani mitä kaikkea Jumala on lahjoittanut meille Jeesuksessa Kristuksessa.

Tämän alla olevan kirjoitukseni tausta on seuraava: Kävelin erään kylän kadulla. Katselin kadulla kulkevia ihmisiä ja kadun vierellä olevia taloja. Aloin miettiä, että mitä Jumala on antanut tämän kylän asukkaille kun Hän antoi heille ainutsyntyisen Poikansa. Mietin, mitä kaikkea Jeesus Kristus sisältää? Silloin sain alla olevan tekstin. Menin kotiin ja kirjoitin sen paperille. Siihen on tullut muutamia muutoksia. Se on kuitenkin suurimmalta osaltaan sama kuin sen päivän aikana kirjoittamani alkuperäinen teksti.

http://www.youtube.com/watch?v=xprEuWhDBj8&NR=1

 

ARVOKAS LAHJOITUS JUMALALTA SINULLE   

Oletko joskus haaveillut tosi suuresta veikkausvoitosta? Nyt suuretkin lottovoitot kalpenevat ja painavat päänsä häpeästä alas sillä, ...

SINÄ OLET SAANUT MITTAAMATTOMAN ARVOKKAAN LAHJOITUKSEN!!!

Tämä LAHJA tulee Taivaan Jumalalta!

”Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Pokansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh 3:16).

Tämä Jumalan lahja on Jeesus Kristus Jumalan Poika. Lahja on annettu pelastukseksi ja sen sisältö on todella arvokas. Jeesus sanoo: ”Jos sinä tuntisit Jumalan lahjan ja hänet, joka sanoo sinulle: "Anna minulle juotavaa, niin sinä pyytäisit häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä” (Joh 4:10).

Joka vuosi jää monia veikkausvoittoja lunastamatta. Lunastamattomat voitot jäävät veikkausyhtiölle. Sitten nämä lunastamattomat voitot jaetaan niille voittajille, jotka valvovat ja lunastavat voittonsa. Miksi näin käy? Voitto kyllä saatiin, mutta voittaja ei hyötynyt siitä koska hän ei ottanut sitä vastaan. Hän ei ehkä uskonut voittavansa eikä siksi tarkastanut kuponkia. Ehkä hän oli huolimaton tarkastuksessa eikä huomannut voittaneensa. Tai ehkä kuponki oli kadonnut eikä voittaja saanut koskaan tietää voitostaan, niin että hän olisi voinut lunastaa sen.

Meidän kuponkimme ei katoa, sillä meillä on Jumalan Sana, Raamattu, joka ilmoittaa, että me olemme voittaneet. Sana ilmoittaa myös mitä olemme voittaneet. Jumalan lahja/voittosi sisältää:

1. Ikuisen elämän (1 Joh 5:11-13).

2. Syntiesi anteeksi antamisen; Jumala antaa anteeksi (Ef 4:32).

3. Syntiesi anteeksi saamisen; Sinä saat anteeksi (Kol 1:14).

4. Jumalan armon (1 Kor 1:4).

5. Jumalan rakkauden (Room 8:39).

6. Pelastuksen kadotustuomiolta (2 Tim 2:10).

7. Lunastuksen Saatanan vallasta (Kol 1:13-14).

8. Kaiken mitä sinä tarvitset elämääsi ja jumalasuhteeseesi (2 Piet 1:3, Ef 1:3).

Kaikki tämä on Jeesuksessa Kristuksessa ja vain Hänessä. Lahja on jo annettu. Sinun osuutesi on ottaa lahja vastaan. Muuten et koskaan pääse nauttimaan lahjan sisällöstä. Tämän tähden ota lahja vastaan. Älä siirrä ratkaisuasi tulevaisuuteen. Pyydä Jeesusta Kristusta tulemaan Herraksesi ja Vapahtajaksesi. Silloin tämä suunnattoman arvokas Jumalan lahja ei mene kohdallasi hukkaan (2 Kor 5:18 – 6:2).

Nyt sinä tiedät voittaneesi todellisen päävoiton. Jumala on sen sinulle ilmoittanut Sanansa kautta. Maallisista voitoista saat nauttia vain vähän aikaa. Tästä voitosta nautit ikuisuuden. Eihän vain sinun voitto jää lunastamatta? Onko sinulla varaa jättää lunastamatta tämä todellinen Aarre?

Jumala odottaa, että sinä otat vastaan voittosi Kristuksessa.  Lunastusaika alkaa loppua.

”Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä” (Joh 1:12). ”Sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos” (Joh 6:37).

Voit lunastaa voittosi näin: Tee kokosydäminen päätös lähteä uskon tielle seuraamaan Jeesusta Kristusta. Tunnusta ja hylkää syntisi. Sano Jumalalle esim. näin:

”Taivaan Jumala, tunnustan, että olen kulkenut omaa tietäni ja olen tehnyt syntiä sinua vastaan monella tavalla. Nyt minä tulen sinun luoksesi Poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta. Käännyn pois synneistäni. Anna kaikki syntini anteeksi Jeesuksen tähden. Ota minut tällaisena kuin olen. Jeesus Kristus, tule minun elämääni Herrakseni ja Vapahtajakseni. Kiitos Jeesus, että olet antanut syntini anteeksi ja saan nyt olla Jumalan lapsi. Kiitos, että saan nyt omistaa kaiken sen, mitä Sinä olet ansainnut minulle Jeesuksessa Kristuksessa. Johdata minua omanasi niin, että olen kerran luonasi ikuisesti. Jeesuksen nimessä, Aamen!”

Nyt kun olet ottanut vastaan Jeesuksen, sinä olet Jumalan lapsi (1 Joh 3:1-3).  Nyt Jumala sanoo sinusta, että sinä olet vanhurskas ja pyhä (Heb 10:10, Room 3:22-24). Tästä syystä elämäsi tulisi olla jatkossa niin puhdasta ja nuhteetonta kuin mahdollista (1 Piet 1:14-23).

Kuinka hyvin sinä onnistut tässä, ei ratkaise lopullista pelastumistasi. Kukaan ihminen ei onnistu elämään niin hyvin, ei edes paras uskova, että hän sen tähden pelastuu. Me pelastumme armosta uskon kautta.

Pelastus on JUMALAN LAHJA Jeesukseen uskovalle (Ef 2:8-9). Lopullisen perille pääsyn ratkaisee se, että sinä pysyt uskossa ja turvaat Jeesukseen (1 Kor 15:1-5,11).

”Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa” (Room 8:1).

Ota yhteyttä paikkakuntasi uskoviin jotka tunnustavat Jeesuksen Herrakseen.

Jeesus sinua siunatkoon

jaikal

 

http://www.youtube.com/watch?v=rujFuZuB7yc&feature=related


Nyt kun sinä olet ottanut Jumalan lahjan vastaan, sinä ilahdutat lahjan antajaa. Jos et ole vielä ottanut lahjaa vastaa, Jumala murehtii sitä.

 

HYLÄTTY JOULULAHJA!       

Muistan lapsuudestani erään tapauksen. Olin 10 -13 -vuotias pojankoltiainen. Vietin sisarusteni kanssa kesää papan vanhalla maatilalla. Hän asui tätimme ja hänen perheensä kanssa maatilalla.

Tätimme oli ihana ihminen. Minä rakastin häntä ja seurasin häntä kaikkialle. Satuin kerran näkemään kun hän käveli makuuhuoneeseensa. Minä kävelin tietenkin perässä. Täti avasi vaatekaapin oven ja alkoi ottaa ylähyllyltä jotakin. Minä huomasin, että korkeimmalla hyllyllä oli avaamaton joululahja. Minä hämmästyin ja kysyin tädiltäni, että kenen lahja on ja miksi se on keskellä kesää vaatekaapissa. Tätini punehtui ja vastasi: "lahja on mieheni. Hän sai sen viime jouluna." Minä kysyin, että miksi hän ei ole avannut sitä. Täti selitti: "Hän tietää, mitä lahja sisältää, eikä hän ole vielä katsonut tarvitsevansa sitä. Siksi hän on pannut paketin avaamattomana kaappiin." Minua tuollainen suhtautuminen joululahjaan askarrutti pitkään. Oikeastaan se on askarruttanut minua näihin päiviin asti.

Nyt uskovana minä näen tässä hengellisen sanoman. Jumala on antanut tavattoman arvokkaan lahjan meille jokaiselle kun Hän antoi ainutsyntyisen Poikansa meille pelastukseksi. Monet ihmiset panevat Jeesuksen syrjään "kaapin hyllylle". He kyllä tietävät uskon asiat, mutta he eivät katso vielä tarvitsevansa Jeesusta Kristusta. Koska he eivät ole ottaneet vastaan Jeesusta Kristusta vaan ovat "hyllyttäneet Hänet", he eivät hyödy Jumalan antamasta lahjasta, niin kuin Jumala on tarkoittanut heidän siitä hyötyvän. 

2. Korinttolaiskirje:6:1-2 ”Hänen työtovereinaan me myös kehotamme teitä vastaan ottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi.  Sillä hän sanoo: "Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut." Katso, nyt on otollinen aika, katso, nyt on pelastuksen päivä.”

Lahja tulee ottaa vastaan ja se tulee vielä avata, ja sitä tulee "käyttää".  Meidän tulee siis ottaa Jeesus vastaan uskossa ja seurata Häntä jokapäiväisessä elämässämme. Muussa tapauksessa lahjan antaja suree kun Hänen lahjaansa ei arvosteta eikä oteta vastaan ja sen sisältö menee hukkaan lahjan hylkääjän kohdalla. Jumala suree kun ihmiset eivät pidä lahjaa arvokkaana. Hän jos joku tietää lahjan arvon.

Kuinka lapsi ilahduttaakaan isää ja äitiä saadessaan joululahjan, avaa sen innoissaan ja iloitsee ja kiittää siitä. 

Raamattu todistaa, että Jumala ilahtuu siinä määrin, että Hän panee juhlat pystyyn aina kun joku ottaa Hänen tarjoamansa lahjan vastaan. Jumala ilahtuu kun ihminen suhtautuu Jeesukseen Kristukseen sillä vakavuudella jolla Häneen tulee suhtautua. Jumalan suhtautumisen syntiseen ja hänen paluuseensa Isän luokse voit lukea Jeesuksen kertomasta tuhlaajapoika kertomuksesta

 

Luuk 15:10-32.

"Niin myös, sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen."   Vielä hän sanoi: "Eräällä miehellä oli kaksi poikaa.   Ja nuorempi heistä sanoi isälleen: 'Isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulle on tuleva.' Niin hän jakoi heille omaisuutensa.  

Eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa ja matkusti pois kaukaiseen maahan; ja siellä hän hävitti tavaransa eläen irstaasti.   Mutta kun hän oli kaikki tuhlannut, tuli kova nälkä koko siihen maahan, ja hän alkoi kärsiä puutetta.   Ja hän meni ja yhtyi erääseen sen maan kansalaiseen, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja.   Ja hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut.  

Niin hän meni itseensä ja sanoi: 'Kuinka monella minun isäni palkkalaisella on yltäkyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään!   Minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle: Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi   enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan; tee minut yhdeksi palkkalaisistasi.'   Ja hän nousi ja meni isänsä tykö. 

Mutta kun hän vielä oli kaukana, näki hänen isänsä hänet ja armahti häntä, juoksi häntä vastaan ja lankesi hänen kaulaansa ja suuteli häntä hellästi.   Mutta poika sanoi hänelle: 'Isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan.'  

Silloin isä sanoi palvelijoilleen: 'Tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa; ja noutakaa syötetty vasikka ja teurastakaa. Ja syökäämme ja pitäkäämme iloa, sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt.' Ja he rupesivat iloa pitämään. 

Mutta hänen vanhempi poikansa oli pellolla. Ja kun hän tuli ja lähestyi kotia, kuuli hän laulun ja karkelon.   Ja hän kutsui luoksensa yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä se oli.   Tämä sanoi hänelle: 'Sinun veljesi on tullut, ja isäsi teurastutti syötetyn vasikan, kun sai hänet terveenä takaisin.'   Niin hän vihastui eikä tahtonut mennä sisälle; mutta hänen isänsä tuli ulos ja puhutteli häntä leppeästi.   Mutta hän vastasi ja sanoi isälleen: 'Katso, niin monta vuotta minä olen sinua palvellut enkä ole milloinkaan sinun käskyäsi laiminlyönyt, ja kuitenkaan et ole minulle koskaan antanut vohlaakaan, pitääkseni iloa ystävieni kanssa.   Mutta kun tämä sinun poikasi tuli, joka on tuhlannut sinun omaisuutesi porttojen kanssa, niin hänelle sinä teurastit syötetyn vasikan.'   

Niin hän sanoi hänelle: 'Poikani, sinä olet aina minun tykönäni, ja kaikki, mikä on minun omaani, on sinun.   Mutta pitihän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon, hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt.'"

http://www.youtube.com/watch?v=QrVbvkk0LWs&feature=related

 

 

 

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

07.08 | 10:48

Jag gillar också Heliga andens kraft

...
23.07 | 04:00

Pelastusta ei voi ansaita mitenkään. Se on Jumalan lahja meille Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta Jeesuksen Herraksi tunnustaminen pelastaa, Raamattu todista niin

...
22.07 | 12:38

Room 10 tunnustus ei ole lakia jota suorittamalla tienataan pelastus. Pelastusta ei saada teoilla, Ef 2.

...
17.12 | 22:39

Siunausta, tuo oli hyvä ja selkeä alustus. Vaikka saankin olla jo uskossa, mutta vahvistua voi Aina yhteisestä uskosta Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme

...
Du gillar den här sidan