KUOLLEET JA ELÄVÄT

Tultuani uskoon aloin lukea Raamattua. Minä huomasin että Raamattu puhuu paljon elämästä ja kuolemasta. Minua ihmetytti kun huomasin Raamatun puhuvan uskovasta että hän on sekä kuollut että tullut eläväksi. En ymmärtänyt hölynpölyäkään. Nämä uskovan kuolemat ja elämät olivat minulle kauan aikaa aivan sekaisin. Luin Raamatusta sanoja:

"Te olitte kuolleet" (Ef 2:1, Kol 2:13).

”Te olette kuolleet" (Kol 3:3).

"eläviksi tulleina" (Room 6:13).

"eläviksi tehnyt teidät" (Ef 2:1).

"on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi..." (Ef 2:5).

Minulla meni vuosia ennen kuin kykenin asettelemaan nämä käsitteet jonkinlaiseen järjestykseen ja kykenin ymmärtämään että mistä kuolemasta ja elämästä milloinkin on kyse. Ymmärsin että minä olin syntynyt uudesti ylhäältä ja että olin tullut eläväksi uskoon tulossani. Mutta kun Raamattu todisti minulle uudesti syntyneelle Jumalan lapselle että minä olin kuollut ja olen kuollut, niin sitä en ensinkään kyennyt ymmärtämään. Kuinka minä olin kuollut ja olen kuollut ja olin tullut eläväksi ja nämä samanaikaisesti? Ajattelin että ehkä nämä kuolemat ja elämät selviävät minullekin joskus myöhemmin. Niin jätin koko asian. Nyt uskon että ymmärrän näitä asioita enemmän.

Seuraavassa yritän panna nämä "kuolemat ja elämät" Raamatun mukaiseen järjestykseen.

 

USKOSTA OSATON ON JUMALALLE KUOLLUT

Uskosta osaton ihminen elää erossa Jumalasta. Hän on hengellisesti kuollut (Jumalalle). Synti on erottanut hänet Jumalasta ja on ”tappanut” hänen henkensä. Koska Jumala on Elämä, ero Jumalasta on ero Elämästä. Se on silloin kuolemaa; ”kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla.” "Olitte kuolleet synteihinne ja rikoksiinne." Silloin uskosta osattoman henki on kuolleessa tilassa hänen syntiensä tähden.

Näistä hengellisesti kuolleista ihmisistä Jeesus sanoi: ”Antakaa kuolleiden haudata kuolleensa”. Häneen uskovalle Hän sanoi: ”Tule sinä ja seuraa minua.” Jeesus erotti elävät kuolleista. Kuolleilla hän tarkoitti uskosta osattomia ja elävillä Hän tarkoitti ihmisiä jotka uskoivat Häneen. Siis, hengellisesti kuollut ihminen ei seuraa Jeesusta koska hän on hengellisesti kuollut. Hengellisesti elävä ihminen seuraa Jeesusta Kristusta koska hän on hengellisesti elävä. Hengellisesti kuollut ihminen ei myöskään kiitä Jumalaa. Hengellisesti elävä ihminen ylistää Jumalaa (Jes 38:17-19).

Tämän maan päällä kävelee satoja miljoonia ihmisiä jotka ovat hengellisesti kuolleita ihmisiä. Nämä ihmiset eivät usko Jeesukseen eivätkä seuraa Häntä uskon kuuliaisuudessa Häntä kohtaan. He ovat Jumalalle kuolleita ihmisiä.

 

USKOON TULO JA UUDESTISYNTYMINEN

Uskoon tulo on heräämistä henkiin ja nousemista kuolleista.

Ef 5:14 ”Sen tähden sanotaan: "Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!"

Room 6:13 ”älkääkä antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne, kuolleista eläviksi tulleina, Jumalalle, ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle.”

Jotta kuolleesta ihmisestä tulisi Jumalalle elävä, hänen täytyy syntyä uudesti hengellisessä uudestisyntymisessä. Uskoon tullut ihminen on tullut Jumalan luokse Jeesuksen kautta. Hän on syntynyt uudesti ylhäältä Jumalan Sanasta ja Pyhästä Hengestä. Siksi hän on Jumalan lapsi. Hänestä on tullut Jumalalle elävä Jumalan lapsi. Hän on tullut Elämän yhteyteen ja siksi hän on tullut myös eläväksi.

Jumalan Sana ja Pyhä Henki on tehnyt hänestä elävän ihmisen.

 

USKOON TULLEEN KUOLEMA

Jotta uusi ihminen, Jumalan lapsi voisi syntyä ja tulla vanhan Jumalalle kuolleen ihmisen tilalle, vanhan ihmisen täytyy ensin kuolla. ”Jos nisunjyvä ei putoa maahan ja kuole….” Välittömästi kun ihminen tulee uskoon, hänen entinen itseään synnillä häväissyt syntiä harjoittanut aatu/eeva kuolee. Uskovan vanha entinen syntinen ihminen ei siis enää edusta uskovaa Jumalan edessä. Tämä koska vanha aatu/eeva on kuollut JUMALAN SANAN MUKAAN (2 Kor 5:14). Kuollut ei voi edustaa ketään. Uskovaa edustaa uusi luomus, uusi ihminen Jumalasta syntynyt Jumalan lapsi (2 Kor 5:16-17).

Uskon tullut ihminen kuoli Jeesuksen kanssa Jeesuksen ristillä n. 2000 vuotta sitten. Jeesus kuoletti itsessään koko Adamin langenneen ihmissuvun ristillä. Jeesus edusti jokaista syntiin langennutta syntistä Adamin jälkeläistä ristillä. Kun Jeesus kuoli, kaikki ihmiset kuolivat Kristuksessa Jeesuksen kanssa. Kristuksessa kaikki syntiset ihmiset ovat siis kuolleet. Heidän kuolemansa on siis Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä Jeesuksen kuolema astuu voimaan yksilön kohdalla hänen uskoon tulossaan.

Jumala loi itsessään Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa kokonaan uuden ihmissuvun Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Tämä uusi ihmissuku on kaikki uskoon tulleet uudestisyntyneet Jumalan lapset. He ovat eläviä Jumalan uusia luomuksia Kristuksessa Jeesuksessa.

Oletko ajatellut että täällä maan päällä asuu tänä päivänä kaksi ihmissukua?

1. Ensimmäisen ihmissuvun, ensimmäisen Adamin, omien syntiensä tähden, kuollessa tilassa elävät jälkeläiset.

2. Toisen ihmissuvun, Jumalasta syntyneet uudet luomukset, Viimeisen Adamin, Jumalan Pojan jälkeläiset, Jumalan lapset.

Puhun hengellisiä, ymmärräthän? Nämä Jumalasta syntyneet ihmiset pelastuvat Jumalan majoihin ikuiseen elämään. Ensimmäisen Adamin jälkeläiset joutuvat kadotukseen.

 

VAINAJAN HAUTAUS

Koska uskoon tullut ihminen on kuollut vanhan entisen ihmisensä puolesta, hänet tulee haudata.

Tämä on uskoon tulleen ihmisen upotuskasteen merkitys; VANHAN IHMISEN HAUTAUS (Room 6:1-8, Kol 2:11-12). Hautauksessa ”peitetään” koko ihminen. Siksi kaste ei voi olla veden valelua kastettavan päälle. Eihän luonnollistakaan ruumista valella hiekalla. Ruumis haudataan 2-3 metriä maanpinnan alle. Kasteessa uskova nousee uuteen elämään Jeesuksen kanssa. Tämä on kasteen siunaus.

Olen kirjoittanut tästä aiheesta suomi24 helluntailaisuuspalstalla. Kirjoitukseni johdosta minulta on siellä kysytty koska jaikal kuoli. Erikoinen kysymys mutta ymmärrä että kysymys on hengellinen ja puhun hengellisiä, en luonnollisesta ruumiin kuolemasta. Ei tätä kirjoita kummitus. Tätä kirjoittaa Jumalasta syntynyt uusi luomus. 

Jumalan Sana sanoo täysin selvästi ja yksiselitteisesti että yksi on kuollut kaikkien edestä, siis KAIKKI OVAT KUOLLEET. Koska Jumala sanoo että kaikki ovat kuolleet, silloin KAIKKI OVAT KUOLLEET (2 Kor 5:14). Minä uskon tämän ja pidän sen totena omalle kohdalleni. Tämä kaikkien ihmisten kuolema tapahtui Jeesuksen ristillä Jeesuksessa Kristuksessa n. 2000 vuotta sitten. Silloin kuolivat kaikki ensimmäisen Adamin jälkeläiset. Ja Jumala sanoo sen, ei jaikal.

 

JATKAN NYT KERTOMUSTA RISTIN TAPAHTUMASTA OMASTA NÄKÖKULMASTA KATSOTTUNA  2 KOR 5:14-19 JAKEET LÄHTÖKOHTANA.

Tästä johtuen jaikal kuoli n. 2000 vuotta sitten Jeesuksen kanssa Jeesuksen ristillä. Kun jaikal tuli uskoon, Jeesuksen kuolema astui voimaan jaikalin kohdalla ja jaikal kuoli. Jaikalin kuolema perustuu siis Jeesuksen kuolemaan.

Kun jaikal tuli uskoon ja kuoli, Jumala loi itsessään Jeesuksessa Kristuksessa viimeisessä Aadamissa uuden ihmisen. Jaikal syntyi uudesti ylhäältä Jumalan lapseksi Jumalan Sanasta, Pyhästä Hengestä ja Jumalasta. Uusi ihminen pääsi irti ja on vapautettu vanhan luomuksen synneistä Jeesuksen ja vanhan ihmisen kuolemassa. Tämä uusi ihminen on uusi luomus, uusi jaikal. Hän on luotu elämään Jeesuksen kanssa Jumalalle erotettua vanhurskasta elämää.

Koska uusi jaikal huomasi Kirjoituksista että hänen vanha ihmisensä on kuollut ja uusi elämä on alkanut, uusi luomus pyysi seurakunnan pastoria hautaamaan vanhan ihmisen vainajan. Näin seurakunnassa järjestettiin hautaustilaisuus ja vainaja haudattiin kasteen hautaan. Uusi luomus, uusi jaikal nousi uskon kautta uuteen puhtaaseen ja vapaaseen elämään Jeesuksen kanssa Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen voimasta.

Uusi jaikal koki tämän hyvin voimakkaasti. Entisen elämän erheet ja synnit oli pois pyyhitty totaalisesti Jeesuksen Kristuksen Jumalan Pojan verellä. Koko elämä alkoi alusta puhtain paperein. Jaikal oli vihdoinkin päässyt eroon entisestä syntisestä jaikalista. Jaikal oli nyt saanut kokonaan uuden elämän ja uuden identiteetin Jumalalta. Jaikal oli nyt Jumalan perheväkeen kuuluva vanhurskas ja pyhä Jumalan lapsi.  Kiitos ja kunnia siitä Herralle Jeesukselle Kristukselle.

Entinen syntinen jaikal ei enää edustanut eikä edusta uutta luomusta Jumalan edessä koska se ON KUOLLUT. Uusi jaikal, uusi luomus edustaa Jumalasta syntynyttä jaikalia Jumalan edessä. Jumalan näkee jaikalin uutena luomistyönään Kristuksessa Jeesuksessa. Uusi luomus on vanhurskas ja pyhä koska se on Jumalan teko. Uusi luomus, uusi jaikal omistaa Herran Jeesuksen Kristuksen vanhurskauden lahjana Jumalalta. Tällä perustalla uusi jaikal on vanhurskas ja pyhä.

Koska vanha jaikal kuoli Jeesuksen ristillä Jeesuksessa Kristuksessa ja uusi jaikal syntyi Jumalasta, Jumala kehottaa nyt uutta luomusta, uutta jaikalia pitämään itsensä synnille kuolleena mutta Jumalalle elävänä. Tässä on jaikalin osuus pyhityksessä.

Sinä voit  vaihtaa jaikalin nimen paikalle oman nimesi ja lukea tämän kertomuksen niin kuin se kertoisi sinusta.

 

IHMISEN KAKSI KUOLEMAA

Toivon nyt että en sekoittaisi sinulle lukija näitä kuolemakäsitteitä aivan kokonaan. Jatkan kuitenkin vielä näistä kuoleman käsitteistä.

Eräässä kirjoituksessa joku ihmetteli Jumalan Sanaa Adamille ja Eevalle. Jumala oli sanonut heille että he kuolisivat jos he söisivät kielletyn puun hedelmästä (1 Ms 2:16-17). Adam ja Eeva söivät ja he kuolivat varmasti koska Jumala oli heille niin sanonut. Mutta kun lukee edelleen kertomusta Adamista ja Eevasta, huomaa että he eivät näyttäneetkään kuolevan. Miten tämä on selitettävissä? Erehtyikö Jumala? Mitä heille sitten tapahtui ja mitä Jumala tarkoitti sanoessaan heille että he kuolisivat? Ymmärrämme jos uskomme Jumalan sanan sellaisenaan että Jumala ei voinut tarkoittaa ruumiin kuolemaa. Jumalan täytyi tarkoittaa jotakin muuta kuolemaa. Mutta silloinhan onkin olemassa kahdenlaista kuolemaa! Aivan oikein, niin on!

Me ihmiset ymmärrämme kuoleman ruumiin kuolemisena. Kun joku ihminen kuolee, hänen ruumiinsa kuolee ja hänet haudataan tai poltetaan ja siinä kaikki. Hänen olemassaolonsa on päättynyt. Näinhän useimmat ihmiset ymmärtävät kuoleman. Kuolema on kuitenkin laajempi käsite kuin pelkkä ruumiin kuoleminen. Raamattu puhuu kahdesta kuolemasta;

1. Ruumiin kuolema on ensimmäinen kuolema. Se tapahtuu ihmisen ruumiin kuolemassa.

2. Hengellinen kuolema on toinen kuolema. Se tapahtuu ihmisen syntiin lankeamisessa. Lopullisesti tämä kuolema astuu voimaan jos ihminen menee ikuisuuteen syntiensä kanssa ruumiinsa kuoleman kautta ja saa ikuisen kadotustuomion.

Ilm 20:6 ”Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.”

Jumala tarkoitti tietenkin Adamin ja Eevan hengellistä kuolemaa. Heidän hengellinen kuolemansa on ero Jumalasta. He kuolivat hengellisen kuoleman ja joutuivat eroon Jumalasta. Syntiin lankeemuksessa synti tuli erottamaan Adamin ja Eevan Jumalasta. Heistä tuli Jumalalle hengellisesti kuolleita.

Ihminen, joka askartelee arkiaskareittensa parissa ja tekee töitä, voi olla hengellisesti kuollut. Vertaa luuk 9:60, Joh 5:25, Ef 2:1-5, Kol 2:13. Hengellisesti kuolleella ihmisellä ei ole yhteyttä Jumalaan koska Jumalan Henki ei asu hänen hengessään. Hän elää erossa Jumalasta. Jumala ei voi asua synnissä elävän ihmisen hengessä koska Jumala on pyhä ja vanhurskas ja Hän vihaa syntiä. Hengellisesti eläväksi tulleen ihmisen sydämessä asuu Jumalan Henki (1 Kor 6:17, Kol 1:27, 3:4). Siksi Hänellä on yhteys Jumalaan hengessä ja hän elää Jumalalle. Jumalan Henki läsnäolollaan ihmisen hengessä vaikuttaa ihmisessä hengellistä elämää.

 

MITEN TULLA JUMALALLE ELÄVÄKSI?

Hengellinen kuolema, ero Jumalasta, astui siis voimaan ihmisen kohdalla syntiin lankeemuksessa. Ennen syntiinlankeemusta ihminen (Adam ja Eeva) oli Jumalan yhteydessä ja ikuisuusolento. Syntiinlankeemuksessa astui hengellinen ja myös ruumiillinen kuolema ihmisen todellisuuteen. Ihmisestä tuli kuolevainen ruumiinsa puolesta. Sekä hengellinen että ruumiillinen kuolema on siis synnin seurausta. Jokainen ihminen, joka on tehnyt yhdenkin synnin ymmärtävässä iässä jolloin Jumala panee hänet vastuuseen tekemisistään, on syntinsä tähden erossa Jumalasta. Hän on Jumalalle kuollut (Kol 2:13). Hän on syntinen. Niin, siinä tapauksessa jos hän ei usko Jeesukseen ja ole saanut syntiään anteeksi.

 

JUMALA PUUTTUI ASIAAN

Jumala tuli Pojassaan Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa ihmisen lihaan. Hän Golgatalla ristillä sovitti ihmisen lihassa ihmiskunnan synnin (2 Kor 5:14-21, Room 8:3). Synnillä tarkoitan koko syntiinlankeemusta yhdessä paketissa. Se sisältää jokaisen synnin mitä ihmiset ovat tehneet ja tekevät. Jeesus poisti synnin (syntiinlankeemuksen) uhraamalla itsensä (Joh 1:29, Heb 9:26). Hän teki Golgatan keskimmäisellä ristillä tyhjäksi Perkeleen teot ts. synnin ja sen seuraukset.

"Sitä varten Jumalan Poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot" ( 1 Joh 3:8).

Evankeliumin Sanan kautta Jumala kutsuu hengellisesti kuolleita syntisiä ihmisiä yhteyteensä (Joh 6:44-45, 37). Evankeliumin Sanan uskovat ja sen vastaanottavat ihmiset uskovat Jeesukseen Kristukseen. Usko Jeesukseen vaikuttaa sen että he tekevät parannuksen synneistään (Apt 2:38, 3:19). He ottavat vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen (Joh 1:12). Silloin Jumalan Sana Jeesus Kristus heissä ja Pyhä Henki yhteistyössä synnyttää uudesti hengellisesti kuolleet syntiset ihmiset Jumalan lapseksi (Joh 1:1,14, Jaak 1:18, Joh 3:3-8). Jumalan Sana ja Pyhä Henki, tekee heidät eläviksi hengellisessä uudestisyntymisessä.

Näin heistä, entisistä syntisistä ihmisistä jotka olivat matkalla ikuiseen eroon Jumalasta, tulee Jumalalle eläviä ja rakkaita Jumalan lapsia (1 Joh 3:1-2). He ovat saaneet kaikki syntinsä anteeksi ja pois pyyhityiksi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä (Apt 3:19, 10:43, 1 Joh 3:5). He ovat nyt uusia luomuksia Kristuksessa (2 Kor 5:17). He perivät ikuisen elämän Jeesuksen Kristuksen ansion perusteella. Heidän ei tarvitse sitä itse ansaita koska se on mahdottomuus (Ef 2:8-9, Gal 2:16, Room 5:1). Näin Jumala palauttaa ihmiselle hänen yhteytensä Jumalaan ja ikuisen elämän ristin verensä ja sovituksen sanomansa kautta.

Se, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, elää vaikka hänen ruumiinsa olisi kuollut. Eikä yksikään joka elää ja uskoo Jeesukseen ikinä kuole hengellisesti ja joudu eroon Jumalasta ikuisuudessa. Uskotko tämän (Joh 11:25-27)? MINÄ USKON!

Ikuisen elämän, terveyden, kauneuden ja nuoruuden ongelma on jo ratkaistu Golgatalla n. 2000 vuotta sitten. Ei sitä tarvitse tiedemiesten enää pohtia ja yrittää ratkaista. Tule, syö ja juo elämän veden lähteestä ja elä ikuisesti nuorena, terveenä ja kauniina Jumalan majoissa. Ovi on vielä vähän aikaa auki.

http://www.youtube.com/watch?v=UHcbIvLT-v4

http://www.youtube.com/watch?v=A1oHJR2g7Tw

Jos tahdot nyt tulla uskoon ja pelastua, puhu Jeesukselle esim. näin:

”Minä tahdon tulla uskoon ja pelastua nyt. Minä luovun syntielämästäni jonka olen elänyt erossa Sinusta. Tulen Jeesus Kristus nyt Sinun luoksesi. Anna kaikki syntini anteeksi. Puhdista minut puhtaaksi synneistäni. Tule Jeesus Kristus elämääni Herrakseni ja Vapahtajakseni. Ota minut tällaisena kuin minä olen. Varjele ja johdata minua omanasi niin että olen kerran pelastettujen joukossa Sinun luonasi ikuisesti. Kiitos että olet kuullut rukoukseni. Kiitos Jeesus että saan nyt olla Sinun omasi ja armosta pelastettu Jumalan lapsi. Jeesuksen nimessä, Aamen!”

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

07.08 | 10:48

Jag gillar också Heliga andens kraft

...
23.07 | 04:00

Pelastusta ei voi ansaita mitenkään. Se on Jumalan lahja meille Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta Jeesuksen Herraksi tunnustaminen pelastaa, Raamattu todista niin

...
22.07 | 12:38

Room 10 tunnustus ei ole lakia jota suorittamalla tienataan pelastus. Pelastusta ei saada teoilla, Ef 2.

...
17.12 | 22:39

Siunausta, tuo oli hyvä ja selkeä alustus. Vaikka saankin olla jo uskossa, mutta vahvistua voi Aina yhteisestä uskosta Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme

...
Du gillar den här sidan