Uskovan tärkein oppiaine

JUMALAN ARMO!!!

Ps 130:7 "Pane toivosi Herraan, Israel. Sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus hänen tykönänsä."

Armo käsitteenä tarkoittaa: Ansaitsematon hyvyys. Armo on siis hyvää jota ihminen saa vaikka hän ei ole ansainnut mitään hyvää.

Uskoon tullut ihminen on tullut uskoon Jumalan armon vaikutuksesta armon kautta. Hänet on siirretty elämään Jumalan armossa joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Uskova on Kristuksessa. Siksi hän on myös sisällä Jumalan armossa. Näin Jumalan armo on Jeesukseen Kristukseen uskovan olotila.  Uskova ei ole lain alla. Hän on armon alla. Jumalan armo ympäröi uskovaa. Uskovalle tarjotaan (uutta) armoa Kristuksen tulemuksessa. 

Apt 15:11, Ef 2:5, 8, Room 3:24, 1 Piet 1:10, Gal 1:15, Ef 3:7-8, 4:7, Tiit 2:11, 3:7, 1 Kor 1:4, Gal 5:4, 1 Piet 5:12, Room 5:2, Gal 5:4, 2 Kor 1:12, Room 6:14, Ps 32:10, 1 Piet 1:13. 

Uskoon tulon jälkeen uskova alkaa opetella Jumalan armoa josta hän nyt on osallinen. Uskova on osallinen Jumalan armosta Jumalan armosta. Jumala kehottaa uskovaa pysymään Kristuksessa, ja Hänessä sisällä Jumalan armossa. Jumala itse on asettanut uskovan sisälle Jumalan armoon Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä tietenkin siitä syystä, koska uskova pelastuu armosta Kristuksessa Jeesuksessa Hänen armossa. Siksi Jumala tahtoo uskovan pysyvän armossa ja näin sisällä Pelastuksessa Kristuksessa Jeesuksessa. Jeesus Kristus on uskovan Pelastus, vanhurskautus ja pyhitys sekä lunastus. Fil 1:7, Joh 1:16-17, Room 5:2, 1 Piet 5:12, Gal 1:6, Apt 13:43

Jumala kehottaa uskovia kasvamaan (sisällä) armossa ja armon tuntemisessa:

 "Kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänelle kunnia nyt ja aina iankaikkisuuden päivään! Aamen" (2 Piet 3:18).

"Armo ja rauha lisääntyköön teille" (1 Piet 1:2).

"Lisääntyköön teille armo ja rauha Jumalan ja Jeesuksen, meidän Herramme, tuntemisessa" (2 Piet 1:2).

Koska Jumalan armo on annettu meille Jeesuksessa Kristuksessa, Hänen tuntemisessa kasvaminen on kasvamista armon tuntemisessa ja sen kokemisessa. Armon tuntemisessa kasvaminen antaa rauhan ja luottavaisen mielen. Kristuksen tunteminen lisää armon kokemista ja juurruttaa uskovaa Kristukseen Jeesukseen. Näin armon kokeminen vie uskovaa riippuvuussuhteeseen Jeesuksesta Kristuksesta ja lähelle Häntä. 

Jumalan armo on uskovaa kasvattava olotila. Armo kasvattaa uskovaa kaikilla elämän osa-alueilla. Armo muokkaa ihmisen kovaa ja armotonta luontoa. Armon kokeminen ei vie uskovaa syntielämään koska armo kasvattaa uskovaa hylkäämään syntiä. Armon kokeminen saa uskovassa aikaan rakkautta ja armollisuutta ja laupeutta toisia ihmisiä kohtaan. Armo kasvattaa uskovaa koska Jumala on siinä. Ja Jumala on hyvä kasvattaja. Jumala on armon Henki. Uskova kasvaa siis armon Hengen ilmapiirissä Jumalan antamaa kasvua Jumalan tahtomaan suuntaan. Jumalasta tullut Sana on armon evankeliumi ja Herra on/asuu armon Sanassa. Ja missä Herra on, SIINÄ ON VAPAUS! (2 Kor 3:17-18).

Joh 4:24, Apt 14:3, 20:24,32, Heb 10:29, Tiit 2:11,12, 2 Piet 3:18, Joh 1:17, 14:10-11,23, 10:30.

http://www.youtube.com/watch?v=_rR_Rdb1CTE

 

SINÄ PELASTUT JUMALAN ARMOSTA

Apostoli Pietari nuhteli Jerusalemin asukkaita siitä, että he olivat hyljänneet Messiaansa ja Kuninkaansa Jeesuksen Kristuksen ja vaatineet Hänet ristiinnaulittavaksi. Kansa oli pyytänyt Pilatukselta, että hän vapauttaisi heille ryövärin, mutta että Jeesus tapettaisiin. Kansa teki tämän koska he eivät uskoneet Jeesukseen Kristukseen, että Hän on heidän Kuninkaansa ja Herransa. Kansan epäusko oli siis syynä Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen. Jos he olisivat uskoneet Jeesukseen, he eivät olisi ristiinnaulinneet Häntä. He olisivat ottaneet Hänet vastaan Herrakseen ja Kuninkaakseen. Tästä johtuen epäusko Jeesukseen on vakava synti. 

Olemmeko myös me suomalaiset syyllisiä Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen jos emme usko Häneen? Kyllä! Siksi meidän tulee tehdä parannus tästä epäuskon synnistä.

Jerusalemilaisten suurin ja vakavin synti oli siis epäusko Jeesukseen Kristukseen. Tästä synnistä Pietari nuhteli heitä vakavasti ja käski heitä tekemään parannuksen, se on; uskomaan Jeesukseen Kristukseen. Tämä koska usko Jeesukseen pelastaa ihmisen ikuiseen elämään. Myös apostoli Paavali käski ihmisiä uskomaan Jeesukseen Kristukseen. Apostolit eivät luetelleet mitään syntilistoja tekosynneistä mistä ihmisten tulisi tehdä parannus. Tämä siitä syystä, koska itsensä parantelu ilman uskoa Jeesukseen ei pelasta ketään. Usko Jeesukseen pelastaa. Siksi apostolit saarnasivat kansalle Jeesusta Kristusta ja käskivät ihmisiä uskomaan Jeesukseen ja kääntymään Hänen puoleensa (Apt 3:19,35 20:21, 26:20).

Raamattu todistaa, että Jeesus on meidän kaikkien Herra, ei siis vain juutalaisten Herra.

Jos emme usko Jeesukseen, me teemme sielumme kadottavan synnin; epäusko Jeesukseen. Silloin hylkäämme Hänet, joka on ainoa Pelastaja. Meidän kaikkien tulee uskoa Jeesukseen omana Herranamme ja Vapahtajanamme ja ottaa Hänet vastaan. Silloin olemme tehneet parannuksen sielumme kadottavasta epäuskon synnistä. Olemme silloin uskossa Häneen ja pelastettuja Jumalan lapsia. Kun Jeesus saa olla Herramme ja Vapahtajamme, Hän johdattaa meitä perille asti. Hän ei jätä työtään kesken puoliväliin.

Fil 1:1-7 "Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille.  Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! 

Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan, aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta, kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka, varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. ... te kaikki olette minun kanssani osallisia armosta."

Kun sinä olet tehnyt parannuksen tästä sielusi kadottavasta epäuskon synnistä, sinä uskot Jeesukseen Kristukseen syntiesi sovittajana ja Herranasi ja Vapahtajanasi. Silloin sinä saavutat uskosi päämäärän sielusi pelastuksen. Sillä sielujemme pelastus on uskomme päämäärä (1 Piet 1:9). Pelastus iankaikkisuudessa on se lopullinen päätepysäkki, päämäärä jonne olemme matkalla. Uskon kautta armon purjeella pääsemme perille. Saamme kerran nousta Jumalan satamassa laiturille. Herra Jeesus odottaa siellä ja toivottaa tervetulleeksi kaikki ne, jotka luottivat pelastuksensa Jeesuksen voimakkaisiin käsiin ja uskoivat Jeesukseen ja Hänessä olevaan Jumalan armoon tässä ajassa. Lepää Herrassa!  

Uskova elää Herransa kanssa Hänelle päivittäin antautuvaa elämää. Silloin hän ei elä epäuskon kadottavassa synnissä, eikä hän harjoita tahallista tekosyntiä. Hän elää taistellen syntiä vastaan. Mutta valitettavan usein vilpitön uskova huomaa, ettei ole onnistunut. Synti riippuu kuin takiainen minussa kiinni ja minä lankean. Mitä silloin tulee tehdä? Tuleeko jättää kaikki koska en ole onnistunut? Ei suinkaan! Kuinka hyvin sinä onnistut uskon kilvoituksessasi, ei ratkaise lopullista pelastustasi.

Uskova pelastuu vaikka hän ei niin hyvin onnistuisikaan, koska pelastuksemme lepää toisella pohjalla, toisen ansiolla, toisen teon varassa. Kukaan uskova ei onnistu tarpeeksi hyvin, niin että hän pelastuisi omien onnistumistensa tähden. Silloin kaikkien meidän pelastus täytyy levätä toisen ansion varassa. 

Lopullisen pelastuksemme ratkaisee se, että me pysymme sisällä Kristuksessa Jeesuksessa ja sisällä Hänen armossaan. Emme siis heitä pois luottamustamme Herraan ja Hänen armoonsa, ei vaan me pidämme kiinni Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänessä olevasta Jumalan armosta. Ja siitä seuraa, että armosta me olemme pelastetut ja pelastumme perille asti uskon kautta. Emme pelastu itsemme kautta. Pelastus on Jumalan lahja Jeesukseen uskovalle ja Häntä rakastavalle ihmiselle. Jeesus Kristus voi täydellisesti pelastaa ne, jotka tulevat Jumalan luokse Hänen kauttansa. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt Jeesuksessa Kristuksessa pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä uskovia.

Armo tuli siis meille PELASTUKSEKSI koska kukaan ei pelastu omilla ansioillaan. Tarvitsemme Jumalan armoa pelastuaksemme. Jumalan armo sitten kasvattaa pelastukseen sisälle tullutta armosta elävää uskovaa hylkäämään syntiä ja elämään Jumalan tahdon mukaista elämää.

Pelastuksemme astui voimaan siinä hetkessä kun me tulimme Jeesuksen luokse ja jätimme itsemme Hänen pelastettavakseen Hänen käsiinsä. Me otimme vastaan Jumalan pelastavan armon Kristuksessa Jeesuksessa (2 Kor 6:1). Me annoimme Jeesuksen pelastaa itsemme ja jätimme pelastuksemme Hänen varaansa. "Antakaa pelastaa itsenne" (Apt 2:40). Pelastus on voimassa niin kauan kuin me pidämme kiinni Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänessä olevasta Jumalan armosta.

Psalmi 91:14-15 "Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan."

Saatana yrittää kammeta meitä väkisin pois Jumalan armosta katsomaan ja luottamaan omiin tekoihimme. Ja ne eivät tietenkään koskaan riitä pelastamaan meitä. Silloin on vaara menettää toivo ja luopua jopa uskosta kun näkee, että en ole tarpeeksi hyvä uskova. En ole onnistunut. Mutta silloin Pyhä Henki tulee ja osoittaa Kristusta Jeesusta ja Hänen täysin onnistunutta sovitustekoa. Pyhä Henki kehottaa meitä katsomaan Jeesukseen ja ajattelemaan Häntä jotta emme väsyisi ja menettäisi toivoamme. Pyhä Henki sanoo Jumalan lapselle että pelastuksesi on Kristuksessa Jeesuksessa, ei sinussa itsessäsi. Pelastuksesi ei siis ole sinun onnistumisesi varassa. En jättänyt sitä sinun varaasi. Pelastuksesi on ja pysyy Jeesuksen onnistumisen varassa.

Ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän Hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta (pelastaa ihminen), koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, SEN JUMALA TEKI (pelasti ihmisen) lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa, että lain vaatima vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan Hengen. Sillä niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan on Hengen mieli. Sillä lihan mieli on kuolema, mutta HENGEN MIELI ON ELÄMÄ JA RAUHA. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otollisiet. MUTTA TE ETTE OLE  LIHAN VALLASSA, VAAN HENGEN, JOS KERRAN JUMALAN HENKI TEISSÄ ASUU (Room 8:1-6).

Huomaa, että Paavali kirjoittaa uskovista, että he elävät Hengen mukaan, ja että heillä on Hengen mieli, ja että uskova ei ole lihan vallassa vaan Hengen vallassa. Tämä ei tarkoita sitä, ettei uskova voisi koskaan langeta syntiin. Se tarkoittaa sitä, ettei uskovaa hallitse liha vaan Henki. Uskova elää Hengen hallinnassa Hengen mukaista vanhurskasta elämää. Henki on elämä ja rauha ja on syntiä vastaan. Siksi liha ei voi viedä uskovaa jatkuvaan synnin tekemiseen. Uskova ei ole lihan vallassa vaan Hengen hallintavallassa.  Siksi uskova kykenee lankeemuksistaan huolimatta nousemaan ja vastustamaan syntiä niin, että hän tekee parannuksen ja pysyy uskossa ja Kristuksessa ja armossa. Hän ei jää makaamaan synnin lannistamana syntiin koska hänellä on Hengen mieli joka vie häntä eteenpäin vanhurskautta kohti. Koko uskon elämämme on kilvoittelua ja taistelua omaa lihaa ja syntiä vastaan. Me emme saa antaa lihan lannistaa meitä.

Jumala armahti meitä Jumalan vihollisina. Eikö Hän armahtaisi meitä nyt kun olemme Hänen lapsiaan? 

Roomalaiskirje:5:10 "Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut;"

Olemme sovitetut. Tämä jos mikä vapauttaa uskovan elämään jälleen rakkaussuhteessa Herraan Jeesukseen. Ja mikä oli se "energiajuoma" joka antoi sen voiman? JUMALAN ARMO! "On hyvä että sydän saa vahvistusta armosta" (Heb 13:9).

Paavali ja muut apostolit olivat Jumalan armon kautta hyödyksi uskoon tulleille.  Paavali sanoi olevansa Jumalan armosta se, joka hän on.

1 Piet 5:12 " Silvanuksen, uskollisen veljen, kautta - jona häntä pidän olen lyhyesti teille tämän kirjoittanut, kehottaen teitä ja vakuuttaen, että se armo, jossa te olette on Jumalan totinen armo."

 

Tästä kirjoituksestani voi jollekin lukijalle syntyä kysymys:

Voinko todella pelastua vaikka en ole onnistunut elämään Jumalan tahdon mukaisesti, vaikka olen uskovana tehnyt paljon syntiä?  Voinko pelastua yksinkertaisesti uskomalla Jeesukseen? Voiko Jumala vielä armahtaa minuakin? 

Vastaus: Kyllä! Sinä pelastut armosta uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Se tosiasia, että sinä olet aralla tunnolla Jumalan edessä ja pohdit näitä asioita, johtuu yksinomaan siitä, että Pyhä Henki vetää sinua Jeesuksen Kristuksen luokse. Hän tahtoo antaa sinut Jeesukselle. Ja Jeesus ottaa tietenkin vastaan jokaisen, joka tulee Hänen luokseen. Hän ottaa sinut vastaan juuri siitä syystä, että Isä, Pyhä Henki, tarjoaa sinua Jeesukselle, ehkä ensimmäistä kertaa, ehkä toista kertaa, tai ehkä seitsemättä tai ehkä viidettäkymmenettä kahdeksaa kertaa. Kun sinä tulet Jeesuksen Kristuksen luokse sydämessäsi, sinä saat jäädä Jeesuksen luokse. Hän ei heitä ketään Hänen luokseen tulevaa ihmistä pois (Joh 6:37, 44). Silloin me puhumme pelastuksesta yksin armosta ja yksin uskosta. 

Sitä varten Jumala antoi sinulle ja minulle armonsa jotta me armon kautta pelastuisimme. Suurin synti, minkä voimme tehdä, on se, jos hylkäämme armonantajamme, Elävän Jumalan Jeesuksessa Kristuksessa, emmekä tule Hänen luokseen. Ilman Jeesusta kenelläkään ei ole pelastusta. Pelastus on Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa.

Jumala ei tietenkään hyväksy mitään syntiä yhdellekään ihmiselle. Mutta Hän ymmärtää meidän heikkouksiamme ja Hän tahtoo pelastaa ja vapauttaa meitä synneistämme, niin ettei meidän tarvitsisi enää syntiä tehdä. On vaarallista hyväksyä itselleen syntiä. Taistele syntiä vastaan ja ota anteeksiantaminen Jeesukselta Kristukselta. Pyydä Häneltä Pyhän Hengen voimaa syntiä vastaan. 

Joona 2:2-11 "Ja Joona rukoili Herraa, Jumalaansa, kalan sisässä ja sanoi: "Minä huusin ahdistuksessani Herraa, ja hän vastasi minulle. Tuonelan kohdussa MINÄ HUUSIN APUA, ja SINÄ KUULIT MINUN ÄÄNENI. Sinä syöksit minut syvyyteen, merten sydämeen, ja virta ympäröitsi minut, kaikki sinun kuohusi ja aaltosi vyöryivät minun ylitseni. Minä AJATTELIN: OLEN KARKOTETTU POIS SINUN SILMIESI EDESTÄ. Kuitenkin minä SAAN VIELÄ KATSELLA sinun pyhää temppeliäsi. Vedet piirittivät minut aina sieluun asti, syvyys ympäröitsi minut, kaisla kietoutui päähäni. Minä vajosin alas vuorten perustuksiin asti, maan salvat sulkeutuivat minun ylitseni iankaikkisesti.

MUTTA SINÄ NOSTIT MINUN HENKENI YLÖS HAUDASTA, HERRA MINUN JUMALANI.

Kun sieluni nääntyi minussa, minä muistin Herraa, ja minun rukoukseni tuli sinun tykösi, sinun pyhään temppeliisi. Ne, jotka kunnioittavat vääriä jumalia, hylkäävät armonantajansa. Mutta minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa. Mitä olen luvannut, sen minä täytän. HERRASSA ON PELASTUS." SITTEN Herra käski kalaa, ja se oksensi Joonan kuivalle maalle."

Löysin netistä hyvää lääkettä sinulle ja meille kaikille. Kannattaa kuunnella koko sarja.

San 4:10-12 "Kuule, poikani, ja ota sanani varteen, niin elämäsi vuodet enentyvät. Minä neuvon sinut viisauden tielle, ohjaan sinut oikeille teille. Käydessäsi eivät askeleesi ahtaalle joudu; juostessasi et kompastu."

18-22 "Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Jumalattomain tie on kuin pimeys: eivät he tiedä, mihin kompastuvat. Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni. Älkööt ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään; sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiillensa."

Kuuntele siis tämä sarja

http://www.youtube.com/watch?v=THNq8kVy5Xs

Löysin vielä lisää asiaa tästä aiheesta Suomi24 raamattu- ja helluntailaisuuspalstalta.

Gal. 3:19 Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu; ja se säädettiin enkelien kautta, välimiehen kädellä.

Lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan uskosta osattomille. Ihminen tulee vanhurskaaksi yksin uskosta ja yksin armosta. Jeesus Kristus on lain loppu (täyttymys) vanhurskaudeksi jokaiselle joka uskoo.

Niin Herra tuli minulle ja sinulle pelastukseksi. Herrassa on pelastus ja Jeesus Kristus on Herra meidän Pelastajamme. Jeesuksessa on pelastus ja Jeesus on Jumalan Pelastus. Herra Jeesus Kristus on meidän vanhurskautemme. lunastuksemme ja pyhityksemme. Ja se, miltä meistä uskovista milloinkin tuntuu, se ei muuta tätä asiaa piirtoakaan. Pelastuksemme on korkeammalla tasolla kuin tunteissamme.  

Kuuntele tämä saarna niin ehkä se avaa sinulle jotakin Jumalan armosta.

http://www.uskotv.fi/?page=watch&vid=8565

 

SYNTIÄ ARMON PÄÄLLE

Joskus kuulee sanottavan, että joku tekee syntiä armon päälle. Sitten väitetään, että tällaista tahallista syntiä ei saa enää anteeksi. Joskus väitetään jopa uskovan tehneen Pyhän Hengen pilkan, ja ettei sitä enää saa anteeksi. Mutta tässä ei ole kysymys anteeksi saamattomasta Pyhän Hengen pilkasta. Lue anteeksi antamuksesta ja mistä Pyhän Hengen anteeksi antamattomassa pilkassa on kysymys  http://www.jaikal.se/48683132

Mitä sitten tällä armon päälle synnin tekemisellä tarkoitetaan? Armon päälle synnin tekemisellä tarkoitetaan sitä, että uskova tekee tahallaan sellaista, minkä hän tietää synniksi Jumalan edessä, mutta hän ajattelee sitten sen jälkeen tunnustavansa synnin ja tekevänsä parannuksen, ja että Jumala antaa kuitenkin synnin anteeksi. Näin toinen ihminen ajattelee ja sanoo/syyttää uskovan tekevän syntiä tahallisesti armon päälle. Lankeileva heikko uskova voi itsekin ajatella niin. Ja tällainen ajattelu voi viedä heikon uskovan ahtaalle ja ahdistukseen ja pelkoon. Hän kun ajattelee, ettei hän kykene elämään täysin synnittömästi, eikä siksi olekaan oikea uskova, eikä voi pelastua. Hän ajattelee: ”Jumala ei ehkä enää jaksakaan antaa anteeksi, eikä anna anteeksi.”

Ongelma tässä on se, että jokainen uskova tekee enemmän tai vähemmän syntiä armon päälle. Yksikään uskova ei kykene elämään synnittömästi. Silloin meille jokaiselle tulee asioita, joita me teemme, vaikka tiedämme, että se on syntiä Jumalan edessä. Siitä huolimatta uskova pelastuu koska pelastus ei ole ansioista vaan armosta ja uskosta Jeesukseen. Uskova luottaa siihen, että Jumalan armo kattaa hänen syntinsä. Jumala ei vaadi uskovalta synnitöntä vaellusta koska Hän tietää, että kukaan ei kykene elämään täysin synnittömästi. Jumala ei vaadi meiltä mahdottomia. Puhun vilpittömistä heikoista Jumalan lapsista. 

Tässä ei ole kysymyksessä synnin tekeminen armon päälle. Kyseessä on synnin tekeminen sisällä Jumalan armossa. 

Mitä tarkoitan?

Jos Jumala vaatisi uskovalta onnistunutta synnitöntä elämää, uskovasta itsestään tulisi perusta pelastukselleen. Ihminen olisi itse itsensä pelastaja. Koska kukaan ei onnistu täysin sataprosenttisesti, kukaan ei voisi pelastua. Jumala ei saisi ketään taivaaseen. Jumala ei laskenut pelastuksemme perustaa niin heikolle pohjalle meidän itsemme varaan. Hän laski sen Jeesuksen Kristuksen varaan. Jumala antoi Poikansa meille Pelastukseksi ja pelastuksen perustaksi uskon kautta Häneen.  Raamattu todistaa, ettei ole muuta Pelastajaa eikä perustusta pelastuksellemme kuin Jeesus Kristus (1 Kor 3:11, Apt 4:12). 

Uskova pelastui syntisenä ja jumalattomana kun hän uskoi Jeesukseen Kristukseen. Jumala pelasti ja vanhurskautti hänet jumalattomana, silloin, kun hän vielä oli Jumalan vihollinen pahoissa teoissaan. Jumalan armo ja pelastus ja rakkaus kohtasi häntä siitä huolimatta. Ja Jeesus Kristus on kaikkien ihmisten Vapahtaja, mutta varsinkin uskovien Vapahtaja. Jeesus ei siis ole vain syntisten Vapahtaja. Hän on myös uskovien Vapahtaja. Tätä Paavali käski Timoteuksen opettaa ihmisille (1 Tim 4:10). Ehkä siksi minäkin otan esille tämän asian tässä. 

Jumalan armo on ilmestynyt Kristuksessa Jeesuksessa (1 Kor 1:4, Joh 1:14). Uskova on sisällä Kristuksessa Jeesuksessa. Koska uskova on sisällä Kristuksessa Jeesuksessa, hän on sisällä Jumalan armossa.

Koska uskova on Kristuksessa Jeesuksessa (Room 8:1) ja Jumalan armossa, uskovaa ympäröi Jumalan armo (Ps. 32:10). Silloin Jumalan armo on uskovan olotila. "Olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme," (Room 5:2). "Kehoittaen teitä ja vakuuttaen, että se armo, jossa te olette, on Jumalan totinen armo" (1 Piet 5:12).

Koska uskova on Kristuksessa sisällä Jumalan armossa, kaikki uskovan kompuroinnit tapahtuvat sisällä Jumalan armossa. Uskova ei siis itse asiassa tee syntiä armon päälle vaan sisällä Jumalan armossa.

Uskova voi onnistua ajoittain elämään voittajana ilman syntiä. Se edellyttää kuitenkin Pyhän Hengen täyteyttä ja siinä elämistä. Kukaan ei ole aina ja jatkuvasti täynnä Pyhää Henkeä. Siksi me uskovat epäonnistumme, ja siksi tarvitsemme Jumalan armoa pelastuaksemme ja päästäksemme kerran perille. Tästä syystä Jumala on antanut armonsa meille. Tämä Jumalan armo on annettu meille pelastavaksi armoksi (Tiit 2:11). Armosta me pelastumme uskon kautta (Ef 2:5-8).

Pelastus on Jumalan lahja. Ja lahjaa ei tietenkään tarvitse ansaita. Muuten se ei olisikaan lahja (Ef 2:8, Joh 4:10, Room 5:15, 6:23).

Sillä Jumalan armo on ilmestynyt PELASTUKSEKSI kaikille ihmisille Kristuksessa Jeesuksessa. Armo kasvattaa meitä uskovia hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi ja jumalisesti (Tiit 2:11). ”Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa” (Room 8:1). Koska armo kasvattaa uskovaa hylkäämään syntiä, uskoon tullut ihminen ei ole heti täydellinen omien tekojensa perusteella. Hän voi langeta. Siitä huolimatta Jumala on hänen kanssaan ja kasvattaa häntä armonsa kautta.   

Mikäli uskoon tullut olisi päässyt täysin synnittömään tilaan oman vaelluksensa puolesta, ei koskaan enää voisi tehdä syntiä, Jumalan armon ei tarvitsisi kasvattaa häntä hylkäämään syntiä. Ei myöskään Johanneksen olisi tarvinnut kirjoittaa Jumalan lapsille, että he eivät tekisi syntiä, ja että jos joku tekeekin syntiä, meillä on Puolustaja Jumalan luona, ja että Hän on vanhurskas ja antaa meille synnit anteeksi, ja että Hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän vaan koko maailman syntien (1 Joh 2. luku). Nämä Sanat olisivat turhaan Raamatussa.  

 

PYSY USKOSSA. PYSY KRISTUKSESSA JA HÄNEN ARMOSSAAN.

Ota lepoasento Kristuksessa ja lepää Hänen armossaan. Älä katso itseesi ja onnistumisiisi tai epäonnistumisiisi. Ne eivät horjuta sinun asemaasi Jumalan lapsena. Muista, että armosta luopuminen on Kristuksesta pois lankeamista. Armosta luopuminen vie aina ihmisen katsomaan itseensä ja turvaamaan omiin hyviin tekoihin. Hän yrittää itse pelastaa itsensä omilla hyvillä teoillaan. Tähän armosta luopuminen vie ihmisen.

Hyvät tekomme eivät koskaan riitä pelastamaan meitä. Siksi itseensä, omiin tekoihin, ja epäonnistumisiin tuijottaminen voi masentaa. Uskova ajattelee Jumalan vaativan häneltä synnitöntä elämää ja onnistumisia. Siitä voi seurata jopa uskosta luopuminen: "En jaksa kun Jumala on niin vaativa ja kova minua kohtaan".

Ymmärrämme, että koska tällainen vaikutus vie uskovaa pois Kristuksesta, ja pois Hänen armostaan ja rakkaudestaan, vaikutus ei ole Jumalasta. Jumala ei puhu uskovalleen sellaista, mikä masentaa ja vie toivottomuuteen ja armosta ja uskosta luopumiseen. Siksi on tärkeää pitää katse kiinnitettynä Jeesuksessa.

Armoon luottava ja turvaava uskova nostaa katseensa Jeesukseen Kristukseen ja Hänen ansioonsa hyväkseen. Jeesuksesta Kristuksesta tulee hänelle ainoa pelastuksen lähde ja perusta. Silloin synnin myrkkykäärmeen purema ei tapa, ei vie kadotukseen. Lue Joh 3:14-17 ja 4 Mooses 21:7-10. Kristukseen Jeesukseen katsova, Häntä ajatteleva uskova elää myös pyhityselämää koska Kristuksen kasvoista lähtee uskovaa pyhittävä vaikutus ja voima (2 Kor 3:18). Pyhityselämää elävä uskova taistelee syntiä vastaan ja pyrkii antautumaan Jumalalle. 

Gal 5:1-6 ”Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Minä, Paavali, sanon teille: jos ympärileikkautatte itsenne, Kristuksesta ei ole teille mitään hyötyä. Vakuutan vielä jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään koko lain. Te olette joutuneet eroon Kristuksesta, te, jotka yritätte lain avulla tulla vanhurskaiksi. Te olette langenneet pois armosta. Mutta me odotamme Hengessä uskon kautta sitä vanhurskautta, jota toivomme. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa ei hyödytä ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus. Tärkeää on rakkaudessa vaikuttava usko.”

 

SITTEN ISRAELILAISET LÄHTIVÄT LIIKKEELLE

Minä en malta olla panematta tähän tuota 4 Mooseksen Kirjan Sanaa, onhan siinä niin väkevä Sana ja sanoma.

21:7-10 ”Israelilaiset tulivat Mooseksen luo ja sanoivat: "Me teimme syntiä, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän poistaisi käärmeet meidän kimpustamme." Mooses rukoili kansan puolesta, ja Herra sanoi Moosekselle: "Tee myrkkykäärme ja pane se tangon päähän. Kuka tahansa pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon." Mooses teki vaskisen käärmeen ja pani sen tangon päähän. Kun käärmeet purivat jotakuta, ja tämä katsoi vaskikäärmeeseen, hän jäi eloon. Sitten israelilaiset lähtivät liikkeelle."

Huomaatko! "SITTEN ISRAELILAISET LÄHTIVÄT LIIKKEELLE"!

Israelilaiset lähtivät siis liikkeelle anteeksi saamisen ja sen kokemisen jälkeen. Mitä oli tapahtunut aikaisemmin? 

Kansa oli tehnyt syntiä. Synti johtaa kuolemaan ja eroon Jumalasta. Siksi myrkkykäärmeet purivat kansaa kuolettavasti. Kansa kääntyi hädässään Mooseksen puoleen tunnustaen syntinsä. Mooses edustaa lakia. He siis tunnustivat lain edessä syntinsä ja tuomitsivat itsensä lain mukaan. Heti synnin tunnustamisen jälkeen Jumala puuttuu asiaan ja tuo kansalleen avun. Jumala puhuu Moosekselle ja käskee häntä tekemään käärmeen ja panemaan sen puuhun. Ja Jumala sanoo, että KUKA TAHANSA syntiä tehnyt Israelilainen, joka katsoo puuhun ripustettuun käärmeeseen, jää eloon. Käärmeen purema ei tapakaan käärmeeseen katsovaa ihmistä. Ja tämä oli lakiliiton aikana.

Jumala ei vaatinut tässä tapauksessa syntiseltä yhtään mitään tekoja pelastuakseen. Jumala ei vaatinut syntiseltä synnin hyvittäviä hyviä tekoja. Syntisen tuli ainoastaan NOSTAA KATSE PUUHUN RIPUSTETTUUN VASKIKÄÄRMEESEEN. Ja katselija JÄI ELOON.

Ymmärrämme, että tämä kertomus Israelin kansasta ei ole sattumalta Raamatussa. Siinä on selvä tarkoituksellinen viittaus Herraan Jeesukseen Kristukseen. Hän tuli kiroukseksi meidän edestämme (Gal 3:13). Jumala ei hylkää meitä kun me pidämme Jeesuksen Kristuksen vikauhrinamme ja pidämme uskossa kiinni Hänestä.  

Siinä on pelastuksemme, siinä puuhun ripustetussa vaskikäärmeessä. Me nostamme katseemme pois itsestämme ja synneistämme ristinpuuhun ripustettuun Vapahtajaan, Jeesukseen Kristukseen. Silloin anteeksi antaminen ja vanhurskaus virtaa Kristuksesta meille ja meihin välittömästi (Room 3:21-26). Tämä vaskikäärme on siis kuva Kristuksen uhrista. Hänet tehtiin synniksi, jotta me Hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi (2 Kor 5:21). 

Joh 3:14-17  ”Ja niin kuin Mooses korotti käärmeen autiomaassa, niin on Ihmisen Poika korotettava, että jokaisella, joka uskoo häneen, olisi iankaikkinen elämä. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainutsyntyisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita. Mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainutsyntyisen Pojan nimeen.”

Joka siis uskoo ja katsoo Häneen, Jeesukseen Kristukseen, jää eloon. Se merkitsee syntien anteeksi saamista ja elämää Jumalan yhteydessä. Hän saa ikuisen elämän ja ilon jo tässä ajassa.

Psalmit:34:6 "Jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa, heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu."

Miksi he säteilevät iloa? No, siksi, koska alkuperäinen yhteys Jumalaan palautuu ja synnin käärmeen purema menee tehottomaksi. Herran yhteydessä on ilo ja rauha ja lepo.

Tästä levosta ja pelastuksesta, anteeksi saamisesta, käsin he (Israelilaiset) sitten LÄHTIVÄT LIIKKEELLE. Heidän perusta oli Herra Jumala, meidän vanhurskautemme (Jer 23:6, 1 Kor 1:30).

Joh 15:26-27 ”Kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän luota, niin Hän, Totuuden Henki, joka lähtee Isän luota, todistaa minusta. MYÖS TE TODISTATTE, OLETTEHAN OLLEET MINUN KANSSANI ALUSTA ASTI."

Hallelujaa, synti on voitettu ja poistettu -"Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin" -ja siksi uskova on Jumalansa edessä ja yhteydessä niin kuin hän ei olisi koskaan tehnytkään mitään syntiä -”olettehan olleet minun kanssani alusta asti”. Hallelujaa!!!!  Uskova todistaa Herransa yhteydessä Herrastaan puhtaalla sydämellä ja puhtaalla omallatunnolla.

Uskova siis lähtee liikkeelle Kristus kalliolta Jeesuksen ristin juurelta anteeksi antamisen pohjalta katse kohdistettuna Kristukseen Jeesukseen.

 

https://www.youtube.com/watch?v=MEdDTS_p7ek

https://www.youtube.com/watch?v=zK8kZ9cdtHs

https://www.youtube.com/watch?v=zuyYmm54UxM

 

 

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

07.08 | 10:48

Jag gillar också Heliga andens kraft

...
23.07 | 04:00

Pelastusta ei voi ansaita mitenkään. Se on Jumalan lahja meille Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta Jeesuksen Herraksi tunnustaminen pelastaa, Raamattu todista niin

...
22.07 | 12:38

Room 10 tunnustus ei ole lakia jota suorittamalla tienataan pelastus. Pelastusta ei saada teoilla, Ef 2.

...
17.12 | 22:39

Siunausta, tuo oli hyvä ja selkeä alustus. Vaikka saankin olla jo uskossa, mutta vahvistua voi Aina yhteisestä uskosta Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme

...
Du gillar den här sidan