Uskovan tärkein oppiaine:

JUMALAN ARMO!!!

Ps 130:7 "Pane toivosi Herraan, Israel. Sillä Herran tykönä on armo, runsas lunastus hänen tykönänsä."

Armo käsitteenä tarkoittaa: Ansaitsematon hyvyys. Armo on siis hyvää jota ihminen saa vaikka hän ei ole ansainnut mitään hyvää.

Uskoon tullut ihminen on tullut uskoon Jumalan armon vaikutuksesta armon kautta (Apt 15:11, Ef 2:5, 8, Room 3:24, 1 Piet 1:10, Gal 1:15, Ef 3:7-8, 4:7, Tiit 2:11, 3:7). Hänet on siirretty elämään Jumalan armossa joka on Kristuksessa Jeesuksessa (1 Kor 1:4, Gal 5:4). Uskova on Kristuksessa. Siksi hän on myös sisällä Jumalan armossa. Näin Jumalan armo on Jeesukseen Kristukseen uskovan olotila (1 Piet 5:12, Room 5:2, Gal 5:4, 2 Kor 1:12). Uskova ei ole lain alla. Hän on armon alla (Room 6:14). Jumalan armo ympäröi uskovaa (Ps 32:10). Uskovalle tarjotaan (uutta) armoa Kristuksen tulemuksessa (1 Piet 1:13). 

Uskoon tulon jälkeen uskova alkaa opetella Jumalan armoa josta hän nyt on osallinen (Fil 1:7).  Uskova on Jumalan armosta osallinen Jumalan armosta (Joh 1:16). Jumala kehottaa uskovaa pysymään Kristuksessa ja Hänessä Jumalan armossa johon Hän itse on uskovan asettanut (Room 5:2, 1 Piet 5:12, Gal 1:6, Apt 13:43). Tämä tietenkin siitä syystä koska uskova pelastuu armoSTA Kristuksessa Jeesuksessa Hänen armoSSA. Siksi Jumala tahtoo uskovan pysyvän armossa ja näin Kristuksessa Jeesuksessa. Jeesus Kristus on uskovan Pelastus, vanhurskautus ja pyhitys sekä lunastus.

Jumala kehottaa uskovia kasvamaan armossa ja armon tuntemisessa:

 "ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään" (2 Piet 3:18).

"Lisääntyköön teille armo ja rauha" (1 Piet 1:2).

"Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta" (2 Piet 1:2).

Koska Jumalan armo on annettu meille Jeesuksessa Kristuksessa, Hänen tuntemisessa kasvaminen on kasvamista armon tuntemisessa ja kokemisessa. Armon tuntemisessa kasvaminen antaa rauhan ja luottavaisen mielen. Kristuksen tunteminen lisää armon kokemista ja juurruttaa uskovaa Kristukseen Jeesukseen ja Hänen armoonsa.  Näin armo ja armon kokeminen vie uskovaa riippuvuussuhteeseen Jeesuksesta Kristuksesta ja lähelle Häntä.

Jumalan armo on myös uskovaa kasvattava elementti. Armo kasvattaa uskovaa koska Jumala on siinä. Jumala on armon Henki ( Joh 4:24, Apt 14:3, 20:24,32, Heb 10:29). Uskova kasvaa siis armon ilmapiirissä (Tiit 2:11,12, 2 Piet 3:18). Jumalasta tullut Sana on armon evankeliumi ja Herra on/asuu armon Sanassa (Joh 1:17, 14:10-11,23, 10:30).

Ja missä Herra on, SIINÄ ON VAPAUS! (2 Kor 3:17-18).

http://www.youtube.com/watch?v=_rR_Rdb1CTE

SINÄ PELASTUT JUMALAN ARMOSTA

Apostoli Pietari nuhteli Jerusalemin asukkaita siitä että he olivat hyljänneet Messiaansa ja Kuninkaansa Jeesuksen Kristuksen ja vaatineet Hänet ristiinnaulittavaksi. Kansa oli pyytänyt Pilatukselta että hän vapauttaisi heille ryövärin mutta että Jeesus tapettaisiin. Kansa teki tämän koska he eivät uskoneet Jeesukseen Kristukseen että Hän on heidän Kuninkaansa ja Herransa. Kansan epäusko oli siis syynä Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen. Jos he olisivat uskoneet Jeesukseen, he eivät olisi ristiinnaulinneet Häntä. He olisivat ottaneet Hänet vastaan Herrakseen ja Kuninkaakseen.

Olemmeko myös me suomalaiset syyllisiä Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen jos emme usko Häneen? Kyllä! Siksi meidän tulee tehdä parannus tästä epäuskon synnistä.

Jerusalemilaisten suurin ja vakavin synti oli siis epäusko Jeesukseen Kristukseen. Tästä synnistä Pietari nuhteli heitä vakavasti ja käski heitä tekemään parannuksen, se on; uskomaan Jeesukseen Kristukseen. Tämä koska usko Jeesukseen pelastaa ihmisen ikuiseen elämään. Myös apostoli Paavali käski ihmisiä uskomaan Jeesukseen Kristukseen. Apostolit eivät luetelleet mitään syntilistoja tekosynneistä mistä ihmisten tulisi tehdä parannus. Tämä siitä syystä koska itsensä parantelu ilman uskoa Jeesukseen ei pelasta ketään. Usko Jeesukseen pelastaa. Siksi apostolit saarnasivat kansalle Jeesusta Kristusta ja käskivät ihmisiä uskomaan Jeesukseen ja kääntymään Hänen puoleensa (Apt 3:19,35 20:21, 26:20).

Raamattu todistaa että Jeesus on meidän kaikkien Herra, ei siis vain juutalaisten Herra.

Jos emme usko Jeesukseen, me teemme sielumme kadottavan synnin; epäusko Jeesukseen. Silloin hylkäämme Hänet joka on ainoa Pelastaja. Meidän kaikkien tulee uskoa Jeesukseen omana Herranamme ja Vapahtajanamme ja ottaa Hänet vastaan. Silloin olemme tehneet parannuksen sielumme kadottavasta epäuskon synnistä. Olemme silloin uskossa Häneen ja pelastettuja Jumalan lapsia. Kun Jeesus saa olla Herramme ja Vapahtajamme, Hän johdattaa meitä perille asti. Hän ei jätä työtään kesken puoliväliin.

Fil 1:1-6 "Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille.  Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! 

Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan, aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta, kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka, varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka."

Sitten...

Kun sinä olet tehnyt parannuksen tästä sielusi kadottavasta epäuskon synnistä, sinä uskot Jeesukseen Kristukseen syntiesi sovittajana ja Herranasi ja Vapahtajanasi. Silloin sinä saavutat uskosi päämäärän sielusi pelastuksen. Sillä sielujemme pelastus on uskomme päämäärä. Pelastus iankaikkisuudessa on se lopullinen päätepysäkki, päämäärä jonne olemme matkalla. Uskon kautta armon purjeella pääsemme perille. Saamme kerran nousta Jumalan satamassa laiturille. Herra Jeesus odottaa siellä ja toivottaa tervetulleeksi kaikki ne, jotka luottivat pelastuksensa Jeesuksen voimakkaisiin käsiin ja uskoivat Jeesukseen ja Hänessä olevaan Jumalan armoon tässä ajassa. Lepää Herrassa!

Uskova elää Herransa kanssa Hänelle päivittäin antautuvaa elämää. Silloin hän ei elä epäuskon kadottavassa synnissä eikä hän harjoita tahallista tekosyntiä. Hän elää taistellen myös tekosyntejä vastaan. Kuinka hyvin uskova onnistuu tässä kilvoituksessaan, ei ratkaise hänen lopullista pelastustaan.

Uskova pelastuu vaikka hän ei niin hyvin onnistuisikaan koska pelastuksemme lepää toisella pohjalla, toisen ansiolla, toisen teon varassa. Kukaan uskova ei onnistu tarpeeksi hyvin, niin että hän pelastuisi oman onnistumisensa tähden. Silloin kaikkien meidän pelastus täytyy levätä toisen ansion varassa. 

Lopullisen pelastuksemme ratkaisee se että me pysymme Kristuksessa Jeesuksessa ja Hänen armossaan. Emme siis heitä pois luottamustamme Herraan ja Hänen armoonsa, ei vaan me pidämme kiinni Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänessä olevasta Jumalan armosta. Ja siitä seuraa että armosta me olemme pelastetut, uskon kautta. Emme pelastu itsemme kautta. Pelastus on Jumalan lahja Jeesukseen uskovalle ja Häntä rakastavalle ihmiselle. Jeesus Kristus voi täydellisesti pelastaa ne, jotka tulevat Jumalan luokse Hänen kauttansa. Sillä, Jumalan armo on ilmestynyt Jeesuksessa Kristuksessa pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä uskovia.

Armo tuli siis meille PELASTUKSEKSI koska kukaan ei pelastu omilla ansioillaan. Tarvitsemme Jumalan armoa pelastuaksemme. Jumalan armo sitten kasvattaa pelastukseen sisälle tullutta armosta elävää uskovaa hylkäämään syntiä ja elämään Jumalan tahdon mukaista elämää.

Pelastuksemme astui voimaan siinä hetkessä kun me tulimme Jeesuksen luokse ja jätimme itsemme Hänen pelastettavakseen Hänen käsiinsä. Me otimme vastaan Jumalan armon Kristuksessa Jeesuksessa (2 Kor 6:1). Me annoimme Jeesuksen pelastaa itsemme ja jätimme pelastuksemme Hänen varaansa. "Antakaa pelastaa itsenne" (Apt 2:40). Pelastus on voimassa niin kauan kuin me pidämme kiinni Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänessä olevasta Jumalan armosta.

Psalmi 91:14-15 "Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan."

Saatana yrittää kammeta meitä väkisin pois Jumalan armosta katsomaan ja luottamaan omiin tekoihimme. Ja ne eivät tietenkään koskaan riitä pelastamaan meitä. Silloin on vaara menettää toivo ja luopua jopa uskosta kun näkee että en ole tarpeeksi hyvä uskova. En ole onnistunut. Mutta silloin Pyhä Henki tulee ja osoittaa Kristusta Jeesusta ja Hänen täysin onnistunutta sovitustekoa. Pyhä Henki kehottaa meitä katsomaan Jeesukseen ja ajattelemaan Häntä jotta emme väsyisi ja menettäisi toivoamme. Pyhä Henki sanoo Jumalan lapselle että pelastuksesi on Kristuksessa Jeesuksessa, ei sinussa itsessäsi. Pelastuksesi ei siis ole sinun onnistumisesi varassa. En jättänyt sitä sinun varaasi. Pelastuksesi on ja pysyy Jeesuksen onnistumisen varassa.

Ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän Hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, (pelastaa ihminen) koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, SEN JUMALA TEKI, (pelasti ihmisen) lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa että lain vaatima vanhurskaus täytettäisiin meissä (Room 8:1-4).

Roomalaiskirje:5:10 "Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut;"

Tämä jos mikä vapauttaa uskovan elämään jälleen rakkaussuhteessa Herraan Jeesukseen. Ja mikä oli se "energiajuoma" joka antoi sen voiman? JUMALAN ARMO! "On hyvä että sydän saa vahvistusta armosta" (Heb 13:9).

Paavali ja muut apostolit olivat Jumalan armon kautta hyödyksi uskoon tulleille.  Paavali sanoi olevansa Jumalan armosta se joka hän on.

1 Piet 5:12 " Silvanuksen, uskollisen veljen, kautta - jona häntä pidän olen lyhyesti teille tämän kirjoittanut, kehottaen teitä ja vakuuttaen, että se armo, jossa te olette on Jumalan totinen armo."

 

Tästä kirjoituksestani voi jollekin lukijalle syntyä kysymys:

Voinko todella pelastua vaikka en ole onnistunut elämään Jumalan tahdon mukaisesti? Voinko pelastua yksinkertaisesti uskomalla Jeesukseen? Voiko Jumala vielä armahtaa minuakin? 

Vastaus: Kyllä! Sinä pelastut armosta uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Se tosiasia, että sinä olet aralla tunnolla Jumalan edessä ja pohdit näitä asioita, johtuu yksinomaan siitä, että Pyhä Henki vetää sinua Jeesuksen Kristuksen luokse. Hän tahtoo antaa sinut Jeesukselle. Ja Jeesus ottaa tietenkin vastaan jokaisen, joka tulee Hänen luokseen. Hän ottaa sinut vastaan juuri siitä syystä että Isä, Pyhä Henki, tarjoaa sinua Jeesukselle, ehkä ensimmäistä kertaa, ehkä toista kertaa, tai ehkä seitsemättä tai ehkä viidettäkymmenettä kahdeksaa kertaa. Kun sinä tulet Jeesuksen Kristuksen luokse sydämessäsi, sinä saat jäädä Jeesuksen luokse koska Hän ei heitä ketään Hänen luokseen tulevaa ihmistä pois (Joh 6:37, 44). Silloin me puhumme pelastuksesta yksin armosta ja yksin uskosta. 

Sitä varten Jumala antoi sinulle ja minulle armonsa jotta me armon kautta pelastuisimme. Suurin synti minkä voimme tehdä on se että me hylkäämme armonantajamme Elävän Jumalan Jeesuksessa Kristuksessa emmekä tule Hänen luokseen. Ilman Jeesusta kenelläkään ei ole pelastusta. Pelastus on Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa.

Joona 2:2-11 "Ja Joona rukoili Herraa, Jumalaansa, kalan sisässä ja sanoi: "Minä huusin ahdistuksessani Herraa, ja hän vastasi minulle. Tuonelan kohdussa MINÄ HUUSIN APUA, ja SINÄ KUULIT MINUN ÄÄNENI. Sinä syöksit minut syvyyteen, merten sydämeen, ja virta ympäröitsi minut, kaikki sinun kuohusi ja aaltosi vyöryivät minun ylitseni. Minä AJATTELIN: OLEN KARKOTETTU POIS SINUN SILMIESI EDESTÄ. Kuitenkin minä SAAN VIELÄ KATSELLA sinun pyhää temppeliäsi. Vedet piirittivät minut aina sieluun asti, syvyys ympäröitsi minut, kaisla kietoutui päähäni. Minä vajosin alas vuorten perustuksiin asti, maan salvat sulkeutuivat minun ylitseni iankaikkisesti.

MUTTA SINÄ NOSTIT MINUN HENKENI YLÖS HAUDASTA, HERRA MINUN JUMALANI.

Kun sieluni nääntyi minussa, minä muistin Herraa, ja minun rukoukseni tuli sinun tykösi, sinun pyhään temppeliisi. Ne, jotka kunnioittavat vääriä jumalia, hylkäävät armonantajansa. Mutta minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa. Mitä olen luvannut, sen minä täytän. HERRASSA ON PELASTUS." SITTEN Herra käski kalaa, ja se oksensi Joonan kuivalle maalle."

Löysin netistä hyvää lääkettä sinulle ja meille kaikille. Kannattaa kuunnella koko sarja.

San 4:10-12 "Kuule, poikani, ja ota sanani varteen, niin elämäsi vuodet enentyvät. Minä neuvon sinut viisauden tielle, ohjaan sinut oikeille teille. Käydessäsi eivät askeleesi ahtaalle joudu; juostessasi et kompastu."

18-22 "Mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Jumalattomain tie on kuin pimeys: eivät he tiedä, mihin kompastuvat. Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni. Älkööt ne väistykö silmistäsi, kätke ne sydämesi sisimpään; sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiillensa."

Kuuntele siis tämä sarja

http://www.youtube.com/watch?v=THNq8kVy5Xs

 

Löysin vielä lisää asiaa tästä aiheesta Suomi24 raamattu- ja helluntailaisuuspalstalta.

Gal. 3:19 Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu; ja se säädettiin enkelien kautta, välimiehen kädellä.

Lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan uskosta osattomille. Ihminen tulee vanhurskaaksi yksin uskosta ja yksin armosta. Jeesus Kristus on lain loppu (täyttymys) vanhurskaudeksi jokaiselle joka uskoo.

Niin Herra tuli minulle ja sinulle pelastukseksi. Herrassa on pelastus ja Jeesus Kristus on Herra meidän Pelastajamme. Jeesuksessa on pelastus ja Jeesus on Jumalan Pelastus. Herra Jeesus Kristus on meidän vanhurskautemme. lunastuksemme ja pyhityksemme. Ja se, miltä meistä uskovista milloinkin tuntuu, se ei muuta tätä asiaa piirtoakaan. Pelastuksemme on korkeammalla tasolla kuin tunteissamme. Niinson!

Kuuntele tämä saarna niin ehkä se avaa sinulle jotakin Jumalan armosta.

http://www.uskotv.fi/?page=watch&vid=8565

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

07.08 | 10:48

Jag gillar också Heliga andens kraft

...
23.07 | 04:00

Pelastusta ei voi ansaita mitenkään. Se on Jumalan lahja meille Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta Jeesuksen Herraksi tunnustaminen pelastaa, Raamattu todista niin

...
22.07 | 12:38

Room 10 tunnustus ei ole lakia jota suorittamalla tienataan pelastus. Pelastusta ei saada teoilla, Ef 2.

...
17.12 | 22:39

Siunausta, tuo oli hyvä ja selkeä alustus. Vaikka saankin olla jo uskossa, mutta vahvistua voi Aina yhteisestä uskosta Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme

...
Du gillar den här sidan