SYNNIN SYNTY JA ALKUPERÄ

Maailmassa on sekä hyvyyttä että pahuutta. Kukaan ei liene kieltävän tätä totuutta. Mutta miksi on pahuutta jos Jumala on olemassa ja Hän on hyvä ja kaiken hyvän aikaansaaja ja tekijä? Jos Jumala tekee vain hyvää, niin kuin uskovat väittävät, mistä kaikki kärsimykset ja pahuus on? Miksi Jumala sallii pahuutta jos Hän on Kaikkivaltias? Onko Jumala Kaikkivaltias koska Hän ei pysäytä pahaa? Eikö Hän kykene siihen? Yritän seuraavassa vastata tähän monia ihmisiä askarruttavaan vaikeaan pohdintaan.

Pahuudelle ja synnin olemukselle löytyy selitys Raamatun sivuilta. Jumala selittää asioitaan omilleen.

Jumala on Kaikkivaltias ja Hän voisi hyvinkin estää kaiken pahuuden. Tämä ei kuitenkaan ole niin yksinkertaista kuin me ihmiset omalla pienellä ymmärryksellämme ajattelemme.

Synti tuli maailmaan Luciferin kapinan ja vallankaappaus yrityksen seurauksena. Lucifer oli Jumalan lähin enkeliolento, kerubi taivaassa Jumalan luona. Hän oli taivaassa Jumalan jälkeen mahtavin henkiolento. Kaikki taivaan joukot rakastivat, kiittivät, palvelivat, ylistivät ja kunnioittivat kuitenkin Jumalaa ainoana valtiaana ja Herrana. Lucifer kadehti tätä Jumalan asemaa ja kunniaa. Hän halusi saada itselleen sen kunnioituksen, rakkauden ja palvonnan jonka Jumala sai. Hän nousi kapinaan Jumalaa vastaan puhumalla Jumalasta pahaa. Hän kehui itseään kuinka hyvä hallitsija hän olisi jos kaikki taivaan henkiolennot palvelisivat Häntä Jumalan asemasta. Lucifer sai puolelleen kolmasosan Jumalan enkeleistä. Taivaassa tuli kapina ja sota. Koska taivas on Rakkauden pyhä paikka, siellä ei voi olla syntiä: kapinaa ja sotaa jotka aiheuttaisivat kärsimyksiä kaikille taivaan asukkaille, Jumala heitti Luciferin joukkoineen ulos taivaasta.  

Nyt Lucifer ja hänen enkelinsä vihaavat Jumalaa. Siksi ne myös taistelevat Jumalaa vastaan.

Näistä Luciferin puolelle kääntyneistä Jumalan enkeleistä tuli pahoja demonihenkiä. Demonit palvelevat Saatanaa. Ne kiihottavat ihmisiä kaikenlaiseen pahaan. Ne tekevät Saatanan käskystä Saatanan tekoja. Valitettavasti usein myös ihmisten kautta jotka seuraavat Saatanaa joko tietoisesti ja tahallisesti tai ymmärtämättömyyttään. Kaikki ihmisten tekemät karkeat synnit ovat tällaisia Saatanan aikaansaannoksia.

Huomaa tässä, että Raamatun ilmoituksen mukaan tuhatvuotisessa valtakunnassa ei tehdä mitään pahaa. Se on paratiisi maan päällä (Jes 11:9, 65:25). Miksi näin? Jeesus Kristus on sitonut Saatanan ja demonit tuhanneksi vuoksi syvyyden kaivoon. Ne ovat siellä vangittuina. Siksi ne eivät pääse kiihottamaan ihmisiä vakaviin synteihin. Kaikki ihmiset ja enkelit palvelevat Jumalaa Herranaan. Jumalan tuntemus on kaikilla hyvin suuri. Rakkaus ja oikeudenmukaisuus hallitsee maata ja sen asukkaita. Siksi maan päällä ei tehdä pahaa (Ilm 20 1-3).

Jos Luciferi olisi täällä maan päällä tuhatvuotisen valtakunnan aikana, tämä paratiisi ei olisi mahdollinen. Lucifer, ts. Saatana on vielä täällä maan päällä vähän aikaa. Siksi täällä tapahtuu paljon pahaa.

Nyt jotkut ihmiset sanovat, että Jumalan olisi pitänyt pysäyttää Lucifer, tai tulisi heti pysäyttää, ja estää häntä tekemästä pahaa. Joku voi sanoa, että Jumalan olisi pitänyt tappaa Lucifer eikä antaa hänen vahingoittaa ihmisiä hirveillä teoillaan.

Tällainen ongelman ratkaiseminen ei kuitenkaan ole mahdollista oikeudenmukaiselle Jumalalle. Jos Jumala tuhoaisi, ts. tappaisi pois Luciferin, mitä luulet henkiolentojen ajattelevan Jumalasta? Mitä uskot ihmisten ajattelevan sellaisesta hallitsijasta, joka heti tappaa pois kilpailijansa tämän alkaessa saamaan vähän kannatusta? Jumala hallitsijana vain ilmoittaisi kilpailijan olleen vaarallinen hänen alamaisilleen. Siksi hänet piti poistaa päiviltä. Näin hallitsija ei antaisi kilpailijansa osoittaa millainen hallitsija hän olisi, ja mitä hänen hallituskautensa olisi tuonut tullessaan? Eikö kilpailijan tappaminen tai vangitseminen ole diktaattorin tapa hoitaa kilpailija pois päiviltä? Jumala ei ole diktaattori. Tässä on se ongelma, jos sitä ongelmaksi tahtoo kutsua.

Seuraus ihmisten "varjelemiselta" vaaralliselta vastustajalta hänen poistamisella päiviltä olisi epävarmuus ja epäilys hallitsijan hyvyydestä. Ihmiset ajattelisivat ja sanoisivat koko ikuisuuden näin:

"Vai tappoi Jumala kilpailijansa ja väittä itse olevansa hyvä, hmmmm?"

Tämän tähden Jumala ei yksinkertaisesti voi tuhota Luciferia ennen kuin hän on  loppuun asti saanut osoittaa millainen hallitsija hän todellisuudessa on. Jumala on ehdottoman oikeudenmukainen hallitsija. Hän on sitä myös Saatanaa kohtaan. Siksi Jumala ei vielä pysäytä Saatanaa. Tämän tähden tämä maailma on vielä vähän aikaa Saatanan vallassa. Saatanalla on vielä vähän aikaa todistaa olevansa parempi herra ja hallitsija kuin Jumala.

No, mehän kaikki tiedämme mihin Saatanan seuraaminen ja palveleminen vie ihmisen ja koko ihmiskunnan. Vai tietääkö  sen kaikki? Olen lukenut nettikeskusteluista kommentteja joissa kirjoittaja ylistää Saatanaa hyvänä hallitsijana. Niin tämä asia ei ole vielä loppuun todistettu ja loppuun käsitelty. Saatana saa siis vielä vähän aikaa jatkaa "vaalikamppailuaan". Mutta hänellä on vähän aikaa jäljellä.

Jokaiselle ihmiselle pitäisi olla täysin selvää, että Saatanan maailmassa ei ole elämää, iloa eikä vapautta. On vain kuolemaa, tuhoa, vihaa, kateutta, ahneutta, itsekkyyttä, riitaa, sotaa, katkeruutta, sairautta ja kaikkea muuta ikävää asiaa. Mutta Luciferin täytyy saada loppuun asti näyttää mihin hänen tiensä vie ihmisen. Jumala antaa Saatanan kulkea tiensä loppuun asti. Sitten vasta Jumala panee hänelle ja hänen teoilleen pisteen.

Lopulta Saatanan todellinen paha olemus tulee kaikille täysin selväksi. Silloin ei ole enää mitään epävarmuutta siitä, mihin Saatanan palveleminen johtaa. Silloin kaikki, sekä taivaan henkiolennot että ihmiset, tunnustavat aina ja ikuisesti Jumalan ainoaksi hyväksi hallitsijaksi. He rakastavat Jumalaa. He eivät enää koskaan kyseenalaista Jumalaa ja Hänen rakkauttaan millään lailla. Kaikki palvelevat ja rakastavat ja kiittävät ja ylistävät Jumalaa omasta hartaasta vapaasta tahdostaan.

Edellä mainitusta syystä Saatanalla on vielä vähän aikaa valtaa ihmisiin. Hän aiheuttaa kärsimyksiä ihmisten elämässä koska hänellä ei ole sääliä, rakkautta eikä myötätuntoa ketään ihmistä kohtaan. Saatana vihaa Jumalaa ja Jumalan luomakuntaa yli kaiken.

Luciferin viha ihmistä kohtaan perustuu siihen, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Koska Saatana ei voi vahingoittaa itse Jumalaa, hän pyrkii vahingoittamaan Jumalalle rakkaita ihmisiä niin paljon kun mahdollista. Monesti syyttömät, jopa viattomat lapset, saavat kärsiä. Saatana ei kuitenkaan voi tehdä mitään Jumalan sallimatta. Kaikki paha, mitä tapahtuu, on Jumalan sallimusta. Jumala voisi kyllä pysäyttää Saatanan ja hänen pahat tekonsa täysin. Mutta silloin tultaisiin em. ongelman eteen. Ihminen olisi aina ja ikuisesti epävarma siitä, kumpi hallitsija on parempi hallitsija. Onhan loogisestikin ajatellen parempi, että asia selvitetään perusteellisesti ja lopullisesti kaikille osapuolille. 

Aika, jonka ihmiskunta on elänyt maan päällä, on Jumalan ikuisessa maailmassa kuin muutama päivä. Emme voi ratkaista ja tuomita Jumalan suuria asioita katsoen meidän omasta pienestä perspektiivistämme käsin. Jumala tahtoo avata ymmärryksemme käsittämään hengellisiä asioita suuremmassa mittakaavassa Jumalan näkökulmasta katsottuna. Meidän tulee avartaa katsantokantaamme käsittämään ikuisuuden.

 

IHMISEN VAPAA TAHTO JA VALINTA

Lopuksi: Meidän asiamme ja vastuumme on valita ketä tottelemme ja ketä palvelemme. Kenen seurassa tahdomme olla nyt ja ikuisesti?

Jumala rakensi tien Hänen yhteyteensä Poikansa Jeesuksen ristin veren kautta. Meillä jokaisella on pääsy Jumalan, Luojamme, luokse Jeesuksen veren kautta. Me itse valitsemme kenen luokse tahdomme mennä ja ketä tahdomme palvella ja kenen kanssa me tahdomme viettää ikuisuutemme. Vastuu tästä valinnasta on ihmisellä. Valinta täytyy tehdä tämän elämän aikana.

Jumala ottaa luokseen vain vapaehtoisia ihmisiä. Hän ei pakota sinua eikä minua uskomaan ja seuraamaan Häntä. Jos Hän pakottaisi, silloinhan Jumala olisi tyranni, diktaattori. Meillä on mahdollisuus valita. Tämä vapaa valintamahdollisuus oli Luciferillakin taivaassa. Ei Lucifer ollut ohjelmoitu robotti. Hänelläkin oli vapaa tahto. Hän valitsi Jumalan palvelemisen sijasta kapinan Jumalaa vastaan. Hän valitsi väärin. Jumala ei luonut ihmisestäkään ohjelmoitua robottia joka automaattisesti ilman omaa tahtoaan palvelisi ja rakastaisi Häntä. Jumala antoi ihmiselle oman vapaan tahdon. Tässä on ihmisen vastuu valinnoistaan.

Jeesus sanoi kohtaamilleen ihmisille: ”Mitä sinä tahdot, että minä tekisin sinulle?” Ja kun hän puhui kovia sanoja, monet jättivät Hänet. Hän ei pakottanut ketään seuraamaan itseään ja olemaan kanssaan. Hän antoi kuulijoilleen mahdollisuuden valita seuransa. Hän sanoi jäljelle jääneille: ”Tahdotteko tekin mennä pois?" Ne, jotka tahtoivat elää omaa elämäänsä ilman Jeesusta, Hän antoi mennä. Hän kutsui seuraajikseen vain vapaehtoisia ihmisiä: "Tule ja seuraa sinä minua."

Jeesus Kristus kunnioittaa ihmisen omaa vapaata tahtoa. Hän tahtoo seurakseen vain vapaehtoisia ihmisiä.  Mitä sinä sanot Jeesukselle Kristukselle kun Hän kutsuu sinua?

 

JEESUS KRISTUS ON SAATANAA SUUREMPI

Jeesus Kristus on ristillä voittanut Saatanan. Jeesus on suurempi kuin Saatana. Uskova on uskoon tulossa siirretty Saatanan vallasta Jumalan Pojan ikuiseen valtakuntaan. Uskova Jumalan lapsi on sisällä Jeesuksessa Kristuksessa. Kristuksessa Jeesuksessa hän on turvassa Saatanalta. Saatana ei pääse käsiksi uskovaan. Siksi Jumala lapsen ei tarvitse pelätä henkivaltoja eikä Saatanaa. Jeesus on Herra.

Saatana pelkää ja tottelee Jeesuksen nimeä ja verta. Uskova on turvassa Jeesuksessa ja Hänen nimessään ja veressään veren suojassa. Jos Saatana tai henkivallat ahdistavat uskovaa, hänellä on valtuudet Jeesukselta Kristukselta käskeä Saatanaa väistymään Jeesuksen nimessä. Ja Saatanan on väistyttävä. Jeesuksen nimessä on se voima.

Olen omassa uskonelämässäni ja evankeliumin työssä joutunut jonkun verran tekemisiin Saatanan kanssa. Uskoon tulossa, ja jo ennen sitä, ihminen tulee huomaamaan hengellisiä todellisuuksia. Hän huomaa, että Jumala on todellinen, Jeesus on todellinen. Hän huomaa myös, että myös Saatana on todellinen henkivalta. Demonit ovat todellisia ja ne vaikuttavat ihmisiin. Uskoon tulossa ihminen kuitenkin vapautuu Jeesuksen voiman kautta Saatanasta ja sen henkivalloista.

Raamattu puhuu Saatana vallasta Jumalan valtakuntaan siirretyistä ihmisistä. He ovat uudestisyntyneet uskovat Jumalan lapset (Kol 1:13, Apt 26:18).  

Olen törmännyt ihmisiin, jotka ovat olleet Saatanan vallassa siinä määrin, että he ovat olleet riivaustilassa. Silloin olen kokenut, että minun kanssani on suurempi Voima ja suurempi Herra. Minun ei ole tarvinnut pelätä henkivaltoja. Olen jopa ajatuksissani nuhdellut Saatanaa ja se on väistynyt. Se on ollut todettavissa ihan välittömästi. Tämä johtuu siitä, että Herra Jeesus Kristus on uskovan kanssa ja uskovassa, Hän, joka on Saatanaa paljon suurempi.

En ole julkisesti kertonut näitä tapauksia, mutta niitä on joitakin.  Kaikkea ei ole tarkoitus kertoa eikä voi kertoa. Mutta omasta kokemuksestanikin voin sanoa, että kenenkään uskovan ei tarvitse pelätä Saatanaa. Jumala ei ole kutsunut ja asettanut meitä pelkoon pelkäämään. Hän on asettanut meidät sisälle omaan armoonsa ja rakkauteensa. Rakkaus karkottaa kaiken pelon koska me olemme Hänessä, rakkaudessa. Jeesus on Herra. Kun Jeesus on meidän kanssamme, meillä on turva Hänessä. Hän on meidän linnamme ja väkevyytemme, siksi emme pelkää. 

Saatana on luotu olento. Jeesus Kristus on Luoja, ilmestynyt ja ilmoitettu lihassa. Siksi jos sinä koet pelkoa henkivaltojen tähden, tule Jeesuksen Kristuksen luokse. Ota Hänet vastaan Herraksesi kokosydämisellä rukouksella jossa tunnustat ja hylkäät syntisi. Pyydä ne anteeksi Jeesukselta Kristukselta ja anna itsesi Hänelle kokonaan ja ehdoitta. Lähde Jeesuksen seuraan tietoisella valinnallasi ja päätöksellä elää Jeesuksen seurassa Hänen kanssaan. Pyydä Jeesukselta Hänen verensä suojelu kaikesta pahan vallasta. Ja sinä saat sen. Sinä saat turvan Jeesuksen veren suojassa.      

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

07.08 | 10:48

Jag gillar också Heliga andens kraft

...
23.07 | 04:00

Pelastusta ei voi ansaita mitenkään. Se on Jumalan lahja meille Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta Jeesuksen Herraksi tunnustaminen pelastaa, Raamattu todista niin

...
22.07 | 12:38

Room 10 tunnustus ei ole lakia jota suorittamalla tienataan pelastus. Pelastusta ei saada teoilla, Ef 2.

...
17.12 | 22:39

Siunausta, tuo oli hyvä ja selkeä alustus. Vaikka saankin olla jo uskossa, mutta vahvistua voi Aina yhteisestä uskosta Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme

...
Du gillar den här sidan