RUKOILKAA LAKKAAMATTA

Raamattu kehottaa uskovia rukoilemaan lakkaamatta (1 Tess 5:17). Tämä kehotus voi tuntua kovalta vaatimukselta. Kuka sitä nyt jaksaa ihan jatkuvasti rukoilla ja miksi Jumala edes odottaisi että me rukoilisimme koko ajan? Ymmärrämme että Jumala ei voi tarkoittaa sellaista rukousta kuin mitä me yleensä tarkoitamme rukouksella.  

Koska Raamattu kehottaa meitä rukoilemaan lakkaamatta, rukous täytyy olla laajempi käsite kuin meidän polvillaan rukoilemiset tai kaiken muun jättäminen ja Jumalaan keskittyminen ja Hänelle puutelistan esittämistä, rukouksessa olemisemme.

Ymmärtääkseni rukous on yhteyttä Jumalaan. Uskovalla on jatkuva yhteys Jumalaan hengessä. Siksi uskova voi jatkuvasti olla yhteydessä Jumalaan ja kuulla Jumalan äänen ja puhua Jumalalle ihan jatkuvasti. Ihminen puhuu Jumalalle myös sanomattomilla huokauksilla ja ajatuksillaan. Rukous on siis mielestäni yksinkertaisesti Jumalan kanssa olemista. Ja siihen me kaikki uskovat kykenemme. Olemme Hänen kanssaan ja Hän on meidän kanssamme joka päivä ja joka hetki, ihan jatkuvasti.

Jumala itse loi yhteyden ihmisen kanssa Poikansa Jeesuksen Kristuksen ristin veren ja uhrin kautta. Jeesus sovitti syntimme ja niin poisti syntimme Jumalan ja meidän ihmisten välistä. Syntimme poistuvat meidän ja Jumalan välistä kun tuomme ne Jeesukselle Kristukselle, tunnustamme ne ja hylkäämme ne. Silloin Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Koska synti on poissa, meillä on jälleen yhteys Jumalan kanssa ja me voimme täydessä uskon varmuudessa rohkeasti lähestyä elävää Jumalaa. Saamme myös odottaa että Hän kuulee ja että Hän auttaa meitä meidän asioissamme, ja varsinkin jos ja kun rukoilemme toisen ihmisen puolesta Jumalan tahdon mukaisesti.

Kerron nyt yhden rukouksen "voimakeinon" jota itse käytän. Voit kokeilla kuinka voimakkaasti tämä toimii sinun rukouselämässäsi, sillä se toimii.

Yleensä kun alan rukoilla keskittyneesti Jumalaa tuoden Hänelle omia konkreettisia tarpeitani tai rukousaiheitani, minä kiitän ensin Jumalaa Hänen armostaan ja rakkaudestaan minua kohtaan. Kiitän Jeesusta Hänen pyhästä verestään. Kerron Hänelle tulevani Hänen eteensä Hänen ristin verensä ja ruumiinsa uhrin kautta. Kerron Jumalalle että minulla ei olisi mitään mahdollisuutta tulla Sinun Pyhän Jumalan eteen rukoilemaan ja saada rukousvastauksia, ellet Sinä itse olisi Pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa sovittanut syntini ja poistanut ne Jeesuksen ristin veren ja uhrin kautta. 

Koska tiedän, että en kykene elämään synnittömästi yhtään päivää, olen jatkuvasti riippuvainen Jeesuksen veren puhdistuksesta, pyydän Jeesuksen veren puhdistuksen kaikesta synnistä. Sitten kiitän Jeesusta siitä että saan seistä Hänen edessään Hänen ansiostaan synnistä puhtaana, ja että siksi Hän kuulee minua. Fil 4:6 ”Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi,”

Olen huomannut että kun näin kiitoksen kanssa lähestyn Jumalaa Jeesuksen ruumiin uhrin ja veren kautta (Heb 10:19-23), saan kokea että Jumala on kanssani.  Yhteys on siinä. Se on Jeesuksen veressä. Tämä on tärkeä muistaa rukoillessamme Jumalaa. "Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä" (Room 3:25). Armoistuin tarkoittaa sovituksen välinettä. Jumala on sovittanut syntimme Golgatalla Jeesuksessa Kristuksessa. Siksi Hän kuulee meitä.

Jumalan Sanassa on voimakkaita lupauksia. Miten näihin lupauksiin tulisi suhtautua? Miten voin kokea lupausten täyttymisiä kohdallani ja saada rukousvastauksia. Tästä aiheesta kirjoitan joitakin ajatuksia joita uskon saaneeni Jumalalta.

Markus 11:24 "Sen tähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva."

1 Joh 5:14-15. "Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet."

Uskova on rukoillut jonkun asian puolesta. Hän on pyytänyt Jumalalta jotakin. Hän on todennut että, se mitä olen pyytänyt, on Jumalan tahdon mukainen pyyntö. Pyyntö ei siis ole ristiriidassa Jumalan Kirjoitetun Sanan ja tahdon kanssa.

Kun hän sitten lukee em. Jeesuksen neuvon ja siihen kytketyn lupauksen ja uskoo sen, hän tekee Sanan mukaisesti.  Silloin Hän uskoo saaneensa jo rukousvastauksen. Hän otti vastaan Jumalan Sanan. Jumalan Sana, johon hän uskoo ja jonka hän on ottanut vastaan, alkaa nyt vaikuttaa hänessä sitä mitä varten Jumala on sen hänelle antanut. Silloin luottamus ja ilo alkaa virtaan rukoilijan olemuksessa.

Hän kiittää Jeesusta siitä että Hän on hyvin halukas ja Hänellä on valta ja voima ilmestyä tässä ko. asiassa ja että Hän antaa/tekee se mitä Häneltä on pyydetty. Huomaa että rukoukseen ja anomiseen liittyy kiinteästi kiitos (Fil 4:6). Kiitoksen jatkuessa Pyhä Henki antaa uskon siihen että tapahtuu niin kuin on pyydetty. Jumalan Sana on elävä ja se toimii uskovan elämässä uskon kautta. Huomaa tässä että uskon vaikuttaa ja antaa Jeesus, Jumalan Sana vastaanotettuna. Silloin rukoilija on jo saanut rukousvastauksen Jumalan Hengen maailmoissa. Jumala kunnioittaa sitä joka Häntä ja Hänen Sanaansa kunnioittaa. Ketä taas Jumala kunnioittaa, sitä hän kuulee ja auttaa.

Rukousvastauksen näkyminen konkreettisesti voi viipyä mutta uskova tietää että asia on Jumalan hoidossa ja että vastaus tulee kerran tuntuvalla ja näkyvällä tavalla esille. Hän tietää myös että vastaus tulee aina oikeaan aikaan. Jumala ei voi myöhästyä.

Tärkeintä rukouksessa on rukoilijan oikea suhtautuminen Jumalaan itseensä. Rukoilija ei missään tapauksessa kyseenalaista Jumalaa millään tavalla. Jumala on rakkaus. Uskova rukoilija on Jumalan lapsi. Silloin Jumala rakastaa rukoilijaa. Rakastaahan luonnollisetkin vanhemmat lapsiaan. Mutta heillä on Jumalalta saatua rakkautta lapsiaan kohtaan. He eivät ole rakkaus niin kuin Jumala on rakkaus. Jumalan olemus on siis RAKKAUS. Tässä on suuri ero Jumalan ja ihmisen kyvyllä rakastaa. Jumalan rakkaus ihmistä kohtaan on tietenkin monin verroin suurempi ja parempi sekä puhtaampi kuin ihmisen kyky rakastaa. Koska Jumala rakastaa, Hän tahtoo rukoilijan parasta. Hän tahtoo antaa hyviä lahjoja. Jumalan tahtoa auttaa uskovaa ei siis tarvitse panna kyseenalaiseksi ja arvuutella sen kanssa.

Toinen tärkeä asia rukouksessa on rukoilijan suhtautuminen Jumalan Sanan lupauksiin. Kristuksessa Jumalan Sanassa ovat jo kaikki rukousvastaukset kaikkiin Jumalan tahdon mukaisiin rukouksiin mitä uskovat rukoilevat. Ne ovat Kristuksessa Jumalan Sanassa.  Sanassa/Sana on on.

Jumala on lahjoittanut meille jokaiselle kaiken sen mitä me tarvitsemme elämään ja Jumalasuhteeseemme Jumalan tuntemisen kautta. Lue: Jumalan Sanan (lupausten) tuntemisen kautta. Ne kaikki ovat Kristuksessa Jeesuksessa kätkettyinä. Jumala itse tulee Sanassa ihmisen luokse. Hänessä meillä on kaikki. Rukoilija ottaa vastaan ja ammentaa Kristuksesta, Jumalan Sanasta, rukousvastaukset uskon kautta.

Ilman uskoa Sanaan on mahdotonta olla otollinen Jumalalle. Jos rukoilija ei usko Sanaan, rukousvastaukset jäävät saamatta koska rukoilija ei pyydä uskossa sillä, vastaukset ovat Sanassa uskon kautta. Vastaukset ovat Sanassa joka on ON. Usko on luja luottamus siihen mitä toivotaan ja ojentautuminen sen mukaan mikä ei näy. Usko ei siis ole kyseenalaistamista eikä epäilevää kyselemistä: "Miksi et kuule, miksi et vastaa", tahdotko auttaa? jne. Tämä tällainen on epäuskoa. Usko ei ole toivomisia eikä olettamuksia olemattomasta. Usko on luja luottamus näkymättömiin todellisuuksiin. Siis sellaisiin asioihin joita emme näe, mutta jotka ovat (jo) olemassa näkymättömässä Jumalan maailmassa.

Usko on luja luottamus Jumalan Sanaan, ja ojentautumista rukousvastausten saamiseen. Koska Jeesus on uskon alkaja ja sen täydelliseksi tekijä, Hän ei viihdy epäuskoisella maaperällä. Jeesus väistyy pois epäuskoiselta alueelta (Matt 13:58, Room 11:20, Jaak 1:6). Jos Jeesus väistyy, Jumalan Sana väistyy. Jos Jumalan Sana väistyy pois, väistyy pois myös Jumalan Sanan lupaukset.

Minä en ole mikään superuskova enkä superrukoilija joka poimii rukousvastauksia liukuhihnalta. Olen ihan tavallinen heikko vajava uskova toisten uskovien rinnalla. Paljon on asioita joihin en ole vielä saanut rukousvastausta näkyvällä tavalla. Mutta kun katson taakseni, huomaan että silloin kun olen saanut konkreettisia rukousvastauksia, Jumala on toiminut edellä kuvaamieni periaatteiden pohjalta. Uskon että Jumala toimii näiden periaatteiden mukaan toistenkin uskovien elämässä.

 

ERÄS USKON RUKOUS

Minulla oli kerran lompakko hukassa kokonaisen viikon. Olin etsinyt sitä kotoani ja autostani jokaisesta kolosta. Rukoilin viikon aikana että löytäisin lompakkoni. En löytänyt.

Sitten, kun lompakon katoamisesta oli kulunut kokonainen viikko, olin todella huolestunut, sillä nyt todellakin tarvitsin lompakkoni. Nyt se lompakko täytyy löytyä. Näin päätin. Menin polvilleni ja rukoilin TOSISSANI. En enää rukoillut puoli huolimattomasti jolloin ei edes odoteta että saadaan heti rukousvastaus. Nyt minä olin ihan tosissani Jumalan edessä polvillani ja pyysin Herraa Jeesusta Kristusta antamaan minulle lompakkoni. Selitin Hänelle että minä en tiedä missä se on mutta että Sinä tiedät missä se on ja Sinä voit sen palauttaa minulle olkoonpa se joutunut mihin tahansa.

Nousin rukouksesta. Kävelin mitään ajattelematta suoraan keittiöön ikään kuin joku voima vei minut sinne. Aukaisin keittiöstä erään laatikon. Panin käteni laatikkoon. Tunsin lompakon kämmeneni alla. Minä ihmettelin tätä lompakon löytymistä. Olinhan aukaissut tuon laatikon monta kertaa viikon aikana ja etsinyt lompakkoani sieltä. Mutta se ei ollut aikaisemmin ollut siellä.

Luonnollinen selitys lompakon löytymiselle laatikosta tietysti olisi se että lompakkoni oli ollut laatikossa koko ajan mutta minä vain en ollut nähnyt sitä. Mutta koska minä olin tarkastanut viikon aikana tuon laatikon monta kertaa hyvin huolellisesti, silloin asia tulee kokonaan toiseen valoon ja lompakon löytyminen saa leiman; Ihme. Ja sekin seikka että "satuin löytämään" lompakkoni vasta kokosydämisen vakavan rukoukseni jälkeen todistaa rukouksen voimasta.

Minulla on muitakin rukousvastauksia jotka olen saanut vasta sitten kun olen rukoillut tosissani tarkoittaen sitä mitä pyydän ja myös odottanut ja suorastaan vaatinut Jumalalta rukousvastausta. Silloin olen myös ottanut vastaan rukousvastauksen uskossa.

Usein uskovat rukoilevat puolihuolimattomasti eivätkä he edes odota että he saisivat rukousvastauksen. Rukous voidaan myös unohtaa. Silloin Jumala ei myöskään tee heidän pyyntöjensä mukaan. Ethän ole tarkoittanut sitä mitä olet Jumalalle puhunut. Olet puhunut rukouksen tähden. Jumala pitää ottaa tosissaan eikä rukoilla vain rukouksen tähden. Rukousvastaukset tulee ottaa myös uskossa vastaan. Tulee uskoa että Jumala on ja että Hän kuulee ja että Hän vastaa. Täytyy myös uskoa ja luottaa siihen että Jumala tahtoo antaa rukousvastauksen. Jumalan hyvää tahtoa ei saa kyseenalaistaa. Se loukkaa Jumalaa ja on jarruna jos ei esteenä rukousvastauksille.

Tässä on Jeesuksen antama avain rukousvastauksiin.

Markus 11:24 "Sen tähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva."

Olen toki rukoillut sellaisiakin rukouksia jotka olen enemmän tai vähemmän sitten unohtanut melkein heti rukoiltuani. Olen myöhemmin saanut selvän rukousvastauksen sellaisiinkin rukouksiin. Silloin olen muistanut rukoilleeni asian puolesta. Mutta aina silloin kun olen saanut selvän rukousvastauksen, olen myöhemmin huomannut että rukoilin harkitusti uskossa tarkoittaen sitä mitä pyysin. Ei siis umpimähkään pyydetä vain jotakin rukouksen tähden. Sellaisia pyyntöjä mitä ei tarkoitetakaan ja joihin ei edes odoteta vastausta.


KIELILLÄ PUHUMINEN RUKOUKSESSA  

Joskus meillä voi olla asiat sellaisessa jumittuneessa tilassa ettemme tiedä miten ja millä sanoin tulisi rukoilla. Koemme ettemme osaa rukoilla oikein. Sellaisiin(kin) tilanteisiin Jumalalla on vastaus. Jumala on antanut kielillä puhumisen armolahjan jokaiselle uskovalle. Sitä tulee kuitenkin pyytää ja ottaa vastaan uskossa. Kielillä puhumisen armolahja on rukouksessa hyvin tärkeä. Siinä Pyhä Henki antaa rukoilijalle sanat millä rukoilla ja rukoilija rukoilee varmasti oikein ja oikeilla sanoilla oikean asian puolesta. Emme tiedä mitä ja miten rukoilla mutta Pyhä Henki tietää ja rukoilee meidän itsemme suulla. Aika valtava asia, eikö totta!


KIELILLÄPUHUMISEN ARMOLAHJA ON TARKOITETTU JOKAISELLE USKOVALLE. 

Totesin tuossa edellä että Jumala on antanut kielilläpuhumisen armolahjan jokaiselle uskovalle. Näin olen todellakin ymmärtänyt Jumalan Sanan. Paavali toteaa ikävänä tosiasiana, ei Jumalan tahtona, ettei kaikki uskovat puhu kielillä (1 Kor 12:30). Kielilläpuhuva rakentaa itseään. Siksi Paavali (ja Jumala)  tahtoo kaikkien uskovien puhuvan kielillä (1 Kor 14:4-5)

Jumala siis tahtoo että sinä ja minä rakennamme itseämme puhuen kielillä. Vai voiko joku uskova väittää ettei Jumala tahdo hänen rakentavan itseään eikä siksi ole antanut eikä anna hänelle kielilläpuhumisen armolahjaa jotta hän voisi rakentaa itseään armolahjan avulla? Mihin perustat sen että sinä olisit poikkeus Jumalan tahdosta tässä asiassa? Jos olet poikkeus tässä asiassa, missä muissa asioissa olet poikkeus Jumalan tahdosta? 

Jumala on antanut kielilläpuhumisen armolahjan jokaiselle uskovalle Jeesuksessa Kristuksessa. Hänessä meillä ei puutu mitään missään armolahjassa (1 Kor 1:4-7). Hänessä on kaikki, myös armolahjat.  Pyydetään niitä Häneltä ja otetaan vastaan Jeesuksen nimessä. Silloin toteutamme Jumalan tahtoa. Lisää asiaa armolahjoista   http://www.jaikal.se/431797825


JATKETAAN RUKOUKSESTA ...

Minulla on monta tap austa joissa tarvitsin kipeästi Jumalan apua. Mutta en todellakaan tiennyt miten ja millä sanoilla rukoilla. Silloin rukoilin kielillä puhuen ja sain vastauksen, joskus välittömästi hetken kielilläpuhumisen jälkeen ja joskus vähän myöhemmin.

Yleensä Henki johdattaa tällaisissa vaikeissa tilanteissa uskovan rukoilemaan kielillä puhuen. Silloin uskova kokee että Pyhä Henki kehottaa ja "painaa päälle" että tulee puhua kielillä. Kun Henki sitten "poistuu" päältä, rukoilija kokee että rukousvastaus on saatu tai se on tulossa ja rukouksen voi lopettaa. Näin olen kokenut monta kertaa. Joskus on ollut täydellinen mahdottomuus edessä. Mutta rukoiltuani hetken kielillä, mahdottomuus on muuttunut mahdollisuudeksi ja Herra on auttanut.

Luin kerran tapauksen. Eräs uskova oli lukittu ahtaaseen komeroon, niin ettei hän päässyt sieltä pois. Hänellä oli ahtaan paikan kammo. Hän oli erittäin peloissaan joutuessaan ahtaaseen paikkaan. Hän ei kestäisi sitä. Mutta hän oli uskossa Jeesukseen Kristukseen ja hänellä oli kielillä puhumisen armolahja. Hän alkoi puhua, rukoilla, kielillä. Silloin hän koki hengessään, sisäisessä maailmassaan, että hänet pantiin avaraan paikkaan. Hän oli ahtaassa komerossa mutta hengessä hän oli avarassa paikassa. Jumala teki ihmeen hänen kohdallaan ja antoi hänelle avaran tilan.

"Ahdingossani minä huusin Herraa. Hän vastasi minulle ja vei minut avaralle paikalle. Herra on minun puolellani, en minä pelkää. Mitä voi ihminen minulle tehdä!" (Ps 118:5-6).

Jos sinä olet uskossa mutta et puhu kielillä, rukoile Jeesukselta tätä armolahjaa. Pyhä Henki jakaa armolahjoja niitä Häneltä pyytävälle uskovalle. En puhu teoreettisista asioista. Puhun todellisista asioista joita sinä ja minä voimme kokea tänä päivänä. Voit lukea Pyhän Hengen lahjasta tällä sivustolla

http://www.jaikal.se/48683151

http://www.jaikal.se/48683128


 

ANTEEKSI ANTAMINEN VÄLTTÄMÄTÖNTÄ  

Nyt tullaan vielä yhteen hyvin tärkeään asiaan joka vaikuttaa rukousvastausten saamiseen. Puhumme anteeksi antamisesta joka on välttämätön.

Uskovan jumalasuhde on ylöspäin Jumalaan mutta se on myös vaakatasossa toisiin ihmisiin. Kumpikin taso täytyy olla kunnossa jotta rukouselämä toimii ja rukousvastauksia nähdään ja koetaan. Minulla täytyy siis olla asiat kunnossa myös ihmisten kanssa, mikäli se minusta on kiinni.

Room 12:18  ”Jos mahdollista on ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa.”

Markus 11:25 "Ja kun te seisotte ja rukoilette, niin antakaa anteeksi, jos kenellä teistä on jotakin toistansa vastaan, että myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaisi teille anteeksi teidän rikkomuksenne." 

Matt 6:14-15 " Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi; mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne."

Jos uskova ei anna anteeksi jollekin ihmiselle hänen rikkomuksiaan, hän elää anteeksi antamattomuudessa. Silloin Jumala ei anna hänellekään anteeksi hänen omia syntejään. Koska Jumala ei anna anteeksi uskovalle, hänen syntinsä erottavat hänet Jumalasta. Silloin Jumala ei kuule häntä eikä vastaa hänen rukouksiinsa. Rukousvastauksia ei tule.

Synnistä on päästävä eroon jotta saisi rukousvastauksia. Jos siis joku uskova ihmettelee sitä miksi hän ei saa rukousvastauksia ja taivas tuntuu olevan suljettu, hänen tulee kysyä itseltään: Olenko antanut anteeksi kaikille ihmisille jotka ovat rikkoneet minua vastaan? Anteeksi on annettava vaikka anteeksi ei pyydettäisikään.

Huomaa erikoisesti Matt 18:19. Jeesus lupaa rukousvastaukset kun kaksi sopii jostakin asiasta ja he pyytävät sitä Jumalalta. Se on suora ja varma lupaus. Välittömästi tämän jälkeen Pietari tekee Jeesukselle kysymyksen: 

"Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko seitsemän kertaa?" Pietari ajattelee että seitsemän kertaa on paljon. Jeesus kuitenkin vastaa hänelle: "Minä sanon sinulle: ei seitsemän kertaa, vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän." 

Näillä sanoilla Jeesus antaa Pietarin ymmärtää että hänen tulee elää anteeksi antamisessa koko ajan. Seitsemän on täydellisyyden luku. Meidän tulee antaa anteeksi niin monta kertaa kuin meitä vastaan rikotaan. Ei siis tule sitä kertaa jolloin ei enää tarvitsisi antaa anteeksi.

Jumala itse antaa meille jatkuvasti anteeksi meidän syntimme (1 Joh 1:7-9). Jeesus elää niin kuin Hän opettaa. Jeesus antaa meille itsellemme jatkuvasti anteeksi. Tätä jatkuvaa anteeksi antamista Hän edellyttää myös meiltä Häneen uskoviltaan.

Ef 4:32 "Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisellenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut."

Minä yritän omalta kohdaltani elää anteeksi antamisessa koska Jumalakin elää anteeksi antamisessa minua kohtaan.


JUMALA ON TAITAVA KASVATTAJA

Yksi tärkeä asia vielä tähän loppuun. Jumala ei voi antaa meille kaikkea mitä pyydämme. Me voimme pyytää sellaista mikä vahingoittaa meitä tai toisia ihmisiä, sellaista mikä ei ole hyväksi. Jos Jumala antaisi aina kaiken pyytämämme, meistä tulisi hemmoteltuja kakaroita. 

Uskova on Jumalan lapsi. Jumala kohteleekin meitä lapsinaan. Jumala on myös täydellinen kasvattaja joka kasvattaa meitä täydellisellä viisaudella ja taidolla. Hän ei tee virheitä. Me ihmiset voimme hemmotella lapsemme pilalle ja antamalla heille kaiken mitä he tahtovat ja pyytävät. Mutta sellaisesta lapsesta kehittyy huonosti voiva ongelmaihminen. Hänet on hemmoteltu pilalle. Siksi ei ole viisasta eikä oikein antaa lapselle kaikkea mitä hän pyytää. Jos hän on tottunut saamaan aina kaiken pyytämänsä, hän ei pärjää tässä kovassa maailmassa missä kuitenkaan oma tahto ei aina voi toteutua eikä aina saa mitä sormella osoittaa. Aina kaiken tahtomansa saanut ihminen on onneton ihminen. Jumala tahtoo tehdä meistä onnellisia ihmisiä. Me saamme Häneltä sellaista mikä on myös Hänen tahtonsa. Pyyntömme tulee siis olla sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa. 

Toivottavasti Pyhä Henki on avannut sinulle jotakin rukouksesta. Näin me vahvistumme ja rakennumme yhteisestä uskostamme kun pidämme esillä Elämän Sanaa ja todistamme toisillemme Sanan elävästä toimivasta voimasta meidän elämässämme.


LOPUKSI

Jotta kelleen ei jäisi minusta väärää superuskovan kuvaa joka  liukuhihnalta poimii rukousvastauksia, tahdon vielä tähän loppuun tunnustaa etten tietenkään ole saanut enkä saa aina kaikkiin pyyntöihini vastausta. Jumala ei ole hemmotellut minuakaan pilalle. Ei kukaan uskova saa automaationa Jumalalta kaikkea. Tämä johtuu edellä mainitun lisäksi myös meistä itsestämme. Jokaisen meidän jumalasuhde on vajava ja meillä tahtoo olla heikko usko. Minullakin on paljon rukousaiheita joihin ei ole tullut vastausta. Jos muuta väittäisin, minä valehtelisin. Mutta tässä tekstissäni tahdon kertoa rukouksen mahdollisuuksista. Kerron myös vähän kokemusperäistä tietä rukousvastauksiin. Raamattu (Jumala) kehottaa meitä olemaan rukouksessa kestävä ja siinä valvomaan (Room 12:12, Kol 4:2, Ef 6:18). 

 


Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

07.08 | 10:48

Jag gillar också Heliga andens kraft

...
23.07 | 04:00

Pelastusta ei voi ansaita mitenkään. Se on Jumalan lahja meille Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta Jeesuksen Herraksi tunnustaminen pelastaa, Raamattu todista niin

...
22.07 | 12:38

Room 10 tunnustus ei ole lakia jota suorittamalla tienataan pelastus. Pelastusta ei saada teoilla, Ef 2.

...
17.12 | 22:39

Siunausta, tuo oli hyvä ja selkeä alustus. Vaikka saankin olla jo uskossa, mutta vahvistua voi Aina yhteisestä uskosta Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme

...
Du gillar den här sidan