PELASTUKSEN LÄHDE

USKON PÄÄMÄÄRÄ ON SIELUJEN PELASTUS

Apostoli Pietari nuhteli Jerusalemin asukkaita siitä että he olivat hyljänneet Messiaansa ja Kuninkaansa Jeesuksen Kristuksen ja vaatineet Hänet ristiinnaulittavaksi. Kansa oli pyytänyt Pilatukselta että hän vapauttaisi heille ryövärin mutta että Jeesus tapettaisiin. Kansa teki tämän koska he eivät uskoneet Jeesukseen Kristukseen että Hän on heidän Kuninkaansa ja Herransa. Kansan epäusko oli siis syynä Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen. Olemmeko myös me syyllisiä Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen jos emme usko Häneen? Kyllä! Siksi meidän tulee tehdä parannus tästä synnistä.

Jerusalemilaisten suurin ja vakavin synti oli siis epäusko Jeesukseen Kristukseen. Tästä synnistä Pietari nuhteli heitä vakavasti ja käski heitä uskomaan Jeesukseen Kristukseen. Tämä koska usko Jeesukseen pelastaa ihmisen ikuiseen elämään. Myös apostoli Paavali käski ihmisiä uskomaan Jeesukseen Kristukseen. Apostolit eivät luetelleet mitään syntilistoja tekosynneistä mistä ihmisten tulisi tehdä parannus. He saarnasivat kansalle Jeesusta Kristusta ja käskivät ihmisiä uskomaan Jeesukseen.

Raamattu todistaa että Jeesus on meidän kaikkien Herra, ei siis vain juutalaisten Herra.

Jos emme usko Jeesukseen, me teemme sielumme kadottavan synnin; epäusko Jeesukseen. Silloin hylkäämme Hänet joka on ainoa Pelastaja. Meidän kaikkien tulee uskoa Jeesukseen omana Herranamme ja Vapahtajanamme ja ottaa Hänet vastaan. Silloin olemme tehneet parannuksen sielumme kadottavasta epäuskon synnistä. Olemme silloin uskossa Häneen ja pelastettuja Jumalan lapsia. Ja Jeesus saa olla Herramme ja Vapahtajamme.  

Sitten....................

Kun sinä olet tehnyt parannuksen tästä yhdestä sielusi kadottavasta synnistä, nimittäin epäuskosta Jeesukseen Kristukseen. Sinä uskot Jeesukseen Kristukseen syntiesi sovittajana ja Herranasi ja Vapahtajanasi. Silloin sinä saavutat uskosi päämäärän sielusi pelastuksen. Sillä sielujemme pelastus on uskomme päämäärä. Pelastus iankaikkisuudessa on se lopullinen päätepysäkki, päämäärä jonne olemme matkalla. Uskon kautta armon purjeella pääsemme perille. Saamme kerran nousta Jumalan satamassa laiturille. Herra Jeesus odottaa siellä ja toivottaa tervetulleeksi kaikki ne, jotka luottivat pelastuksensa Jeesuksen voimakkaisiin käsiin ja uskoivat Jeesukseen ja Hänessä olevaan Jumalan armoon tässä ajassa.  

Uskova elää Herransa kanssa Hänelle päivittäin antautuvaa elämää. Silloin hän ei harjoita tahallista tekosyntiä. Hän elää taistellen syntiä vastaan. Kuinka hyvin uskova onnistuu tässä kilvoituksessaan, ei ratkaise hänen lopullista pelastustaan. Uskova pelastuu vaikka hän ei niin hyvin onnistuisikaan koska pelastuksemme lepää toisella pohjalla, toisen ansiolla, toisen teon varassa. Kukaan uskova ei onnistu tarpeeksi hyvin niin että hän pelastuisi oman onnistumisensa tähden. Kaikkien meidän pelastus lepää toisen ansion varassa.  

Lopullisen pelastuksemme ratkaisee se että pysymme Kristuksessa Jeesuksessa ja Hänen armossaan. Emme siis heitä pois luottamustamme Herraan ja Hänen armoonsa, ei vaan me pidämme kiinni Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänessä olevasta Jumalan armosta. Ja siitä seuraa että armosta me olemme pelastetut, uskon kautta. Emme pelastu itsemme kautta. Pelastus on Jumalan lahja Jeesukseen uskovalle ja Häntä rakastavalle ihmiselle. Jeesus Kristus voi täydellisesti pelastaa ne, jotka tulevat Jumalan luokse Hänen kauttansa. Sillä, Jumalan armo on ilmestynyt Kristuksessa Jeesuksessa pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä uskovia.  Pelastuksemme astui voimaan siinä hetkessä kun me tulimme Jeesuksen luokse ja jätimme itsemme Hänen pelastettavakseen Hänen käsiinsä. Pelastus on voimassa niin kauan kuin me pidämme kiinni Jeesuksesta Kristuksesta ja Hänen armostaan.  

Saatana yrittää kammeta meitä väkisin pois Jumalan armosta katsomaan ja luottamaan omiin tekoihimme. Ja ne eivät tietenkään koskaan riitä pelastamaan meitä. Silloin on vaara menettää toivo ja luopua jopa uskosta kun näkee että en ole tarpeeksi hyvä uskova. Mutta silloin Pyhä Henki tulee ja osoittaa Kristusta Jeesusta ja Hänen täysin onnistunutta sovitustekoa. Pyhä Henki kehottaa meitä katsomaan Jeesukseen ja ajattelemaan Häntä jotta emme väsyisi ja menettäisi toivoamme. Pyhä Henki sanoo Jumalan lapselle että pelastuksesi on Kristuksessa Jeesuksessa, ei sinussa itsessäsi. Pelastuksesi ei ole sinun onnistumisesi varassa. Se on Jeesuksen onnistumisen varassa. Tämä jos mikä vapauttaa uskovan elämään jälleen rakkaussuhteessa Herraan Jeesukseen. Ja mikä oli se "energiajuoma" joka antoi sen voiman? JUMALAN ARMO!    "On hyvä että sydän saa vahvistusta armosta" (Heb 13:9).  

Paavali ja apostolit olivat Jumalan armon kautta hyödyksi uskoon tulleille.

1 Piet 5:12   "Silvanuksen, uskollisen veljen, kautta - jona häntä pidän olen lyhyesti teille tämän kirjoittanut, kehottaen teitä ja vakuuttaen, että se armo, jossa te olette on Jumalan totinen armo."

 

 

PELASTUKSEN LÄHDE

Pelastus tulee Jumalalta, joka istuu valtaistuimella, ja Karitsalta (Ilm 7:10). Karitsa tarkoittaa Jeesusta Kristusta (Joh 1:29).

Jo VT:n puolella voimme lukea Pelastajastamme ja varmasta pelastuksesta jonka Hän on nyt tuonut meille: ”Jumala on minun pelastukseni; minä olen turvassa enkä pelkää,” Koska Jumala on pelastuksemme, pelastuksemme on varma. Se ei ole heikolla pohjalla.

Jesaja 12:1 "Sinä päivänä sinä sanot: "Minä kiitän sinua, Herra, sillä sinä olit minuun vihastunut, mutta sinun vihasi asettui, ja sinä lohdutit minua. Katso, Jumala on minun pelastukseni; minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra, Herra on minun väkevyyteni ja ylistysvirteni, hän tuli minulle pelastukseksi." Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Ja sinä päivänä te sanotte: "Kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä, tehkää hänen suuret tekonsa tiettäviksi kansain keskuudessa, tunnustakaa, että hänen nimensä on korkea. Veisatkaa ylistystä Herralle, sillä jaloja töitä hän on tehnyt; tulkoot ne tunnetuiksi kaikessa maassa. Huutakaa ja riemuitkaa, Siionin asukkaat, sillä suuri on teidän keskellänne Israelin Pyhä."

Jeesus Kristus on Jumalasta tullut Pelastaja ja Pelastus, Jumala ihmisen hahmossa ihmisten keskellä. Hänessä meillä on pelastus. Jeesus on myös Kallio josta Israel sai juoda vettä erämaassa

2 Sam 22:2 "Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani!” Jeesus Kristus on Herra.

22:32 ”Sillä kuka muu on Jumala paitsi Herra, ja kuka muu on pelastuksen kallio paitsi meidän Jumalamme?” ”Minun Herrani ja minun Jumalani" (Joh 20:28).

23:3 ”Israelin Jumala on sanonut, Israelin kallio on puhunut minulle”. Jumala esiintyy usein pelastuksen kalliona Psalmeissa. Jeesus on hengellinen Kallio josta Israelilaiset saivat juoda erämaassa

1 Kor 10:1-4 "Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Mooseksen pilvessä ja meressä ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus."

Herra Jeesus Kristus on siis Jumala, joka juotti israelilaisia erämaassa. Hän antoi heille juotavaa. Nyt Hän tahtoo antaa vettä meillekin. Mutta se vesi on erikoista vettä. Se on hengellistä juotavaa. Jeesus selittää:

"Jokainen, joka juo tätä vettä, (luonnollinen kaivovesi) janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei ikinä janoa; vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään" (Joh 4:13-14).

Jeesus puhuu vedestä ja lähteestä joka "kumpuaa iankaikkiseen elämään". Mitä tällä tarkoitetaan? "Kumpuaminen on mielestäni pulppuamista ja aika voimakas ilmaisu veden liikehdinnästä. Ruotsalainen Folkbibeln kääntää ko. jakeen. http://www.folkbibeln.net/chapter/search?bok=Joh&kapitel=4 :

Joh 4:14 Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv."

Tämän käännös on suoraan suomeksi: "Mutta joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se ei koskaan janoa. Se vesi, jota minä annan, tulee hänessä lähteeksi, joka virtaa ja antaa ikuisen elämän".

Jeesuksen antama vesi tulee "skall bli" (tulevaisuutta ilmaiseva muoto) LÄHTEEKSI joka virtaa uskovassa ja antaa hänelle ikuisen elämän. Siis jatkuvaa veden virtaamista, niin kuin lähde, joka jatkuvasti täyttyy vesisuonesta tulevalla uudella raikkaalla vedellä. Tässä on mielestäni myös tämä voimakas ajatus; se LÄHDE TULEE kertakaikkisen varmasti VIEMÄÄN PERILLE sen ihmisen jossa tämä lähde on. "Hän voi täydellisesti pelastaa ne, jotka Hänen kauttansa tulevat Jumalan luokse." Hebr:10:10 "Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jeesuksen Kristuksen ruumiin uhrilla KERTA KAIKKIAAN." = Täysin riittävä ja lopullinen uskovan pelastava uhri ja pyhitys.

Pelastuksemme on Hänessä, ikuisen elämän lähteessä, Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. "Kristus teissä, kirkkauden toivo" (Kol 1:27). VT:ssä: "Herrassa on pelastus, (Ps 3:9). Hän tuli minulle pelastukseksi" (Jes 12:2). "Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan" (1 Tim 1:15).

Ruotsalainen reformationsbibeln kääntää Joh 4:14 miltei samalla tavalla. Mutta lauseen loppu on erilainen.

http://www.bibel.se/viewNavMenu.do?menuID=22

"Men den som dricker av det vatten som jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Utan det vatten som jag ger honom skall i honom bli en källa med vatten som väller fram till evigt liv."

siis ..

"skall i honom bli en källa med vatten som väller fram TILL evigt liv."

Suomeksi: "tulee hänessä vesilähteeksi joka pursuaa (tai; virtaa voimakkaasti) perille ikuiseen elämään." Ruotsalainen sana "till" kuvaa päämäärää. Siis, Ikuisesta Jumalasta uskovaan tullut lähde vie perille päämäärään ikuiseen elämään asti. Tämä oli siis Jeesuksen sanoma. Ja tämän Jeesus sanoi syntiselle naiselle??? Pietari Kirjoitti Jeesuksen Hengessä: "Te saavutatte uskonne päämäärän, sielujen pelastuksen" (1 Piet 1:9).

Jeesuksella täytyy olla suuri tahto pelastaa ja antaa elävää vettä meille ihmisille. Jeesus tahtoo että kaikki ihmiset pelastuisivat. "Ettei yksikään, joka Häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi ikuinen elämä" (Joh 3:16). Hän suorastaan huutaa: "Jos sinä tietäisit Jumalan lahjan, ja kuka se on, joka sinulle sanoo: 'Anna minulle juoda', niin sinä pyytäisit häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä" (Joh    4:10).

Ilmaisut "väller fram" ja "flödar fram" kuvaavat voimakasta veden virtaa. Kysymyksessä on siis voimakas veden virtaaminen; Pyhän Hengen virta. Voimakasta virtaa on vaikea pysäyttää tai estää ja hallita. Se vain on siinä ja se virtaa niin kuin tahtoo ja vie sen vietäväksi annetut minne tahtoo.

Pyhä Henki on Jumala ja kaiken elämän lähde. Pyhä Henki on myös elävän veden lähde joka virtaa uskovassa. Pyhä Henki, Pyhän Hengen elävä Voima, vie uskovan perille lopulliseen ikuiseen elämään.

Pyhän Hengen virta voidaan kokea sisäisesti ja jopa ulkoisesti ja se koetaan myös Pyhän Hengen Voimana ja vaikutuksena. "Hänessä me elämme ja liikumme ja olemme" (Apt 17:28). Pyhän Hengen pelastuksen lähde, Herra Jeesus Kristus, on kuitenkin vain uudestisyntyneissä uskovissa. Lähde täytyy olla sisällä ihmisessä jotta ihmisellä olisi ikuinen elämä koska, lähde on ikuinen elämä. Siksi Jeesus tarjoaa meille tätä elävää vettä, Hän tarjoaa itseään meille pelastukseksi.

Ruotsalaisissa käännöksissä tulee hyvin esille ajatus Pyhän Hengen lähteestä ikuisena elämänä ja että se vie uskovan ikuiseen elämään. Siis, kyseessä on varmuus meidän pelastuksesta. 1 Joh 5:13 "Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä." Niin kauan kuin tuo elämän lähde on meissä, me olemme pelastetut eikä mitään kadotus tuomiota ole meille (Room 8:1-4).

Minulle tulee myös sellainen kuva tuosta ko. Joh 4:14 jakeen sanomasta että Pyhän Hengen lähde ei ole tullut käymään, olemaan meissä ja meidän kanssamme vain hyvinä päivinä jolloin olemme onnistuneet. Ei niin vaan, Hän on tullut jäämään lopullisesti uskovaan (Matt 28:20, Joh 14:16-18)    ja antaa uskovalle ikuisen elämän ja vie perille asti. Sehän lähteen tarkoitus onkin. "Te jotka Jumalan Voimasta uskon kautta VARJELLUTTE PELASTUKSEEN joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana." Näin apostoli Pietari 1 Piet 1:5. Pyhä Henki on Jumalan Voima. Hän on myöskin meidän uskovien Puolustaja. Puolustaja on uskovan kanssa ikuisesti ja tässä ajassa ja varjelee hänet uskossa. Näin Jeesus opetti Joh 14:16, 26, 16:13-14.

Lähde ei myöskään kuivetu/sina kovin helposti sillä se "väller fram", pursuaa/pulppuaa ikuista elämää ja niin uudistuu päivä päivältä. Siis, vettä tulee jatkuvasti lisää. Elämme siis Hengessä (pilvessä). "Jos me Hengessä elämme, niin myös Hengessä vaeltakaamme." Hengen tulee myös saada hallita meitä sisäisesti. Siksi kehotus: "Täyttykää Hengellä."

Room:8:14-16 "Sillä kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: "Abba! Isä!" Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia."

Gal:5:25 "Jos me Hengessä elämme, vaeltakaamme myös Hengessä."

2.Kor:2:14 "Mutta kiitos olkoon Jumalan, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Kristuksessa".

Kristuksessa ollaan pilvessä. Jeesus kastaa Pyhässä Hengessä. Olemme upotettu Kristukseen ja Hänen Henkeensä.    Hänen Henkensä on meissä uskovissa ja meidän päällämme ja ympärillämme. Olemme Hänessä ja Hänessä olemme sisällä Pelastuksessa. Kristuksen Henki johdattaa ja kuljettaa uskovaa aina joka päivä voittosaatossa tunteistamme riippumatta perille aina taivaan porteista sisälle asti.

Raamattu Kansalle kääntää voittosaaton tarkemmin selittäen kenen voitosta on kysymys. RK kääntää sen Kristuksen voittosaatoksi. Jumala siis kuljettaa uskovaa Kristuksen voitossa. Niin uskova pääsee perille Kristuksessa Jeesuksessa Jeesuksen voittosaatossa. Siis Jeesuksen voimassa ja Hänen ansiollaan. Koska Kristus Jeesus on voittanut synnin ja kuoleman vallat ja voimat niin mekin voitamme ne Hänessä. Voittomme on Jeesuksessa Kristuksessa joka on kanssamme joka päivä, tuntui miltä tuntui.

Hallelujaa Kiitos Jeesus!

 

 

SINUT ON VALITTU PELASTUKSEEN

Tiesitkö että sinulla uskovana on valtava tulevaisuus? Tiesitkö että sinut on valittu pelastukseen ja jopa istumaan kuningasten ja ruhtinaiden rinnalla hallitsijana, kuka oletkin?

1.Samuelin kirja: 2:8 "Hän tomusta nostaa halvan, hän loasta korottaa köyhän, pannaksensa heidät ruhtinasten rinnalle ja antaaksensa heidän periä kunniasijat."

Ilm: 20:6 ”Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta.

22:5 Eikä yötä ole enää oleva, eivätkä he tarvitse lampun valoa eikä auringon valoa, sillä Herra Jumala on valaiseva heitä, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti."

Tämä on totta vaikka sinä et sitä ymmärtäisikään. Kaikkivaltias Jumala on valinnut sinut istumaan Poikansa Jeesuksen kanssa kuningasten rinnalla. Se on sinun asemasi ja Jumalan suunnitelma uskovana pelastettuna Jumalan lapsena. Jumala on valinnut ja asettanut sinutkin taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa  

Efesolaiskirje: 2:6 "ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa,"

Tämä sinun valtava asemasi on siis Kristuksessa Jeesuksessa, Jumalan Pojassa.

Sinun osuutesi on ottaa asemasi vastaan Jeesuksessa Kristuksessa. Kun otat vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen sydämeesi, otat Hänessä vastaan Jumalan sinulle antaman ja tarkoittaman aseman.

Kun minä seison hienossa veneessä, minä olen itse vapaehtoisesti astunut veneeseen. Tuskin kukaan on minua sinne väkisin raahannut. Jos sinä vielä seisot laiturilla katsellen venettä haaveillen venematkasta. Et ehkä pidä itseäsi arvollisena lähtemään niin upealle matkalle. Veneen omistaja on kuitenkin valinnut sinutkin olemaan mukana venematkalla, ja sinä tiedät sen. Silloin ei riitä että seisot laiturilla haaveillen matkasta. Sinun täytyy astua veneeseen. Silloin olet ottanut vastaan sinulle annetun ja tarkoitetun asemasi veneessä ja olet sisäpuolella. Sisäpuolella pääset mukaan matkalle niin kuin minäkin. 

Ollessamme samassa veneessä olemme samalla matkalla. Vene vie meidät perille määräsatamaan. Herra Jeesus Kristus on tuon veneen Kapteeni ja perille pääsymme takuumies (Hebr 7:22). Tarvitsemmeko parempia takuita? Eikö veneeseen siitä ja matkalle!!!

Mikäli olet jo veneessä, ota rauhallisesti ja lepää siinä. Vene kannattaa sinua. Mutta jos pelkäät ja epäilet perillepääsyä koska näet ja koet myrskyjä, pääset perille kaikesta huolimatta koska Jeesus on tae perille pääsystäsi.

Eräs saarnaaja kertoi kerran saarnassaan tapauksen joka valaisee tätä asiaa. Eräs mies vei työkseen ihmisiä veneellä toiselle rannalle. Veneessä oli useita ihmisiä. Kun vene oli jonkun matkaa rannasta ja tuuli ja oli vähän aallokkoa, eräs rouva istui veneessä pidellen kovasti veneen reunoista kiinni. Hän oli kauhuissaan ja pelkäsi hukkuvansa. Toiset veneessä istujat olivat ihan rauhallisia ja sanoivat rouvalle että ota nyt rauhallisesti kyllä tässä perille päästään. Mutta rouva pelkäsi koko matkan ajan. 

Hän pääsi kuitenkin perille niin kuin muutkin matkustajat. Mutta hänen matkantekonsa oli vaivalloisempaa ja pelottavaa kun taas toisten matkustajien matka oli levollista ja miellyttävää lepoa. He ottivat rauhallisesti koska he tunsivat kapteenin ja veneen sekä olivat kokeneita vesimatkaajia. He luottivat siihen että vene ja sen kapteeni vien heidät perille.

Rouva pelkäsi koska hän ei tuntenut veneen kapteenia eikä venettä. Hän oli kokematon vesimatkoilla. Siksi hän ei kyennyt luottamaan perille pääsyyn. "Lisääntyköön teille armo ja rauha" (1 Piet 1:2). "Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta" (2 Piet 1:2). Armon ja rauhan kokeminen lisääntyy Jumalan ja Jeesuksen, Jumalan Sanan, tuntemisen kautta.  

2.Tessalonikalaiskirje:

2:13 "Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sen tähden että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen."

 

 

TIEDÄTKÖ ETTÄ SINUN EI TARVITSE KUOLLA?

Huolestuttaako sinua vanheneminen ja ruumiisi rapistuminen? Huomaatko olevasi jo ikääntynyt ja elämäsi illassa? Onko ruumiisi sairas ja heikko? Pelottaako sinua elämän päättyminen ja edessä oleva väistämätön kuolema? Ajatteletko toivottomana ja masentuneena että kuolema on kaiken loppu? Oletko huomannut että elämä on kovin lyhyt ja että sinulta jäi tekemättä paljon sellaista mitä olisit tahtonut tehdä ja saada aikaiseksi? Loppuuko sinulta aika koska ymmärrät että olet tullut tiesi päähän ja kohta sinun on jätettävä tämä elämä? Silloin olet tullut oikealle sivustolle. Lue edelleen...........

Minulla on sinulle hyviä uutisia: Tiedätkö että Raamattu todistaa että kuolema ei ole olemassaolosi loppu? Se on siirtyminen ikuisuuteen toiseen olotilaan. Sinun ei siis tarvitse kuolla niin että olemassaolosi päättyy. Sinä voit siirtyä toiseen paljon parempaan ja mielekkäämpään elämään. Sinä olet ikuisuusolento ja sinä olet olemassa tietoisessa olotilassa ikuisesti, tahdoit sinä sitä tai et. 

Mutta missä sinä vietät ikuisuutesi, sen sinä päätät itse. Sinulla on mahdollisuus saada takaisin nuoruus ja nuoruutesi terveys ja voimat ja elää ikuisesti onnellisena Jumalan, Luojasi kanssa Hänen rakkautensa läsnäolossa ja kokemisessa. Se on mahdollista! Mutta siinä tapauksessa sinun tulee valita Jumala Jeesuksessa Kristuksessa elämäsi kumppaniksi jo nyt.

Elävä Jumala on valmistanut sinulle ikuisen tulevaisuuden Hänen luonaan. Jeesus on mennyt Isän Jumalan luokse valmistamaan sinullekin asuntoa. Sen Hän on sanonut/sanoo suoraan Joh 14:1-6 jakeissa. Hän tahtoo noutaa sinutkin Isän luokse sinne missä Hän itsekin on. Tahdothan että Jeesus ottaa sinutkin Isän luo.

Ikuisuus ja ikuinen elämä on siis olemassa. Jeesus Kristus sanoo: Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka uskoo minuun, ikinä kuole (Joh 11:25). Tällä Jeesus tarkoittaa että Häneen uskova ihminen ei joudu ikuiseen eroon Jumalasta ja kadotukseen. Jeesukseen uskova elää Jumalan luona ikuisesti. Siis, usko Jeesukseen niin sinä saat ikuisen elämän Jumalan luona.

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi (joutuisi kadotukseen), vaan että hänellä olisi ikuinen elämä (Joh 3:16). Huomaa tässä Jeesuksen asettama vastakkainasettelu; hukkua kadotukseen tai ikuinen elämä. Toinen vaihtoehto näistä kahdesta on ikuisuutemme. Ikuinen elämä ja pelastus kadotukselta otetaan vastaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen.

Jos sinä nyt valitset ja päätät uskoa Jeesukseen ja annat elämäsi ts. itsesi sellaisena kuin olet Jeesukselle Kristukselle, otat Hänet vastaan Herraksesi ja Vapahtajaksesi, Hän ottaa sinut vastaan.   Sinä saat jäädä Jeesuksen luokse (Joh 6:37) Sinusta tulee heti Jumalan lapsi. Sinä saat kaikki syntisi anteeksi ja sinä olet heti pelastettu ikuiseen elämään Jumalan yhteydessä. Kuolemasi on sitten vain ovi ikuisuuteen Jumalan luokse. Siellä sinä saat Jumalalta, Luojaltasi uuden ruumiin. Se ruumis on ikuisesti nuori ja täydellinen terve ruumis. Se ei enää sairastu eikä se ole heikko eikä vanha. Se ei koe mitään tämän maailman ikävää asiaa. Olet Jumalan luona ikuisesti vapaa kaikesta tämän maailman pahuudesta ja synnistä. 

Jumalan luona ei ole enää mitään sairautta, kipua, heikkoutta, ahdistusta, pelkoa, vaivaa, väsymystä, masennusta, uhkauksia, väkivaltaa, pahoinvointia, vainoja, huolia, hermostuneisuutta, kuolemaa.  Jumalan luona ei ole mitään sellaista mikä tekee elämäsi ja olemassaolosi ikäväksi tai vaikeaksi. Ei tarvitse edes tehdä raskasta työtä saadakseen elatuksen.  Jumala täyttää kaikki Hänen lapsensa tarpeet.

Ja tämä ei ole mitään toiveajattelua eikä kuvitteluja. Tämä on Raamatun ilmoitus meidän uskovien tulevaisuudesta. Tämä ihana tulevaisuus on Jeesuksessa Kristuksessa. Siksi ota nyt vastaan Jeesus ja Hänessä ikuinen elämä ja syntiesi anteeksiantamus ja Jumalan armo ja rakkaus. Jumala itse tarjoaa näitä lahjojaan sinulle.

Ja vaikka sinä olisit vielä nuori ja terve ihminen ja kuolema tuntuisi olevan jossakin hyvin kaukaisessa tulevaisuudessa, sinä et voi tietää päiviesi määrää. Kukaan meistä ei tiedä koska päivämme päättyvät täällä maan päällä. Siksi olisi hyvä panna nämä ikuisuusasiat kuntoon, tehdä Jumalan kanssa sovinto, niin pian kuin mahdollista. Sitten saat elää turvallisin mielin kun kuoleman voittaja Herra Jeesus Kristus on mukana elämäsi purressa. Silloin sinun ei tarvitse pelätä että jos sattuisit kuolemaan jossakin onnettomuudessa tai sairaskohtauksessa tai vaikka väkivallan uhrina ennen kuin olet ehtinyt tehdä tämän uskon ratkaisun. Jos olet tässä elämässä kärsinyt, Jumalan luona et kärsi enää. Sinä vain nautit elämästä täysin siemauksin. Ota nyt Jeesus Kristus vakavasti ja sinä koet Hänet jo nyt.

Hän on sydämesi ovella koputtamassa. Hän tahtoo tulla sisälle ja antaa sinullekin ikuisen elämän. Avaa ovi. Lue pelastukseen johdattavia tekstejäni tällä sivustolla. Löydät sieltä esimerkkirukouksen jonka voit rukoilla mikäli nyt tahdot ottaa Jeesuksen vastaan ja luovuttaa elämäsi Hänen turvallisiin rakastaviin käsiinsä. Jos sinulla on vielä tästä asiasta johtuvia taisteluja, et ole yksin. Jokainen uskoon tuloa harkitseva ihminen käy läpi omat taistelunsa ennen kuin tullaan lopulliselle ratkaisun paikalle. Mutta kun sinä teet ratkaisun Jeesuksen puoleen, Hän on siinä ja Hän armahtaa ja pelastaa sinut heti. Lue omasta uskoon tulostani.

 

 

JUMALA PELASTAA MUTTA MISTÄ?

http://www.youtube.com/watch?v=OGCp-CY55tM&feature=related ted

Kun puhutaan pelastuksesta, meidän täytyy ymmärtää mistä ihmiset pelastuvat.

Raamatun mukaan ihmiset pelastetaan ikuiselta kadotustuomiolta. Kadotusta Raamattu nimittää myös helvetiksi. Se on ikuisen kärsimyksen paikka josta Jeesus varotti ihmisiä.

Täytyy myös ymmärtää mitä ihmisen pelastaminen maksoi Jumalalle.

Jeesus, Jumalan Poika, kärsi hirvittäviä tuskia pelastaakseen meidät. Se oli ainut tie ihmiskunnan pelastamiseksi. Ymmärrämme että ihmiskunnan täytyi olla hirvittävässä vaarassa. Jos ei näin ollut asian laita, Jumalan ei olisi tarvinnut tulla pelastamaan meitä.

Pelastusta tarvitsee se, joka on suuressa vaarassa. Raamatun Jumala on ainut Pelastaja.

Jumalan Sana on Jumala. Voisimme ilmaista asian myös toisin päin: Jumala on Sana ja lähtöisin Jumalasta. Siis, Jumalasta lähtenyt Sana pelastaa. Jeesus on lihaan tullut Jumalan pelastava Sana. Jeesus, (Sana) on lähetetty maailmaan pelastamaa syntisiä.

Jeesus pelasti koko ihmiskunnan ristin työnsä kautta. Näin pelastus kadotustuomiolta on Jeesuksessa Kristuksessa. Pelastusta Kristuksessa välitetään ihmiskunnalle julistetussa Sanassa. Sanoma, jota julistetaan ja joka pelastaa on sanoma Herran Jeesuksen Kristuksen ristin työstä. Tässä sanomassa on Jumalalta tullut pelastava voima. Tätä sanomaa Jeesus käski julistamaan pelastukseksi kaikille ihmisille.

Se, joka uskoo ja ottaa vastaa sanoman Jeesuksesta, pelastuu. Joka ei usko tuomitaan kadotukseen. Näin pelastus otetaan vastaan uskomalla Herraan Jeesukseen. Usko Jeesukseen sisältää kaiken sen mitä Jeesus teki ristillä.

Usko siis Herran Jeesuksen sovitustyö omalle kohdallesi. Evankeliumi Jeesuksesta on lähtöisin Jumalasta. Sitä julistetaan vajavien ihmisten kautta mutta, se pelastaa siihen uskovan. Pyydä Jumalan lihaan tullutta Sanaa (Jeesusta Kristusta) tulemaan sinun elämääsi Herraksesi ja Pelastajaksesi.

Kun olet näin uskonut ja ottanut vastaan sanoman Jeesuksesta ja olet myös pyytänyt Jeesuksen Herraksesi, Jeesus Kristus on tullut sinun elämääsi Herraksesi. Nyt voit tunnustaa Jeesuksen ihmisten edessä Herraksi ja sinä koet pelastuksen. Olet myös saanut syntisi anteeksi uskosi tähden.

Jeesus Kristus on nyt Herrasi. Olet pesty Jeesuksen verellä puhtaaksi synneistäsi. Olet yhtä syytön ja viaton kuin pieni viaton lapsi. Siksi et tahdo jatkaa syntielämää. Kartat syntiä kuin ruttoa. Jumala on kutsunut sinut elämään puhdasta elämään Jeesuksen seurassa. Kun kaipaat ja etsit puhtautta ja viattomuutta, sinä saat sen.

Näin on ja Amen!

 

 

USKOVA ON VAPAA SYNNEISTÄÄN

"Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne....Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista." (1 Kor 15:17,20).

Huomasitko? Jos Jeesusta ei ole herätetty kuolleista, meidän uskomme on turha ja me olemme vieläkin synneissämme? Mutta, me tiedämme että Jeesus on herätetty kuolleista. Se merkitsee sitä että uskova ei ole enää synneissään. Hänet on vapautettu synneistään. Tätä Paavali tahtoo tässä kertoa.

Jeesukseen uskova on synnistä ja synneistä vapautettu 2000 vuotta sitten Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Tämä vapautus astui voimaan yksilöihmisen elämässä siinä hetkessä kun hänestä tuli Jumalan lapsi uudestisyntymisessä. Uskova Jumalan lapsi ei siis ole enää synneissään koska Kristus ei jäänyt kuolemaan ja Hänet herätettiin kuolleista.

Jeesus Kristus vei meidän syntimme ruumiissaan ristin puuhun. Hän kuoli meidän synniksi tehtynä. Hänet haudattiin. Hän nousi kuolleista uutena ylösnousemus ruumiissaan synnin ja kuoleman voittajana. Jeesuksessa ei enää ollut syntejämme eikä mitään synneistämme. Syntimme jäivät Jeesuksen hautaan. Ne oli rangaistu Jeesuksessa Kristuksessa ristillä. Täydellinen sovitus oli suoritettu ja täydelliselle anteeksiantamukselle oli perusta laskettu.

Olemme siis uskovina irti kaikista synneistämme. Olemme irti synneistämme myös koska Jeesuksen veri on meidät puhdistanut ja puhdistaa meitä niistä jatkuvasti uskomme kautta Häneen. Olen siis uskovana synnitön tällä perustalla. On väärin väittää uskovaa syntiseksi. Silloinhan mitätöidään Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta saatu syntien puhdistus anteeksiantamuksen kautta.

 


JEESUKSEN VANHURSKAUS

Uudestisyntynyt synnistä vapautettu Jumalan lapsi sai Jeesuksen vanhurskauden ts. viattomuuden lahjaksi. Hän on vanhurskas tällä perustalla myös syntiin langetessaan koska uskovan synnit eivät tahraa Jeesuksen vanhurskautta eivätkä tee Jeesuksesta syntistä. Uskovan vanhurskaus perustuu siis Jeesukseen. Kukaan ei voi väittää Jeesuksen tehneen yhtään syntiä. Silloin minäkin olen synnitön uuden luomukseni puolesta. Omistanhan Jeesuksen viattomuuden (Room 3:19-24, 2 Kor 5:21).

Sitten mennään tälle perustalle perustuvaan toiseen asiaan:

 

 

KUOLLUT SAULUS JA ELÄVÄ PAAVALI

Gal 2:19-20 "Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, EN ENÄÄ MINÄ, VAAN KRISTUS ELÄÄ MINUSSA; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni."

Tätä isoilla kirjaimilla kirjoittamaani Raamatun Sanaa ei voi ymmärtää väärin jos sen lukee niin kuin siinä lukee ja uskoo sen sellaisenaan. Tästä on nyt kysymys ja minä yritän selittää erikoisesti noita isolla kirjoittamiani sanoja.

Paavali todistaa että, en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Tämä koskee meitä kaikkia uskovia. Mitä Paavali tällä tarkoitti? Kun Jeesus kuoli ristillä. Saulus Tarsolainen kuoli myös (2 Kor 5:14). Kun Saulus tuli uskoon, hän kuoli Jumalan silmissä. Saulus oli Paavalin vanha entinen syntinen ihminen. Kuollut Saulus ei enää edusta uskovaa Paavalia. Samassa silmänräpäyksessä Jumala loi Sauluksesta uuden ihmisen. Hän uudestisyntyi Jumalan lapseksi. Hänestä tuli uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa. Sauluksen uusi luomus, uusi Jumalasta syntynyt ihminen, Jumalan lapsi, sai uuden nimen; Paavali.

Kun Paavali sitten toteaa, ettei hän enää elä, hän viittaa kuolleeseen Saulus Tarsolaiseen. Saulus on kuollut eikä hän enää elää. Syntinen Saulus siis kuoli uskoon tulossaan.

Nyt elää uusi luomus, apostoli Paavali. Uusi luomus on antanut Herralle Jeesukselle Kristukselle kaikki sydämensä kymmenen huonetta ja jokaisen nurkan ja sopen mitä hänen "talossaan" löytyy ja on. Jeesus Kristus on täyttänyt Paavalin "talon" Hengellään ja näin myös läsnäolollaan. Paavali elää Pyhän Hengen hallinnassa ja ohjauksessa. Paavali antoi Jeesukselle Kristukselle ruumiinsa ja sielunsa sekä henkensä ja kaiken mitä hänellä on hallintavallan. Olihan Herra Jeesus lunastanut hänet itselleen kalliilla pyhällä sovintoverellään. Paavali hyväksyi veren hinnan. Siksi hän antoi elämänsä Jeesukselle Kristukselle ja Hänen hallintavaltaan. Paavali tottelee Jeesusta Kristusta joka ohjaa hänen elämäänsä ja tekojaan. Silloin Kristus elää hänessä eikä Paavali toteuta omia itsekkäitä halujaan ja suunnitelmiaan. Näin Paavalia ja hänen elämäänsä ohjasi Jumalan tahto. Oma tahto kuoli Jeesuksessa Kristuksessa, siis sekin on kuollut. Jumalan tahto hallitsee nyt Paavalia.

”EN KUITENKAAN MINÄ, VAAN JUMALAN ARMO, JOKA ON MINUN KANSSANI”

Koska kaiken tämän sai Paavalissa aikaan Paavalin saama ja kokema Jumalan armo Kristuksessa Jeesuksessa, hän toteaa että hän itse ei ole tehnyt työtä, vaan Jumalan armo joka on hänen kanssaan.

Näistä syistä apostoli Paavali antoi kaiken kunnian töistään Jeesukselle Kristukselle joka oli voittanut hänet ja saanut hänet valtaansa ja asettanut palvelukseensa. "En enää elä minä vaan Kristus elää minussa."

Paavali kehottaa kaikkia uskovia elämään Kristukselle Jeesukselle samalla tavalla kuin hän eli.             

1 Kor 11:1 "Olkaa minun seuraajiani, niin kuin minä olen Kristuksen seuraaja."

2 Kor 5:15 "ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut."

Room 12:1-2 "Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi; tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä."

 

 

JUMALAN LAPSIKO ARMOSTA PELASTETTU SYNTINEN?

Raamatussa ei missään sanota uskovaa armosta pelastetuksi syntiseksi. Raamatun Sanan mukaan uskova on armosta pelastettu Jumalan lapsi. Jumalan lapsi on aina vanhurskas.

Kun minä siis sanon uskovaa vanhurskaaksi, en puhu ollenkaan ihmisen omasta suoritustasosta. Puhun ihmisen uudesta identiteetistä Jumalan edessä. Jokaisella uskovalla on tämä uusi identiteetti vaikka hän ei sitä ymmärtäisikään.

Ennen uskoon tuloa jokainen aikuinen ihminen on syntinen. Hän on Jumalan vihollinen. Uskoon tulossa syntisen asema ja hänen identiteettinsä Jumalan edessä muuttuu totaalisesti. Syntisestä ihmisestä tulee vanhurskas. Nyt hän ei olekaan enää syntinen. Hän on Jumalan lapsi ja vanhurskas. Tämä vanhurskaus perustuu YKSIN JUMALAN TEKOON USKOVASSA. Uskova sai uskoon tulossaan lahjaksi Jumalalta Jumalan vanhurskauden uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Puhun tästä Jumalalta saadusta lahjavanhurskaudesta. Muista tämä.  

Tämän vanhurskauden Jumala näkee jokaisessa omassaan. Tämän vanhurskauden mukaan Jumala tuntee jokaisen omansa. Tämän vanhurskauden mukaan Jumala kohtelee omia lapsiaan vaikka uskova lankeileekin syntiin. Jumala ei katso ihmisen syntejä ja erehdyksiä. Jumala näkee uskovassa Poikansa Jeesuksen Kristuksen täydellisyyden. Tähän täydellisyyteen viittaa Heb 10:14. Tämä täydellisyys on ihmisen ulkopuolelta tullut täydellisyys. Jumala tahtoo että myös me uskovat ymmärrämme ja näemme Jeesuksen vanhurskauden ja täydellisyyden uskovissa sisarissamme ja veljissämme ja tietysti myös itsessämme. Emme silloin näe emmekä katso omiin emmekä myöskään toisten virheisiin ja synteihin. Tämä koska

JUMALAKAAN EI NIIHIN KATSO. HÄN NÄKEE JOKAISEN OMANSA JEESUKSEN VANHURSKAUDESSA.

Tästä johtuen meidänkin tulisi katsoa Jeesukseen Kristukseen ja Hänen kauttaan nähdä itsemme ja toisemme. Ihmisessä itsessään ei ole mitään vanhurskautta jos katsotaan hänen omia tekoja ja saavutuksia. ihminen on läpikotaisin syntinen itsessään. Mutta kun syntien ihminen tulee uskon, hänestä tulee uusi luomus, Jumalan lapsi. Vanha luomus kuoli Jeesuksen kanssa ristillä. Se ei enää edusta ihmistä Jumalan edessä. Uusi on tullut tilalle. Jumalan lapsi on vanhurskas ja pyhä koska hän on Kristuksessa Jeesuksessa. Se on jumalan teko uskovassa.

 

 

PYHITYS JUMALAN TEKONA.

Uskova on siis myös pyhä koska Jumala on erottanut ihmisen maailmasta ja Saatanan vallasta itselleen elämään Hänen itsensä yhteydessä sisällä Jumalan valtakunnassa. Uskova on Kristuksessa Jeesuksessa sisällä Jumalan valtakunnassa. Pyhyys ei ole päämme päällä oleva omatekoinen "pyhimyskehä". Pyhyys ja pyhitys perustuu Jumalaan itseensä. Jumalan pyhyys on sitä että Jumala on kaikesta muusta erossa. Hän on ollut ennen kaikkea muuta. Hänestä on syntynyt kaikki mikä on olemassa. Ennen Jumalaa ei ole ollut mitään, eikä Jumalan jälkeen voi tulla mitään. Tämä tietenkin siitä syystä että Jumala on aina ollut ja tulee aina olemaan iankaikkisuudesta iankaikkisuuteen.

Jumala on pyhä. Hän pyhittää sen jolla on usko Jeesukseen. Pyhittäminen tarkoittaa siis itselleen erottamista. Jumala erottaa uskovan pois maailmasta ja sen synneistä elämään yhteydessään. Tästä johtuen uskovan tulee pyrkiä erottautumaan maailmasta ja sen himoista ja elämään erossa synnistä ja lähellä Jumalaa. Tämä on meidän uskovien osuus pyhityksessä.

On väärin uskovalta kutsua itseään armahdetuksi syntiseksi. Sana "syntinen" viittaa uskovan entiseen asemaan ja identiteettiin Jumalan edessä. Identiteetti ”syntinen” ei ole Jumalan lapsen identiteetti Jumalan edessä. Ei edes "armahdettu syntinen" koska painopiste on sanassa "syntinen".

Ennen uskoontuloa jokainen meistä oli syntinen. Nyt olemme ottaneet vastaan Jeesuksen Kristuksen veren puhdistuksen synneistämme. Olemme vanhurskautetut Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä ja Jumalan Hengessä (Room 5:9, 1 Kor 6:11). Tästä johtuen olemme vanhurskaat Jumalan silmissä.

Uskovan oikea ja raamatullinen identiteetti on; armosta pelastettu Jumalan lapsi. Voimme myös sanoa olevamme armahdettuja Jumalan lapsia. Sanonta ”armosta pelastettu syntinen” nousee todennäköisesti efesolaiskirjeen toisen luvun jakeista viisi ja kahdeksan. Huomaa että, siellä ei käytetä muita sanoja kuin ”armosta pelastettu”. Sanaa ”syntinen” ei siinä yhteydessä ole. Luku alkaa Paavalin opetuksella uudesta luomuksesta: ”Jumala on eläviksi tehnyt teidät jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne joissa te ennen vaelsitte…”. Jakeen kahdeksan sanan ”armosta te olette pelastetut” jälkeen Paavali kirjoittaa jälleen uudesta luomuksesta:

”Sillä me olemme HÄNEN TEKONSA, LUODUT KRISTUKSESSA JEESUKSESSA…”

Sanat ”hänen tekonsa” ja ”luodut” viittaa uuteen luomukseen joka on vanhurskas ja pyhä. ”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut” (2 Kor 5:17).

Ihmiset ovat itse lisänneet sanontaansa ”armosta pelastettu” sanan ”syntinen” todennäköisesti vilpittömässä pyrkimyksessään olemaan nöyriä ihmisten edessä. Mutta, onko se oikeaa nöyryyttä muuttaa Jumalan Sanan ilmoitusta ”paremmaksi”? Eikö meitä ole käsketty pysymään kiinni opinmukaisessa luotettavassa sanassa (Tiit 1:9)?

Huomaa myös että Paavali kirjoitti tuon efesolaiskirjeen pyhille. Hän ei siis kirjoittanut kirjettään armosta pelastetuille syntisille. Hän kirjoitti armosta pelastetuille pyhille Jumalan lapsille (Ef 1:1, 2:19). Pyhä on tietenkin myös vanhurskas.

Uskova Jumalan lapsi voi tehdä syntiä (1 Joh 2:1-2). Tästä huolimatta hän on vanhurskas ja pyhä.

Tämä yksinkertaisesti siitä syystä että hänen vanhurskautensa ei perustu hänen omiin tekoihinsa ja saavutuksiinsa. Se perustuu Jeesuksen ristillä hankkimaan vanhurskauteen jonka me omistamme uskon kautta Jeesukseen.

Koska Jumala näkee uskovan vanhurskaana ja puhuttelee uskovaa vanhurskaana, meidänkin tulisi tehdä samoin.

 

 

ARMOSTA LUOPUMINEN

>>>>Todellinen syy siihen, että emme tuota hedelmää on tietenkin se, että olemme irtautuneet Kristuksesta.>>>

Kristuksesta irtautuminen, miten se voi tapahtua? Galatian uskovien keskuuteen oli tullut lain opettajia. Nämä opettivat että pelkkä usko ei riitä pelastukseen. Täytyy myös tehdä lain vaatimia tekoja. Paavali joutui puuttumaan asiaan.

Paavali kirjoitti Galatian uskoville. He olivat tulleet uskoon ja pelastuneet ja saaneet Pyhän Hengen yksin uskosta ja yksin armosta. Heillä ei siis ollut mitään omia tekoja eikä ansioita pelastuksen ja Hengen saamiseen. Mutta lain opettajien väärän lakihenkisen opetuksen tähden he eivät enää luottaneetkaan yksin Jumalan armoon. He alkoivat tavoitella vanhurskautta lain tekojen kautta. Jumalan hyväksynnän tavoitteleminen omilla hyvillä teoilla johtaa automaattisesti armon hylkäämiseen. Näin galatalaiset kääntyivät pois armosta ja pois Kristuksesta. Paavali kirjoittaa heille kovat sanat:

"Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta" (Gal 5:4). Eikö ole selvää tekstiä?

Kukaan ei saavuta lain tekojen kautta Jumalan hyväksymistä ja Jumalan vanhurskautta. Se on mahdottomuus. Vanhurskaus ja Jumalan hyväksyminen saavutetaan ainoastaan uskon kautta. Uskova on tullut sisälle Jumalan armoon ja pelastukseen henkilökohtaisen uskonsa kautta Jeesukseen. Silloin hän on myös Jeesuksessa. Koska uskova on saavuttanut Jumalan hyväksymisen ja vanhurskauden yksin uskosta ja yksin armosta, hänen tulee myös jatkaa elämään yksin Jumalan armosta Jumalan armossa. Uskovan tulee luottaa yksinomaan Jumalan armoon. Silloin hänen kerskauksensa ei ole hänen omat ansiot. Hänen kerskauksensa on yksin Jeesus Kristus ja Hänen vanhurskautensa. Näin teki Paavali. Hän kerskasi Kristuksesta. Omat hyvät teot eivät saa tulla ansioiksi. Jos näin kuitenkin käy, uskova on langennut pois armosta. Tämä siksi koska silloin hyvien tekojen perusta on oma(hyvyys)vanhurskaus.

Armosta pois lankeaminen on sama asia kuin joutua pois Kristuksesta. Hän on joutunut pois Kristus kalliolta ainoalta oikealta hyvien tekojen perustalta. Jos uskova lankeaa pois armosta, hän ei voi tuottaa hedelmää koska silloin oksa on erossa viinipuusta. Tämä on hyvin luonnollista. Jumalan armo on hedelmää tuottavan uskovan voimaravinto. "...on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta" (Heb 13:9). Hyvät teot ovat kyllä tarpeellisia mutta ne eivät voi olla eikä ne saa tulla Jumalan hyväksymisen ja/tai pelastuksemme perustaksi.

Paavalissa hyvät teot vaikutti Jumalan armo koska hän oli ja hän eli armossa armosta. Silloin Jumala saa niistä kunnian. Jos me käännymme pois armosta, vetoamme ja luotamme omiin tekoihimme, uskomme Jeesukseen ei hyödytä meitä ollenkaan. Tämä on vakavaa! Pelastuksemme ansaitseminen omilla hyvillä teoilla edellyttää meiltä Jumalan lain täydellistä täyttämistä. Tähän ei kukaan kykene. Siksi olemme riippuvaisin Jeesuksesta ja Jumalan armosta Hänessä.

"Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Katso, minä, Paavali, sanon teille, että jos ympärileikkautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi. Ja minä todistan taas jokaiselle ihmiselle, joka ympärileikkauttaa itsensä, että hän on velvollinen täyttämään kaiken lain" (Gal 5:1-3).

Gal 3:1-14 "Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna? Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta? Niinkö älyttömiä olette? Te alotitte Hengessä, lihassako nyt lopetatte? Niin paljonko olette turhaan kärsineet? - jos se on turhaa ollut. Joka siis antaa teille Hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta, samalla tavalla kuin "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi"?

Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia. Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman:

"Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi".

Niin muodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa. Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on:

"Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee".

Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska "vanhurskas on elävä uskosta".   Mutta laki ei perustu uskoon, vaan: "Joka ne täyttää, on niistä elävä". Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" -   että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen."

Gal 2:16 "Mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista."

 

 

UUSI MAA JA UUDET TAIVAAT

Uskovia odottaa valtava tulevaisuus. Raamattu puhuu tuhatvuotisesta valtakunnasta. Se on rauhan valtakunta joka on täällä maan päällä. Rauha tulee koska Rauhan Ruhtinas, Jeesus Kristus tulee ja ottaa vallan täällä maan päällä. Saatana, joka villitsee ihmisiä syntiin, sidotaan tuhanneksi vuodeksi (Ilm 20:1-3). Tämä tuhat -vuotinen rauhan valtakunta kestää kuitenkin vain ne tuhat vuotta (Ilm 20:1-7). Tämän jälkeen tämä maa planeetta ja kaikki mitä täällä on tuhoutuu ja se palaa niin kuumana että alkuaineetkin kuumuudesta hajoavat (2 Piet 3:10-13).

Jumala luo uuden maan ja uudet taivaat joissa vanhurskaat (Room 3:21-26, 4:25, 5:1-2) asuvat iankaikkisesti (Jes 65:17-18, 66:22, 2 Piet 3:13, Ilm 21:1-8, Room 6:23, 8:1-2).

Jumala luo siis uuden maaplaneetan ja uudet taivaatkin. Tuo uusi maa voi olla vaikka kuinka suuri. Raamattu ei puhu mitään sen koosta. Me voimme vain todeta että se tulee olemaan riittävän suuri. Jumalalla on näet suuri tontti (koko avaruus) jolle hän rakentaa tuon uuden planeetan.

Jumalan Sana on totta viimeistä piirtoa myöten ja tulee toteutumaan.

Jeesuksen, Messiaan tulo maan päälle oli ennustettu tarkasti jo n. 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Se toteutui tarkasti (Jes 53 ja Psalmi 22, Luuk 24:44-46, 1 Piet 1:9-12). Koska Jeesuksen tulo maailmaan ja kärsiminen toteutui tarkasti, tulee muutkin Raamatun profetaaliset ilmoitukset, jotka eivät vielä ole toteutuneet, toteutumaan yhtä tarkasti.

http://www.youtube.com/watch?v=rujFuZuB7yc

 

 


>>>Muuten miten ymmärrät asian eli miksi Jumala valitsee ja määrää ihmisiä Poikansa kuvan kaltaiseksi tai yleensä raamatussa on paljon ilmoituksia, miten Jumala on määrännyt ja valinnut ja aivoituksensa mukaan kutsunut,<<<<

Room 8:28-30 "Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa; mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut."

"jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut."

Jumala on pelastanut kaikki ihmiset Golgatan keskimmäisellä ristillä Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Näin Jumala valmisti pelastuksen kaikille ihmisille Jeesuksessa Kristuksessa. Jokainen ihminen on Jumalan puolelta kutsuttu pelastumaan Jeesuksessa Kristuksessa. Pelastus Jeesuksessa on Jumalan suunnitelma kaikille ihmisille. Kutsua pelastukseen kaiutetaan evankeliumin Sanan kautta. Evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta on Jumalan voima pelastukseksi jokaiselle joka sen uskoo. Ihminen pelastuu evankeliumin Sanan kautta Jumalan voimasta uskon kautta Jeesukseen Kristukseen.

"Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut,"

Jumala on Kaikkivaltias ja täydellinen kaikissa teoissaan. Hän tuntee ja tietää jokaisen heinänkorren joka kasvaa ympäri maailmaa. Jumala tuntee ja tietää jokaisen hiuskarvan joka ihmisten päässä on kasvanut ja kasvaa ja tulee kasvamaan. Jumalalla ei ole menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Hän on iankaikkinen. Kaikki on Jumalalle; tässä ja nyt. Hän tietää kaiken kaikista ihmisistä. Jumala tuntee kaikki ihmiset läpikotaisin. Jumala tuntee sinut ja minut paremmin kuin me itse tunnemme itsemme tai meidän lähimmät ihmiset tuntevat meidät. Voisimme siis kysyä; ketä Jumala ei ole tuntenut tai ei tunne? Siis, Jumala tuntee kaikki ihmiset ja tietää kaiken ihmisistä jo ennen kuin he ovat edes syntyneet.

"hän on myös edeltä määrännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi"

Jumala on määrännyt jokaisen pelastuksen vastaan ottavan ihmisen Poikansa kuvan kaltaiseksi. Pelastus on siis valmis Kristuksessa Jeesuksessa kaikille ihmisille uskon kautta vastaan otettavaksi. Me Jeesukseen uskovat saamme samanlaisen kirkastetun ylösnousemus ruumiin kuin Herralla Jeesuksella oli/on kun Hän nousi kuolleista. Silloin olemme Jeesuksen kaltaisia ikuisuusolentoja. Silloin toteutuu Raamatun sana kohdallamme; "tulemme hänen kaltaisikseen kun hän ilmestyy."

1 Joh 3:2 "Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on."

Fil 3:20-21 "Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi."

"Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut; ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut; mutta jotka hän on vanhurskauttanut, ne hän on myös kirkastanut."

Pelastuksen portaat ovat siis täysin valmiit. Jumala on ne valmistanut meidän kirkastamistamme myöten valmiiksi. Kaikki tämä on Jumalan Pojassa Jeesuksessa Kristuksessa. Ainoastaan kirkastettua ylösnousemusruumista joudumme odottamaan ylöstempaukseen asti. Silloin toteutuu kirkastumisportaan viimeinenkin vaihe.

Ihmisen kirkastuminen alkaa syntisen parannuksen teosta ja kääntymyksestä Jumalan puoleen. Kun syntinen uskoo Jeesukseen ja ottaa Hänet vastaan Herrakseen ja Vapahtajakseen, hänet armahdetaan välittömästi. Jeesuksen veri huuhtelee hänet puhtaaksi synnistä. Silloin hänet myös vanhurskautetaan ja pyhitetään välittömästi. Hänen päällensä puetaan Kristuksen Jeesuksen vanhurskaus ja ansio. Syntisestä tulee armosta pelastettu vanhurskas ja pyhä Jumalan lapsi. Ylöstempauksessa hän saa kirkastetun ylösnousemusruumiin johon Saatanalla ja synnillä ei enää koskaan ole mitään valtaa.

Herra Jeesus Kristus on kaiken tämän ansainnut ja hankkinut syntiselle ristin sovitustyönsä kautta. Pelastetut tulevat nyt ymmärtämään ja näkemään tämän kaiken selvästi. Siksi Herra Jeesus saa Jumalan lasten kiitoksen ja ylistyksen tästä suunnattomasta lahjasta.

 

 

ME SAAMME YLÖSNOUSEMUSRUUMIIN

Jumala teki ihmisen kuvakseen kaltaisekseen (1 Moos 1:27). Jeesus on luoja, joten ihminen on Hänen kuvansa, kaltaisensa.

"Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme (1 Moos 1:26) Siis, "JUMALA SANOI." Kuka oli Jumalan kanssa luomassa tai auttamassa Häntä? Ei kukaan! Jumala oli yksin luomassa maailmankaikkeutta (Jes 40:13-14, 44:24,6,8).

"Ja Herra Jumala sanoi: katso ihminen on tullut sellaiseksi kuin JOKU MEISTÄ." Tässä oli Isä, Sana ja Pyhä Henki yhteistyössä. Yksi Jumala kolmessa persoonassa.

Jumala loi siis ihmisen kuvakseen kaltaisekseen. Koska Jumala on kolmiyhteinen, niin ihminenkin on kolmiyhteinen. Ihmisessä on henki, sielu ja ruumis. "Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän HENKENNE ja SIELUNNE ja RUUMIINNE nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen" (1 Tess 5:23). Ei pitäisi olla vaikea uskoa että ihminen koostuu hengestä, sielusta ja ruumiista ja ne kolme muodostavat ykseyden. Raamattu puhuu:

 

-Sielun pelastuksesta (1 Piet 1:9).

-Ruumiin lunastuksesta (Room 8:23).

-Ihmisen hengen ykseydestä Jumalan Hengen kanssa (1 Kor 6:17).


Syntiin lankeamisessa ihminen menetti Jumalan kirkkauden. Jumala tuli itse Jeesuksessa ja palautti ihmisen yhteyteensä. Jumala palautti ihmiselle hänen menettämänsä vanhurskauden ja kirkkauden (Room 3:21-26 ja 2 Kor 5:21).

Uudestisyntymisessä ihminen saa lahjaksi Jumalan vanhurskauden uskon kautta Jeesukseen.

Kun Jeesus tulee takaisin, niin uskovan ihmisenkin lihan ruumis muuttuu kirkastetuksi ylösnousemusruumiiksi, sellaiseksi ruumiiksi kuin Jeesuksella on nyt (1 Joh 3:1-2, 2 Tess 1:7-10). Jeesus pystyi olemaan näkymätön, ei materia, ja aineellistumaan näkyväksi lihan ja luun omaavaksi ruumiiksi ilmestyessään opetuslasten keskelle. Hänen ei tarvinnut käyttää ovia tai ikkunoita tullessaan sisälle huoneeseen (Luuk 24:36-48). Tässä ylösnousemus ruumiissaan Hän söi tavallista ruokaa (Luuk 24:41-43).

Me tulemme siis Jeesuksen kaltaisiksi kun Hän tulee. Tämä on ymmärrettävää koska Jeesus on meidän Isämme. Jeesus on taivaallinen Isämme ja sitä paitsi ikuinen Isä (Jes 9:5). Olemme syntyneet Hänestä, Jumalan Sanasta ja Pyhästä Hengestä (Jaak 1:18, Joh 1:13, 3:3-6, 1 Piet 1:23). Jeesus kutsuu Häneen uskovia veljikseen (Hebr 2:11, Joh 20:17, Matt 28:10).   Ja lapsikseen (Joh 21:5).

Ylösnousemus ruumiinsa Jeesus vei taivaaseen Isän tykö (Luuk 24:50-53, Mark 16:19, Apt 1:9-11). Jeesus tulee kerran takaisin tässä ylösnousemus ruumiissaan samalla tavalla kuin Hän taivaaseen meni (Apt 1:9-11, Sak 14:1-9, Ilm 1:7, Matt 26:64, Fil 3:20).

Room 8:28-30: Tämä Raamatun kohta kuvaa myöskin tätä kirkastamisohjelmaa. Jumala tietää etukäteen ketkä tulevat uskoon. Ne Hän on edeltä kirkastanut. Jumalan maailmassa kun ei ole aikaa. Jumalalle kaikki on tässä ja nyt, niin menneisyys, nykyhetki kuin tulevaisuuskin. Aika on tätä maailmaa varten. Tulee kuitenkin hetki jolloin enkeli julistaa: " Aikaa ei enää ole" (Ilm 10:6). Silloin aika käsitteenä katoaa myös ihmisten maailmasta, Jumalan luomassa uudessa maassa (Jes 65:17, 66:22, 2 Piet 3:10-13, Ilm 21:1).

"Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan; katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa; Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Katso uudeksi minä teen kaikki" (Ilm 21:3-5).

 

 

IKUINEN MAJA

2 Kor 5:1-9 "Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaissa, joka ei ole käsin tehty. Sen tähden me huokaammekin ikävöiden, että saisimme pukeutua taivaalliseen majaamme, sillä kun me kerran olemme siihen pukeutuneet, ei meitä enää havaita alastomiksi. Sillä me, jotka olemme tässä majassa, huokaamme raskautettuina, koska emme tahdo riisuutua, vaan pukeutua, että elämä nielisi sen, mikä on kuolevaista. Mutta se, joka on valmistanut meidät juuri tähän, on Jumala, joka on antanut meille Hengen vakuudeksi. 

Sen tähden me aina olemme turvallisella mielellä ja tiedämme, että, niin kauan kuin olemme kotona tässä ruumiissamme, me olemme poissa Herrasta; sillä me vaellamme uskossa emmekä näkemisessä. Mutta me olemme turvallisella mielellä ja haluaisimme mieluummin muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tykö. Sen tähden me, olimmepa kotona tai olimmepa poissa, ahkeroitsemme olla hänelle mieliksi."

Paavali puhuu taivaista, (Fil 3:20) siis monikkomuoto. Jumala on luonut taivaat ja Hän ei mahdu taivasten taivaisiin (1 Kun 8:27). Jumalalla on siis monia taivaita.

Heb 1:10 "Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja;"

2 Piet 3:7 "Mutta nykyiset taivaat ja maa"

Ilm 12:12 "Sen tähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte!"

Tässä 2 Kor 5 luvussa Paavali puhuu selvästi meidän ruumiistamme, jossa me asumme tämän maanpäällisen elämämme ajan. Tämän elämän jälkeen on uskovilla taivaissa jumalan valmistama asunto, joka on uusi taivaallinen ruumiimme (Fil 1:21-25).

1 Kor 15:40 "Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita;"

Taivaallinen ruumis, joka meitä odottaa taivaissa Herran luona, on samanlainen ylösnousemusruumis kuin Herralla Jeesuksella Kristuksella oli kun Hän nousi taivaaseen (Luuk 24:50-53, Fil 3:20-21).

1 Kor 15:47-48 "Ensimmäinen ihminen oli maasta, maallinen, toinen ihminen on taivaasta. Minkä kaltainen maallinen oli, senkaltaisia ovat myös maalliset; ja minkä kaltainen taivaallinen on, senkaltaisia ovat myös taivaalliset."

1 Joh 3:2 "Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on."

Paavali kirjoitti Korintton seurakunnalle, joka on yhtä lailla pakanaseurakunta kuin suomalaisetkin seurakunnat. Paavali ei sulkenut yhtäkään Korintton uskovaa pois tuosta taivastoivosta.   Ei hän puhu mitään siitä, että taivaspaikat olisivat rajatut tiettyyn määrään. Päinvastoin, hän rohkaisee Korintton uskovia tällä taivastoivolla:

2 Kor 4:13 "Mutta koska meillä on sama uskon Henki, niin kuin kirjoitettu on: "Minä uskon, sen tähden minä puhun ", niin mekin uskomme, ja sen tähden me myös puhumme, tietäen, että hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssanne. "Sillä kaikki tapahtuu teidän tähtenne, että aina enenevä armo yhä useampien kautta saisi aikaan yhä runsaampaa kiitosta Jumalan kunniaksi."

Eikös olekin Jeesukseen uskovalla valtava tulevaisuus?

Paavali kirjoitti nuo Korinttolaiskirjeen sanat Korintton uskoville. Ne koskevat myös tämän ajan uskovia. Jokainen Jeesukseen uskova on Hänen opetuslapsi. Jeesus antoi lähetyskäskyssään käskyn tehdä kaikista kansoista Hänen opetuslapsiaan. Ne, jotka ovat tulleet Jeesuksen opetuslapsiksi, Hän on luvannut tulla hakemaan taivaaseen.

Joh 14:1-3 "1. "Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalaan, ja uskokaa minuun. Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Jos ei niin olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät, että tekin olisitte siellä, missä minä olen."

Kun Herra Jeesus tulee ja ottaa omansa taivaaseen, niin sitä ei kukaan voi estää. Hän tulee ja ottaa meidät mukaansa taivaaseen.

1 Tess 4:14-18 "Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla."

Jeesus nousi taivaaseen (Luuk 24:51).

Jeesus puhuu jäähyväispuheessaan kaikille opetuslapsilleen. Hän ei puhu vain niille, jotka olivat silloin kuulemassa, vaan kaikille opetuslapsille kaikkialla ja kaikkina aikoina   (2:38-40,47).

Olen edellä kertonut Jeesuksen takaisin tulosta. Selvyyden vuoksi kerron vielä lyhyesti tästä asiasta.

 


JEESUKSEN TAKAISIN TULO ON KOLME ERI TAPAHTUMAA

 

1. Jeesus tuli takaisin PYHÄSSÄ HENGESSÄ seurakuntaansa helluntaipäivänä. Näkymätön paluu. Tähän takaisin tuloon viittaa Joh 14:16-18, 23,26,28.Tästä tapahtumasta kertoo Apt 2:1-4. Tämä on siis jo tapahtunut tosiasia.

 

2. Jeesus tulee SEURAKUNNAN YLÖSTEMPAUKSESSA.  Näkymätön paluu. Silloin Jeesus tulee maailmalle näkymättömänä pilviin. Pyhä Henki muuttaa uskovien ruumiit ylösnousemusruumiiksi silmän räpäyksessä. Pyhä Henki tempaa uskovat ja kaikki lapset tässä muuttuneessa ylösnousemusruumiissa taivaaseen (Joh 14:1-3, 1 Tess 4:13-18, 1 Kor 15:51-53). Myös uskossa Jeesukseen kuolleet aikuiset ja KAIKKI kuolleet lapset saavat silmänräpäyksessä muuttuneen ylösnousemusruumiin. Heidän ruumiinsa nousevat ylös uutena haudoistaan. Ne/he nousevat pilviin Herraa vastaan. Tämä tulee tapahtumaan mikä päivä tahansa. Olemme tämän tapahtuman edessä.

 

3. Jeesus tulee JERUSALEMIIN ÖLJYMÄELLE seurakuntansa kanssa (uskovat jotka hän aikaisemmin haki taivaaseen) Silloin Jeesus tulee näkyvässä kiinteässä ihmisruumiissaan. Se on myös Hänen ylösnousemusruumiinsa jonka Hän sai kun Hän nousi kuolleista. Tästä Jeesuksen takaisintulo tapahtumasta kertoo Apt 1:9-11, 2 Tess 1:6-10, Sak 12. luku ja 14:1-13. Se tapahtuu n. 7 vuotta ylöstempauksesta josta kerron kohdassa 2.

Kun Jeesus tulee Öljymäelle, Hän ottaa maailman herruuden ja Hänestä tulee koko maan Kuningas. Hän perustaa tuhatvuotisen valtakunnan ja Hän on sen valtakunnan Kuningas.

 

  

 

 

 

 

 


Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

07.08 | 10:48

Jag gillar också Heliga andens kraft

...
23.07 | 04:00

Pelastusta ei voi ansaita mitenkään. Se on Jumalan lahja meille Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta Jeesuksen Herraksi tunnustaminen pelastaa, Raamattu todista niin

...
22.07 | 12:38

Room 10 tunnustus ei ole lakia jota suorittamalla tienataan pelastus. Pelastusta ei saada teoilla, Ef 2.

...
17.12 | 22:39

Siunausta, tuo oli hyvä ja selkeä alustus. Vaikka saankin olla jo uskossa, mutta vahvistua voi Aina yhteisestä uskosta Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme

...
Du gillar den här sidan