SYNNIN TUNTOON HERÄÄMINEN

PEILI NÄYTTÄÄ OIKEIN

Raamatun ilmoituksen mukaan kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Kaikki ihmiset ovat siis syntiensä tähden syntisiä. Mutta nähdä tämä ja ymmärtää oma syntinen tilansa on sitten kokonaan toinen asia. Tässä astuu Jumala kuvioihin mukaan. 

Jumala vetää syntistä ihmistä Jeesuksen luokse hyvin usein juuri synnintunnon kautta. Jumala näyttää ihmiselle hänen todellisen tilansa. Silloin ihminen näkee syntinsä ja kokee olevansa syntinen. Siksi synnintuntoon tullut ihminen on Jumalan kutsun alla. Synnintunto antaa syntiselle ihmiselle tarpeen saada syntinsä anteeksi. Eihän terve ihminen hakeudu lääkärin vastaanotolle. Vasta sairauden kohdatessa ihmistä, hän hakeutuu lääkärin vastaanotolle. Tästä johtuen synnintunto on positiivinen kokemus. Se johdattaa syntistä Jeesuksen luokse saamaan synnit anteeksi ja saamaan pelastuksen.

Ihmisen synnintunto voi olla heikko tai suuri tai tavattoman suuri niin että ihminen HUUTAA TUSKASTA Jumalan puoleen. Tällaista synnintuntoa on esiintynyt herätyshistorian aikana monin paikoin. Esim. helluntaiherätyksen syntymisvaiheessa Azuzakadulla Los Anglesissa. Siellä oli kokouspaikan ympärillä niin voimakas Pyhän Hengen läsnäolo että syntiset ihmiset konttasivat synnintunnossa kadulta kokouksiin. Heillä oli suuri tarve päästä kuulemaan armon evankeliumia ja tekemään parannuksen ja näin saamaan pelastuksen. He tulivat Herran Jeesuksen Kristuksen luokse. Myös lestadiolaisuuden syntyvaiheessa tapahtui vastaavaa Lars Levi Laestadiuksen saarnatessa.

 
Synnintunto on aina Pyhän Hengen työtä ihmisessä. Ilman Pyhän Hengen vaikutusta ei kukaan tule synnintuntoon. Tämän tähden uskosta osaton ihminen, joka ei koe olevansa syntinen, elää kaukana Jumalasta. Hän on säälittävä ihminen. Jumalan pyhyyden läheisyydessä syntinen kokee synnintuntoa. Jos ihminen vertaa itseään Jeesukseen Kristukseen lukemalla evankeliumeja, hän huomaa syntisyytensä ja tarpeensa saada syntinsä anteeksi. Vertauskohde kun on korkeasti pyhä. Jos ihminen vertaakin itseään toiseen ihmiseen, hän voi kokea olevansa aika hyvä ihminen. Mutta ihmisen tulee verrata itseään Jeesukseen Kristukseen eikä keneenkään muuhun.

http://www.youtube.com/watch?v=0o5B4OHKVBc&feature=related

Pyhä Henki tulee lähelle syntistä Raamatun Sanan kautta ja herättää hänet synnintuntoon. Sen Hän tekee vain yhdestä syystä. Hän tahtoo siunata syntistä ihmistä anteeksiantamuksella ja ikuisella elämällä. Hänen tarkoituksensa on vetää syntinen Jeesuksen Kristuksen luokse saamaan anteeksiannon ja autuuden. Pyhä Henki ei koskaan herätä ketään synnintuntoon tarjoamatta syntiselle anteeksiantamusta Jeesuksen veren kautta. Pyhä Henki ei kiusaa ketään synnintunnolla.  Pyhä Henki on armon ja totuuden Henki. Jumalan armo ja totuus kulkevat käsi kädessä. Näin Pyhän Hengen ilmoittama totuus synnistä tarjoaa aina anteeksiantamusta ja armoa. Tästä syystä ei kenenkään tarvitse säikähtää kun synti alkaa painamaan. Missä synti on tullut suureksi, siinä on armo tullut vielä suuremmaksi.

Oletko siis synnintunnossa oleva syntinen? Olet onnellinen ihminen. Jumala kutsuu sinua synnintunnon kautta Jeesuksen Kristuksen luokse parannukseen ja näin pelastukseen ja todelliseen elämään. Jeesus rakastaa sinua. Hän on paljastanut sinulle syntisi armahtaakseen ja pelastaakseen sinut. Eivät terveet tarvitse parantajaa vaan sairaat. Nyt kun olet sairas (syntinen) on Parantaja lähellä. ”Minä olen Herra sinun parantajasi.” Hänen haavojensa kautta me olemme parannetut”. Näin Raamattu.  Jos sinä kuitenkin koet olevasi terve (synnitön), pyydä Jeesusta näyttämään sinulle sinun todellinen tilasi. Mutta, älä sitten säikähdä kun alat huomaamaan syntisyytesi.
 
Synnintuntoon herääminen on useimmiten hyvin kipeä prosessi. Mutta tämän prosessin itse läpikäyneenä voin sanoa että se kannattaa. Peilaa siis itseäsi Jumalan Sanan valossa. Vertaa itseäsi Jeesukseen Kristukseen, älä naapurin isäntään tai emäntään. Tule sitten Jeesuksen Parantajasi luokse kun Jumalan Sanan valo on paljastanut likatahrasi ja saastaisuutesi. Jeesuksella Kristuksella on paljon anteeksiantamusta.

Miten omasta mielestään hyvä ihminen saadaan synnintuntoon? Alussa kerroin lapsesta joka pidetään erossa Raamatun Sanasta. Silloin hän ei näe syntiään. Tämä koskee tietenkin myös aikuisia. Raamattu on monille ihmisille syyttävä kirja. Siksi he eivät tahdo lukea sitä. Jumalan Sana, Raamattu paljastaa ihmiselle hänen syntinsä. Pyhä Henki vaikuttaa yhteistyössä Raamatun Sanan kanssa ja näyttä syntiselle hänen todellisen tilansa. Kaikki ihmiset eivät tahdo tulla paljastetuiksi. On mukavampi kävellä kadotukseen silmät peitettynä kuin rohkeasti ottaa peite pois, katsoa peiliin ja nähdä todellisuus. Syntisyytensä huomattuaan ihminen joutuu tekemään täyskäännöksen pois synnistä. Hän kääntyy Jumalan puoleen ja tulee Jeesuksen luokse. Tai sitten hän valitsee synnin Jumalan asemasta. Raamattu ei ole syyttävä kirja. Raamattu on peili joka näyttää sinulle ja minulle millaisia ihmisiä me olemme. Raamatun Sana näyttää todellisuuden. Pitämällä syntinen erossa Raamatun Sanasta ja evankeliumista, hänet pidetään erossa "peilistä". Silloin voi mennä hyvin pitkään ennen kuin syntinen herää näkemään syntisyytensä jos hän koskaan herääkään.

Ihminen, joka jo lapsuudestaan asti on kuullut Jumalan Sanaa, näkee syntinsä jo varhaisessa vaiheessa. Hän on peilannut itseään. Silloin Hän voi tulla suureen synnintuntoon hyvinkin nuorena. Pyhä Henki on yhteistyössä Jumalan Sanan kanssa. Tämän tähden Pyhä Henki vaikuttaa syntisessä synnintunnon julistetun Sanan kautta. Tästä syystä monet ihmiset välttävät hengellisiä kokouksia. Ei ole niin mukava istua hengellisessä tilaisuudessa ihmisten ympäröimänä kun Sana tulee kohti ja paljastaa minut ja syntini Pyhän Hengen läsnäolossa. Sanan valossa jotkut ihmiset istuvat hengellisissä kokouksissa penkeissään hermostuneena. Varsinkin silloin jos syntinen ei tahdo luopua synneistään ja tulla Jeesuksen luokse.

Toiset syntiset tekevät parannuksen ja kääntyvät Herran puoleen. He saavat syntinsä anteeksi Jeesukselta Kristukselta ja pääsevät vapauteen ja iloon. Jonkun ajan kuluttua he sitten todistavat uskoon tulostaan. He ovat kokeneet synnintuntoon heräämisensä positiivisena asiana. He ovat ymmärtäneet että Kaikkivaltias Jumala oli tämän kaiken takana. Nyt he ymmärtävät että Herra tahtoikin minulle vain hyvää osoittaessaan minulle minun syntini ja näin minun todellisen tilani. Silloin synnintuska muuttuikin anteeksiantamuksen kautta vapaudeksi ja ilokarkeloksi (Psalmi 30).

Mutta aivan liian monet syntiset kävelevät hengellisen kokouksen päätyttyä nopeasti ovesta ulos. He jatkavat tuskaista vaellustaan etsien tyydytystä hengelliselle kaipuulleen maailman antimista kunnes he nöyrtyvät parannukseen tai joutuvat ikuisuuteen syntiensä kanssa. Sinulla on nämä kaksi vaihtoehtoa. Sinun ei kuitenkaan tarvitse jatkaa synneissäsi enää yhtään päivää. Voit tulla Jeesuksen luokse nyt. Hän ottaa sinut vastaan. Jeesuksen elämäntehtävä oli ja on vieläkin etsiä kadonneita lampaita ja viedä ne laitumelle. Jeesus Kristus on tullut maailmaan pelastamaan syntisiä. Jeesuksen Kristuksen Jumalan Pojan veri puhdistaa KAIKESTA SYNNISTÄ. Jeesuksen veri puhdistaa myös huonon omantunnon. Silloin on hyvä olla kun omatunto on puhdas. Hyvä omatunto on niin kuin ainaiset pidot. Hallelujaa!!!

Syntinen syntinsä tunteva ihminen uskaltaa tulla Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen luokse koska Jeesus ei tullut tuomitsemaan maailmaa. Hän tuli pelastamaan syntisiä. Jumalan Sana ei siis (vielä) tuomitse syntistä. Nyt vielä Jumalan Sana pelastaa syntisen. Oletko siis syntinen joka tarvitsee Pelastajaa? Tule nyt Jeesuksen luokse kun vielä armoa tarjotaan. Eräänä päivänä armon aika loppuu eikä armoa enää voi saada. Silloin armo muuttuu tuomioiksi ja Jumalan viha ja tuomiot kohtaavat syntistä maailmaa.

LAPSET JA SYNNINTUNTO

Jotkut ihmiset pohtivat jatkuvasti missä vaiheessa lapsi tekee ensimmäisen synnin ja hänestä tulee syntinen ja hän tarvitsee pelastusta. Lapsi on sellaisenaan Jumalalle otollinen. Hän pelastuu Jeesuksen sovitustyön perusteella jos hän kuolee lapsena. Jeesuksen Kristuksen sovitustyö kattaa kaikki lapset (Heb 2:13-14). Koska sitten lapsi tekee ensimmäisen synnin niin että hänestä tulee syntinen ja hänen tarvitsee uskoa Jeesukseen pelastuakseen? Tätä ei kukaan ihminen tiedä. Se on vain Jumalan tiedossa. Siksi vastausta tähän kysymykseen ei voida vaatia keneltäkään ihmiseltä.

Lapsi voi tulla Jeesuksen luokse ilman synnintuntoakin. Mutta pienikin lapsi voi tulla synnintuntoon ja synnintunnon kautta tulla Jeesuksen luokse ja kokea anteeksisaamisen ja pelastuksen. Tämän on käytäntö osoittanut. Tässä on Jumalan Sanalla ratkaiseva merkitys.

Jeesus käski julistaa evankeliumia kaikille luoduille. Tämä sisältää myös pienet lapset. Olen kuullut todistuksia hyvinkin nuorista lapsista jotka ovat tulleet uskoon ja jopa synnintuntoon ja tehneet parannuksen. He ovat olleet uskovien lapsia. He ovat kuulleet Jumalan Sanaa melkein päivittäin koko elämänsä ajan. Niin, huomioi että nämä lapset olivat kuulleet Jumalan Sanaa. Nuorin kuulemani uskoon tullut lapsi on nelivuotias poika. Hän tuli Jeesuksen luokse ja koki pelastuksen nelivuotiaana. Tämä lapsi ei kylläkään tullut Jeesuksen luokse synnintunnossa mutta hän tahtoi lähteä seuraamaan Jeesusta. Hän oli kuullut saarnattava Jeesuksen seuraamisesta ja nähnyt kun aikuisia oli antautunut Jeesukselle. Hän oli nähnyt omin silmin Jeesuksen hyviä tekoja ja tahtoi lähteä seuraamaan tätä Jeesusta joka tekee niin paljon hyvää.

Mutta voimme kysyä; miten ihmeessä ylipäätään alle kymmenvuotias voi tulla Jeesuksen luokse ja jopa synnintuntoon ja tehdä parannuksen? Voisimme kysyä; Tarvitseeko lasten tulla Jeesuksen luokse? No, tämä nyt oli tyhmä kysymys. Lapset voivat ja he tarvitsevat ja he saavat tulla Jeesuksen luokse. Aikuisten ei saa estää lapsia tulemasta Jeesuksen luokse. Tämähän on selvää, vai onko...?

Jumala on ilmoittanut itsensä Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus on Jumalan Sana ihmisen lihassa. Jumala on antanut meille ihmisille Sanansa myös kirjallisessa muodossa, Raamatussa. Kun Jumalan Sanaa julistetaan, Jeesus tuodaan julistetussa Sanassa ja Sanassa olevassa Pyhässä Hengessä kuulijoiden keskuuteen ja jos mahdollista aina kuulijan sydämeen asti. Siis, tilanteissa missä ihminen tulee kosketuksiin evankeliumin Sanan julistuksen kanssa, hän tulee kosketuksiin Jeesuksen Kristuksen kanssa. Kuulija päättää sitten itse kuinka lähelle hän päästää Jeesuksen. Ottaako hän Jeesuksen (Jumalan Sanan) sydämeensä asumaan ja Herrakseen vai pitääkö hän Jeesuksen sydämensä ulkopuolella. Tästä päättelemme näin:

Sinulla on lapsi, ja sinä pidät huolen siitä, ettei lapsesi missään eikä koskaan pääse kosketuksiin Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kanssa. Oletko estänyt häntä, vai oletko auttanut häntä tulemaan Jeesuksen luokse? Voiko lapsesi silloin tulla Jeesuksen luokse? Otatko lapsesi mukaan hengellisiin tilaisuuksiin? Jos lapsesi ei koskaan saa kuulla evankeliumia, on hyvin todennäköistä, ettei hän alle murrosikäisenä koe olevansa syntinen. Ei hän silloin myöskään ymmärrä eikä katso tarvitsevansa Jeesusta Kristusta. Ei hän ymmärrä syntiä ollenkaan eikä hän tule Jeesuksen luokse saamaan syntejään anteeksi. Jeesushan tuodaan julistetussa Sanassa kuulijan eteen niin että kuulija voi ratkaista suhteensa Jeesukseen Kristukseen ja ottaa Hänet vastaan ja kokea pelastuksen. 

Pienikin lapsi voi kyllä kokea omassatunnossaan tehneensä väärin jos hän varastaa suklaapatukan kaupasta tai vaikka lyö pikkusiskoa tai ottaa luvatta rahaa isän lompakosta. Mutta, synnintunto on toinen asia. Sen vaikuttaa Pyhä Henki (Joh 16:7-8).

 

SYNNITÖN ROUVA

Olen monta kertaa hämmästynyt kun keskustelen ihmisten kanssa hengellisistä asioista. Olen tavannut ihmisiä, jotka todella väittävät, etteivät he ole tehneet mitään syntiä. Näitä "hyviä" ihmisiä on sitten vaikea johdattaa pelastukseen. He kun eivät koe tarvitsevansa "lääkäriä". Ihmisen kun täytyy ensin ymmärtää, että kaikki ovat tehneet syntiä ja tarvitsevat parannuksen tekoa (kääntyä pois synnistä) ja uskoa Jeesukseen, jotta saisivat syntinsä anteeksi ja pääsisivät osalliseksi Jumalan pelastavasta armosta.

Tottahan Jumala voi pelastaa ihmisen ilman synnintuntoakin. En väitä vastaan. Tällaisiakin tapauksia olen kuullut. On kuitenkin hyväksi jos ihminen tuntee syntinsä. Sillä se, joka on saanut paljon anteeksi, rakastaa myös paljon. Jos siis sinä koet olevasi suuri syntinen, sinä olet paljon lähempänä Jumalaa kuin se, joka kokee olevansa synnitön hyvä ihminen. Jumalan Henki tekee sinussa työtä ja kutsuu anteeksiantajan Herran Jeesuksen luokse.

Mutta, "hyvänkin" ihmisen voi johdattaa pelastukseen, kun Pyhä Henki johtaa keskustelua ja antaa viisauden. Jumala tahtoo puhua vilpittömälle ihmiselle ja pelastaa. Tästä hyvä esimerkki erään ystäväni kertoma tapaus. Kerron sen nyt tässä.

Ystäväni oli saarnannut eräässä kokouksessa parannuksen teon tärkeydestä ja uskosta Jeesukseen. Kokouksen päättyessä, hän meni puhuttelemaan erästä vanhempaa rouvaa. Ystäväni kysyi rouvalta, että joko rouva on tehnyt parannuksen ja uskoo Jeesukseen. Rouva vastasi, ettei hänen tarvitse tehdä parannusta, koska hän on elänyt niin hyvin, ettei hän ole tehnyt mitään syntiä. Ystäväni hämmästyi tuollaisesta omavanhurskaasta vastauksesta. Hän kysyi rouvalta, että onko rouva todellakin onnistunut elämään niin hyvin ettei hän ole tehnyt mitään syntiä. Rouva pysyi siinä mielipiteessään, ettei hän ole koskaan tehnyt mitään syntiä ja ettei hänen siksi tarvitse tehdä parannusta eikä uskoa Jeesukseen. Hän vaikutti olevan tosissaan.

Ystäväni kysyi häneltä: "Jos nyt kuitenkin sattuisi olemaan niin, että rouvalla olisi yksi synti, tekisittekö te siinä tapauksessa parannuksen ja uskoisitte Jeesukseen?"

Rouva myönsi, että hän tekisi parannuksen ja uskoisi Jeesukseen jos hänellä olisi yksikin synti. Ystäväni kysyi häneltä: "Mitä mieltä te olette, onko se hyvä, vai paha asia, kun joku tekee parannuksen ja uskoo Jeesukseen?" Tähän rouva vastasi: "Totta kai se on hyvä asia uskoa Jeesukseen ja tehdä parannus." Tuohon ystäväni vastasi: "Te siis tunnustatte että, se on hyvä asia uskoa Jeesukseen, mutta ette itse kuitenkaan tahdo sitä tehdä, niinkö?" Rouva myönsi uskon ja parannuksen teon olevan hyvä asia, mutta ettei hänen itsensä tarvitse uskoa Jeesukseen eikä tehdä parannusta koska hän on synnitön ihminen.

Silloin ystäväni kertoi hänelle että, nyt teille on käynyt huonosti. Te olette nyt tehnyt ensimmäisen synnin. Tämän synnit tähden te nyt olette matkalla helvettiin. Rouva oli hyvin hämmästynyt ja suorastaan järkyttynyt. Hän kysyi: "Minkä synnin olen tehnyt?" Ystäväni selitti hänelle; "Raamattu sanoo näin: "Joka ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi" (Jaak 4:17). Koska te nyt ymmärrätte, että se on oikein ja hyvä asia uskoa Jeesukseen, mutta ette itse tahdo uskoa Jeesukseen, niin tämä asia on nyt tullut teille kadottavaksi synniksi. Rouva hämmästyi ja myönsi että nyt hänkin on syntinen ja tarvitsee uskoa Jeesukseen ja tehdä parannus.

Ystäväni sai nyt rukoilla rouvan puolesta. Rouva otti Jeesuksen vastaan Herrakseen ja Vapahtajakseen. Näin rouva tuli uskoon ja on pysynyt uskossa tähän päivään asti. Näin Jumalan Sana otti tuon naisen kiinni. Tämä tapaus on tosi.

 

HAUREUDEN SYNTI

Ehkä kaikkein yleisin näkyvä ja karkea synti mitä ihmiset tekevät tänä päivänä on haureuden synti. Vapaan seksin myötä haureus on hyväksytty laajasti yhteiskunnassamme. Mutta Jumalan Sana on ajaton. Jumalan Sana on aina tuominnut haureuden syntinä. Sana tuomitsee haureuden syntinä vielä tänäkin päivänä. Haureuden synnillä Raamattu tarkoittaa avioliiton ulkopuolella harjoitettua seksiä.

Jumala varottaa meitä ihmisiä erikoisen voimakkaasti haureudesta. Siihen Hänellä on tietenkin syynsä. Haureuden synti on erikoisen vaarallinen yhteiskunnalle koska se on osaltaan murentamassa yhteiskunnan tukipilaria; perhettä. Perhe on yhteiskunnan tukipilari ja sen selkäranka. Haureus aiheuttaa perheiden hajoamisia ja sitä kautta lapset saavat kärsiä. Tästä voisi kirjoittaa enemmän mutta ehkä joskus toiste.

Ymmärrämme että Jumala, joka on ihmisen tehnyt, tietää mitä synnit aiheuttavat ihmiselle. Synti aiheuttaa aina kärsimystä. Siitä Jumala tahtoo ihmisen säästää. Siksi Hän varottaa meitä synnistä. Ei Jumala kiellä meiltä mitään hyvää, mutta Hän varottaa meitä siitä mikä ei ole meille hyväksi ja joka vahingoittaa meitä. Ensimmäinen tällainen vakava synti on haureus.

1. Korinttolaiskirje 6:18 "Paetkaa haureutta. Kaikki muu synti, mitä ikinä ihminen tekee, on ruumiin ulkopuolella; mutta haureuden harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistansa vastaan."

Apt 15:28 "Sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän päällenne ole pantava enempää kuormaa kuin nämä välttämättömät: että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja lihaa, josta ei veri ole laskettu, ja haureutta. Jos te näitä vältätte, niin teidän käy hyvin. Jääkää hyvästi!"

Paavali nuhteli korinttolaisia erikoisesti haureuden synnistä.

1 Kor 5:1 "Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa."

Seksi kenen miellyttävän ja komean kaverin kanssa tahansa ei siis ole Jumalan mielestä hyväksi ihmiselle. Vapaan seksin harjoittaja tekee syntiä omaa ruumistaan vastaan ja vahingoittaa itseään; omaa sieluaan. Siksi haureuden syntien välttämiseksi tulee jokaisella miehellä olla oma aviovaimonsa. Sänkykaveri ei siis saa olla tyttöystävä tai rakastajatar/ rakastaja jonka kanssa harjoitetaan seksiä; lue ;haureutta.

Jumala käski miestä luopumaan isästään ja äidistään ja liittymään vaimoonsa, ei tyttöystäväänsä tai rakastajattareensa tai rakastajaan. Mies valitsee siis itselleen vaimon jonka kanssa hän sitten elää uskollisesti kunnes kuolema erottaa. Mies yhtyessään vaimoonsa tulee yhdeksi lihaksi vaimonsa kanssa. Niin he eivät enää ole kaksi vaan yksi liha. Tämä tapahtuu siis sukupuoliyhdynnässä. Tässä on avioliiton suuri hengellinen salaisuus. Seksi avioliiton ulkopuolella on vakava synti.

Matt 19:4-5 "Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi' ja sanoi: 'Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'?"

Avioliiton ulkopuolella harjoitettu seksi on haureuden synti. Haureus vie sen harjoittajan helvettiin, mikäli siitä ei tehdä parannusta ja uskota Jeesukseen Kristukseen. Mutta haureus vie myös muihin odottamattoman vakaviin ongelmiin.

Näin muutama päivä sitten Dagens Nyheter lehdessä artikkelin joka käsitteli parinvaihtoa. Jutun otsikon alta luin vain muutaman lauseen. Lehti kirjoitti kahdesta parista jotka olivat keskenään harjoittaneet parin vaihtamista. Yksi heistä kertoi että hän ei osannut kuvitellakaan minkälaisia ongelmia tästä parin vaihtamisesta tulisi. Ymmärsin tekstistä ja asiayhteydestä että hän oli saanut odottamattomia ja suuria ongelmia. En lukenut koko tekstiä koska asia ei minua kiinnosta. Mutta nuo muutamat sanat riittivät. Ymmärsin että parinvaihdosta aiheutuneet ongelmat olivat niin suuria että hän katui tätä syntiään.

Raamattu on näissä asioissa hyvin suora ja selkeä.

Hebrealaiskirje 13:4 "Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avion rikkojat Jumala tuomitsee." 

Avioliittoa tulee siis kunnioittaa. Avoliitossa eläminen ja/tai vapaata seksiä harjoittava henkilö halventaa avioliittoa käyttäytymisellään. Avioliiton ulkopuolinen seksi on avion rikkomista, niin myös homoseksi on avion rikkomista.

Tässä seuraavassa Raamatun syntilistassa esiintyy kymmenen syntiä joiden harjoittajat ovat Paavalin ja Jeesuksen mukaan vääryyden asialla ja vääryyden harjoittajia. Neljä (40%) näistä synneistä on seksuaalisuuden alan syntiä: huorintekijät, avion rikkojat, hekumoitsijat ja miehimykset ts. homoseksuaalit. Tästä käy selvästi ilmi että KAIKKI seksi avioliiton ulkopuolella on syntiä joka johtaa kadotukseen.

1 Kor 6:9-10 "Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorin tekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avion rikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa."

 

ENKELI AARTEEN ETSINNÄSSÄ

Kuulin uskoon tuloni jälkeen kertomuksen. Se jäi minulle mieleeni ja se on kaunis kertomus. Minä en muista miten, missä, mistä ja kenen kautta olen sen kuullut/lukenut mutta se on kertomisen arvoinen kertomus. Minä kerron sen nyt tässä.

Jumala taivaassa kutsui kerran yhden enkelinsä luokseen. Jumala pyysi enkeliä menemään maan päälle noutamaan sieltä jotakin sellaista minkä on Jumalalle erittäin arvokasta. Enkeli joutuisi itse etsimään ja arvioimaan mikä maan päällä voisi olla Jumalalle taivaassa arvokasta.

Enkeli "matkusti" maan päälle. Hän alkoi innokkaasti etsiä arvokasta esinettä maan päältä. Enkeli löysi kultaa. Hän ajatteli että tätä kaikki ihmiset tahtovat omistaa ja tämä on todella arvokasta. Enkeli otti mukaansa niin paljon kultaa kuin hän jaksoi kantaa. Sitten hän aloitti kotimatkan Jumalan luokse. Mutta heti kun hän oli päässyt maan ilmakehästä ulos, hän huomasi että Jumalan kaupungissa kadutkin ovat puhtaasta kullasta. "Ei, en voi viedä "asfalttia" pyhän Jumalan kasvojen eteen enkeli ajatteli. Ei tämä ole minkään arvoista Jumalalle. Miten minä olen voinut erehtyä näin pahasti." Enkeli palautti kullan maan päälle.

Sitten enkeli alkoi uudestaan etsiä arvokkaita esineitä. Enkeli löysi kalliita jalokiviä ja ajatteli että nämä ovat arvokkaita Jumalalle. Hän otti jalokiviä ja lähti paluumatkalle. Päästyään vain vähän matkaa, hän tuli ajatelleeksi että taivaassa Jumalan kaupungin uuden Jerusalemin portitkin ovat jalokivistä. Hän päätteli että ei nämäkään ole kyllin arvokkaita Jumalalle. Enkeli palasi takaisin maan päälle. Enkeli jatkoi etsimistään, mutta mikään en tuntunut olevan tarpeeksi arvokasta jotta sitä olisi voinut viedä Jumalalle. Enkeli oli nyt ihan toivoton. Mitä tehdä kun mikään ei näytä täyttävän vaatimusta?

Sitten enkeli meni maaseudulle ja istahti metsässä erään kannon päälle miettimään. Enkeli painoi masentuneena päänsä alas. Hän sanoi itselleen: "Mitä ihmettä minä veisin Jumalalle kun mikään täällä maan päällä ihmisille arvokas ei ole taivaassa Jumalalle minkään arvoista." Enkeli ei tiennyt mitä tehdä. Hän istui kannon päällä masentuneena syvissä ajatuksissaan.

Yhtäkkiä enkeli oli kuulevinaan kummallista ääntä. "Mitä tämä on?" enkeli ajatteli ja kysyi itseltään. Ääni toistui ja tuntui voimistuvan. Enkeli nosti päätään ja alkoi tähystelemään ympärilleen mistä ääni tulee. Silloin enkeli näki nuoren miehen polvillaan ison kiven päällä. Mies itki nyt kovaan ääneen. Enkeli kiinnostui tuosta miehestä ja päätti mennä lähemmäksi katsomaan mitä miehelle tapahtuu ja miksi hän itkee. Kun enkeli oli päässyt miehen viereen, hän totesi että tuo nuori mies itki syntejään Jumalan edessä. Hän itkien rukoillen katui syntejään ja teki parannusta Jumalan edessä.

Katumuksen kyyneleet virtasivat puron lailla miehen silmistä poskipäitä pitkin ja putosivat kivelle miehen anoessa Jumalalta anteeksiantoa ja armahdusta.

Silloin enkeli huomasi jotakin. Hän huomasi että nyt viimein olen löytänyt Jumalalle todella arvokasta. Enkeli meni aivan miehen viereen ja ojensi pienen astian miehen leuan alle. Miehen leuasta putosi katumuksen kyyneleitä enkelin astiaan. "Nyt olen saanut sellaista mitä varmasti Jumala arvostaa ja mikä on Hänelle todella arvokasta" enkeli ajatteli. "Nyt voin palata rohkeasti taivaaseen Jumalan eteen ja luovuttaa hänelle nämä arvokkaat kyyneleet."

Niin enkeli lensi Jumalan eteen ja luovutti Jumalalle kyyneleet. Jumala ilahtui enkelin onnistuneesta matkasta ja hänen tuomistaan arvokkaista kyyneleistä. Hän sanoi enkelille: "Sinä ole todellakin onnistunut tehtävässäsi. Sinä olet löytänyt minulle rakkaan parannusta tekevän syntisen ihmisen vuodattamia arvokkaita katumuksen kyyneleitä. Tämän arvokkaampaa ei maan päällä ole muuta kuin luomani ihminen itse. Hyvin tehty. Kiitos sinulle!

 

AHDAS PORTTI ELÄMÄÄN VIE

Luuk 13:24 "Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi."

Ahdas portti ja ovi Jumalan valtakuntaan on Herra Jeesus Kristus ja Hänen ristinsä. Monet eivät tahdo mennä ovesta sisälle koska se edellyttää Kristuksen häpeän ja pilkan päälleen ottamista. Ei ole niin kiva nöyrtyä Jeesuksen edessä ja tunnustaa Hänelle että minä olen riippuvainen Sinusta pelastuakseni. Se edellyttää nöyrtymistä ja totaalista antautumista Jumalan edessä

Ahdas portti on parannuksen tekeminen sekä Jeesuksen luokse tuleminen, Hänen vastaanottaminen Herraksi ja Vapahtajaksi, sekä Hänen tunnustaminen ihmisten edessä. Se, joka tästä portista menee sisälle, pelastuu. 

Joh 10:9 "Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen."

Joh 14:6 "Jeesus sanoi hänelle: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani."

Heb 10:19 "Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään,"

Heb 12:2 "silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle."

Luuk 9:26 "Sillä joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä Ihmisen Poika on häpeävä, kun hän tulee omassa ja Isänsä ja pyhäin enkelien kirkkaudessa."

Heb 11:24-26. "Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta faraon tyttären pojan nimeä.

Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa, katsoen "Kristuksen pilkan" suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet; sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti." 

http://www.youtube.com/watch?v=FWYtujZjoUA&feature=related

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

07.08 | 10:48

Jag gillar också Heliga andens kraft

...
23.07 | 04:00

Pelastusta ei voi ansaita mitenkään. Se on Jumalan lahja meille Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta Jeesuksen Herraksi tunnustaminen pelastaa, Raamattu todista niin

...
22.07 | 12:38

Room 10 tunnustus ei ole lakia jota suorittamalla tienataan pelastus. Pelastusta ei saada teoilla, Ef 2.

...
17.12 | 22:39

Siunausta, tuo oli hyvä ja selkeä alustus. Vaikka saankin olla jo uskossa, mutta vahvistua voi Aina yhteisestä uskosta Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme

...
Du gillar den här sidan