Pesty puetaan

SYNTIEN ANTEEKSI ANTAMISTA SEURAA MYÖS VÄLITÖN VANHURSKAUTTAMINEN

Vanhurskauttaminen selitetään usein syyttömäksi julistamiseksi. Mutta ymmärtääkseni vanhurskauttaminen on enemmän kuin syyttömäksi julistaminen. Selitän asiaa näissä alla olevissa kirjoituksissani.

Jumala ei jätä ihmistä pelkästään synnistä puhdistetuksi, puhtaaksi pestyksi. Jos näin olisi, ihminen olisi alaston Jumalansa edessä. Ihmisen alastomuus ei riitä Jumalalle. Siksi Hän pukee verellään puhdistetun ihmisen päälle oman viattomuutensa ja puhtautensa. Se on se Jumalan kirkkaus jonka ihminen menetti syntiin lankeemuksessa.

Ihminen ei ollut alasti ennen syntiin lankeemusta. Hänet oli puettu Jumalan kirkkaudella. Mutta välittömästi synnin tultua ihmisen elämään, hän menetti Jumalan kirkkauden. Silloin ihminen huomasi olevansa alasti.

"Silloin molempien silmät avautuivat, ja he huomasivat olevansa alasti" (1 Ms 3:7).

"Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla" (Room 3:23).

Jumalan kirkkaus on Jeesuksen vanhurskaus. Se on Hänen meille takaisin hankkima Jumalan kirkkaus, Jumalan vanhurskaus. Jeesus eli täysin synnittömän elämän, sellaisen elämän kuin sinun ja minun olisi pitänyt elää. Hän täytti lain vaatiman vanhurskauden meidän puolestamme. Hän sydämissämme on lain täyttymys meille vanhurskaudeksi.

Tämän kirkkauden, Jumalan vanhurskauden ja lain täyttymyksen, ihminen saa  uskomalla Jeesukseen Kristukseen ja ottamalla Hänet Herrakseen. Siis, kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat menettäneet Jumalan vanhurskauden, mutta ...  

"saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessään jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa: Hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen" (Room 3:24-26).

"Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla mutta saavat lahjaksi vanhurskauden" (Room 3:22-24).

"Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi" ( 2 Kor 5:21).

Kun sinä olet uskossa, olet saanut Jumalalta Hänen vanhurskautensa, Jumalan kirkkauden, lahjaksi. Olet myös sisällä Kristuksessa. Hänessä olet yhtä viaton ja  vanhurskas kuin Jeesus on. Siksi meillä on turva tuomiopäivänä, Hänessä. Ja siksi Raamattu toteaa: "Näin on rakkaus tullut meissä täydelliseksi, niin että meillä on rohkea luottamus tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa" (1 Joh 4:17). Voimakas väite, eikö? "Sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa." Tämän ymmärtää meissä olevan Jumalan vanhurskauden taustaa vasten. 

http://www.youtube.com/watch?v=UHcbIvLT-v4

Jeesus otti ristillä päälleen kaikki sinun syntisi. Jeesus kärsi sinulle kuuluneen rangaistuksen synneistäsi. Jeesuksen ruumiista virtasi maahan taivaasta tullut Jumalan oma pyhä veri. Siksi se veri kykenee puhdistamaan, ja puhdisti, sinut synneistäsi (Apt. 20:28). Sitten Jumala otti Jeesuksen puhtauden ja viattomuuden ja puki sen sinun päällesi. Jumala teki siis ristillä itselleen hyvin epäedullisen vaihtokaupan sinun ja minun hyväksi ja eduksi. Hän otti päälleen syntimme ja puki meidät viattomuuteensa.  Jumalan rakkaus syntistä ihmistä kohtaan sai tämän aikaan.

Nyt kun Jumala katsoo sinuun, Hän näkee sinussa Poikansa Jeesuksen puhtauden ja viattomuuden. Jumala ihastuu valtavasti siihen puhtauteen ja viattomuuteen jonka Hän nyt näkee sinussa. Sen tähden sinä, joka kaipaat puhtautta ja viattomuutta, janoat vanhurskautta,  saat kokea tämän todeksi myös tunnemaailmassasi. Sinä tulet ravituksi vanhurskaudella. Pyhä Henki tulee vahvistamaan sinulle oman Sanansa. Hän sanoo: "Kaikki tämä on sinun. Näin on ja Aamen!!!" Omistat kaiken tämän uskon kautta Herraan Jeesukseen Kristukseen. Tämä ei ole järkeilyn asia. Tämä on uskon asia. Usko Jumalan Sana, ja ota se vastaan, ja saat kokea sen voiman. Aamen! HALLELUJAA KIITOS JEESUS!!!!

Kukaan ei voi syyttää sinua. Jumala on sinut pessyt puhtaaksi ja pukenut sinut Kristuksen viattomuuteen. Kiitä ja ylistä Herraa Jeesusta Kristusta syntiesi anteeksi antamisesta ja anteeksi saamisesta ja Hänen verensä synnistä puhdistavasta voimasta. Kiitä Jeesusta Hänen vanhurskaudestaan joka nyt on sinun vanhurskautesi, Herralta lahjaksi saatu.

Jes 54:17 "Tämä on Herran palvelijain perintöosa, tämä heidän vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo Herra." Jeesus Kristus on tullut sinulle Jumalasta vanhurskaudeksi, lunastukseksi ja pyhitykseksi. Hän on sinun vanhurskautesi (1 Kor 1:30).

http://www.youtube.com/watch?v=irNMQPwzJF0&feature=plcp

Älä enää kiusaa Jumalaa synneilläsi. Niitä ei enää ole olemassakaan. Kun tuot/toit Jumalalle syntisi, Hän painaa/painoi "delete" näppäintä ja vips, poissa, tyhjä.

Jes 43:24-25 "Et ole minulle kalmoruokoa hopealla ostanut etkä minua teurasuhriesi rasvalla ravinnut - et, vaan sinä olet minua synneilläsi vaivannut, rasittanut minua pahoilla töilläsi. Minä, minä PYYHIN POIS sinun rikkomuksesi itseni tähden, ENKÄ SINUN SYNTEJÄSI MUISTA."

Huomasitko? Jumala pyyhkii pois syntisi ITSENSÄ TÄHDEN. Se on suurempi auktoriteetti kuin jos Hän sanoisi: "No, sinun tähtesi minä tämän teen". Siksi Jumalan anteeksiantamus on varma ja luja.

Lopuksi: Kun Jumala EI MUISTA sinun syntejäsi, unohda sinäkin ne. Keskity jatkossa Jeesukseen ja Hänen rakkauteensa sinua kohtaan. Saat siunatun avioliiton puolisosi kanssa. Muista, että sinä olet täysin puhdas Jeesuksen ristin työn ja veren ansiosta.

2 Kor 5:17 "Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut."

Herra runsaasti siunatkoon sinua!  

 

USKOVAKO SYNTINEN?

Usein esitetään väite uskovan syntisyydestä. Sanotaan, että uskova on armosta pelastettu syntinen. Uskova on kyllä armosta pelastettu, mutta hän ei ole syntinen.

Jos väitteen "armosta pelastettu syntinen" tekijä olisi uskosta osaton, joka ei ymmärrä sovituksen Sanaa, eikä usko sitä, minä ymmärtäisin väitteen tekijää. Hän ei tiedä koska hän ei usko. Mutta kun uskovatkin väittävät itseään ja toisia uskovia syntisiksi. Silloin ollaan jo metsässä. Uskossa varttuneen henkilön tulisi tietää paremmin.

Käsitteillä "syntinen" ja "vanhurskas" ei tarkoiteta ihmisen omia tekoja tai tekemättä jättämisiä, niin että syntinen olisi paha ihminen, ja vanhurskas olisi sitten hyvä ihminen. Syntinen ei siis välttämättä ole paha ihminen, niin kuin mitä pahalla ihmisellä tarkoitetaan ihmisten puhekielessä. Vanhurskas ei myöskään tarkoita ihmistä, joka olisi päässyt synnittömyyden tilaan, niin että hän ei koskaan tekisi mitään syntiä. Vanhurskas ei siis ole omien tekojensa perusteella synnitön.

Käsiteillä "syntinen" ja "vanhurskas" tarkoitetaan ihmisen ASEMAA Jumalan edessä (Room 5:18-19). Sinä olet joko syntinen, tai sinä olet vanhurskas. Tämä riippuu sinun asemastasi ja suhteestasi Jumalaan; oletko uskossa vai oletko uskosta osaton ihminen.

Uskoon tulossa syntisestä ihmisestä tulee vanhurskas. Hänen asemansa Jumalan edessä muuttuu syntisestä vanhurskaaksi. Tämä perustuu Jeesuksen suorittamaan täydelliseen sovitukseen. Ensimmäisen Adamin lankeemuksen tähden kaikista hänen jälkeläisistään, ts. kaikista ihmisistä, tuli syntisiä. Toisen ja viimeisen Adamin, Jeesuksen Kristuksen, kautta Jumala lahjoittaa puhdistuksen synneistä ja Hänen oman Vanhurskautensa. Jeesuksen Kristuksen ”jälkeläinen” ts. Jumalasta syntynyt ihminen on Jumalan lapsi. Koska hän on Jumalasta syntynyt, hän on vanhurskas. Siksi ....

Älä koskaan kohtele, äläkä puhuttele, toista uskovaa syntisenä. Älä pidä edes itseäsi syntisenä. Et ole Jeesukseen uskovana syntinen uskova. Olet vanhurskas uskova. Älä milloinkaan astu Jumalan seurakunnan eteen ja puhuttele seurakuntaa syntisenä. Älä puhuttele seurakuntaa edes armosta pelastettuna syntisenä. Sellainen väite on Raamatun Sanan vastainen väite. Raamattu ei tunne armosta pelastettua syntistä. Raamattu tuntee armosta pelastetun Jumalan lapsen. Älä lisää Ef 2:5 ja 8 jakeisiin sanaa "syntinen". Sitä sanaa kun ei siellä ole.

Jumalan lapsi on vanhurskas ja pyhä koska hän on syntynyt Jumalasta ja hän omistaa Jeesuksen vanhurskauden uskon kautta Häneen. Jumalan lasta edustaa uusi luomus, ei hänen entinen minänsä koska se kuoli syntisen uskoon tulossa. Uskoon tulossa siis syntinen aatami/eeva kuoli Jeesuksen ristillä Jeesuksessa Kristuksessa. Siinä samassa hetkessä syntyi uusi ihminen, Jumalan lapsi. Jumalan lapsi on aina vanhurskas ja pyhä koska se on Jumalasta. Jumalasta syntynyt ihminen, Jumalan lapsi, edustaa uskovaa, ei se entinen kuollut aatu/eeva. Kuollut ei voi edustaa ketään. 

Mihin sinä "syntinen uskova" perustat oppisi syntisestä uskovasta koska sitä ei ole Raamatussa? Missä Raamatun sivulla Jumala tai Jumalan palvelija sanoo Jeesukseen uskovaa ihmistä syntiseksi? Jos sinä löydät kaksi jaetta, joissa uskovaa kutsutaan syntiseksi, uskovat ovat syntisiä. Täytyy löytyä kaksi jaetta jotta asia olisi vahvistettu. Yhden jakeen sanaan ei koskaan saa perustaa mitään oppia. Tämän on Jumalan itse säätänyt. Jumalan Sana kokonaisuudessaan on Totuus, ei yksi jae.

Seuraavien lyhyiden väittämien tueksi löytyy Raamatusta lukuisia jakeita. Raamatun mukaan:

1. Uskova on saanut puhdistuksen synneistään Jeesuksen verellä (1 Joh 1:7-9, Apt 3:19). Tämän seuraus: uskova on puhdas synnistä. Muussa tapauksessa Jeesus epäonnistui sovitustyössään ja temppelinsä puhdistuksessa. Silloin sovitus, eikä sen suorittaja, olisi täydellinen. Minä en uskaltaisi väittää Jeesuksen epäonnistuneen. Sellainen väite tekisi Jeesuksesta epätäydellisen.

2. Uskova on vapautettu synnistä. Siksi hän on Jumalan palvelija. Hän ei harjoita tahallista jatkuvaa syntiä, eikä hän elä synnissä (Room 6:17-22). Seuraus: uskova on vapaa synnistä. Muussa tapauksessa Jeesus epäonnistui sovitustyössään. (Katso edellistä kohtaa ja selitystä.)

3. Uskova omistaa Jeesuksen vanhurskauden ts. Jumalan vanhurskauden uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Muussa tapauksessa Raamattu erehtyy tässä asiassa ja Jeesus on epäonnistunut sovitustyössään.

Koska uskova omistaa Jumalan vanhurskauden, hän ei voi olla enää syntinen. Hän on vanhurskas (1 Kor 6:11, 2 Kor 5:21).

Raamattu todistaa näin: Jumalan vanhurskaus tulee uskovaan välittömästi kun hän uskoo Jeesukseen Kristukseen, tekee parannuksen synneistään ja tunnustaa ne Jeesukselle Kristukselle ja ottaa Hänet vastaan (Room 3:20-26, Gal 2:16, 13:38-39).

Ethän sinä tahdo todistaa Jumalaa vastaan?  Ethän sinä väitä Jumalan puhdistamaa ja vanhurskauttamaa sekä pyhittämää ihmistä syntiseksi, ts. epäpyhäksi? "Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen: "Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi" (Apt 10:15).

Raamatun mukaan uskosta osaton ihminen on syntinen ja uskova on vanhurskas. Uskovan vanhurskaus perustuu Jeesukselta saatuun lahjavanhurskauteen. Jumalan vanhurskaus on uskovassa Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä ihmisellä, jolla Jeesus Kristus on asumassa sydämessään (Joh 14:18,20,23), on Jumalan vanhurskaus. Koska Jeesus Kristus on myös lain täyttymys (vanhurskaus edellyttää sitä), uskovassa on lain täyttymys Kristuksessa Jeesuksessa.  

 

ENEMMÄN KUIN ARMAHDETTU SYNTINEN

Jeesus on meidän uskovien vanhurskaus (1 Kor 1:30). Tämä on enemmän kuin olla armahdettu. Uskova saa synnit anteeksi kun hän uskoo Jeesukseen Kristukseen syntiensä sovittajana, tekee parannuksen ja tunnustaa ja hylkää syntinsä. Silloin Jeesuksen veri puhdistaa hänet kaikesta synnistä (1 Joh 1:7-9). Silloin uskova on armahdettu ja puhdas synneistään.

Uskova on Jumalasta syntynyt Jumalan lapsi ja Jumalan luoma uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa. Hän on siis uusi ihminen. 

Tämän uuden ihmisen päälle Jumala pukee Jeesuksen täysin synnittömän elämän. Tämä on Jumalan vanhurskaus. Se on se synnittömyys ja viattomuus ja puhtaus joka sinulla ja minulla oli lapsena ennen kun olimme tehneet ensimmäisen synnin.

Mutta, ei tässä vielä kaikki! Jumalan vanhurskaus on enemmän. Se on Jumalan lain täyttäminen sen viimeistä piirtoa myöten. Jeesus Kristus täytti sataprosenttisesti Jumalan pyhän lain vaatimukset puhtaalla synnittömällä täydellisellä Jumalaa miellyttävällä elämällään (Room 8:3-4, Room 10:4). Jeesus siis teki sen, mihin sinä ja minä, emme kyenneet emmekä kykene. Hän eli synnittömän elämän, sellaisen elämän kuin sinun ja minun olisi pitänyt, ja pitäisi elää, miellyttääksemme Jumalaa omilla ansioillamme.

Tämän Jeesuksen ansion, synnittömän elämän ja lain täyttymyksen, Jeesuksen vanhurskauden, Jumala puki uskovan, sinun ja minun, päälle heti kun tulimme uskoon. Olemme siis yhtä vanhurskaita kuin mitä Herra Jeesus Kristus (toinen Adam) oli lihansa päivinä. "Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä SELLAINEN KUIN HÄN ON, SELLAISIA MEKIN OLEMME TÄSSÄ MAAILMASSA" (1 Joh 4:17). Nyt Jumala näkee uskovan pukeutuneena Jeesuksen Kristuksen vanhurskauteen. Mitä "syntiset uskovat" sanovat tähän?

Kukaan ei voi olla vanhurskaampi kuin Herra Jeesus. Mutta, olemme yhtä vanhurskaita kuin Herra Jeesus on kun olemme uskossa Häneen. Tästä kertoo Room 3:21-24 ja 2 Kor 5:21. Jeesus Kristus ja Hänen vanhurskautensa asuu meissä uskovissa. Jumala itse sanoo omasta vanhurskaudestaan että se on meidän vanhurskautemme, Herralta saatu (Jes 54:17).

 

TUHLAAJAPOIKA RIISUUTUI SYNNEISTÄÄN. ISÄ PUKI HÄNET PARHAISIIN VAATTEISIIN. 

Jeesus osoittaa tuhlaajapoika kertomuksellaan Jumalan suhtautumisen syntiseen, joka tulee hänen luokseen. Poika ei ehtinyt edes valmiiksi synnin tunnustuksessaan kun isä jo huusi: "Pukekaa pian parhaat vaatteet hänen päälleen" (luuk 15:22). Nämä parhaat vaatteet ovat Jumalan vanhurskaus. Tuhlaajapoika tuli Isän luokse. Tunnustamalla ja hylkäämällä syntinsä hän riisuutui likaisista vaatteistaan, ts. pahoista teoistaan (Kol 3:9). Ymmärrämme ettei kukaan pukeudu, eikä ketään pueta, juhlavaatteisiin ennen kuin hänen yltään on ensin riisuttu likaiset vaatteet. Ja sitten tietysti, suomalainen ainakin, menee ensin saunaan.

 

SAMOIN KÄVI JOOSUALLE

Myös Joosua riisuttiin saastaisista vaatteista (pahoista teoista, ts. synneistä) ja hänet puettiin juhlavaatteisiin.

"Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä". Ja hän sanoi hänelle: "Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin" (Sak 3:4). "Katso Jumalan Karitsa joka ottaa pois maailman synnin."

Oliko Joosua saastainen (lue syntinen) tämän jälkeenkin??? Ja tämä oli VT:n aikana!

 

SYNTINEN TAI VANHURSKAS

Selitän vanhurskautta. Vanhurskaalla tarkoitetaan Jumalalle kelpaavaa ja otollista ihmistä. Jeesus oli vanhurskas. Jumalan vanhurskaudella tarkoitetaan Jeesuksen Kristuksen täysin synnitöntä Jumalaa miellyttävää elämää. Jokainen aikuinen ihminen on joko

1. Syntinen Jumalan vihollinen (Kol 1:21).

2. Vanhurskas ja pyhä Jumalan lapsi (Room 5:1, 1 Kor 1:2, 30, 6:11).

Välimuotoja ei ole. Jumalan lapsi on vanhurskas ja pyhä. Sinä siis olet joko vanhurskas ja pyhä, tai sinä olet syntinen. Jos olet syntinen, olet myös Jumalan vihollinen. Jos olet uudestisyntynyt Jumalan lapseksi (Joh 3:3-8) olet vanhurskas ja pyhä uusi luomus Kristuksessa Jeesuksessa. Olet Kristuksessa välttämättä yhtä vanhurskas kuin Jeesus Kristus koska vanhurskautesi on Jeesuksen vanhurskaus.

Paavali erotti syntiset ja vanhurskaat toisistaan. Paavalille oli kahdenlaisia ihmisiä; syntisiä ja vanhurskaita. Ihminen ei voi olla samanaikaisesti syntinen ja vanhurskas. Hän on joko syntinen, tai hän on vanhurskas. Myös Herra Jeesus puhui syntisistä ja vanhurskaista erikseen (Luuk 15:7).

1 Kor 6:9-11 "Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avion rikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja tuommoisia TE OLITTE, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, TE OLETTE PYHITETYT, te OLETTE VANHURSKAUTETUT meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä."

Room 3:7 "Sillä jos Jumalan totuus tulee minun valheeni kautta selvemmin julki hänen kirkkaudekseen, miksi sitten minutkin VIELÄ SYNTISENÄ tuomitaan?"

Paavali luki itsensä vanhurskaiden joukkoon:

Gal 2:16 ”mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin OLEMME MEKIN uskoneet Kristukseen Jeesukseen TULLAKSEMME VANHURSKAIKSI uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista.”

Tässä Paavali ottaa itsensä mukaan uskosta vanhurskaiksi tulleiden joukkoon: ”Olemme mekin uskoneet…tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen”. Uskova on välttämättä myös pyhä. Siksi Paavalikin oli pyhä;

Ef 3:8 "Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo: julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta".

Näin Paavali uskoi tulleensa vanhurskaaksi ja pyhäksi uskosta Kristukseen. Pyhä on syntisen vastakohta. Paavalin sana: Olen SYNTISISTÄ suurin (1 Tim 1:15) viittaa hänen aikaisempaan asemaansa SYNTISENÄ Jumalan edessä; ”SYNTISISTÄ suurin”. Kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat syntisiä (Room 3:23). Paavali kuului vanhan ihmisensä puolesta Saulus Tarsolaisena näiden kaikkien syntiä tehneiden ihmisten joukkoon. Hän oli silloin syntinen seurakunnan vainooja Saulus Tarsolainen. Saulus ei ollut uskossa Jeesukseen. Siksi hän oli syntinen. Mutta huomaa, mitä Paavali kirjoittaa tuossa jakeessa: ”Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan.”

Pelastettu syntinen on saanut syntinsä anteeksi ja pois pyyhityksi. Hän on synnistä vapautettu. Hän on vanhurskautettu ja pyhitetty (Room 3:19-26, 1 Kor 6:11, Heb 10:10). Hän on uusi luomus ja vanha on kadonnut (2 Kor 5:17). Siksi hän ei uutena ihmisenä voi olla syntinen. Hän on vanhurskas ja pyhä synnistä pois erotettu ja Jumalan yhteyteen liitetty Kristuksessa Jeesuksessa. Jumala pyhitti uuden luomuksen, apostoli Paavalin, itselleen. Hän erotti Paavalin palvelukseensa. Se oli  pyhitys jonka Jumala suoritti hänelle ja hänessä (Apt 9:15, Room 1:1, Gal 1:15-16,1 Tim 1:12-15).

Jos siis me puhumme kaikkien syntiä tehneiden ihmisten joukkoon kuuluvasta entisestä vanhasta ihmisestämme, voimme sanoa olevamme syntisiä. Mutta, jos me puhumme uudesta luomuksestamme, uudesta ihmisestä, Jumalan lapsesta, me puhumme vanhurskaasta ja pyhästä ihmisestä. Paavali viittasi Saulus Tarsolaiseen joka varmasti oli syntinen. Mutta Saul kuoli Damaskon tiellä kohdattuaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Raamattu osoittaa, että Paavali oli uusi luomus Kristuksessa. Hänessä hän oli vanhurskas ja pyhä Jumalan palvelija. Raamattu kehottaa meitä tuntemaan itsemme ja toisemme sen uuden ihmisen, uuden luomuksen, mukaan, ei siis vanhan syntisen ihmisemme mukaan (2 Kor 5:14-17). 

Et voi olla samaan aikaan pelastettu ja syntinen. Pelastettu syntinen uskova on Raamatun Sanan vastainen väite. Olet armosta pelastettu Jumalan lapsi jos olet uskossa Jeesukseen Kristukseen (Ef 2:8, 19, 1 Joh 3:1). Koska olet pelastettu, olet myös Jumalan lapsi ja Jumalan perheen jäsen. Silloin asemasi Jumalan edessä on muuttunut syntisestä vanhurskaaksi ja pyhäksi. Paavali ymmärsi vanhurskauttamisen koska hän opetti sitä toisille. Paavalin selvä vanhurskauttamisoppi on: usko Jeesukseen ilman lain tekoja vanhurskauttaa ihmisen. Jumalan vanhurskaus tulee ihmiseen uskon kautta Jeesukseen (Room 3:21-22, Gal 2:16).

Ennen uskoa Jeesukseen on jokainen ihminen syntinen (Gal 3:22, Room 3:23). Uskosta osaton ihminen elää erossa Jumalasta. Siksi hän on syntinen. Uskova on liitetty Kristuksessa Jumalaan. Siksi uskova on pyhitetty ja pyhä. Käsitteet syntinen ja vanhurskas eivät tarkoita ihmisen suoritustasoa, niin että syntinen on paha ihminen, ja vanhurskas on sitten hyvä ihminen.

 

SYNTINEN TAI VANHURSKAS ON IHMISEN ASEMA JUMALAN EDESSÄ.

Se ei ole hänen hyvyytensä tai pahuutensa tason arviointi. Sinun asemasi on siis joko syntinen tai vanhurskas pyhän Jumalan silmissä ja Hänen edessään. Tämä riippuen siitä, oletko uskossa vai etkö ole uskossa.

Syntinen elämä ei tee kenestäkään syntistä, koska kaikista, niin hyvistä kuin pahoistakin ihmisistä, tulee heti syntisiä kun he rikkovat ensimmäisen kerran jotakin Jumalan käskyä vastaan. "Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla" (Room 3:23). "Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei yhden yhtäkään" (Room 3:12). Kukaan ei ole hyvä Jumalan edessä. Siksi ...

Kenestäkään ei tule vanhurskasta Jumalan edessä omalla hyvällä elämällään (Gal 2:16, 3:11, 22). Vanhurskaaksi tullaan yksinkertaisesti uskomalla Jeesukseen. Ihminen, joka ei usko Jeesukseen Kristukseen, on syntinen vaikka hän omasta, ja toistenkin mielestä, olisi hyvä ihminen. Se, että ihminen ei usko Jeesukseen, tekee hänestä syntisen Jumalan edessä (Joh 16:8-9). Näin usko Jeesukseen muuttaa radikaalisti ihmisen aseman Jumalan edessä syntisestä vanhurskaaksi ja pyhäksi.

Uskomalla Jeesukseen saadaan synnit anteeksi ja pois pestyä. Sitten Jumalan vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen (Room 3:26). Tämä merkitsee sitä että Jumala pukee Jeesuksen viattomuuden ihmisen päälle. Tuhlaajapoika OLI syntinen. Syntiensä tähden hän OLI kuollut isälleen. Palaamalla Isän luokse katuen syntejään parannuksessa, isä armahti hänet heti. Näin pojasta tuli jälleen elävä. Jumala teki hänestä elävän. Välittömästi isä puki hänet, kuolleista eläväksi tulleen pojan, juhlavaatteisiin, ts. vanhurskautti hänet (Luuk 15:21-24, 32). Vertaa Ef 2:1-8.

Uskova on vanhurskas Kristuksessa Jeesuksessa koska hän on sovitettu ja hän on ottanut vastaan sovituksen (2 Kor 5:19-21). Sovituksen vastaan ottanut on ottanut vastaan Jumalan vanhurskauden. Omistamme siis Jeesuksessa Jumalan vanhurskauden (2 Kor 5:21, 1 Kor 1:30). Jumala kutsuu omaa vanhurskauttaan uskovan vanhurskaudeksi. Jes 54:17 "Tämä on Herran palvelijain perintöosa, tämä heidän vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo Herra.” Tämä Jumalan vanhurskauden, Jeesuksen viattomuuden ja puhtauden, Jumala pukee Jeesukseen uskovan ihmisen päälle.

Jeesuksen viattomuus on myös se Jumalan kirkkaus jonka ihminen menetti syntiin lankeemuksessa (1 Ms 3:6-7, Room 3:23). Ennen syntiin lankeemusta ihminen oli synnitön ja viaton. Hänellä oli Jumalalta saatu Jumalan kirkkaus pukunaan. Tämän Jumalan kirkkauden, ts. Jumalan vanhurskauden, menettämisen seurauksena ihmisestä tuli syntinen.  Syntinen on ”alasti” Jumalan edessä. Syntiemme häpeä näkyy ja on paljastettua Jumalan edessä (Ilm 3:18).

Alastomuus, Jumalan vanhurskauden menettäminen, aiheuttaa ihmiselle pelkoa. Siksi ihminen syntisessä tilassaan pelkää ja pakoilee Jumalaa (1 Ms 3:7-10). Uskomalla Herraan Jeesukseen syntinen saa synnit pois pyyhityksi ja Jumala pukee hänet menetettyyn puhtauteen ja viattomuuteen. Silloin uskovalla on rauha Jumalan kanssa (Room 5:1-2). Tuomitsevasta vihaisesta Jumalasta tuli rakastava Taivaan Isä. Uskova saa kokea Jumalan rakkauden ja armon syytösten ja tuomioiden pelon sijaan (Room 5:5, 8:15, 31-39, Tiit 2:11). "Pelkoa ei rakkaudessa ole, sillä täydellinen rakkaus karkottaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta" (1 Joh 4:18). Tämän menetetyn puhtauden ja Jumalan rakkauden on Herra Jeesus Kristus hankkinut meille takaisin ristin sovitustyönsä ja ylösnousemuksensa kautta. HALLELUJAA KIITOS JA KUNNIA JEESUKSELLE!!!

Jeesus herätettiin kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden (Room 4:25). Syntisestä tulee VANHURSKAS uskosta Jeesukseen. "Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta (Room 5:1).

Tästä johtuen syntisestä tulee vanhurskas Jumalan edessä. Hän on vanhurskas koska JUMALA ON TEHNYT HÄNESTÄ VANHURSKAAN. Kuka uskova uskaltaa väittää Jumalaa vastaan ja sanoa itseään tai toista uskovaa syntiseksi? Minä en uskalla. 

Tästä syystä uskovan ei tule puhua itsestään tai toisesta uskovasta syntisenä. Ei edes armosta pelastettuna syntisenä, koska Raamattu ei tunne tuota käsitettä.

Käsite ”Armosta pelastettu syntinen” halventaa Jeesuksen Kristuksen sovitustyötä, ellei se jopa mitätöi sitä. Jos Jumala on vanhurskauttanut sinut ja minut, me olemme vanhurskaita, emme syntisiä. Puhuttelemalla Jumalan seurakuntaa ja itseäänkin vanhurskaina ja pyhinä, kunnioitamme Herran Jeesuksen ristin sovitustyötä ja Jumalan meille lahjoittamaa vanhurskautta. Paavali puhutteli aina Herran omia uskovia vanhurskaina ja pyhinä.

 

ARMAHDETTU SYNTINEN(KÖ)?

Kuulkaa siis nyt te kaikki uskovat jotka sanotte itseänne, ja jopa Jumalan seurakuntaa, armahdetuiksi syntisiksi. Miksi opetatte Raamatun vastaista oppia?

Keskustelin kerran erään syntisen (uskosta osattoman) miehen kanssa. Hän tiesi uskon asioista hämmästyttävän paljon, mutta hän ei itse ollut uskossa. Hän esitti minulle kysymyksen joka pysäytti minut. Hän kysyi:

"Miksi minun pitäisi tulla uskoon jos uskovakin on syntinen?”

Ihmettelin hänen kysymystään. Hän selitti: "Saarnaajat sanovat puhujanpaikalta jopa itseään ja uskovia seurakuntalaisia syntisiksi. Niin, he sanovat kylläkin uskovia armahdetuiksi syntisiksi, Jeesukseen uskovia ihmisiä!?  Mutta, sitä minä en ymmärrä miksi minun pitäisi tulla uskoon, jos uskovanakin olen SYNTINEN? Kyllä minä sen ymmärrän, että uskosta osattomana olen syntinen, mutta että uskovana syntinen?"

Tästä johtuen olen miettinyt tätä asiaa ja huomannut, että hyvin monet saarnaajat kutsuvat itseään ja Kristuksen vanhurskauttamaa ja pyhittämää seurakuntaa armosta pelastetuiksi syntisiksi. Tämä toistuu hyvin usein. Tämä tällainen on Raamatun vastaista nöyristelyä. Saarnaaja luulee olevansa nöyrä kutsuessaan itseään armosta pelastetuksi syntiseksi. Jumalan Henki ei kuitenkaan iloitse sellaisesta "nöyryydestä". Se ei mitenkään kirkasta ja korota Jeesuksen sovitustyötä. Päinvastoin; se halventaa sitä.

Raamattu ei tunne käsitettä "armahdettu syntinen". Raamattu ei tunne myöskään käsitettä "armosta pelastettu syntinen". Sinä olet joko syntinen tai vanhurskas. Välimuotoa ei ole. Puhumme ihmisen asemasta Jumalan edessä Jumalan näkökulmasta katsottuna. Jos olet armahdettu, et voi olla syntinen. Olet silloin Kristuksessa Jeesuksessa vanhurskautettu Hänen nimessään ja veressään (Room 5:9, 1 Kor 6:11). Koska sinä olet vanhurskautettu, olet silloin vanhurskas, sillä Jumala on tehnyt sinusta vanhurskaan. Se on siis Jumalan teko ihmisessä. Hän vanhurskautti sinut. Nyt emme tietenkään puhu ihmisen suoritustasosta mihin ihminen kykenee omalla hyvällä elämällään ja hyvillä teoilla tai voimallisella kilvoittelullaan. Puhumme Jumalan teosta Kristuksen ristillä meidän hyväksemme.

Puhe armosta pelastetusta syntisestä, kun sillä tarkoitetaan Jumalan pelastamaa ja vanhurskauttamaa uskovaa, on Jumalan Jeesuksen ristillä suorittaman sovitusteon halventamista. Emmehän halveksi Jeesuksen sovitustyötä?  Ei, vaan me julistamme sitä sellaisena kuin Jumala on sen ilmoittanut Sanassaan.

Oikeata nöyryyttä on se, että olemme samaa mieltä Jumalan kanssa. Jumalan mielipide Jeesukseen uskovasta ihmisestä on; Uskova on; armosta pelastettu vanhurskas ja pyhä Jumalan lapsi ja uusi ihminen. Vanha on kadonnut eikä enää edusta uskovaa Jumalan lasta.

 

VOIMME TEHDÄ SEURAAVAT RAAMATULLISET PÄÄTTELYT:

1. Jos olet uudestisyntynyt, sinä olet Jumalasta syntynyt.

2. Jos olet Jumalasta syntynyt, sinä olet Jumalan lapsi.

3. Jos olet Jumalan lapsi, sinä olet armahdettu.

4. Jos olet armahdettu, sinä olet Kristuksessa Jeesuksessa.

5. Jos olet Kristuksessa Jeesuksessa, sinä olet vanhurskas.

6. Jos olet vanhurskas, sinä olet myös pyhä, olet Jumalan pyhittämä.

7. Jos olet Kristuksessa Jeesuksessa pyhä, sinä olet pelastettu.

8. Jos olet pelastettu Kristuksessa Jeesuksessa, sinä olet jo perinyt ikuisen elämän. Sinä saavutat ikuisen elämän, mikäli sinä pysyt uskossa ja Kristuksessa, ja näin myös Jumalan armossa. 

Kristuksessa Jeesuksessa ei kukaan voi olla syntinen. Ihminen on syntinen vain ulkopuolella Jeesuksen Kristuksen. Sisäpuolella jokainen ihminen on vanhurskas ja pyhä.

Nostakaamme lippu korkealle ja pitäkäämme itseämme, ja erikoisesti Jumalan seurakuntaa, vanhurskaana ja pyhänä Kristuksessa Jeesuksessa. Kun näin teemme, alamme ymmärtämään miksi meidän tulee pyrkiä pyhitykseen. Syntinen tekee syntiä koska hän on syntinen (Room 6:17,20). Vanhurskas tekee vanhurskautta koska hän on vanhurskas (Ilm 22:11, 1 Kor 6:11). Syntinen on vapaa vanhurskaudesta (Room 6:20).

Syntinen ei tee vanhurskautta tullakseen vanhurskaaksi. Se kun ei onnistu syntiseltä mitenkään. Vanhurskaaksi tuleminen edellyttää syntiseltä ensin Jeesuksen ja Hänen ansionsa (vanhurskauden) vastaan ottamista sekä uskoa Jeesukseen Raamatun ilmoittamalla tavalla.

Tämä uskon vanhurskauden opettaminen uskoville on erikoisen tärkeä opinkappale kristinuskossa. Paavali käytti siihen paljon aikaa ja voimia seurakunnissa, joita hän rakensi, ja joissa hän opetti Jumalan sanaa. Paavali kirjoitti paljon uskon vanhurskaudesta myös seurakuntakirjeissään. Näistä kirjeistä tärkeimpiä ovat roomalaiskirje ja galatalaiskirje.

Edellä olevaan viitaten toteamme näin;

Jos joku opettaa vanhurskaalle, että hän on syntinen, niin vanhurskas, mikäli hän uskoo opetuksen, tekee syntiä. Hän tekee syntiä koska hän nyt uskoo, että hän on syntinen. Ja syntinen tekee tietenkin syntiä koska syntinen on synnin orja ja synnin palvelija. Syntiselle synnin tekeminen, ja siinä eläminen, on siis luonnollista elämää.

Muuten, muistui tässä mieleeni. Edellä mainitsemani henkilö sanoi minulle tekevänsä syntiä koska hän ei ole uskossa. Hän katsoi olevansa vapaa vanhurskaudesta ja vapaa tekemään syntiä uskosta osattomassa syntisessä asemassaan. Ja tämähän on myös Raamatun ilmoitus. Ihminen on vapaa vanhurskaudesta syntisessä tilassaan. Jumala ei vaadi syntiseltä ihmiseltä vanhurskautta, koska kaikki, mitä syntinen tekee uskosta osattomana, on hänelle syntiä. Koko hänen elämänsä on yhtä syntiä, eikä hän itse kykene vapauttamaan itseään synnistä. Mutta uskovalta odotetaan ja vaaditaan pyhitystä joka on synnistä pois pyrkimistä ja Jumalalle antautumista Jumalan palvelemista, ts. vanhurskauden palvelemista ja niin myös vanhurskauden tekemistä.

"Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys" (Room 6:20,22).

Jos siis joku opettaa vanhurskaalle (Jeesukseen uskovalle), että hän on vanhurskas, niin vanhurskas, mikäli hän uskoo opetuksen, tekee vanhurskautta. Hän tekee vanhurskautta ja pyrkii pyhitykseen, Jumalalle antautumiseen, koska hän nyt uskoo, että hän on vanhurskas ja pyhä. Vanhurskas ihminen on synnistä vapautettu ja Jumalan palvelija. Hän huomaa, että hänen ei enää tarvitse elää synnin orjana synnin harjoittajana synnissä ja tehdä syntiä ja näin palvella syntiä. Hän palvelee synnistä vapautettuna Jumalaa ja siksi myös vanhurskautta.  Vanhurskaalle vanhurskauden tekeminen on luonnollista elämää. Hän karttaa syntiä ja hän elää pyhityselämää.  Lue Room 6:17-23. 

Huomaatko?

1. Uskosta osaton syntinen on vapaa vanhurskaudesta ja synnin palvelija (Room 6:6,17, 19, 20).

2. Uskova, vanhurskas ja pyhä ihminen, on vapaa synnistä ja vanhurskauden palvelija (Room 6:14,18-19, 22).

 

RAAMATUN JAKEET JOIHIN EDELLÄ VIITTAAN

1. Joh 3:5-8, 1 Joh 3:9.

2. 1 Joh 3:1-2.

3. 1 Joh 2:12, Room 8:1, Ef 4:32.

4. Gal 3:26, Ef 1:1,11,13, 2:6,10,13, 1 Piet 5:14, 1 Joh 5:20, 1 Kor 6:11.

5. Apt. 13:38-39, Room 3:22-24,26, Room 4:5, 5:1, 10:4, 10:10, 1 Kor 1:30, 6:11, 2 Kor 5:21, Gal 2:16, 3:11, 24.

6. Ef 1:1, Fil 1:1, Kol 1:2, Room 1:7, 15:25-26, Apt 26:18, 1.Kor 6:11, Heb 10:10.

7. 2 Tim 2:10, Apt 2:47, 4:12, 11:14,18, 13:47, 16:30-31, Room 1:16, 10:10, Tiit 2:11, 2 Kor 7:10, Heb 9:12,28.

8. Joh 11:25-26, Joh 10:27-29, 17:2, 2 Tim 2:10, Tiit 3:4-8, Heb 5:9, 1 Joh 1:2, 5:11-12.

 

TAIVASKELPOISUUDEN PERUSTA ON JUMALAN VANHURSKAUS

Jokainen meistä haluaa varmasti päästä kerran taivaaseen. Ei kukaan halua joutua helvettiin. Mutta kuka pääsee taivaaseen ja kuka joutuu helvettiin? Päästäksemme kerran perille taivaaseen, meidän täytyy tulla Jumalan hyväksymiksi tämän elämän aikana. Jumalan hyväksymiä ihmisiä ovat vain vanhurskaat ihmiset. Pelastavan vanhurskauden saavuttamiseen meillä jokaisella on vain kaksi tietä.

 

1. SYNNITÖN ELÄMÄ    

Tämä tarkoittaa sitä, että sinä täytät Jumalan lain vaatimukset 100%:sesti. Sinun tulee elää yhtä synnittömästi kuin Herra Jeesus Kristus eli. Hän täytti lain 100%:sesti. Jos olet epäonnistunut edes yhdessä lain pienimmässä osassa, olet rikkonut Jumalaa vastaan. Jos et esim. ole rakastanut Herraa Jumalaa kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi ja kaikella voimallasi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, olet rikkonut lakia ja olet jäänyt synnin alle (Luuk 10:25-27). Olet silloin syntinen ja olet matkalla helvettiin. 

 

2. USKO JEESUKSEEN

Uskon kautta Jeesukseen sinä omistat Jeesuksen vanhurskauden Hänessä. Silloin olet vanhurskas ja olet Jumalan hyväksymä ja olet matkalla taivaaseen. Tämä edellyttää sitä, että sinä olet tehnyt tietoisen ratkaisun Herran Jeesuksen Kristuksen puoleen, uskot ja turvaat yksin Häneen ja Hänen ansioonsa hyväksesi. Olet tunnustanut Hänelle syntisi ja olet hyljännyt ne. Olet pyytänyt ne anteeksi Herralta Jeesukselta Kristukselta. Olet ottanut omin sanoin Jeesuksen vastaan Herraksesi ja Vapahtajaksesi. Olet myös tunnustanut Jeesuksen Herraksesi vähintään yhdelle ihmiselle.

Kukaan ihminen ei pysty elämään synnittömästi. Siksi tie nr. 1 on suljettu Jumalan hyväksynnän saavuttamiseen. Tämä koskee jokaista ihmistä. Oman hyvän elämänsä kautta ei siis kukaan tule vanhurskaaksi ja Jumalan hyväksymäksi. Siksi Jumala on varannut meille toisen tien. Tiellä nr. 2 tulemme heti Jumalan hyväksymäksi ja vanhurskaaksi. Tämä tie vie taivaaseen. Se on ainut tie joka johtaa taivaaseen.

 

MILLÄ VANHURSKAUDEN PERUSTALLA PELASTUT?

Jos joku kysyisi sinulta: "Oletko sinä vanhurskas?" Mitä vastaat? Jos vastaat: "Kyllä, minä olen vanhurskas." Mitä vanhurskautta tarkoittaisit? Tarkoittaisitko sitä vanhurskautta, jonka olet saavuttanut elämällä synnittömästi? Oletko elänyt täysin synnittömästi? Tarkoittaisitko siis vaihtoehdon 1 vanhurskautta? Et varmasti tarkoittaisi. Et ole elänyt synnittömästi. Sinä tarkoittaisit vanhurskautta, jonka Jeesus Kristus hankki ja lahjoitti sinulle tullessasi uskoon? Eikö niin? Silloin vanhurskautesi, josta puhut, ei perustukaan sinun omiin ansioihisi. Vanhurskautesi on kokonaan toisella perustalla. Se ei perustu ollenkaan sinun onnistumisiisi eikä epäonnistumisesikaan tee sitä mitättömäksi koska se on Jeesuksen ansio.

Mutta silloinhan epäonnistunutkin syntinen ihminen voi tulla vanhurskaaksi ja Jumalan hyväksymäksi ja pelastua! Aivan, näin on! Sinun vanhurskautesi, johon viittaat, onkin toisen vanhurskaus? Se on lahja jonka sinä olet saanut ilman omia ansioita? Se on nyt Jumalan edessä sinun omaisuutta. Tähän vanhurskauteen puettuna pääset kerran taivaaseen. Tämän Jumalan hyväksymisen ja vanhurskauden lahjan saa jokainen, joka uskoo Jeesukseen Raamatun ilmoittamalla tavalla. Tästä vanhurskaudesta tahdot sitten todistaa.

Jos sanot olevasi syntinen, mihin perustat väitteesi? Perustatko sen sinun epäonnistuneeseen vaellukseesi? Jos näin on, sinun oma epäonnistunut elämäsi on väitteesi ja uskosi perusta. Olet keskittynyt itseesi ja omaan syntisyyteesi. Ja koska omat saavutuksesi eivät sinua pelasta, olisiko mahdollista, että Jumala haluaisi sinun keskittyvän johonkin muuhun? Oletko jättänyt huomioimatta Jumalan sinulle lahjoittaman vanhurskauden? Etkö ole ottanut vastaan Jeesuksen sinulle hankkimaa lahjavanhurskautta? Siksikö sinä puhut omiin riittämättömiin tekoihisi perustuvasta syntisyydestäsi? Silloin onkin luonnollista, että olet syntinen. Mutta olet syntinen vain jos et usko Jeesukseen.

Nyt kysyn sinulta, "syntinen uskova"; Etkö uskokaan Jeesukseen? Etkö olekaan ottanut vastaan Jeesuksen vanhurskautta? Etkö ole ottanut vastaan Herraa Jeesusta Kristusta vanhurskaudeksesi?  Jos et, mihin perustat pelastuksesi koska näet omat tekosi riittämättöminä?

Jos vastauksesi näihin kysymyksiin on: ”KYLLÄ, minä uskon Jeesukseen ja olen ottanut vastaan Herran Jeesuksen”. Millä vanhurskauden perustalla Jumala nyt näkee sinut ja hyväksyy sinut? Ajattele edellä mainittuja kahta vanhurskauden vaihtoehtoa. Uskovana olet 100%:sesti Jumalan hyväksymä ja 100%: sesti vanhurskas Jumalan edessä. Tämä näkökulma on tärkeämpi kuin sinun ja minun, ja naapurimme, näkökulma meistä.

 

VÄITE VANHURSKAUDESTA YMMÄRRETÄÄN USEIN VÄÄRIN

On hyvin tavallista, että uskovat eivät uskalla sanoa itseään vanhurskaiksi. Jos joku kuitenkin sanoo olevansa vanhurskas, hänet ymmärretään usein väärin. Uskova, sanoessaan olevansa vanhurskas, viittaa aina Jeesuksen täysin synnittömään elämään jonka hän omistaa uskon kautta Jeesukseen. Uskova ei koskaan tarkoita olevansa vanhurskas omien ansioidensa perusteella. Tämä on hyvin tärkeä muistaa ja tietää keskusteltaessa uskovien kanssa vanhurskaudesta.

Uskosta osaton ihminen voi kylläkin väittää, ettei hän ole koskaan tehnyt syntiä. Uskovan väittäessä olevansa vanhurskas, kuulija monesti ajattelee hänen suoritustasoaan, että uskova tarkoittaa, ettei hän ole koskaan tehnyt, eikä tee, syntiä. Siksi uskovan väite; ”olen vanhurskas” voidaan ymmärtää kehumiseksi ja omahyväisyydeksi, omavanhurskaudeksi.

Jos kuulija tietää uskovan entisiä syntejä, hän voi sanoa: "Et ole vanhurskas sillä minä tiedän sinut syntiseksi". Mihin väite uskovan syntisyydestä perustuu? Se perustuu siihen, että väitteen lausuja näkee ja katsoo uskovaa uskovan suoritustason perusteella. Väitteen lausuja ei näe uskovan omistamaa vanhurskautta joka perustuu toisen tekoon.

Näin väite uskovan syntisyydestä perustuukin toiselle pohjalle kuin mille uskovan oma väite vanhurskaudestaan perustuu. Näin kaksi ihmistä voi keskustella Jeesukseen uskovan vanhurskaudesta ja kuitenkin puhua kahdesta eri asiasta. Tämän tähden tästä asiasta syntyy aina erimielisyyksiä.

 

LOPPUPÄÄTELMIÄ

Yhteenvetona toteamme: Kukaan ihminen ei pääse taivaaseen omalla hyvällä elämällään. Se on mahdottomuus. Se tie on suljettu. Vaihda tietä jos olet tällä tiellä yrittänyt saavuttaa Jumalan hyväksyntää. Käänny pois synneistäsi ja omavanhurskauden tieltä. Laske koko elämäsi ja pelastuksesi turva Herran Jeesuksen Kristuksen varaan. Tule Jeesuksen luokse. Jeesus on tie Jumalan luokse. Jeesus Kristus on tie Jumalan täydelliseen hyväksymiseen. 

Me kaikki olemme syntisiä itsessämme. Mutta me olemme Jeesukseen uskovina Kristuksessa, emme itsessämme (Room 8:1). Kristuksessa olemme vanhurskaita. Siksi olemme riippuvaisia Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Emme pääse taivaaseen muita teitä Jeesuksen ohi. Meille ei yksinkertaisesti jää muuta vaihtoehtoa jos aiomme kerran olla taivaassa Jumalan kanssa. Meidän on tultava Jumalan luokse Herran Jeesuksen kautta. Näin me alistumme Jumalan vanhurskauteen (Room 10:3). Jos emme alistu tähän Jumalan säädökseen,  ikuinen osamme on tulijärvessä (Ilm 21:8).

Astu siis Jeesus tielle ja sinä olet heti Jumalan hyväksymä ja sinä olet vanhurskas Jeesuksen ansion ja työn perusteella.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Tuula | Svar 27.10.2015 10.58

Olen puhunut tästä aiheesta ystävilleni. Vasta äskettäin löysin tämän sivuston. Ilo on, kun joku muukin on samaa mieltä, mitä Raamattu sanoo. Kiitos Jeesus!

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

07.08 | 10:48

Jag gillar också Heliga andens kraft

...
23.07 | 04:00

Pelastusta ei voi ansaita mitenkään. Se on Jumalan lahja meille Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta Jeesuksen Herraksi tunnustaminen pelastaa, Raamattu todista niin

...
22.07 | 12:38

Room 10 tunnustus ei ole lakia jota suorittamalla tienataan pelastus. Pelastusta ei saada teoilla, Ef 2.

...
17.12 | 22:39

Siunausta, tuo oli hyvä ja selkeä alustus. Vaikka saankin olla jo uskossa, mutta vahvistua voi Aina yhteisestä uskosta Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme

...
Du gillar den här sidan