PUHTAAKSI PESTY PUETAAN

SYNTIEN ANTEEKSI ANTAMISTA SEURAA MYÖS VÄLITÖN VANHURSKAUTTAMINEN

Vanhurskauttaminen selitetään usein syyttömäksi julistamiseksi. Mutta ymmärtääkseni vanhurskauttaminen on enemmän kuin syyttömäksi julistaminen. Selitän asiaa näissä alla olevissa kirjoituksissani.

Jumala ei jätä ihmistä pelkästään synnistä puhdistetuksi. Jos näin olisi, ihminen olisi alaston Jumalansa edessä. Hän pukee verellään puhdistetun ihmisen päälle oman viattomuutensa ja puhtautensa. Se on se Jumalan kirkkaus jonka ihminen menetti syntiin lankeemuksessa (1 Ms 3:7). Se on Jeesuksen vanhurskaus (Room 3:21-26). Se on Jumalan vanhurskaus; 2 Kor 5:21 "Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi."

Huomasitko? Kun olet uskossa, olet sisällä Kristuksessa. Ja Hänessä olet yhtä viaton ja yhtä vanhurskas kuin Jeesus on. Tämä on mahdollista?

http://www.youtube.com/watch?v=UHcbIvLT-v4

Jeesus otti ristillä päälleen kaikki sinun syntisi. Jeesus kärsi sinulle kuuluneen rangaistuksen synneistäsi. Jeesuksen ruumiista virtasi maahan taivaasta tullut Jumalan oma veri. Siksi se veri kykenee puhdistamaan ja puhdisti sinut synneistäsi (Apt. 20:28). Sitten Jumala otti oman puhtautensa ja viattomuutensa ja puki sen sinun päällesi. Jumala teki siis ristillä itselleen hyvin epäedullisen vaihtokaupan sinun ja minun hyväksi ja eduksi. Jumalan rakkaus syntistä ihmistä kohtaan sai tämän aikaan.

Nyt kun Jumala katsoo sinuun, Hän näkee sinussa Poikansa Jeesuksen puhtauden ja viattomuuden. Jumala ihastuu valtavasti siihen puhtauteen ja viattomuuteen jonka Hän nyt näkee sinussa. Sen tähden sinä saat kokea tämän todeksi myös tunnemaailmassasi. Pyhä Henki tulee vahvistamaan sinulle oman Sanansa. Hän sanoo: "Kaikki tämä on sinun. Näin on ja Aamen!!!" Omistat kaiken tämän uskon kautta Herraan Jeesukseen Kristukseen. Tämä ei ole järkeilyn asia. Tämä on uskon asia. Usko Jumalan Sana ja ota se vastaan ja saat kokea sen voiman. Aamen! HALLELUJAA KIITOS JEESUS!!!!

Kukaan ei voi syyttää sinua koska Jumala on sinut pessyt puhtaaksi ja pukenut sinut Kristuksen viattomuuteen. Kiitä ja ylistä Herraa Jeesusta Kristusta syntiesi anteeksi antamisesta ja Hänen verensä synnistä puhdistavasta voimasta. Kiitä Jeesusta Hänen vanhurskaudestaan joka nyt on sinun vanhurskautesi Herralta lahjaksi saatu.

Jes 54:17 "Tämä on Herran palvelijain perintöosa, tämä HEIDÄN VANHURSKAUTENSA, MINULTA SAATU, sanoo Herra." Jeesus Kristus on tullut sinulle Jumalasta vanhurskaudeksi, lunastukseksi ja pyhitykseksi. Hän on sinun vanhurskautesi (1 Kor 1:30).

http://www.youtube.com/watch?v=irNMQPwzJF0&feature=plcp

Älä enää kiusaa Jumalaa synneilläsi. Niitä EI ENÄÄ OLE OLEMASSAKAAN. Kun tuot/toit Jumalalle syntisi, Hän painaa/painoi "delete" näppäintä ja vips, POISSA, TYHJÄ.

Jes 43:24-25 "Et ole minulle kalmoruokoa hopealla ostanut etkä minua teurasuhriesi rasvalla ravinnut - et, vaan sinä olet minua synneilläsi vaivannut, rasittanut minua pahoilla töilläsi. Minä, minä PYYHIN POIS sinun rikkomuksesi itseni tähden, ENKÄ SINUN SYNTEJÄSI MUISTA."

Huomasitko? Jumala pyyhkii pois syntisi ITSENSÄ TÄHDEN. Se on suurempi auktoriteetti kuin jos Hän sanoisi -"No, sinun tähtesi minä tämän teen". Siksi Jumalan anteeksiantamus on varma ja luja.

Lopuksi: Kun Jumala EI MUISTA sinun syntejäsi, unohda sinäkin ne. Keskity jatkossa Jeesukseen ja Hänen rakkauteensa sinua kohtaan. Saat siunatun avioliiton puolisosi kanssa. Muista että, sinä olet täysin puhdas Jeesuksen ristin työn ja veren ansiosta.

2 Kor 5:17 "Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut."

Herra runsaasti siunatkoon sinua!  Sinä olet Jumalan rakastama Kristuksen Jeesuksen valitsema ja armahtama ja vanhurskauttama vanhurskas ja pyhä.

 

jaikal

http://www.youtube.com/watch?v=uhpxhwpkM2M&feature=related

 

USKOVAKO SYNTINEN?

Usein esitetään väite uskovan syntisyydestä. Sanotaan että uskova on armosta pelastettu syntinen. Uskova on kyllä armosta pelastettu mutta hän ei ole syntinen.

Jos väitteen "armosta pelastettu syntinen" tekijä olisi uskosta osaton joka ei ymmärrä sovituksen Sanaa eikä usko sitä, silloin minä ymmärtäisin väitteen tekijää. Hän ei tiedä koska hän ei usko. Mutta kun uskovatkin väittävät itseään ja toisia uskovia syntisiksi. Silloin ollaan jo metsässä. Uskossa varttuneen henkilön tulisi tietää paremmin.

Käsitteillä "syntinen" ja "vanhurskas" ei tarkoiteta ihmisen omia tekoja tai tekemättä jättämisiä niin että syntinen olisi paha ihminen ja vanhurskas olisi sitten hyvä ihminen. Syntinen ei siis välttämättä ole paha ihminen niin kuin mitä pahalla ihmisellä tarkoitetaan ihmisten puhekielessä. Vanhurskas ei myöskään tarkoita ihmistä joka olisi päässyt synnittömyyden tilaan niin että hän ei koskaan tekisi mitään syntiä. Vanhurskas ei siis ole omien tekojensa perusteella synnitön.

Käsiteillä "syntinen" ja "vanhurskas" tarkoitetaan ihmisen ASEMAA Jumalan edessä (Room 5:18-19). Sinä olet joko syntinen tai sinä olet vanhurskas. Tämä riippuu sinun asemastasi ja suhteestasi Jumalaan; oletko uskossa vai oletko uskosta osaton ihminen. Uskoon tulossa syntisestä ihmisestä tulee vanhurskas. Hänen asemansa Jumalan edessä muuttuu syntisestä vanhurskaaksi. Tämä perustuu Jeesuksen suorittamaan täydelliseen sovitukseen.  Ensimmäisen Adamin lankeemuksen tähden kaikista hänen jälkeläisistään ts. kaikista ihmisistä tuli syntisiä. Toisen ja viimeisen Adamin Jeesuksen Kristuksen kautta Jumala lahjoittaa puhdistuksen synneistä ja Hänen oman Vanhurskautensa Jeesukseen uskovalle. Jeesuksen Kristuksen ”jälkeläinen” ts. Jumalasta syntynyt ihminen on Jumalan lapsi ja vanhurskas. Siksi ....

Älä koskaan kohtele äläkä puhuttele toista uskovaa syntisenä. Älä pidä edes itseäsi syntisenä. Et ole Jeesukseen uskovana syntinen uskova. Olet vanhurskas uskova. Älä milloinkaan astu Jumalan seurakunnan eteen ja puhuttele seurakuntaa syntisenä. Älä puhuttele seurakuntaa edes armosta pelastettuna syntisenä. Sellainen väite on Raamatun Sanan vastainen väite. Raamattu ei tunne armosta pelastettua syntistä. Raamattu tuntee armosta pelastetun Jumalan lapsen. Älä lisää Ef 2:5 ja 8 jakeisiin sanaa "syntinen". Sitä sanaa kun ei siellä ole. Jumalan lapsi on vanhurskas ja pyhä koska hän on syntynyt Jumalasta ja hän omistaa Jeesuksen vanhurskauden uskon kautta Häneen.

Mihin sinä "syntinen uskova" perustat oppisi syntisestä uskovasta koska sitä ei ole Raamatussa? Missä Raamatun sivulla Jumala tai Jumalan palvelija sanoo Jeesukseen uskovaa syntiseksi? Jos sinä löydät kaksi jaetta joissa uskovaa kutsutaan syntiseksi, uskovat ovat syntisiä. Täytyy löytyä kaksi jaetta jotta asia olisi vahvistettu. Yhden jakeen sanaan ei koskaan saa perustaa mitään oppia. Tämän on Jumalan itse säätänyt.  Jumalan Sana kokonaisuudessaan on Totuus, ei yksi jae.

Seuraavien lyhyiden väittämien tueksi löytyy Raamatusta lukuisia jakeita. Raamatun mukaan:

1. Uskova on saanut puhdistuksen synneistään Jeesuksen verellä (1 Joh 1:7-9, Apt 3:19). Tämän seuraus: uskova on puhdas synnistä. Muussa tapauksessa Jeesus epäonnistui sovitustyössään ja temppelinsä puhdistuksessa. Silloin sovitus eikä sen suorittaja olisi täydellinen. Minä en uskaltaisi väittää Jeesuksen epäonnistuneen. Sellainen väite tekisi Jeesuksesta epätäydellisen.

2. Uskova on vapautettu synnistä. Siksi hän on Jumalan palvelija. Hän ei harjoita tahallista jatkuvaa syntiä eikä hän elä synnissä (Room 6:17-22). Seuraus: uskova on vapaa synnistä. Muussa tapauksessa Jeesus epäonnistui sovitustyössään. (Katso edellistä kohtaa ja selitystä.)

3. Uskova omistaa Jeesuksen vanhurskauden ts. Jumalan vanhurskauden uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Muussa tapauksessa Raamattu erehtyy tässä asiassa ja Jeesus on epäonnistunut sovitustyössään.

Koska uskova omistaa Jumalan vanhurskauden, hän ei voi olla enää syntinen. Hän on vanhurskas (1 Kor 6:11, 2 Kor 5:21).

Raamattu todistaa näin: Jumalan vanhurskaus tulee uskovaan välittömästi kun hän uskoo Jeesukseen Kristukseen, tekee parannuksen synneistään ja tunnustaa ne Jeesukselle Kristukselle ja ottaa Hänet vastaan (Room 3:20-26, Gal 2:16, 13:38-39).

Ethän sinä tahdo todistaa Jumalaa vastaan?  Ethän sinä väitä Jumalan puhdistamaa ja vanhurskauttamaa sekä pyhittämää ihmistä syntiseksi ts. epäpyhäksi? "Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen: "Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi" (Apt 10:15).

Raamatun mukaan uskosta osaton ihminen on syntinen ja uskova on vanhurskas. Uskovan vanhurskaus perustuu Jeesukselta saatuun Jumalan lahjavanhurskauteen. Jumalan vanhurskaus on uskovassa Kristuksessa Jeesuksessa. Se ihminen, jolla on Jeesus Kristus asumassa sydämessään (Joh 14:18,20,23), hänessä on Jumalan vanhurskaus. Koska Jeesus Kristus on myös lain täyttymys, (vanhurskaus edellyttää sitä) uskovassa on lain täyttymys Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on Kristuksen opin alkeita.

 

ENEMMÄN KUIN ARMAHDETTU SYNTINEN

Jeesus on meidän uskovien vanhurskaus (1 Kor 1:30). Tämä on enemmän kuin olla armahdettu. Uskova saa synnit anteeksi kun hän uskoo Jeesukseen Kristukseen syntiensä sovittajana, tekee parannuksen ja tunnustaa ja hylkää syntinsä. Silloin Jeesuksen veri puhdistaa hänet kaikesta synnistä (1 Joh 1:7-9). Silloin uskova on armahdettu ja puhdas synneistään.

Mutta, Jumala ei jätä uskovaa tähän tilaan. Sillä, tässä tilassa hän on vain armahdettu syntinen. Jumala menee pidemmälle. Jumala pukee Jeesuksen täysin synnittömän elämän uskovan päälle. Tämä on Jumalan vanhurskaus. Se on se synnittömyys ja viattomuus ja puhtaus joka sinulla ja minulla oli lapsena ennen kun olimme tehneet ensimmäisen synnin.

Mutta, odota vähän. Ei tässä vielä kaikki! Jumalan vanhurskaus on enemmän. Se on Jumalan lain täyttäminen sen viimeistä piirtoa myöten. Jeesus Kristus täytti sataprosenttisesti Jumalan pyhän lain vaatimukset puhtaalla synnittömällä täydellisellä Jumalaa miellyttävällä elämällään. Jeesus siis teki sen mihin sinä ja minä emme kyenneet emmekä kykene. Hän eli synnittömän elämän, sellaisen elämän kuin sinun ja minun olisi pitänyt ja pitäisi elää miellyttääksemme Jumalaa omilla ansioillamme. Tämän Jeesuksen ansion, synnittömän elämän ja lain täyttymyksen, Jeesuksen vanhurskauden, Jumala puki uskovan, sinun ja minun, päälle heti kun tulimme uskoon. Olemme siis yhtä vanhurskaita kuin mitä Herra Jeesus Kristus (toinen Adam) oli lihansa päivinä. "Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä SELLAINEN KUIN HÄN ON, SELLAISIA MEKIN OLEMME TÄSSÄ MAAILMASSA" (1 Joh 4:17). Nyt Jumala näkee uskovan pukeutuneena Jeesuksen Kristuksen vanhurskauteen. Mitä "syntiset uskovat" sanovat tähän?

Kukaan ei voi olla vanhurskaampi kuin Herra Jeesus. Mutta, olemme yhtä vanhurskaita kuin Herra Jeesus kun olemme uskossa Häneen. Tästä kertoo Room 3:21-24 ja 2 Kor 5:21. Jeesus Kristus ja Hänen vanhurskautensa asuu meissä uskovissa. Jumala itse sanoo omasta vanhurskaudestaan että se on meidän vanhurskautemme, Herralta saatu (Jes 54:17).

Jeesus osoittaa tuhlaajapoikakertomuksellaan Jumalan suhtautumisen syntiseen joka tulee hänen luokseen. Poika ei ehtinyt edes valmiiksi synnin tunnustuksessaan kun isä jo huusi: "Pukekaa pian parhaat vaatteet hänen päälleen" (luuk 15:22). Nämä parhaat vaatteet ovat Jumalan vanhurskaus. Tuhlaajapoika tuli Isän luokse. Tunnustamalla ja hylkäämällä syntinsä hän riisuutui likaisista vaatteistaan ts. pahoista teoistaan (Kol 3:9). Ymmärrämme ettei kukaan pukeudu eikä ketään pueta juhlavaatteisiin ennen kuin hänen yltään on ensin riisuttu likaiset vaatteet. Ja sitten tietysti, suomalainen ainakin, menee ensin saunaan.

Myös Joosua riisuttiin sastaisista vaatteista (pahoista teoista ts. synneistä) ja hänet puettiin juhlavaatteisiin.

"Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä". Ja hän sanoi hänelle: "Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin" (Sak 3:4). "Katso Jumalan Karitsa joka ottaa pois maailman synnin."

Oliko Joosua saastainen (lue syntinen) tämän jälkeenkin??? Ja tämä oli VT:n aikana!

 

SYNTINEN TAI VANHURSKAS

Selitän vanhurskautta. Vanhurskaalla tarkoitetaan Jumalalle kelpaavaa ja otollista ihmistä. Jeesus oli vanhurskas. Jumalan vanhurskaudella tarkoitetaan Jeesuksen Kristuksen täysin synnitöntä Jumalaa miellyttävää elämää. Jokainen aikuinen ihminen on joko

1. Syntinen Jumalan vihollinen (Kol 1:21).

2. Vanhurskas ja pyhä Jumalan lapsi (Room 5:1, 1 Kor 1:2, 30, 6:11).

Välimuotoja ei ole. Jumalan lapsi on vanhurskas ja pyhä. Sinä siis olet joko vanhurskas ja pyhä tai sinä olet syntinen. Jos olet syntinen, olet myös Jumalan vihollinen. Jos olet uudestisyntynyt Jumalan lapseksi (Joh 3:3-8) olet vanhurskas ja pyhä. Olet välttämättä yhtä vanhurskas kuin Jeesus Kristus koska vanhurskautesi on Jeesuksen vanhurskaus.

Paavali erotti syntiset ja vanhurskaat toisistaan. Paavalille oli kahdenlaisia ihmisiä; syntisiä ja vanhurskaita. Ihminen ei voi olla samanaikaisesti syntinen ja vanhurskas. Hän on joko syntinen tai hän on vanhurskas. Myös Herra Jeesus puhui syntisistä ja vanhurskaista erikseen (Luuk 15:7).

1 Kor 6:9-11 "Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avion rikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja tuommoisia TE OLITTE, jotkut teistä; mutta te olette vastaanottaneet peson, TE OLETTE PYHITETYT, te OLETTE VANHURSKAUTETUT meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme Hengessä."

Room 3:7 "Sillä jos Jumalan totuus tulee minun valheeni kautta selvemmin julki hänen kirkkaudekseen, miksi sitten minutkin VIELÄ SYNTISENÄ tuomitaan?"

Paavali luki itsensä vanhurskaiden joukkoon:

Gal 2:16 ”mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin OLEMME MEKIN uskoneet Kristukseen Jeesukseen TULLAKSEMME VANHURSKAIKSI uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista.”

Tässä Paavali ottaa itsensä mukaan uskosta vanhurskaiksi tulleiden joukkoon: ”Olemme mekin uskoneet…tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen”. Uskova on välttämättä myös pyhä. Siksi Paavalikin oli pyhä;

Ef 3:8 "Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo: julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta".

Näin Paavali uskoi tulleensa vanhurskaaksi ja pyhäksi uskosta Kristukseen. Pyhä on syntisen vastakohta. Paavalin sana: Olen SYNTISISTÄ suurin (1 Tim 1:15) viittaa hänen aikaisempaan asemaansa SYNTISENÄ Jumalan edessä -”SYNTISISTÄ” suurin” Hän oli silloin syntinen seurakunnan vainooja. Hän ei ollut uskossa Jeesukseen. Siksi hän oli syntinen. Mutta huomaa mitä Paavali kirjoittaa tuossa jakeessa: ”Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan.” Pelastettu syntinen on saanut syntinsä anteeksi ja pois pyyhityksi. Hän on synnistä vapautettu. Hän on vanhurskautettu ja pyhitetty (Room 3:19-26, 1 Kor 6:11, Heb 10:10). Hän on uusi luomus ja vanha on kadonnut (2 Kor 5:17). Siksi hän ei enää voi olla syntinen. Hän on vanhurskas ja pyhä synnistä pois erotettu ja Jumalan yhteyteen liitetty Kristuksessa Jeesuksessa.

Et voi olla samaan aikaan pelastettu ja syntinen. Pelastettu syntinen uskova on Raamatun Sanan vastainen väite. Olet armosta pelastettu Jumalan lapsi jos olet uskossa Jeesukseen Kristukseen (Ef 2:8, 19, 1 Joh 3:1). Koska olet pelastettu, olet myös Jumalan lapsi ja Jumalan perheen jäsen. Silloin asemasi Jumalan edessä on muuttunut syntisestä vanhurskaaksi ja pyhäksi. Paavali ymmärsi vanhurskauttamisen koska hän opetti sitä toisille. Paavalin selvä vanhurskauttamisoppi on: usko Jeesukseen ilman lain tekoja vanhurskauttaa ihmisen. Jumalan vanhurskaus tulee ihmiseen uskon kautta Jeesukseen (Room 3:21-22).

Ennen uskoa Jeesukseen on jokainen ihminen syntinen (Gal 3:22, Room 3:23). Uskosta osaton ihminen elää erossa Jumalasta. Siksi hän on syntinen. Uskova on liitetty Kristuksessa Jumalaan. Siksi uskova on pyhitetty ja pyhä. Käsitteet syntinen ja vanhurskas eivät tarkoita ihmisen suoritustasoa niin että syntinen on paha ihminen ja vanhurskas on sitten hyvä ihminen.

 

SYNTINEN TAI VANHURSKAS ON IHMISEN ASEMA JUMALAN EDESSÄ.

Se ei ole hänen hyvyytensä tai pahuutensa tason arviointi. Sinun asemasi on siis joko syntinen tai vanhurskas pyhän Jumalan silmissä ja Hänen edessään. Tämä riippuen siitä oletko uskossa vai etkö ole uskossa.

Syntinen elämä ei tee kenestäkään syntistä koska kaikista, niin hyvistä kuin pahoistakin ihmisistä, tulee heti syntisiä kun he rikkovat ensimmäisen kerran jotakin Jumalan käskyä vastaan. "Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla" (Room 3:23)." Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään" (Room 3:12). Kenestäkään ei myöskään tule vanhurskasta Jumalan edessä omalla hyvällä elämällään (Gal 2:16, 3:11, 22). Vanhurskaaksi tullaan yksinkertaisesti uskomalla Jeesukseen. Ihminen, joka ei usko Jeesukseen Kristukseen, on syntinen vaikka hän omasta ja toistenkin mielestä olisi hyvä ihminen. Se, että ihminen ei usko Jeesukseen, tekee hänestä syntisen Jumalan edessä, (Joh 16:8-9). Näin usko Jeesukseen muuttaa radikaalisti ihmisen aseman Jumalan edessä syntisestä vanhurskaaksi ja pyhäksi.

Uskomalla Jeesukseen saadaan synnit anteeksi ja pois pestyä. Sitten Jumalan vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen (Room 3:26). Tämä merkitsee sitä että Jumala pukee Jeesuksen viattomuuden ihmisen päälle. Tuhlaajapoika OLI syntinen. Syntiensä tähden hän OLI kuollut isälleen. Palaamalla Isän luokse katuen syntejään parannuksessa, isä armahti hänet heti. Näin pojasta tuli jälleen elävä. Jumala teki hänestä elävän. Välittömästi isä puki hänet, eläväksi tulleen pojan, juhlavaatteisiin ts. vanhurskautti hänet (Luuk 15:21-24, 32). Vertaa Ef 2:1-8.

Uskova on vanhurskas Kristuksessa Jeesuksessa koska hän on sovitettu ja hän on ottanut vastaan sovituksen (2 Kor 5:19-21). Sovituksen vastaan ottanut on ottanut vastaan Jumalan vanhurskauden. Omistamme siis Jeesuksessa Jumalan vanhurskauden (2 Kor 5:21, 1 Kor 1:30). Jumala kutsuu omaa vanhurskauttaan uskovan vanhurskaudeksi. Jes 54:17 "Tämä on Herran palvelijain perintöosa, tämä heidän vanhurskautensa, minulta saatu, sanoo Herra.” Tämä Jumalan vanhurskauden, Jeesuksen viattomuuden ja puhtauden, Jumala pukee Jeesukseen uskovan ihmisen päälle.

Jeesuksen viattomuus on myös se Jumalan kirkkaus jonka ihminen menetti syntiin lankeemuksessa (1 Ms 3:6-7, Room 3:23). Ennen syntiin lankeemusta ihminen oli synnitön ja viaton. Hänellä oli Jumalalta saatu Jumalan kirkkaus pukunaan. Tämän Jumalan kirkkauden ts. Jumalan vanhurskauden menettämisen seurauksena ihmisestä tuli syntinen.  Syntinen on ”alasti” Jumalan edessä. Syntiemme häpeä näkyy ja on paljastettua Jumalan edessä (Ilm 3:18).

Alastomuus, Jumalan vanhurskauden menettäminen, aiheuttaa ihmiselle pelkoa. Siksi ihminen syntisessä tilassaan pelkää ja pakoilee Jumalaa (1 Ms 3:7-10). Uskomalla Herraan Jeesukseen syntinen saa synnit pois pyyhityksi ja Jumala pukee hänet menetettyyn puhtauteen ja viattomuuteen. Silloin uskovalla on rauha Jumalan kanssa (Room 5:1-2). Tuomitsevasta vihaisesta Jumalasta tuli rakastava Taivaan Isä. Uskova saa kokea Jumalan rakkauden ja armon syytösten ja tuomioiden pelon sijaan (Room 5:5, 8:15, 31-39, Tiit 2:11). "Pelkoa ei rakkaudessa ole, sillä täydellinen rakkaus karkottaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta" (1 Joh 4:18). Tämän menetetyn puhtauden ja Jumalan rakkauden on Herra Jeesus Kristus hankkinut meille takaisin ristin sovitustyönsä ja ylösnousemuksensa kautta. HALLELUJAA KIITOS JA KUNNIA JEESUKSELLE!!!

Jeesus herätettiin kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden (Room 4:25). Syntisestä tulee VANHURSKAS uskosta Jeesukseen (Room 5:1).

Tästä johtuen syntisestä tulee vanhurskas Jumalan edessä. Hän on vanhurskas koska JUMALA ON TEHNYT HÄNESTÄ VANHURSKAAN.

Tästä syystä uskovan ei tule puhua itsestään tai toisesta uskovasta syntisenä. Ei edes armosta pelastettuna syntisenä koska Raamattu ei tunne tuota käsitettä.

Käsite ”Armosta pelastettu syntinen” halventaa Jeesuksen Kristuksen sovitustyötä, ellei se jopa mitätöi sitä. Jos Jumala on vanhurskauttanut sinut ja minut, me olemme vanhurskaita, emme syntisiä. Puhuttelemalla Jumalan seurakuntaa ja itseäänkin vanhurskaina ja pyhinä kunnioitamme Herran Jeesuksen ristin sovitustyötä ja Jumalan meille lahjoittamaa vanhurskautta. Paavali puhutteli aina Herran omia uskovia vanhurskaina ja pyhinä.

 

ARMAHDETTU SYNTINEN(KÖ)?

Kuulkaa siis nyt te kaikki uskovat jotka sanotte itseänne ja jopa Jumalan seurakuntaa armahdetuiksi syntisiksi.  Miksi opetatte Raamatun vastaista oppia?

Keskustelin kerran erään syntisen (uskosta osattoman) kanssa. Hän tiesi uskon asioista hämmästyttävän paljon, mutta hän ei itse ollut uskossa. Hän esitti minulle kysymyksen joka pysäytti minut. Hän kysyi:

"Miksi minun pitäisi tulla uskoon jos uskovakin on syntinen?”

Ihmettelin hänen kysymystään. Hän selitti: "Saarnaajat sanovat puhujanpaikalta jopa itseään ja uskovia seurakuntalaisia syntisiksi. Niin, he sanovat kylläkin uskovia armahdetuiksi syntisiksi, Jeesukseen uskovia ihmisiä!!!  Mutta, -sitä minä en ymmärrä miksi minun pitäisi tulla uskoon jos olen uskovanakin SYNTINEN? Kyllä minä sen ymmärrän että olen uskosta osattomana syntinen, mutta että uskovana????"

Tästä johtuen olen miettinyt tätä asiaa ja huomannut että, hyvin monet saarnaajat kutsuvat itseään ja Kristuksen vanhurskauttamaa ja pyhittämää seurakuntaa armosta pelastetuiksi syntisiksi. Tämä toistuu hyvin usein. Tämä tällainen on Raamatun vastaista nöyristelyä. Saarnaaja luulee olevansa nöyrä kutsuessaan itseään armosta pelastetuksi syntiseksi. Jumalan Henki ei kuitenkaan iloitse sellaisesta "nöyryydestä". Se ei mitenkään kirkasta ja korota Jeesuksen sovitustyötä. Päin vastoin; se latistaa sitä.

Raamattu ei tunne käsitettä "armahdettu syntinen". Raamattu ei tunne myöskään käsitettä "armosta pelastettu syntinen". Sinä olet joko syntinen tai vanhurskas. Välimuotoa ei ole. Puhumme ihmisen asemasta Jumalan edessä Jumalan näkökulmasta katsottuna. Jos olet armahdettu, et voi olla syntinen. Olet silloin Kristuksessa Jeesuksessa vanhurskautettu Hänen nimessään ja veressään (Room 5:9, 1 Kor 6:11).   Koska sinä olet vanhurskautettu, olet silloin vanhurskas, sillä,... Jumala on tehnyt sinusta vanhurskaan. Se on siis Jumalan teko ihmisessä. Hän vanhurskautti sinut. Nyt emme tietenkään puhu ihmisen suoritustasosta mihin ihminen kykenee omalla hyvällä elämällään ja hyvillä teoilla tai voimallisella kilvoittelullaan. Puhumme Jumalan teosta Kristuksen ristillä meidän hyväksemme.

Puhe armosta pelastetusta syntisestä, kun sillä tarkoitetaan Jumalan pelastamaa ja vanhurskauttamaa uskovaa, on Jumalan Jeesuksen ristillä suorittaman sovitusteon halventamista. Emmehän halveksi Jeesuksen sovitustyötä?  Ei, vaan me julistamme sitä sellaisena kuin Jumala on sen ilmoittanut Sanassaan.

Oikeata nöyryyttä on se että, olemme samaa mieltä Jumalan kanssa. Jumalan mielipide Jeesukseen uskovasta ihmisestä joka nousee Raamatun Sanasta  on; Uskova on; armosta pelastettu vanhurskas ja pyhä Jumalan lapsi.

Voisimme tehdä seuraavat johtopäätökset:

1. Jos olet uudestisyntynyt, sinä olet Jumalasta syntynyt.

2. Jos olet Jumalasta syntynyt, sinä olet Jumalan lapsi.

3. Jos olet Jumalan lapsi, sinä olet armahdettu.

4. Jos olet armahdettu, sinä olet Kristuksessa Jeesuksessa.

5. Jos olet Kristuksessa Jeesuksessa, sinä olet vanhurskas.

6. Jos olet Kristuksessa Jeesuksessa, sinä olet pyhä.

7. Jos olet Kristuksessa Jeesuksessa, sinä olet pelastettu.

8. Jos olet Kristuksessa Jeesuksessa, sinä olet jo perinyt ikuisen elämän. Sinä saavutat ikuisen elämän, mikäli sinä pysyt uskossa ja Kristuksessa, ja näin myös Jumalan armossa. 

Kristuksessa Jeesuksessa ei kukaan voi olla syntinen. Ihminen on syntinen vain ulkopuolella Jeesuksen Kristuksen. Sisäpuolella jokainen ihminen on vanhurskas ja pyhä.

Nostakaamme lippu korkealle ja pitäkäämme itseämme ja erikoisesti Jumalan seurakuntaa vanhurskaana ja pyhänä Kristuksessa Jeesuksessa. Kun näin teemme, alamme ymmärtämään miksi meidän tulee pyrkiä pyhitykseen. Syntinen tekee syntiä koska hän on syntinen (Room 6:17,20). Vanhurskas tekee vanhurskautta koska hän on vanhurskas (Ilm 22:11, 1 Kor 6:11).

Syntinen ei tee vanhurskautta tullakseen vanhurskaaksi. Se kun ei onnistu syntiseltä mitenkään. Vanhurskaaksi tuleminen edellyttää syntiseltä ensin Jeesuksen ja Hänen ansionsa (vanhurskauden) vastaan ottamista sekä uskoa Jeesukseen Raamatun ilmoittamalla tavalla.

Tämä uskon vanhurskauden opettaminen uskoville on erikoisen tärkeä opinkappale kristinuskossa. Paavali käytti siihen paljon aikaa ja voimia seurakunnissa joita hän rakensi ja joissa hän opetti Jumalan sanaa. Paavali kirjoitti paljon uskon vanhurskaudesta myös seurakuntakirjeissään. Näistä kirjeistä tärkeimpiä ovat roomalaiskirje ja galatalaiskirje.

Edellä olevaan viitaten toteamme näin;

Jos joku opettaa vanhurskaalle että hän on syntinen, niin vanhurskas, mikäli hän uskoo opetuksen, tekee syntiä. Hän tekee syntiä koska hän nyt uskoo että hän on syntinen. Ja syntinen tekee tietenkin syntiä koska syntinen on synnin orja ja synnin palvelija. Syntiselle synnin tekeminen ja siinä eläminen on siis luonnollista elämää.

Muuten, muistui tässä mieleeni. Edellä mainitsemani henkilö sanoi minulle tekevänsä syntiä koska hän ei ole uskossa. Hän katsoi olevansa vapaa vanhurskaudesta ja vapaa tekemään syntiä uskosta osattomassa syntisessä asemassaan. Ja tämähän on myös Raamatun ilmoitus. Ihminen on vapaa vanhurskaudesta syntisessä tilassaan. Jumala ei vaadi vanhurskautta syntiseltä ihmiseltä, koska kaikki mitä syntinen tekee uskosta osattomana, on hänelle syntiä. Koko hänen elämänsä on yhtä syntiä eikä hän itse kykene vapauttamaan itseään synnistä. Mutta uskovalta odotetaan ja vaaditaan pyhitystä joka on synnistä pois pyrkimistä ja Jumalalle antautumista Jumalan palvelemista ts. vanhurskauden palvelemista.

"Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys" (Room 6:20,22).

Jos siis taas joku opettaa vanhurskaalle (Jeesukseen uskovalle) että hän on vanhurskas, niin vanhurskas, mikäli hän uskoo opetuksen, tekee vanhurskautta. Hän tekee vanhurskautta ja pyrkii pyhitykseen koska hän uskoo nyt että hän on vanhurskas ja pyhä. Vanhurskas ihminen on synnistä vapautettu ja Jumalan palvelija. Hän huomaa että hänen ei enää tarvitse elää synnin orjana synnin harjoittajana synnissä ja tehdä syntiä ja näin palvella syntiä. Hän palvelee synnistä vapautettuna Jumalaa ja siksi myös vanhurskautta.  Vanhurskaalle vanhurskauden tekeminen on luonnollista elämää. Hän karttaa syntiä ja hän elää pyhityselämää.  Lue Room 6:17-23.

 

RAAMATUNJAKEET JOIHIN EDELLÄ VIITTAAN

1. Joh 3:5-8, 1 Joh 3:9.

2. 1 Joh 3:1-2.

3. 1 Joh 2:12, Room 8:1, Ef 4:32.

4. Gal 3:26, Ef 1:1,11,13, 2:6,10,13, 1 Piet 5:14, 1 Joh 5:20, 1 Kor 6:11.

5. Apt. 13:38-39, Room 3:22-24,26, Room 4:5, 5:1, 10:4, 10:10, 1 Kor 1:30, 6:11, 2 Kor 5:21, Gal 2:16, 3:11, 24.

6. Ef 1:1, Fil 1:1, Kol 1:2, Room 1:7, 15:25-26, Apt 26:18, 1.Kor 6:11, Heb 10:10.

7. 2 Tim 2:10, Apt 2:47, 4:12, 11:14,18, 13:47, 16:30-31, Room 1:16, 10:10, Tiit 2:11, 2 Kor 7:10, Heb 9:12,28.

8. Joh 11:25-26, Joh 10:27-29, 17:2, 2 Tim 2:10, Tiit 3:4-8, Heb 5:9, 1 Joh 1:2, 5:11-12.

 

JUMALAN VANHURSKAUDELLA TAIVAASEEN

TAIVASKELPOISUUDEN PERUSTA; JUMALAN VANHURSKAUS

Jokainen meistä haluaa varmasti päästä kerran taivaaseen. Ei kukaan halua joutua helvettiin. Mutta kuka pääsee taivaaseen ja kuka joutuu helvettiin? Päästäksemme kerran perille taivaaseen meidän täytyy tulla Jumalan hyväksymiksi tämän elämän aikana. Jumalan hyväksymiä ihmisiä ovat vain ne ihmiset jotka ovat vanhurskaita. Tämän vanhurskauden saavuttamiseen meillä jokaisella on vain kaksi tietä.

 

1. SYNNITÖN ELÄMÄ    

Tämä tarkoittaa sitä että sinä täytät Jumalan lain vaatimukset 100%:sesti. Sinun tulee elää yhtä synnittömästi kuin Herra Jeesus Kristus eli. Hän täytti lain 100%:sesti. Jos olet epäonnistunut edes yhdessä lain pienimmässä osassa, olet rikkonut Jumalaa vastaan. Olet silloin syntinen ja olet matkalla helvettiin.

 

2. USKO JEESUKSEEN

Uskon kautta Jeesukseen sinä omistat Jeesuksen vanhurskauden Hänessä. Silloin olet vanhurskas ja olet Jumalan hyväksymä ja olet matkalla taivaaseen. Tämä edellyttää sitä että sinä olet tehnyt tietoisen ratkaisun Herran Jeesuksen Kristuksen puoleen. Olet tunnustanut Hänelle syntisi ja olet hyljännyt ne. Olet pyytänyt ne anteeksi Herralta Jeesukselta Kristukselta. Olet ottanut omin sanoin Jeesuksen vastaan Herraksesi ja Vapahtajaksesi. Olet myös tunnustanut Jeesuksen Herraksesi vähintään yhdelle ihmiselle.

Koska kukaan ihminen ei pysty elämään synnittömästi, tie nr 1 Jumalan hyväksynnän saavuttamiseen on suljettu. Tämä koskee jokaista ihmistä. Oman hyvän elämänsä kautta ei siis kukaan tule vanhurskaaksi ja Jumalan hyväksymäksi. Siksi Jumala on varannut meille toisen tien. Tiellä nr. 2 tulemme heti Jumalan hyväksymäksi ja vanhurskaaksi. Tämä tie vie taivaaseen. Se on ainut tie joka johtaa taivaaseen.

Jos joku kysyisi sinulta: "Oletko sinä vanhurskas?" Mitä vastaat? Jos vastaat: "Kyllä, minä olen vanhurskas." Mitä vanhurskautta tarkoittaisit? Tarkoittaisitko sitä vanhurskautta jonka olet saavuttanut elämällä synnittömästi? Tarkoittaisitko vaihtoehdon 1 vanhurskautta? Et varmasti tarkoittaisi. Et ole elänyt synnittömästi. Sinä tarkoittaisit sitä vanhurskautta jonka Jeesus Kristus hankki ja lahjoitti sinulle tullessasi uskoon? Eikö niin? Silloin vanhurskautesi, josta puhut, ei perustukaan sinun omiin ansioihisi. Vanhurskautesi on kokonaan toisella perustalla. Se ei perustu ollenkaan sinun onnistumisiisi eikä epäonnistumisesikaan tee sitä mitättömäksi.

Mutta! silloinhan epäonnistunutkin syntinen ihminen voi tulla Jumalan hyväksymäksi vanhurskaaksi ja pelastua! Aivan, näin on! Sinun vanhurskautesi, johon viittaat, onkin toisen vanhurskaus? Se on lahja jonka sinä olet saanut ilman omia ansioita? Se on nyt Jumalan edessä sinun omaisuutta. Tähän vanhurskauteen puettuna pääset kerran taivaaseen. Tämän Jumalan hyväksymisen ja vanhurskauden saa jokainen joka uskoo Jeesukseen Raamatun ilmoittamalla tavalla. Tästä vanhurskaudesta tahdot sitten todistaa.

Jos sanot olevasi syntinen, mihin se perustuu? Perustuuko se sinun epäonnistuneeseen syntiseen vaellukseesi? Jos näin on, sinun oma epäonnistunut elämäsi on väitteesi perusta. Olet keskittynyt itseesi ja omaan syntisyyteesi. Olisiko mahdollista että Jumala haluaisi sinun keskittyvän johonkin muuhun? Olet jättänyt huomioimatta Jumalan sinulle lahjoittaman vanhurskauden. Et ole ottanut vastaan Jeesuksen sinulle hankkimaa lahjavanhurskautta. Siksi sinä puhut omiin riittämättömiin tekoihisi perustuvasta syntisyydestäsi. Silloin onkin luonnollista että olet syntinen. Mutta, olet syntinen vain jos et usko Jeesukseen.

Nyt kysyn sinulta, "syntinen uskova"; Etkö uskokaan Jeesukseen? Etkö olekaan ottanut vastaan Jeesuksen vanhurskautta uskon kautta Jeesukseen? (Room 3:21-24). Etkö olekaan ottanut vastaan Herraa Jeesusta Kristusta vanhurskaudeksesi? (1 Kor 1:30). Jos et, mihin perustat pelastuksesi? Jos vastauksesi näihin kysymyksiin on ”KYLLÄ, minä uskon Jeesukseen ja olen ottanut vastaan Herran Jeesuksen”. Millä vanhurskauden perustalla Jumala nyt näkee sinut? Ajattele edellä mainittuja kahta vanhurskauden vaihtoehtoa. Uskovana olet 100%:sesti Jumalan hyväksymä. Olet vanhurskas Jumalan näkökulmasta katsottuna. Tämä näkökulma on tärkeämpi kuin sinun ja minun ja naapurimme näkökulma meistä.

On hyvin tavallista etteivät uskovat uskalla sanoa itseään vanhurskaiksi. Jos joku kuitenkin sanoo olevansa vanhurskas, hänet ymmärretään usein väärin. Uskova, sanoessaan olevansa vanhurskas, viittaa aina Jeesuksen täysin synnittömään elämään jonka hän omistaa uskon kautta Jeesukseen. Uskova ei koskaan tarkoita olevansa vanhurskas omien ansioidensa perusteella. Tämä on hyvin tärkeä muistaa ja tietää keskusteltaessa uskovien kanssa vanhurskaudesta. Uskosta osaton voi kylläkin väittää ettei hän ole koskaan tehnyt syntiä. Uskovan väittäessä olevansa vanhurskas, kuulija monesti ajattelee hänen suoritustasoaan. Siksi uskovan väite; ”olen vanhurskas” voidaan ymmärtää kehumiseksi ja omahyväisyydeksi. Jos kuulija tietää uskovan entisiä syntejä, hän voi sanoa: "Et ole vanhurskas sillä minä tiedän sinut syntiseksi". Mihin tuo väite syntisyydestä perustuu? Se perustuu siihen että väitteen lausuja näkee ja katsoo uskovaa uskovan suoritustason perusteella. Väitteen lausuja ei näe uskovan omistamaa vanhurskautta joka perustuu toisen tekoon. Näin väite uskovan syntisyydestä perustuukin toiselle pohjalle kuin mitä uskovan oma väite vanhurskaudestaan. Näin kaksi ihmistä voi keskustella Jeesukseen uskovan vanhurskaudesta ja kuitenkin puhua kahdesta eri asiasta. Tämän tähden tästä asiasta syntyy aina erimielisyyksiä.

Yhteenvetona toteamme: Kukaan ihminen ei pääse taivaaseen hyvällä elämällään (tietä nr. 1). Se on mahdottomuus. Tämä tie on suljettu. Vaihda tietä jos olet tällä tiellä yrittänyt saavuttaa Jumalan hyväksyntää. Käänny pois synneistäsi. Synneilläsi tarkoitan koko elämääsi jonka olet elänyt ilman Jeesusta Kristusta. Tule Jeesuksen luokse. Jeesus on tie Jumalan luokse. Jeesus Kristus on tie Jumalan täydelliseen hyväksymiseen. Jeesus Kristus on tie Jumalan vanhurskauteen. Siksi valitse tie nr. 2.

Me kaikki olemme syntisiä itsessämme. Mutta me olemme Jeesukseen uskovina Kristuksessa, emme itsessämme (Room 8:1). Kristuksessa olemme vanhurskaita. Siksi olemme riippuvaisia Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta. Emme pääse taivaaseen muita teitä Jeesuksen ohi. Meille ei yksinkertaisesti jää muuta vaihtoehtoa jos aiomme kerran olla taivaassa Jumalan kanssa. Meidän on tultava Jumalan luokse Herran Jeesuksen kautta. Näin me alistumme Jumalan vanhurskauteen (Room 10:3). Jos emme alistu tähän Jumalan säätämykseen ja valitse alussa esittämääni tietä nr. 2, ikuinen osamme on tulijärvessä (Ilm 21:8).

Tie taivaaseen on auki. Astu Jeesus tielle ja sinä olet heti Jumalan hyväksymä ja sinä olet vanhurskas Jeesuksen ansion ja työn perusteella.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Tuula | Svar 27.10.2015 10.58

Olen puhunut tästä aiheesta ystävilleni. Vasta äskettäin löysin tämän sivuston. Ilo on, kun joku muukin on samaa mieltä, mitä Raamattu sanoo. Kiitos Jeesus!

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

07.08 | 10:48

Jag gillar också Heliga andens kraft

...
23.07 | 04:00

Pelastusta ei voi ansaita mitenkään. Se on Jumalan lahja meille Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta Jeesuksen Herraksi tunnustaminen pelastaa, Raamattu todista niin

...
22.07 | 12:38

Room 10 tunnustus ei ole lakia jota suorittamalla tienataan pelastus. Pelastusta ei saada teoilla, Ef 2.

...
17.12 | 22:39

Siunausta, tuo oli hyvä ja selkeä alustus. Vaikka saankin olla jo uskossa, mutta vahvistua voi Aina yhteisestä uskosta Jeesukseen Kristukseen, meidän Herraamme

...
Du gillar den här sidan